Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

" tööaeg" - 745 õppematerjali

tööaeg on piiratud aku kestvusega; tavalistel seadmetel on aku tööaeg lühem saatja elektriringi spetsifikatsiooni tõttu ja seadme lisafunktsioonide tõttu juhul, kui neid on. • Müra või surnud kohad (kohad, kus seade ei tööta, eriti ühe antenniga süsteemides). • Piiratud arv samal ajal ja kohas töötavaid mikrofone, mis tuleneb raadiokanalite (sageduste) piiratud arvust.
2
doc

Tööaeg

Suure veeavarii tagajärgede likvideerimiseks ja lao tühjendamiseks oli vaja töötajaid nädalavahetusel (puhkepäevadel) tööle rakendada. Seda korraldust ei soovinud täita rase ja naine, kellel oli 5-aastane laps.Kas nende keeldumine on seaduspärane. Keda ei tohi üldse tööle rakendada. Kuidas puhkepäevadel töötamine kompenseeritakse. Eriliste asjaolude tõttu võib...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
74 allalaadimist
1
doc

Tööõiguse spikker 1.osa

Töölepingu tingimused:Töölepingu tingimused jagatakse kohustuslikeks ja täiendavateks (kohustulikeks ja valikuvabadeks).Töölepingu kohustulikud tingimused :1.)Tehtav töö. 2.)Töö aeg. 3.)Töötasu.4.)Töötegemise asukoht.5.)Töölepingu kehtivus aeg, kui sõlmitakse leping määratud ajaks.6.)Tööle asumise aeg.7.)Puhkuse kestvus.8.)Töölepingu lõpetamise etteteatamise alus. 9.)Kollektiiv lepingu tingimused. Teh...

Õigusteadus - Kutsekool
85 allalaadimist
2
doc

Palgaarvestuse spikker

Puhkeaeg on aeg, mis pole tööaeg 2. 13-14 a nooruki tööajanorm on 20h nädalas, 15a 30h, 16-17 35h nädalas 3. Kooliõp tööajanorm on 7 h päevas 4. Õhtune aeg- 18.00-22-00 (10%), öine aeg 22.00-06-00, (20%) 5. Ületunnitöö lisatasu 50% tunnipalga märast. Puhkep 50% 6. Tunnipalga alammääraks on 27kr, kuup alamm- 4350 7. Pühad ja riiklikud tähtpäevad- lisatasu 2 x 8. Öötööle pole lubatud rakendada 14a tüdrukuid 9. Pu...

Palgaarvestus - Kutsekool
100 allalaadimist
3
doc

Tööleping

veb 2010. a.Tallinnas. OÜ MATI POST (edaspidi nimetatud TÖÖANDJA), reg kood 10663533, keda esindab NILS SUHOV(PA07B) ja ERGO KASEMAA(PA07B) ning LAURI PIISANG (edaspidi nimetatud TÖÖTAJADD), sõlmisid käesoleva töölepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel: 1. LEPINGU TÄHTAEG, TÖÖ SISU 1.1. Töötajad asub tööle 20 m...

Tööõigus - Kutsekool
171 allalaadimist
17
xls

Tööajagraafik

Tööajagraafik teenindusettevõttele "Hüva nõu" Aprill 2012 Nimi Ametikoht 1 2 3 4 Mai Mets Klienditeenindaja plaan 9 12 12 tegelik algus lõpp lõuna puhkepausid...

Töö-ja palgakorraldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
82 allalaadimist
20
docx

Õigusõpetuse konspekt ja 2. kontrolltöö

Mõned lühendid: KaS - karistusseadustik TL - tööleping TLS - töölepinguseadus VÕS - võlaõigusseadus EV - Eesti Vabariik VV - Vabariigi Valitsus p - paragrahv lg - lõige TSÜS ­ tsiviilõigusseadus KLS ­ kollektiivlepingu seadus Õigusõpetus Töös / tähtis Pandi mõiste ja liigid ? Hoonestusõigus ? Tööseaduste täitmise üle järelv...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
1
doc

ETTEVÕTLUSE KT 2 MÕISTED

Konkurentsiseaduse otstarve - kaitsta konkurentsi. Näiteks toodete, teenuste ostmisel ja müümisel. 2. Raamatupidamine ­ finantsarvestus, mis hõlmab ettevõtluse kõiki kulusid ja tulusid ning üldiseid kokkuvõtteid. Raamatupidamist võib teostada kassapõhiselt või tekkepõhiselt. 3. Tööleping ­ töötaja ja tööandja omavaheline leping, milles sätestata...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
56 allalaadimist
18
ppt

TLS töö- ja puhkeaeg

Tööaja reeglite kohaldamisel tuleb arvestada kolme tingimust: järgida töö tegemise aja üldist piirangut arvestusperioodi kohta (TLS § 46); tagada töötajale igapäevane puhkeaeg (TLS § 51); tagada töötajale iganädalane puhkeaeg (TLS § 52). Tööaeg on aeg, mil töötaja täidab töölepingut ning allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Täistööaeg ­ k...

Õigus alused - Kutsekool
20 allalaadimist
25
odp

SOTSIAALTOETUSED EESTI JA SOOMES

TOETUSED EESTI JA SOOMES Mari Mets RIIKLIK PENSION Soome Eesti 2 pensioni süsteemi: Vanaduspension Tööpension Töövõimetuspension Rahvapension. Toitjakaotuspensjon Tööpension jaguneb veel: Rahvapension Vanaduspension Töövõimetuspension Tagatispension TÖÖPENSION Teenitakse välja oma palagatööga ja ettevõtluseg...

Sotsiaaltöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
29 allalaadimist
10
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖADJA KOHUSTUSED

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledz Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus Nimi TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖADJA KOHUSTUSED Referaat Juhendaja: Tallinn 2012 SISUKORD 1. TÖÖLEPING Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub t...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
100 allalaadimist
2
docx

Tööintervjuu küsimused administraatori ametikohale

Tööintervjuu küsimused administraatori ametikohale Vestlusel on noor neiu, kes on omandanud hotelliteeninduse eriala ning omab aastast töökogemust klienditeenindaja valdkonnas. 1) Rääkige mulle endast. Millised on Teie tugevad omadused ning millised on nõrgemad? 2) Kui palju oskate rääkida meie ettevõttest? Kas olete ka kursis toodete/teenustega, mida meie ettevõte pakub?...

Amet - Kutsekool
11 allalaadimist
3
doc

Tööleping

Tööleping Number: 789 Kuupäev:8.12.2014 LEPINGU POOLED Juhataja Maiu-Liis Mänd, edaspidi TÖÖANDJA, ja Hindrik Kemps, edaspidi TÖÖTAJA, sõlmisid käesoleva töölepingu järgmistel tingimustel: TÖÖLEPINGU TÄHTAEG JA TINGIMUSED TÖÖTAJA asub tööle 22.12.2014 TÖÖTAJA asub tööle...

Õigus - Keskkool
5 allalaadimist
8
docx

Tööohutus

 3 eksemplari – tööinspektsioon; töötaja; tööandja  55 aasta, et hilisemate probleemide korral lugeda eelnevaid juhtumeid 7. Töölepingu erinevus võrreldes näiteks töövõtulepinguga. Tööleping Töövõtuleping  Töölepingu seadus  Võlaõigus seadus  Kindel tööaeg , töökoht ja tööviis  Töötaja teeb tööd siis kui tahab, kuidas tahab ja kus tahab  Palk iga kuu  Ei pea olema palk iga kuu  Min. palk 430€  Puudub min. palga määr  Ravikindlustus  Vastutab ise  28 päeva puhkust  Õigus puhkusele puudub 8. Mis on põhilised ti...

Tööõigus -
49 allalaadimist
18
pptx

Füsioteraapia

• Füsioterapeudi kutse eeldab kõrgharidust, vähemalt bakalaureuse kraadi . FÜSIOTERAPEUDILE OLULISED ISIKUOMADUSED • Rutiini kannatav • Osav • Pinget taluv • Loov • Suhtlev • Kannatlik • Motiveeriv TÖÖ TINGIMUSED • Tööaeg on argipäevadel 8:00 – 16:30 • Töö toimub ohutus keskkonnas, ainus ohutegur võib olla mõne patsiendi nakkav haigus • Tööruumid varieeruvad saalidest palatiteni • Palk on veidi üle Eesti keskmise • Töö on väga aktiivne • Amet eeldab täiendavaid teadmisi anatoomiast JÕUSAAL HNRK-s on palju uusi ja moodsaid masinaid ja roboteid millega kliente ravida KASUTATUD KIRJANDUS • http:www.hnrk.ee • Google pildiotsing • https:et.wikipedia.or...

Aktiviseerivad tegevused - Põhikool
5 allalaadimist
2
docx

Õigusõpetus I kodutöö

8) 13 aastasega on võimalik tööleping sõlmida juhul kui: · töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (pg 7, lg 4) · Töö ei kesta kauem kui pool vaheaja pikkusest (pg 8, lg 2) · Tööaeg ei jää vahemikku 22000600 (pg 49, lg 1) · Töö ei (pg 7, lg 2): 1) ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; 2) ohusta alaealise kõlblust; 3) sisalda ohte, mida alaealine ei suuda õige...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
9
odt

Praktikaaruanne Üldehitus 2015

Põltsamaa Ametikool Nimi E1 ­ E2 esimene praktika PRAKTIKA ARUANNE Õpetaja/Juhendaja: Nimi Kaarlimõisa 2013 Sisukord 1. Leping.................................................................................................................................3 2. Pra...

Üldehitus - Kutsekool
33 allalaadimist
27
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Iseseisev töö: 2)21november- riigikohtulahendite analüüs grupi poolt vabalt valitud teemal-max 5õpilast. Kas puudutab töölepingu sõlmimist, töölepingu lõpetamine koondamise tõttu, töötaja töökohustuste rikkuminse tõttu. Tõõlepingu lõpetamise alused ­VAATAME! Oma seisukohad. EKSAM: 5küsimust.3üldisemat ja 2 konkreetset....

Tööõigus -
11 allalaadimist
110
doc

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines 'Infosüsteemide projekteerimine': Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon Teostajad: Indrek Kempi (0...

Infosüsteemi projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
13
doc

Töökeskkond

KOOLI NIMI TÖÖKESKKOND Referaat Õpilane: Kursuse nr: Tallinn 2008 SISSEJUHATUS Eestis loetakse tööealise elanikkonna suuruseks ca 626 100 inimest, nendest 49 % moodustavad naised (Eesti tööjõu uuring, 2001). Naiste tööhõive kasv on olnud eriti suur viimase 30 aasta jooksul nii Eestis kui ka mujal maailmas. Inglismaal moodustavad naised 40% t...

Majandus - Kutsekool
141 allalaadimist
2
rtf

Ühiskonna põhitõed

Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Avalik sektor poliitika riik Erasektor majandus turg Kolmas sektor kodanikuühiskond kodanikuühendused Eraelu kodu perekond Kommunikatsioon ühiskonns Kommunikatsioon on suhtlemine. Sotsiaalne protsess ühenduslülina erinevate valdkondade vahel. Vanal ajal levinud vahetu suhtlemine on as...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
78 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun