Facebook Like
Add link

" sotsiaal" - 1808 õppematerjali

Õppeained

Sotsiaalpsühholoogia -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Sotsiaal ja poliitiline filosoofia -Akadeemia Nord
Sotsiaaltöö -Tallinna Ülikool
Sotsiaaltöö -Kutsekool
Sotsiaaltöö korraldus -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalpoliitika -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Sotsiaaltöö -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Sotsiaalpsühholoogia -Tallinna Ülikool
Sotsiaalteadused -Tartu Ülikool
Sotsiaaltöö alused -Tartu Ülikool
Sotsiaal- ja majandusstatistika alused -Tartu Ülikool
Sotsiaalpedagoogika -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika -Tallinna Ülikool
Sotsiaalpsühhiaatria -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Sotsiaalne ?ppimine -Tallinna Ülikool
Sotsiaalpoliitika -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalpsühholoogia -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalhooldusõigus -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalsed probleemid Eestis -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaaltöö eakatega -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
sotsiaalfilosoofia -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalse analüüsi alused -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Sotsiaalteaduste klassikud -Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
8
doc

Sotsiaal ja poliitiline filosoofia

Sotsiaalpoliitiline filosoofia ­ eksami kordamisküsimused Jonathan Wolffi ,,Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse" alusel vastused Sissejuhatus 1. Millised on poliitikafilosoofia küsimused? Laias laastus on neid kaks: ,,kes mida saab?" ja ,,kes selle üle otsustab?" Esimene seotud materiaalsete hüvede ning õiguste ja vabaduse jaotamisega (mille alusel peaks kellelegi midagi kuuluma/õigused ja kohus...

Filosoofia - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
12
docx

Hirmu apellatsioonid sotsiaal reklaamkampaaniates 21. sajandil

sajandil Referaat Juhendaja: Arko Olesk Tallinn 2016 Sisukord Sissejuhatus........................................................................................................... 2 Hirm kui tähelepanu köide...................................................................................... 3 Sotsiaalreklaami ka...

Mõjutamise psühholoogia -
1 allalaadimist
2
docx

3 sotsiaal probleemi

Kellele: Urmas Lehtsalu Teema: Sotsiaalprobleemid Kellelt: Martin Kanemägi T-3 Masuajaga on kaasnenud Eestis on palju probleeme. Nendega kaasnevad erinevad sotsiaal probleemid nagu kõrge tase alkoholi joomises ja sellega kaasnevate surmade arv, suur suremustase noorelt, kõrge töötuse tase ja veel palju muid probleeme. Kõrget taset alkoholi joomises, sellist probleemi ei saa vältida mitte mingil moel...

Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
21 allalaadimist
10
pptx

Sotsiaal ettevõte

klass Kiviõli I Keskkool PROBLEEM Lapsed, kes olid koolis halvasti käitunud, oli rohkem depressiivseid inimesi, lahutatud või vaeseid. Kui lapse käitumine on häiritud ja sotsiaalsed oskused nõrgad, ei soovi kaaslased temaga koos olla. Pikemas perspektiivis avaldavad madalad sotsiaalsed oskused negatiivset mõju ka õpitulemustele ja võiva...

Sotsiaalteadused - Keskkool
2 allalaadimist
8
docx

Sotsiaal töö alused - KT kordamine

Sotsiaalhoolekande põhimõtted Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel: 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest; 2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt; 3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsial...

Sotsiaaltöö alused - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
37
docx

Sotsiaal ja õigusfilosoofia

Sotsiaal ja õigusfilosoofia Jagamismajanduse küsimus, sotsiaalmeedia , Donald Trump Tähelepanu puudus ­ vaimuhaigused ­ emotsioonide kasv ­ valetamine (Trump) Mis on riik? Rahvusvaheline õigus ning kas see on olemas? Robotkohtunikud ­ ntks kiiruskaamera, maksekäsu kiirmenetlus Eesmärk ­ aru saada kaasajast ja prognoosida tulevikku 1. Kaasaja ühiskond 2. Õigus kaasajas 3. Tuleviku prognoos ja...

Õiguse filosoofia -
23 allalaadimist
1
doc

Fukuyama

Fukuyama Suur vapustus lk 205222 · Hierarhia poliitiline väljund oli autoritaarne või veelgi äärmuslikumal kujul totalitaarne riik, milles diktaaror või väiksearvuline eliit omas võimu kogu ühiskonna üle. · Tsentraliseeritud aruroritaarsete äriühingute läbikukkumise põhjus on olnud sama, mis tsentraliseeritud autoritaarsetel riikidel: nad e...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
27 allalaadimist
2
doc

Fukuyama

Fukuyama ,,Suur vapustus'' lk 15 38 · Viimase poole sajandi jooksul on paljud majanduslikult arenenud riigid järkjärgult liikunud nn. ,,infoühiskonda'', ,,infoajastusse'' või ,,postindustriaalsesse ajajärkku'' seda nimetab Toffler Kolmandaks laineks. · Vaimne töö hakkab asendama füüsilist. · Infoühiskond hakkab rohkem tootma kaht nüüdisaegses demokra...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
33 allalaadimist
2
doc

Sotsiaalfilosoofia

SOTSIAALFILOSOOFIA EKSAM 1) Mis on sotsiaalfilosoofia: põhimõisted ja probleemid? Sotsiaalfilosoofia on õpetus ühiskonnast kui tervikust. (Filosoofiaarmastus tarkuse vastu). Põhiline küsimus on MIKS. Põhiküsimused: · Mis on maailm? Ontoloogia olemisõpetus · Mis on tõde? Gnoseoloogia · Mis on hea, kurjus jne? Aksioloogia väärtuste küsimus, m...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
85 allalaadimist
4
pdf

Jeremy Benthami filosoofia ja liberaalne ühiskond

Teine põhiline väide on kõigi inimeste võrdsus. Ka see on praegu ühiskonnas selgelt kehtiv arusaam. Näiteks Eesti põhiseaduses on kirjas: „Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.“ Ka poliitikas üritavad parteid näidata, et nende programm toob maksimaalse heaolu kõigile. Samas säilib ikkagi igal erakonnal oma sihtgrupp, näiteks Reformierakonna poliitika eelistab ettevõtlikke inimesi ning Isamaa ja Res Publica Liidu oma peresid. Jeremy Benthami filosoofia kasulikkusest on umbes 200 aastat hiljem valitsev rohkem kui pooltes maailma riikides(lääne liberaalsetes demokra...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
11 allalaadimist
8
docx

Sooline defineerimine

Sex, nagu arvamusliider Marina Watanabe kirjeldab, on bioloogiline. See ei tähenda, et see ei oleks binaarne või vaid üheti mõistetav, kuid et see on seotud otseselt inimese füüsisega. Gender on aga sotsiaalselt kujundatud arusaam kellegi soost. Hea näide sellest on näiteks arusaamad mehisusest ning naiselikkusest erinevates kultuurides. See tähendab, et miski mida meie arvame olevat mees või naine spetsiifiline ei pruugi olla samamoodi mõitetav mõnes teises kultuuriruumis.1 Siinkohal tasub täpsustada, et ei sex ega gender ei ole kuidagi seotud kellegi seksuaalsusega või nende seksuaalse orientatsiooniga – mis siin all on mõeldud on v...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Kokkuvõte Hannah Arendti filosoofiast

Hannah Arendt Hannah Arendt (1906-1975) oli üks mõjuvõimsam politoloog ja filosoof 20. sajandil. Ta sündis Saksamaal, juutide perekonnas ja oli sellepärast sunnitud lahkuma Saksamaalt 1933. Ta elas 8 aastat Pariisis, töötades paljudes juutide pagulasorganisatsioonides. 1941 ta immigreerus Ameerika Ühendriikidesse ja sai osaks New York´i elavast intellektide ringist. Ta...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

Thomas Aquinost "Summa paganate vastu" - filosoofia kodune töö

02.2020 Thomas Aquinost „Summa paganate vastu“ Aquino Thomas oli dominikaani munk, vaimulik, pühak ja kiriku doktor. Samuti oli ta väga mõjukas filosoof, teoloog ja jurist. Ta elas ning töötas 13. sajandi keskpaigus ning ta oli tuntud selle poolest, et püüdis Aristotelese tekste siduda kristluse printsiipidega. Aquino Thomas on mõjutanud...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
1 allalaadimist
7
doc

Sotsiaalharta

Kuressaare Ametikool Tõnis Tollimägi P-2 SOTSIAALHARTA Referaat Juhendaja: Urmas Lehtsalu Kuressaare 2009 Sisukord Sisukord lk2 Sissejuhatus...

Ühiskond - Kutsekool
20 allalaadimist
7
doc

Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledz AÜSA1 Kristiine Kõiv Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis. Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman ...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
441 allalaadimist
15
doc

SOTSIAALHOOLEKANNE

Kas see põhimõte kehtib ka tänapäeval? Lahendusi on kindlasti mitmeid ja pidevalt vaieldakse selle üle, milline neist siis see kõige parem peaks olema. Kas panustame rohkem riiklikule sotsiaalabile või lükkame vastutuse koorma rohkem inimese enda õlule? Selge on see, et erinevates riikides on erinevad võimalused. Siin mängib suurt rolli riigi maj...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
151 allalaadimist
1
doc

Sotsiaalpsühholoogia: Isikud

Kurt Lewin - sotsiaalps ühholoogia isa. Väljateooria, psühholoogiline ruum, liider, muutused. Lev Gumiljov - etnogeneesi teooria. Bluma Zeigarnik - inimene mäletab lõpetamata tegevust paremini. Norbert Elias - võim, emotsioonid, teadmine. Tsiviliseerumisteooria, käitumisreeglite analüüs. Henry Tajfel - sotsiaalne identiteedi teooria, minimaalse grupi paradigma. John Berry -...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
153 allalaadimist
64
pdf

Nimetu

Põhjamaade ajalugu II, kevad 2010 Alates 1792--- Põhjamaad 18.sajandil Põhjamaade ajalookronoloogia Põhjamaad: Taani, Norra, Island, Rootsi, Soome Keskaeg: (1050-1520) Taani, Norra, Rootsi kuningriikide algus ja ristiusu vastuvõtmine umbest a. 1000 pk. Rootsi inkorporeerib Soome (u 1155-1293...

-
42 allalaadimist
5
doc

Sotsiaalpoliitika konspekt

Sotsiaalpoliitika lk 156-176 + konspekt 1)Kuidas oleks võimalik hõivatute osakaalu Eesti tööjõuturul tõsta? Millised probleemid ühe või teise võimalusega kaasenvad? Soodustada töökohtade loomist ja ettevõtlust. Töökohtade loomiseks peaks olema ka vajadust. (Reisisaatjate näide) 2)Mille poolest erineb heitunu töötust? Heitunud on need, kes väga pikaajalise tööotsimise käigus pole...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
91 allalaadimist
1
doc

Saaremaalt pärit kirjanikud

saj lõpus sündis; looming oli väga vastuoluline, mässumeelne; ei viimistlenud oma loomingut; kirjutas proosat, luulet ja kriitikat. August Mälk kirjutas Saaremaa rannaküla elust; tegevuspaikade kirjeldamiseks pole kirjeldused täpsed vastavale kohale, vaid on kasutatud Saaremaa motiivi (nt kadakane mererand, kiviklibud); randlased pidasid mand...

Kirjandus - Keskkool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun