Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

" tööandja" - 1932 õppematerjali

tööandja on eelkõige kohustatud: 1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 2) maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal; 3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 4) tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; 5) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;
8
doc

Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused

Merike Sarapuu Tööandja ja Töötaja tööalased õigused ja kohustused TALLINNA TEENINDUSKOOL Merike Sarapuu 011MT TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA TÖÖALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Referaat Juhendaja: Heikki Eskusson...

Ohuõpetus - Kutsekool
84 allalaadimist
3
odt

Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Kokkuvõte Üldsätted : · Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures. · Kui töökohal töötavad samal...

Lapsehoidja - Kutsekool
41 allalaadimist
6
docx

Mida töötaja ja tööandja silmas peaks pidama töölepingu ülesütlemisel katseajal

Mida töötaja ja tööandja silmas peaks pidama töölepingu ülesütlemisel katseajal Töölepingu lõpetamine katseajal ülesütlemise näol on sätestatud Eesti Töölepingu seaduses paragrahvis 86. Ülesütlemine katseajal on lubatud nii töötaja kui tööandja poolt. Kuigi tööandja ei tohi katseajal lepingust üles öelda põhjustel, mis on vastuolus katseaja eesmärkidega, tehakse seda ometigi päris palju. Siinkohal toon näite oma...

Tööõiguse alused - Kutsekool
3 allalaadimist
1
doc

Töötaja tööandja kohustused oigused

Kadri Sigur 104RS Töötaja kohutused ja õigused Kohustused: · Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. · Teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal. · Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
22 allalaadimist
14
docx

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

10 3. TÖÖANDJA KOHUSTUSED.................................................................................. 11 3.1. Lojaalsuskohustus...................................................................................... 11 3.2. Tööandja põhikohustused...........................................................................11 KOKKUVÕTE.......................................................................................................... 13 KASUTATUD MATERJAL.......................................................................................... 14 2 SISSEJUHATUS Töölepinguga puutub kokku iga legaa...

Õigus alused -
17 allalaadimist
14
docx

Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESUS Infotehnoloogia õppetool Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused Referaat õppeaines “Tööseadusandluse alused” Valisin enda referaadi teemaks “Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused”, kuna arvan, et nende õiguste ja kohustuste tundmine on tulevikus kasulik. Töötaja õigusi on kirjeldatud paljudes õigusaktides. Eestis valitseb põhimõte, et töötaja on töösuhte nõrgem pool. Töötaja töötingimused on riigi kontrolli all, see tähendab, et töötaj...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
32 allalaadimist
20
doc

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDZ Majandusarvestus Õiguse alused TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED Referaat Õppejõud: Tallinn 2014 SISUKORD 1. TÖÖÕIGUS...

Tööõigus -
10 allalaadimist
20
docx

Tööleping, tööandja ja töötaja

1 Töölepingu sõlmimine.........................................................................4 2.2 Töölepingu lõpetamine........................................................................5 5.1 Töötaja................................................................................................8 5.2 Tööandja ..............................................................................................9 SISSEJUHATUS Töötus on nii Eestis kui ka mujal maailmas üsna aktuaalne teema. Ühelt poolt väidetakse, et ei ole piisavalt töökohti ning teiselt poolt jällegi, et ei ole piisavalt tööjõudu. Kuidas selline olukord küll tekkinud on? Töölised nimelt jahivad kõrget palka ning tööandjad kogemusi. Olen täheldanud, et inimesed...

Õigus alused -
9 allalaadimist
9
docx

TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

TALLINNA TEENINDUSKOOL Vaido Villem Rühm 011K TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Referaat Õpetaja: Heikki Eskusson Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemal valimise kohapealt võin öelda, et selle valis õpetaja. Aga teema sobib...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
57 allalaadimist
7
docx

Ülalpidamiskohustus ja tööandja lubab puhata ainult ühenädala korraga

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Ärikoolituse õppetool Ülalpidamiskohustus ja tööandja lubab puhata ainult ühenädala korraga Ainetöö õppeaines ,,Õiguse üldalused ja tööõigus" Juhendaja õpetaja Väimela 2011 SISSEJUHATUS Statistikaameti andmetel sündis 2010. aastal Eestis 15 825 last, mis on v...

Õigus alused - Kutsekool
15 allalaadimist
5
docx

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe

2 Tööleping...........................................................................................................................3 Töötaja ja tööandja kohustused...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
31 allalaadimist
1
docx

Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

Tööandja kohustused Korraldab uue riski analüüsi, kui töötingimused on muutunud Tagab, et ohuala töötav töötaja oskab oma tööülesandeid täita, on saanud vastava väljaõppe Määrab esmaabiga tegevad töötajad ja sellega seotud korra. Tagab esmaabivahenditekättesaadavuse Oma kulul annab töötajale isikukaitsevahendid (korraldab väljaõppe) , tööriietuse, puhastus-ja pesemise vahendid kui töö laad seda nõuab. Kõrva...

Tööõigus -
5 allalaadimist
4
docx

Töötamine, tööline, tööandja

Mis on riigieelarve 3 suurimat tuluallikat (mitu % igaüks) ja 3 suurimat kuluartiklit (mitu % igaüks) Suurimad riigi kuluartiklid - kodumajapidamiste tarbimine 50.1% - põhikapitali investeeringud 24.5% - valitsussektori tarbimine 18.8 % Suurimad riigi tuluallikad - teenused 66.4% - tööstus 29.7% - põllumajandus 3.9% 2.Kopeerida viit, kus on teie õpitava eriala tulevase tööandja katuseorganisats...

Ühiskond -
44 allalaadimist
16
doc

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel

Eesti Maaülikool Maaehitus-1 Õigusõpetus Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel Tartu 2013 Sissukord: 1) Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel 2) Töölepingu ülesütlemise piirangud 3) Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad 4) Töölepingu ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel 5) Töölepingu ülesütlemine majanduslikel põhjustel (koondamine) Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel Tööandja võib tähtajatu ja tähtajalise tööle...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
4
docx

Töötaja ja tööandja õigusted ja kohustusted.

Töötervishoid ja tööohutus on, esiteks, töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamine, töö kohandamine, töötaja võimed ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine, mille abil vältitakse töötaja tervisekahjustusi. Teiseks, see on töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite töökeskkond, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu sead...

Tööseadusandlus -
9 allalaadimist
2
docx

Erivajadustega inimeste tööhõive on kõigepealt tööandja südameasi

 Kuna ettevõtjal esimesel kohal kasum, peaks ta  kuulama oma südametunnistuse halt. Ühiskond on tugev vaid siis, kui kõik selle liikmed saavad oma elu elada täisväärtuslikult ja aktiivselt. Igaüks peab arvestama sellega, et ta on selle ühiskonna liige, pööramata tähelep...

Ühiskond - Põhikool
5 allalaadimist
46
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

2.Töölepingu sõlmimine.................................................................................................................... 2.1 Millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist teavitama?..................................................... 3.Töötaja kohustused.......................................................................................................................... 3.1 Töötaja õigus keelduda töö tegemisest......................................................................................... 3.2 Töötaja hoolsuse määr...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
2
docx

11 sagedasemat tööintervjuu küsimust

Vestluse käigus tahab tööandja välja selgitada, kas oled sobiv sellele ametikohale. 1. Miks Te soovite tulla tööle sellele ametikohale? Võid rääkida enda lähiaja eesmärkidest, kindlasti seosta need selle firmaga, kuhu soovid tööle minna. Sobib mainida ka seda, et näed siin enda jaoks tulevikup...

Karjääriõpetus - Keskkool
69 allalaadimist
10
docx

Tööõigus EKSAMIKÜSIMUSED JA VASTUSED

Töölepingu mõiste e tunnused * Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. * Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. * Töölepingule kohaldatakse võl...

Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
264 allalaadimist
4
doc

Majandusseadused

Töölepingu seadus Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkulepe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused . Seega töölepingu iseloomulikes tunnusteks on : · see on kahepoolne kokkul...

Majandus - Keskkool
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun