Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule " rikkevool" leiti 22 faili

rikkevool – isolatsioonirikkel tekkiv, kuid ei pruugi põhjustada seadmete olulist talitushäireid, kuid vüivad esile kutsuda elektrilöögi ja/või tulekahju
1
doc

Rikkevool

Elektriseadme või ­paigaldise pinge all oleva osa kogemata puudutamine (näiteks kui mõne elektritarviti ümbris või kaitsekate on kahjustatud) 2. Isolatsioonikahjustuse või lahtitulnud faasi- juhi tõttu pinge alla sattunud 0-klassi elektri- tarviti kere puudutamine. Sama oht tekib I klassi tarviti kere puudutamisel, kui kaitsejuhti ei ole või kui see on mingil põhjusel...

Elektrotehnika - Keskkool
28 allalaadimist
3
pdf

Elektriohutus ja elektripaigaldised

Elektriohutus ja elektripaigaldised. Terminoloogia. Elektripaigaldis ­ üksteisega ühendatud elektriseadmete ja ­juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt ruumi, korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Elektriseade ­ Igasugune seade, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või k...

Elektrotehnika - Kutsekool
76 allalaadimist
48
pdf

Rikkevoolukaitselüliti

Ingrid Knuut Rikkevoolukaitselüliti tingmärgid 230V rikkevoolukaitsel üliti juhtahela skeemis 400V rikkevoolukaitselüliti juhtahela skeemis 400V rikkevoolukaitselüliti ühejooneskeemis Elektrilöögikaitse põhimõtted Ohtlikke pingestatud osi ei tohi saada puudutada ja puutevõimalikud osad ei tohi olla ohtliku pinge all Ei normaal...

Elektriaparaadid - Kutsekool
12 allalaadimist
3
docx

Sidejuhtmed ja kaablid

Sidejuhtmed ja kaablid Elektriskeemide ja seadmete ühendamiseks kasutatakse juhtmeid ja kaableid, millised koosnevad soontest. · Soon on isoleermaterjaliga kaetud kaetud elektrijuht. · Juhtme moodustavad üks või mitu ühises kestas olevad soont. · Kaablis on sooned ümbritsetud hermeetilise mantliga, mis kaitseb sooni ja isolatsiooni väliste müju...

Elektriaparaadid - Kutsekool
42 allalaadimist
44
doc

Elektriaparaadid ja paigaldised

ELEKTRIPAIGALDISTE ÜLDISELOOMUSTUS 1.1 Määratlused Elektripaigaldis (electrical installation) ­ paigaldis, mis koos- neb elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotami- seks ja/või kasutamiseks ettenähtud elektriseadmetest; elektripaigaldis võib sisaldada elektrienergia salvestusseadmeid (akupatareisid, konden- saatoreid vms.). (Siia kuuluvad ka ehituslikud osad na...

Elektriaparaadid - Kutsekool
110 allalaadimist
11
doc

Ohutusklassid ja elektritrauma esmaabi

TALLINNA TEENINDUSKOOL Helerin Vallner Rühm T11HT ELEKTRISEADMETE OHUTUSKLASSID JA ESMAABI ELEKTRITRAUMA KORRAL Referaat Juhendaja: Heikki Eskusson Tallinn 2009 Helerin Vallner...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
45 allalaadimist
2
doc

Elektroonika

Elektrienergia tootmine Elektrijaam ­ see on elektrienergia tootmise ettevõte, milles muundatakse mingi muu energia elektrienergiaks. Elektrijaamade liigitus:1. hüdroenergia kasutamisega elektrijaamad : hüdroelektrijaam ja loodete elektrijaama. 2. soojusenergia kasutamisega elektrijaamad : soojuselektrijaam (kivisüsi, põlevkivi, nafta, õlid, maagaas), tuuma elektrijaam,...

Elektrotehnika - Kutsekool
22 allalaadimist
3
doc

Elektriseadmed

LOENG 1 Elektriohutusseadus ­ elektriseadmed tuleb paigaldada ja hooldada nii, et nende kasutamine ei ohusta ümbrust. SEADUS, MÄÄRUS, STANDARD, JUHEND Pädevusklassid: *A-klass ­ elektri- ja käidutööde juhtimine; *B-klass ­ elektri- ja käidutööde juhtimine 1000 V nimivahelduvpinge ja kuni 1500 V nimetavalisustega elektripaigaldistes; *B1-klass ­ kuni 63 A ehitustööd; *C-klass ­ labori...

Elektriseadmete montaa? - Eesti Maaülikool
97 allalaadimist
3
docx

Elektrotehnika labor 9

Töö eesmärk: tutvuda rikkevoolukaitsel ülitite põhisõlmede ehitusega, otstarbega, tööpõhimõttega ja tunnussuurustega ning rikkevoolu olemusega. Tabel Rikkevoolu katse tulemused RVKL tüüp: CHNT NL1- Legrand: Kodune pistik 63: 30mA, 30mA, 40A, 400V 40A,400V katse 1 katse 2 katse 1 katse 1...

Elektrotehnika - Eesti Maaülikool
105 allalaadimist
17
docx

Risk ja ohutus kordamise vastused

1. Põlemiseks on tarvis kolme komponenti, palun nimetage need: Vastus: põlevmaterjal, temperatuur , süüteallikas. ( lisaks on vaja - aega) 2. Pulberkustuti on efektiivne kustutamaks mis klassi põlenguid ? Vastus: A klass ­ tahked ained, B ­ klass - põlevvedelikud ja C ­ klassi - gaasi põlengud....

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
205 allalaadimist
5
docx

Elektrotehnika kordamine

Elektrotehnika kordamine Elektrivool- elektrilaenguga osakeste suunatud liikumist, iseloomustavad füüsikalised suurused: voolutugevus, voolutihedus ja pinge. Jaguneb: Alalisvool- vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu. Vahelduvvool- vool, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutuvad · Voolutugevus on arvuliselt võrdne ajaühikus juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu suuruseg...

Elektroonika alused - Eesti Maaülikool
126 allalaadimist
39
docx

Elektriohutus

Elektriohutus Terminoloogia: Elektripaigladis- üksteisega ühendatud elektriseadmete ja juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt: ruumi, korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Sellesse kuuluvad ka elektrienergia salvestus seadmed nagu akupatarei, kondensaatorid jm salvestatud elektrienergi...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
96 allalaadimist
5
docx

Elektrotehnika laboratoorsete tööde kordamisküsimused

Kirjeldada magnetelektrilise, elektromagnetilise ja elektrodünaamilise mõõteriista ehitust ning tööpõhimõtet. 2. Milline on volt- ja ampermeetri sisetakistus ning kuidas ühendatakse need mõõteriistad vooluringi? 3. Kirjeldada ampermeetri lülitust voolutrafoga ja -sundiga. 200 4. Mida tähendab ampermeetrile märgitud tingtähis 5 ja mille...

Füüsika -
173 allalaadimist
14
docx

Elektrivarustus

Elektrivarustus Elektrivõrgu põhimõisted Põhimõisted Olulisemad põhimõisted on fikseeritud: · Standardites · Muudes normdokumentides (elektriohutus seadus, määrused, juhendid, ettekirjutised) Mõisteid ja nõuded tuleb järgida ja täita! Elektriseadmed-on ette nähtud elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või kasu...

Elektrimasinad - Kutsekool
25 allalaadimist
5
pdf

Voolu toime

Kui inimene puudutab elektriseadme pinge all olevat osa või isolatsioonirikke tõttu pinge alla sattunud osa, läbib tema keha vool. Seda voolu nimetatakse rikkevooluks. Rikkeid on erinevaid, enamlevinud on lühis, maaühendus, kereühendus ja juhiühendus. Lühis on rikke tagajärjel tekkinud juhtiv ühendus eri pingega juht...

Füüsika - Kutsekool
4 allalaadimist
138
pdf

Elektrotehnika alused

ELEKTROTEHNIKA ALUSED Õppevahend eesti kutsekoolides mehhatroonikat õppijaile Koostanud Rain Lahtmets Tallinn 2001 Saateks Raske on välja tulla uue elektrotehnika aluste raamatuga, eriti kui see on mõeldud õppevahendiks neile, kes on kutsekoolis valinud erialaks mehhatroonika. Mehhatroonika hõlmab kõike, mis on vajalik tööst...

Mehhatroonika - Kutsekool
63 allalaadimist
6
docx

Elektriohutusseaduse reguleerimisala

Pingestatud osa – normaaltalitlusel vooluahelasse kuuluv juht vm juhtiv osa, sh neutraaljuht, kuid mitte PEN-juht. Puutepinge – pinge, mis võib tekkida üheaegselt puudutatavate osade vahel isolatsioonirikke korral. Potentsiaaliühtlustus – elektriline ühendus, mis viib pingealtid ja kõrvalised elektrit juhtivad osad samale või ligikaudu samale (tavaliselt maa-) potentsiaalile. Rikkevool – isolatsioonirikkest tingitud vool. Rikkevoolu (kaitse)lüliti – tundlik kaitselüliti, mis lülitab elektriahela välja inimestele või loomadele ohtliku või tuleohtu esile kutsuda võiva rikkevoolu korral. Tarbija 1. Elektrit tarbiv füüsiline või juriidiline isik (nt elektrivarustusettevõtte abonent või klient). 2. Elektrit tarbiv ettevõte või paigaldis. Tarviti – elektriseade, mis on ettenähtud elektrienergia muundamiseks teisteks energia...

Elektriohutus -
2 allalaadimist
6
docx

Elektripaigaldis ja selle seonduv

Potentsiaaliühtlustus – elektriline ühendus, mis viib pingealtid ja kõrvalised elektrit juhtivad osad samale või ligikaudu samale (tavaliselt maa-) potentsiaalile. Rikkevool – isolatsioonirikkest tingitud vool. Rikkevoolu(kaitse)lüliti – tundlik kaitselüliti, mis lülitab elektriahela välja inimestele või loomadele ohtliku või tuleohtu esile kutsuda võiva rikkevoolu korral. 1. Elektrit tarbiv füüsiline või juriidiline isik (nt elektrivarustusettevõtte abonent või klient). 2. Elektrit tarbiv ettevõte või paigaldis. Tarviti – elektriseade, mis on ettenähtud elektrienergia muundamiseks teisteks energia...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
14 allalaadimist
8
docx

Füüsika ja elektrotehnika alused, eksamiküsimused

Elektrivool- elektrilaenguga osakeste suunatud liikumist, I A. 1A ­ voolutugevus mille korral juhi ristlõiget läbib sekundis elektrihulk 1 q. Juhid Dielektrikud Jaguneb: Alalisvool- vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu. Vahelduvvool- vool, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutuvad Voolutugevus on arvuliselt võrdne ajaühikus juhi ristl...

Füüsika ja elektrotehnika -
4 allalaadimist
14
docx

Elektriohutus ja seadusandlus

Omaduste ühilduvus tuleb välja selgitada need elektriseadmete omadused mis võivad mõjuda kahjustavalt muudele elektriseadmetele voi muudele süsteemidele voi mis võivad häirida elektritoidet. Kahjulikult võivad toimida muuhulgas : 1.transient liigpinged 2.kiired koormusmuutused 3.käivitusvoolud 4.voolu kõrgemad harmoonilised 5.alalisvoolu tagasiside 6.kõrgsagedusväljad 7.rikkevoolud 8.puudulik maandamine 24.11.2015 Elektrivigastuste vältimine Elektrivigastuste põhjusteks on : 1.Pingestatud elektriajaga isoleerimata osa –paljasjuhtmete ,elektrimasinate ,lülitite,lambipesade,kaitsmete ja teiste aparaatide ning seadmete ja kontaktide puudutamine. 2.Normaalselt pingestamata kui isolatsiooni vigastuste tõttu pinge alla sattunud elektriseadmete osade nt elektrimootori korpuse puudutamine. 3.Elektriseadmete osadeks mit...

elektriohutus ja seadusandlus... - Kutsekool
10 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun