Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule " riiklikud maksud" leiti 479 faili

riiklikud maksud on : § tulumaks § käibemaks § sotsiaalmaks § maamaks § hasartmängumaks § tollimaks § aktsiisid (kütuse-, alkoholi-, tubaka-, mootorsõiduki- ja pakendiaktsiis) § raskeveokimaks
18
pptx

OTSESED MAKSUD

OTSESED MAKSUD TONY TSILK Miks on maksude maksmine vajalik?  Riigile: - riik saab pakkuda inimestele tasuta ühishüvesid (nt haridus, maanteed, tuletõrje jne) - riik saab maksta inimestele toetusi  Inimesele: - inimene saab kasutada riigi poolt pakutavat - makstud maksudest sõltub otseselt nt pensioni suurus Maksud  Otsesed maksud – maks, mida inimene maksab oma sisset...

Maksud - Tallinna Majanduskool
2 allalaadimist
12
docx

Maksud ja määrad

MAKSUD JA MÄÄRAD Mis on maksud? Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning mille...

Maksundus - Kutsekool
26 allalaadimist
2
docx

Maksud ja maksumuudatused

34€ Tulumaks 20% (varem oli 21%) Tulumaksuvaba miinimum 154€ (varem oli 144€) Töötaja töötukindlustus 1,6% (varem oli 2%) Tööandja töötuskindlustus 0,8% (varem oli 1%) Sotsiaalmaks-maksab tööandja 33% (13% ravikindlustus ja 20% pensionisüsteem) Fiskaalpoliitika-reguleerib raha paiknemist ühiskonnas (tegelevad riiklikud institutsioonid) Rahapoliitika-riigi keskpanga tegevus, eesmärk on raha stabiilsuse tagamine Turumehhanismid-nõudlus ja pakkumine Inflatsioon-on kaupade või teenuste hinnataseme tõus-näitab raha reaalse ostujõu vähenemist Deflatsioon-hindade pidev langus, toob kaasa raha väärtuse suurenemise Hüperinflatsioon-olukord, kus inflatsiooni määr on üle 50% Inflatsioonimäär-muudatus võrreldes eelmise kvartaliga Indikatiivne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
4
docx

Maksud meilt või meie heaks?

Maksude laekumist kontrollib küll riigipoolne kontroll, kuid sellele vaatamata tegutseb riigis varimajandus, milleks kasutatakse töötajatele maksmisel ümbrikupalka. Sel viisil jääb inimesele teenitud töö eest rohkem raha ja ka tööandja ei kaota maksmisel teatud protsente. Ausate maksumaksjate suhtes on see aga ebaõiglane. Makse, mida riik meilt kogub, saab üleüldiselt jagada kolme gruppi – otsesed ehk riiklikud , kaudsed ja kohalikud maksud. Riiklikud maksud, näiteks tulumaks, tööstuskindlustusmaks, lähevad meie palgast otse maha. Samuti ka kaudsed maksud, milleks on käibemaks, aktsiisimaks jt. Nende puhul on tootele lisatud juba omapoolne maks ja eraldi selle eest maksma ei pea. Teisiti on aga kohalike maksudega, mis makstakse kohalikule omavalitsusele, vastavalt vajadusele. Näiteks prügiveo tellimine, mille toiminguga tegeleb kohalik omavalitsu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
27 allalaadimist
4
pdf

1 kodutöö: Maksud

A MAKSUMÄÄR MAKSUMÄÄR Ettevõtte, füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasustava 20% 15% või kinnipeetava tulumaksu määr Tulumaks Era- või üksikisiku tulumaksu...

Majandus - Kutsekool
4 allalaadimist
1
odt

Maksud

maks Kadused maksud ­ aktsiis, käibemaks Riiklikud maksud-tulumaks, sotsm., maam, hasartmängum, käibem, tollim,aktsiis, raskeveokim., Laekuvad riigikassasse. Osa füüsilise isiku tulumaksust ning maamaks tervikuna laekub kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse. Kohalikud maksud (nt parkimistasu, reklaamimaks, teede- ja tänavate sulgemise maks, müügimaks, mootorsõidukimaks ja l...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
81 allalaadimist
26
ppt

Maksud

MAKSUD Esitlus majandusõppes 2008 SISUKORD: Ülevaade maksudega seonduvast: · maksude tähtsus, · ülevaade erinevatest maksud · maksude kogumine · maksudega seotud ülesanded · jms MAKSUSÜSTEEMI TÄHTSUS: · tagab ühiskonna rahaliste vahendite koondamise riiklike kulutuste katteks (nt pensionide ja toetuste maksmine, riigikaitse, hariduse ja...

Majandus - Keskkool
93 allalaadimist
1
doc

Maksud

Eelarve on rahaline plaan eelarveaasta jooksul laekuvate tulude ja tehtavate kulutuste kohta.Eelarve koostamise prognoosi aluseks on eelmise aasta eelarve, majandusarengu üldised näitajad ja valitsuse eesmärgid.Riigieelarve sünnib valitsuse ja parlamendi koostöös.Riigi eelarve esialgse projekti koostab valitsus, kogudes mi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
195 allalaadimist
3
doc

Maksud

Maksud Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus (Maksukorralduse seadus (MKS) §2). Maksude kehtestamise peamine eesmärk on tagada riigi toimimiseks vajalike rahaliste vahendite ol...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
136 allalaadimist
4
rtf

Maksud

Privatiseerimine - erastamine, erakätesse andmine või müümine. Avatud majandus - riiki lubatakse väliskauplejad ja välisinvesteerijaid. Transiitkaubanuds - läbiveo kaubandus, allhanketöö, mingi firma kasutab vahendajat, ei tee ise otse, vaid laseb teha. Miks riik kogub makse: 1) et ennast finantseerida 2) arendada majandust 3) kõlbline külg, aidatakse neid, kes...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
37 allalaadimist
24
docx

Mittekehtivad kohalikud maksud

12 1. Sissejuhatus Maksude kehtestamine ja kogumine on vajalik riigi majanduse reguleerimiseks. Maksud tagavad vajalikud ressursid ühiste hüvede pakkumiseks ning nende kaudu saab mõjutada ka majanduspoliitikat.1 Eestis kehtivad riiklikud ja kohalikud maksud. Riiklike maksude alla kuuluvad tulumaks, maamaks, aktsiisid, sotsiaalmaks, raskeveokimaks, tollimaks ja hasartmängumaks. Kohalikeks maksudeks on müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus või mu...

Maksundus - Keskkool
10 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatu...

Maksud - Tallinna Majanduskool
100 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ühekordne või periood...

Maksud - Tallinna Majanduskool
31 allalaadimist
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

3 1.EESTI MAKSUSÜSTEEM................................................................................4 1.1.RIIKLIKUD MAKSUD ......................................................................................................... 5 1.2.KOHALIKUD MAKSUD....................................................................................................... 6 2.STANDARDNE ETTEVÕTTE MAKSUDE LOETELU...............................................8 3.MAKSUMAKSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.................................................10 KOKKUVÕTE...

Maksud -
7 allalaadimist
3
docx

Kordamine kt-ks (ühiskond)

Majandus ­ ühiskonna olemasoluks vajalike vahendite tootmise ja tarbimise korraldamine Majandusharud: põllumajandus, tööstus, teenindus, transport, kaubandus Inimvajadused (piiramatud) Mida toota? - toota asju vastavalt vajadusele ja selle olemasolule Ressursid (piiratud) Kuidas toota? - toota asju, mis suurema tõenäosusega ostjad leiavad...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
66 allalaadimist
2
docx

Me maksame makse oma heaolu tagamiseks

Me maksame makse oma heaolu tagamiseks Maksude maksmisel saab riigi majandus normaalselt funktsioneerida, sest selle tõttu on raha ''pidevas ringluses'' – see tähendab seda, et raha liigub pidevalt ühest kohast teise selle tõttu, et inimesed pidevalt maksavad raha ostes midagi ja teenivad raha müües midagi. Maksude mittemaksmise korral destabiliseerub meie majandus, mille tõttu pole riigil...

Maksundus - Keskkool
5 allalaadimist
3
odt

Majandus

Pikaajalist riiklikku majanduse reguleerimist nim majanduspoliitikaks, mis tegeleb: 1. majanduse struktuuri valik ­ tootev, hankiv, teenindav sektor 2. majandusele kvalifitseeritud tööjõu tagamine 3. piirkondade majandustegevuste tasakaalustamine 4. tulemuslikuks majandustegevuseks õigusliku aluse loomine 5. raha ja pangasüsteemi st...

Ühiskond - Keskkool
6 allalaadimist
5
docx

MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA

TLM116 / TLM310 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA (KAUGÕPE) Küsimus 11 Õige Hinne 1,0 / 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mitmete ühishüviste puhul (sisejulgeolek, riigikaitse jms) puudub traditsiooniline turg, seepärast ei saa hinda määrata. Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on 'tõene'. Küsimus 12 Õige Hinne 1,0 / 1,0 Märgista küsimus Küsimuse te...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
32 allalaadimist
8
docx

Rahanduse arvestuse konspekt

Rahandus Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vajel kujunevate suhete kompleks. 2. Raha põhifunktsioonid Raha on arvestusühik, maksevahend ja rikkuse akumulatsioonivahend. 3. Raha liigid Kaupraha (kaup millel on ka siis väärtus, kui teda ei saa kasutada rahana). Kaupa esindav raha (ei saa kasutada muul otstarbel, kui rahana). Kredi...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

Kodanikuõpetus II kursusele RIIK Riik on avalik-õiguslik organisatsioon, mis oma õiguskorra loomisel ja sellel korral põhinevates võimuavaldustes on oma territooriumil piiramatu ja rahvusvahelistes suhetes sõltumatu igast muust võimust. Riigi mõiste (status ­ ladina k `seisukord, seisund, olukord' inglise state, saksa der Staat ) Euroopas kasutusele keskaja lõpul ja u...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
123 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge