Otsingule " positiivne õigus" leiti 1170 faili

positiivne õigus - kirjapandud õigus Ülepositiivne õigus- kirjutamata õigus, mis on positiivse õiguse peal Riigiõigus kui avaliku õiguse distsipliin 1. Õigussuhe- nt ostu-müügi leping, kahju hüvitamine 2. Norm 3. Toiming- reaalne tegevus, nt vilkuritega politseiauto- avalikõiguslii, vilkuriteta politseiauto- eraõiguslik 4. Juriidiline isik- avalikõiguslik juriidiline isik: TÜ, Eesti Haigekassa, Eesti Pank, ERR, Eesti Energia, Rahvusraamatukogu 5. Teooriad (H. Maurer, haldusõigus, §3 äärenr.
1
doc

Õiglane õigus

· Inimesed on läbi aegade unistanud õigusest, mis oleks õiglane. · Õiglane õigus saaks võimalikuks vaid siis, kui õiglase õigusega kaasneks õiglane õigusemõistmine. · Õiguse ja õigluse teeb keeruliseks asjaolu, need mõisted on mitmetah...

õigus - Keskkool
41 allalaadimist
6
docx

Euroopa Liidu õigus konspekt

VAHETU ÕIGUSMÕJU Vahetu õigusmõju -Euroopa Kohtu poolt tuletatud doktriin, pole aluslepingutes. EL õigusnormid, millele üksikisikud saavad otse tugineda (piisavalt selged, täpsed ja tingimusteta, et neid saaks kasutada üksikisikute poolt siseriiklikes kohtutes). Saab nõuda, et mõni teine üksikisik või riik taolisi õigusi täidaks. Üksikisikud saavad lisaks siseriiklik...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
462 allalaadimist
54
docx

Euroopa Liidu õigus

Positiivne integratsioon – tervishoiu, turvalisuse, tarbijaõiguste, tehniliste parameetrite harmoneerimine, et tagada võrdne mänguväli ühtsel turul ÜHTSE TURU VÄLJAKUTSED • Tarbijakaitse vs majanduslikud huvid. *Ühtne turg, turuvabadus ja strukturaalne tasakaal (ühtse põllumajanduspoliitika näide) • Konkurentsieelised läbi tarbijakaits...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
20
docx

Õigus ja Eetika 20.sajandil

Kõik kes on X, peaksid olema Y jne Õiglus ja väärtusteooria väärtust saab mõista kolmes erinevas tähenduses: väärtus kui omadus – tõene, õiglane – subjektiivne aspekt väärtus kui loomus – tõesus, õigluspärasus väärtus kui vastava loomusega olukord – tõde, õiglus. Väärtustel on skaala – positiivsed, negatiivsed ja neutraalsed väärtused  õiglane on positiivne väärtus – ebaõiglane aga negatiivne  õiglane on - lihtväärtus  õiglane on eetiline väärtus. - subjektiivsete väärtuste puhul on eetilisteks väärtusteks need omadused, millele vastab vabatahtlik käitumine – käitumine on tahtlik. Väärtuste skaalal asub õiglane kõrgel, positiivsel kohal, religioossest allpool ning samal tasandil heategeva, tõese, korrektse, iluse ja õigega...

Õigus ja eetika -
4 allalaadimist
18
odt

Õigus konspekt

Valdus...............................................................................................................................................3 1.1. Valduse ja valdaja mõiste......................................................................................................3 1.2. Valduse omandamine ja lõppemine...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
33 allalaadimist
2
doc

Osavõtt valimistest - õigus või kohustus?

Osavõtt valimistest - õigus või kohustus? Valimised on inimestele võimalus valida endale esindajad, kes nende eest olulisi otsuseid teevad ja enamikes riikides, sealhulgas Eestis, on tegemist just nimelt õiguse, mitte kohustusega. Kuid näiteks Austraalia, Belgia, Kreeka ja Luksemburg on läinud seda teed, et teinud oma kodanikele valimaminemise kohustuslikuks ning määranud ka...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
348 allalaadimist
2
docx

Tõde ja õigus V

Indrek tuleb tagasi Vargamäele Kade, õel ja pahatahtlik Otile truu Põgenes linna elu eest tagasi maale. Kaevas Teiste mitte usaldamine viis selleni, kraavi, et isa unistus saaks teoks. Oli et sai lõpuks väga haiget muutuste põhjus ja korraldaja. Vargamäe nore põlvkonna : Rõõmud: 2. Koosolek jõe süv...

Kirjandus - Keskkool
80 allalaadimist
4
docx

Õiguse tähistamine ja õiguse idee, Era ja avalik õigus

Õigus on riigi käes praktiliselt ainsaks vahendiks, mille kaudu ja mille abil saab ta korrastada ja käskida õiguse subjekte. Õiguses on olulisel kohal ka õiglus. Õigus ideaalses mõttes on väärtusmastaap, millega saab mõõta õiguskorda ja sellest tulenevaid õigustusi. Ainult see on õigus, mis on õigus. Positiivne õigus ja ülipositiivne õigus Probleem positiivsest ja ülipositiivsest õigusest kuulub õigusfilosoofia valdkonda. Tavaelus on indiviidid seotud mingi õigusliku reegliga. Antud olukorras on määravaks positiivse õiguse sisu. Positiivselt õiguselt oodatakse, et temas kätketud õiguslikud lahendid oleksid ka head ja õiglased. Kui selline ootus ei täitu, siis on kokkupuude positiivse õigusega rõõmutu ja ei täida talle pandud lo...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

PÕHIMÕISTETE ÕPETUS Koostaja: Raivo Kaer, TLÜ RTI RIIK Riigi tunnused: ¤ territoorium ¤ rahvas ¤ avaliku võimu organisatsioon Riikliku korralduse vormid: Unitaarne - ühtne riik Föderatiivne - liitriik I Riigi piires ühtne võimuorganisatsioon - seadusandlik võim, täidesaatev ja kohtuvõim I...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
526 allalaadimist
44
ppt

Positiivne klienditeenindus

Positiivne klienditeenindus Teeninduse alused tööd alustavale klienditeenindajale Merle Vilson Võrumaa Kutsehariduskeskus tel: 785 0818; e-post: merle27@vkhk.ee 1 Sisukord Sissejuhatud Kliendisõbralikkus Esmamulje Teenindussituatsioonid Hea klienditeenindaja iseloomuomadused Kli...

Klienditeenindus - Kutsekool
81 allalaadimist
4
docx

„Tõde ja õigus“ Lugemiskontroll

Teose tegevuspaigaks oli Vargamäe Oru ja Mäe talu ning tegevus toimus u. aastatel 1870-1890, mil Eesti oli Vene võimu all. Kahtlemata mõjutas tegevusaeg ka suuresti teose sündmustikku. Eestlased olid hiljuti saanud endale õiguse mõisnikelt talusid päriseks osta, paljud talupojad nagu ka...

Kirjandus - Keskkool
66 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
22 allalaadimist
8
doc

Ühiskond, riik ja õigus

Riigil aga tekkis pealiku ümber lähikond kes hakkas tegelema sammuti ühiskonna juhtimisfunktsoonidega.(riigi aparaadi algkuju) ehk ühiskonnast eraldunud avalik võim. Elanikkond muutus paiksemaks, veresugulus rajanev võimukooslus asendus territoriaalsega. 2) Tava on käitumisreegel, mis on täitmiseks kohustuslik ja mille kohustuslikkus tuleneb tema pikaajalisest ja paljukordsest kasutamisest. Taval on nii positiivne kui neg. Aspekt. Nimelt positiivne seisneb selles et tavanormide täitmine tagatakse harjumuse jõuga, selleks ei tule kasutada sunni aparaati. Negatiivne aga selles et kui ühiskonna arenedes tekkib vajadus asendada tavad õigusnormidega .(olles sügavalt juurdunud ja säilides inimeste teadvuses, on tavad väga konservatiivsed ja avaldavad uutele regulatsioonidele visa vastupanu. 3) Riigi põhitunnused (millega riiki iseloomustatakse): Te...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
8
rtf

Riik ja õigus

Uurimispõhimõte kohustab haldusorg ise väla selgitama ja koguda tõendeid Avalikkus ja andmekaitse aitavad isikutel aru saada mida ta peab tegema, et saada nt kooli sisse vms. Teave peab olema kättesaadav ja avaldatud.Teave ei tohi liikuda kolmandatele isikutele Hea halduse põhimõte- kontrollib õiguskansler . õigus olla ära kuulatud. ei kehti otsene oht, tehake positiivne otsus. Teavitamiskohustus- õigus teada mis menetlusi haldusorg. läbi viib. kohustus isikule teada anda teda puudutavatest õigusaktidest ja toimingutest ning menetlustest, kus isikut puudutavaid otsuseid võidakse langetada. Motiveerimiskohustus- on vajalik selleks, et adressaat mõistaks, miks ja millisel õiguslikul alusel on haldusakt antud(riigihangete menetluses selgitatakse miks eelistati üht hankijat teisele) Selgitamiskohu...

Arhiivihaldus -
8 allalaadimist
28
docx

Igal lapsel on huvi ja õigus perekonnale

Paraku ei anta suhtlemisoskust sündides kaasa, vaid seda tuleb õppida. Lapse arengukeskkondadeks on üldjuhul perekond, kaaslaste rühm, elukeskkond, sh ka lasteaed ja massikommunikatsioon. Lapse eneseväärikuse ja –kindluse arendamisel etendab rolli efektiivne suhtlemisoskus. Üsna suure tõenäosusega kujuneb lapsel välja positiivne enesehinnang kui temaga arvestatakse ja küsitakse ka tema arvamust erinevate asjade kohta ning kaasatakse teda otsustamisprotsessi. Kahtlemata võib proovikiviks saada teismeiga, mis võib olla rakse nii lapsele endale kui ka vanematele. Selles vanuses hakkavad noored püüdlema iseseisvuse poole, võtma riske ning eksperimenteerima suhete ning elustiiliga. Lisaks lapse varajasele arengule saavad hiljem määravaks ka tema elukogemused j...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
36
pdf

Õigus infotehnoloogidele

 patendindus kipub jääma rohkem suurte firmade mängumaaks, on  maailmas nähtud ka väikeseid tegijaid, kes suudavad paari patenti   omades end litsentsimüügiga ära elatada. Sellistele firmadele on patent ainsaks  enesekaitsevahendiks   Patendi taotlemisel tuleb uudne meetod täielikult kirjeldada ja see tähendab leiutise  avalikustamist. Nii kindlustatakse innovatsiooniinfo dokumenteerimine j...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
22
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Millest koosneb üldine praktsis? Riigi praktsiseüldise praktsise alla käivad: Kõik mida riik teeb, võib olla väjend, kas tegemist on riigi fraktsisega. Riigi seadusandlus on riigi praktsis. Kohtuga seotu. Kui eraisikud midagi teevad, on see ka riigi praktsis. Riikide praktsise puuduminetegemata jätmine on ka praktsis. Praktsis võib olal nii positiivne kui negatiivne. Kuidas saab tekkida uus tava? Riigid rikuvad vana tava ja saadakse vanast tavast lahti. Kui palju riike on vaja, et saaksime öelda, et tegemist on mingi praktsisega? Kui palju järjekindlust on vaja? Uued riigid, mis polnud olemas, kas peavad järgima olemasolevaid tavasid? JAH Võib tekkida ka regionaalne tava riikide vahel! Kahe riigi vahel võib olla ka tava, kuid kahe erineva religiooni vahel mitte. ...

Tööõigus -
12 allalaadimist
6
odt

TÕDE JA ÕIGUS I osa

TÕDE JA ÕIGUS I osa kokkuvõte 30 aastat vana Andres Paas asub koos naise Krõõdaga elama Vargamäe soode ja rabade vahele. Andres on ostnud Vargamäe kui põrsa kotis, teadmata koha tegelikku väärtust, mees loodab tööga teha Vargamäest unistuste kodu. Andrese naine Krõõt...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
40
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. Rahvusvaheline õigus- riikidevaheline õigus; teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitu...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
2
docx

Meedia arengu positiivne ja negatiivne mõju

Meedia positiivne ja negatiivne mõju Meedia on viimase sajandi üks arenenumaid valdkondi. See on vallutanud suure osa maailmast ning võib väita, et meedia käes on võim ja teave. Meedia kajastab sündmusi erinevalt ning igaüks peab ise valima katkematust infost vajaliku. Me puutume iga päev kokku ajakirjandusega, millel on suur võim inimese üle. Millised on nüüdisaegse maailma meedi...

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !