Facebook Like
Add link

" taastuvenergia" - 247 õppematerjali

taastuvenergia on päike • Hüdroenergia on hakanud aga vähenema, kuna jõgedesse rajatud elektrijaamad on takistuseks kaladele ja teistele vees elutsevatele organismidele Kasutamine Eestis • Taastuvenergia toodang moodustas 2011. aastal Eesti elektritarbimisest 12,9% • Tuule, vee ja biomassi osatähtsus taastuvenergias aastal 2011 oli biomass 75,4% , vesi 1,5% ja tuul
13
doc

Taastuvenergia

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR NOORSOOTÖÖ JA TÄIENDUSÕPPE OSAKOND VEROONIKA MÄTLIK KNT-3 TAASTUVENERGIA VÕIMALUSED EESTIS REFERAAT JUHENDAJA: ENDA PÄRISMA TALLINN 2011 SISUKORD 1.TAASTUVAD ENERGIAALLIKAD.....................................................................................4 1. 1. Päike energiaa...

Keskkonna ja loodusõpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
39 allalaadimist
9
doc

Päikeseenergi ja taastuvenergia - referaat

Kiviõli 1 Keskkool Kätlin Palm 7b Päikeseenergia ja taastuvenergia Kiviõli 2006 Sisukord · Sissejuhatus · Mis on Päike? · Päikeseenergia · Päikeseenergia skeem · Taastuvenergia · Taastuvaenergia pilt · Kokkuvõte · Kasutatud kirjandus Sissejuhatus Päike Päike on Kosmose ruumi täht. Päike on nagu põlev pall ta o...

Loodusõpetus - Põhikool
49 allalaadimist
4
odt

Taastuvenergia

Taastuvenergia ressursid Taastuvate energiaressursside energia esmaseks allikaks on päikeseenergia, mis jõuab Maale kiirgusenergiana. Maale kiirgusenergiana jõudev energiahulk on väga suur, see energia on elu aluseks Maal. Päikesekiirgus tekitab Maakeral terve rea erinevaid protsesse. Nende protsesside käigus päikeseenergia muundub teisteks energialiikideks. Enamikel juht...

Keskkonnaõpetus - Kutsekool
25 allalaadimist
31
odt

Taastuvenergia

EESTLASTE SUHTUMINE TAASTUVENERGIASSE Uurimistöö Koostaja: Klass: Juhendaja: 2009 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................3 1. Taastuve...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
143 allalaadimist
3
doc

Taastuvenergia euroopas

TAASTUVENERGIA Taastuvenergia Euroopa liidus Va tuul Sissejuhatus Maailmas hakkavad taastumatud energiaallikad otsa saama nagu näiteks: nafta, süsi ja uraan. Maailma Energeetikanõugogu ennustab,et kogu maailma energiav...

Majandus - Keskkool
16 allalaadimist
21
pptx

Taastuvenergia roll energiamajanduses

Taastuvenergia roll energiamajanduses Anni ja Elis 2013 Taastuvenergia Taastuvenergia on energia, mis toodetakse taastuvatest energiaallikatest. Peamisteks taastuvenergia allikateks on vesi, tuul, päike, tõus-mõõn, maasoojus, prügilaas, heitevee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass. Päikeseenergia Eelised: · Tootmisega ei kaasne ohtlike kasvuhoonegaaside eraldumist...

Geograafia - Põhikool
3 allalaadimist
17
doc

Filmi " Home " sisutekst

Alguses oli meie planeet leekide meri, mis tekkis oma tähe ehk päikese sünnist. Tolmuosakeste kogum, mis sarnases paljudele universumi tolmukogumitele. Siiski otsustas elu siin tekkida. Praegu on meie elu kõigest loendamatute elusolendite ahelast, mis on arenenud üksteisest üle nelja miljardi aasta vältel. Tänapäevalgi muudavad uued vulkaanid...

Keskkond - Keskkool
36 allalaadimist
5
doc

SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond ÕIGUSE INSTITUUT Keskkonnapoliitika SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES Tallinn 2010 Säästva arengu idee põhineb inimeste soovil panna kokkukõlama ühiskonna kaks peamist eesmärki- saavutada majanduslik kasv, mi...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
28
pptx

Rohumaad taastuvenergia allikana: biogaasi tootmine rohtsest massist, energiahein

Rohumaad taastuvenergia allikana: biogaasi tootmine rohtsest massist, energiahein Mõisted  Taastuvenergia- eneriga, mis toodetakse taasuvatest energia allikatest  Biogaas- käärimisgaas, mis sialdab CH4 (45-70% ) ja CO2 (30-55%)  Biomass- organismide elusaine hulk  Energiahein- energia saamiseks kasvatatavad kultuurid [1] Biokütuste klassifitseerimine  Vedel- õli- ja suhkrurikkad energ...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
8
docx

Rohumaad taastuvenergia allikana

Mis on taastuvenergia ? Taastuvenergia on energia, mis tootetakse taastuvatest energia allikatest, milleks peamiselt on vesi, tuul, päike, lained, maasoojus, prügilagaas, heitevee puhastumisel eralduv gaas. Aga ka biogaas ja biomass. Biogaas, teisiti öelduna käärimisgaas on suure metaanisisaldusega gaas, mis tekib kui mikroorganismid taimse ja loomse päritoluga heitmeid anaeroobselt lagundavad. See koosneb peamiselt metaanist ja süsinikdioksiidist. Väh...

Rakendusbotaanika -
3 allalaadimist
5
odt

Hüdroenergia

Narva jõele rajatud hüdroelektrijaam annab, paraku küll Venemaale, neli korda rohkem elektrienergiat kui kõik ülejäänud Eesti jõed võiksid anda kokku. Viimaste tehniliselt kasutatav hüdroenergia potentsiaal moodustab vaid protsendi või paar meie praegusest energiatarbimisest. Kui järgida kõiki mõistlikke keskkonnanõudeid, mille hulk...

Bioloogia - Põhikool
36 allalaadimist
3
doc

Eesti energeetika

Põlevkivi on Eesti strateegiline maavara ja põlevkivi baasil elektri tootmine on Eesti energeetika eripära. Põlevkivi aktiivsest varust, arvutatuna lähtuvalt elektrijaamade tehnilis-majanduslikest tingimustest, jätkub praeguse tarbimismahu juures 40 aastaks. Maagaas on puhtaim fossiilne kütus. Ee...

Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist
16
pptx

Hüdroenergia ja geotermiline energia

Hüdroenergia ja geotermiline energia Sissejuhatus ·Hüdroenergia ­ mis see on ja kuidas tekib? ·Hüdroenergia ressursid, eelised ja keskkonnaprobleemid. ·Geotermaalenergia ­mis see on ja kuidas tekib? ·Geotermaalenergia ressursid, eelised ja keskkonnaprobleemid. Hüdroenergia ·Hüdroenergia ehk vee-energia on üks taastuvenergia liikidest, mis vabaneb vee vabal langemisel. ·Vee-energiat kasutat...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
10
docx

Alternatiivenergiate kasutamine liikuritel

Sissejuhatus Üle sajandipikkuse elueaga sisepõlemismootor on tänapäeval ajale jalgu jäänud, väheefektiivne ja rohket väävliemissioooni põhjustav seade, töötagu ta siis ükskõik millise kütusega või olgu tal kui tahes efektiivne sissepritse või turbo. Tänane teadus pakub mitmeid uudseid keskkonnasõbralikke, mis on senistest sisepõlemismootoritest suurema kasuteguriga ja keskkonnasõbralikumad...

Autoõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
2
docx

Ühiskonna arengu koondtabel

lneü. neü. alneü. . Postindustriaal neü. 1.Perioodi Vanim,rä Inimesed Ühendati Ühiskond oli Tekkisid suured...

Geograafia - Keskkool
69 allalaadimist
13
docx

Eesti Energiastrateegia ja poliitika

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Avaliku sektori majanduse instituut Majanduspoliitika õppetool Tõnis Teinemaa EESTI ENERGIASTRATEEGIA JA -POLIITIKA Referaat õppeaines majanduspoliitika Õppejõud: lektor Anneli Kommer Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
15
pptx

Eesti energiastrateegia ja -poliitika

Eesti energiastrateegia ja -poliitika Tõnis Teinemaa TABB31 Millest täna räägin Mõned definitsioonid Energialiike Millest Eesti otsused sõltuvad Eesmärgid Tulemused Poliitika ja strateegia erinevus Strateegia tegeleb lõppeesmärkide valiku ja põhjendamisega (kuhu liikuda?). Poliitika tegeleb tee valikuga praegusest situatsioonist strateegilise lõppeesmärgini (mi...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
50
pdf

Alternatiivenergia kasutamise tulevik Eestis

(Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni kodulehekülg 22.03.2013) 1.3. Bioenergia Bioenergia on energia, mis pärineb biomassist, biomass omakorda on bioloogilist päritolu mass ehk kõik, mis on kunagi maa peal päikeseenergia toel kasvanud. Kui bioenergiat arukalt kasutada, aitab see meil energiavarustust keskkonnasäästlikumaks muuta. Bioenergia on Euroopa Liidus vaieldamatult kõige olulisem taastuvenergia liik ja moodustab praegu Euroopa Liidus kaks kolmandikku kogu taastuvenergiast. Bioenergial on palju eeliseid, sest see on: • konkurentsivõimeline: soojuse tootmiseks kasutatava biomassi peamised allikad on suhteliselt odavad võrreldes fossiilenergia allikatega; • alati saadav: vastupidiselt päikese- ja tuuleenergiale saab bioenergiat toota pidevalt, kuna enamikku lähteainetest on võimalik varuks hoida; • otstarbekas:...

Uurimustöö - Keskkool
16 allalaadimist
22
pptx

Rootsi

TaastuvenergiaH üdroenergia 2. Energiaallikad 3. Elektrijaamad 4. Maavarad 5. MasinatööstusharudKergetööstus 6. Transport 7. Eksport, import 8. Kõrgkoolid 9. Vaatamisväärsused 10.Faktid. TaastuvenergiaHüdroenergia  Rootsil on suurim taastuvenergia saldo EL liikmesriikide seas. Täna tähendab see ligi 40% taastuvenergia määra.  aastaks 2020 tahab Rootsi kergitada oma mõõtu 49% peale.  EL kokkuleppe kohaselt peaks a...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

Taani

Tänapäeva taanlased on uhked oma heaoluriigi üle, mis tagab kõigile ulatusliku sotsiaalse kaitse. Taani on vastavalt 1953. aasta põhiseadusele konstitutsiooniline monarhia. Ühekojalises parlamendis on 179 liiget. Taani kliima on pehme, kuid tuuline. Taani on juhtival kohal tuuleenergia tootmises. Peaaegu 20% Taanis tarbivast elektrist saadakse tuulegeneraatorite abil. Euroopa Liit on toetanud taastuvenergia projekte, seal hulgas tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide kasutamist Samsø saarel, mis on saanud tuntuks Taani taastuvenergia saarena. Tuntumad taanlased on muinasjuttudega kuulsaks saanud kirjanik Hans Christian Andersen, ka kirjanik Karen Blixen ja disainer Arne Jacobsen. Taani film on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse peamiselt tänu režissöör Lars von Trieri eksperimentaalfilmidele. Taanlaste rahvussport on jalgpall. 1992...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun