Facebook Like
Add link

" partner" - 848 õppematerjali

partner on paika pandud, kuid ta jätkab tüütamist. A on sunnitud ajalehe kõrvale panema ning ohates ütlema: Ma näen, et te ei puhka vaid närveerite.
2
odt

Praktika aruanne - Tugev Partner OÜ

Ettevõtte tegelik nimi on Tugev Partner OÜ. Asukohaks- Räpina mnt 1A, Võru. Tegevusalaks on sõiduõpe. Alates 2001. aastast oli ettevõtte nimi Võrumaa Autokool, kuid aastast 2009 on ettevõtte nimeks Tugev Partner OÜ. Ettevõttes on 1 juht, 1 raamatupidaja ja 1 koristaja. Põhikohaga sõiduõpetajaid on 1-2, lepingulisi kuni 5. Ilma raamatupidamise...

Raamatupidamine - Keskkool
121 allalaadimist
8
docx

Kettsaag

PÄRNUMAA KUTSHARIDUSKESKUS METSAMAJANDUS Paul Kennedi KETTSAAGIDE AJALUGU JA NENDE KAUTAMINE Referaat Pärnu 2011 1 Sisukord Sissejuhatus Mootorsaag on tööriist puude langetamiseks, laasimiseks, järkamiseks ja puidu töötlemisaks puusepatöödel. Mootorsaage valmistatakse kahetaktilise bensiinimootoriga (töömaht...

Metsandus - Kutsekool
17 allalaadimist
2
docx

Skisoidsel isikul on põhiimpulsside seisukohalt ülitugev

Skisoidsel isikul on põhiimpulsside seisukohalt ülitugev ,,omapüürlemise" impulss, see töhendab enesesäilitamise ja teistest eraldumise impulss. Ta püüab olla iseseisev ja sõltumatu, ta eraldub teistest inimestest, sest ta vajab distantsi, ning ta suhtleb teiste inimestega teatud piirides. Kuis eda piiri ületada, siis skisoidne isik tunneb, et tema isiksuse ruumi, eluruumi ja sõltumatusvajadust ohus...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
10
docx

PEREVÄGIVALD

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST12 KÕ1 Mari Mets PEREVÄGIVALD Referaat Õppejõud: Reino Veielainen, MA Mõdriku...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
59 allalaadimist
7
docx

Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia Suhtlemiskompententsus ­ oskus käituda erinevates sotsiaalsestes situatsioonides eesmärgipäraselt (loome endale kujutluse tulevastest seisundist, mis võiks olla saavutatud) adekvaatselt (vastab antud olukorrale ja inimesele) ja parterit arvestamata. Suhtlemine on tähendust omav ja omistav käitumine, mida väljendatakse märkidega. Suhtlemine toimub emotsioonide ajendil. Tunded on tähenduse käibe...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
148 allalaadimist
1
docx

Millal öelda EI

Millal öelda EI Ei tuleb öelda siis kui tekivad kahtlused või tunne, et aeg ei ole selle jaoks veel õige. Sõna ei peabki kasutama siis kui endas ei olda kindel, sest siis saab teada kui suured tunded partneril tegelikult eksisteerivad. Seksuaalsuhtesse saab astuda siis kui mõlemad osapooled selleks valmis on, sest just sellisel juhul võiva...

Perekonnaõpetus - Keskkool
8 allalaadimist
22
docx

Suhtlemispsühholoogia teemad kordamiseks

Teemad kordamiseks. Sissejuhatus teemasse. 1. Sotsiaalpsühholoogia: uurib kuidas mõjutab inimeste mõtteid, tundeid ja käitumist teiste inimeste tegelik, kujutleav või mõeldav juuresolek. Sotsiaalpsühholoogia ühendab nii psühhholoogiat kui ka sotsioloogiat. Psühholoogia: on teadus, mis uurib psüühikat, käitumist ja psüühilisi protsesse ja psüühika ü...

Suhtlemispsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
69 allalaadimist
22
pdf

Suhtlemine ja kuulamistõkked

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ÜLDKURSUS SUHTLEMISE OLEMUS, PROTSESSID, FUNKTSIOONID Kursuse eesmärk: anda teadmisi suhtlemispsühholoogiast, mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitu tulevase erialase tegevuse vajadustega. Seostub teistest ainetest sotsioloogia, juhtimispsühholoogia, ka filosoofiaga. Gümnaasiumis õpitust toetub psühholoogiaalastele teadmistele ja perekonnaõpetusele....

Suhtlemine -
66 allalaadimist
9
pdf

Suhtlemine: Info vahetuse kaudu mõjutamine

SUHTLEMINE Info vahetuse kaudu mõjutamine Jaguneb: Kaudne ­ mõjutamine toimub kas ühepoolselt või pika aja tagant (nt meedia, raamatud, film, teater, kirjad, e-post) Otsene ­ mõjutamine on vastastikune ja kohene (vahendite abil telefon, sms, msn) Suhtlemine näitab meie suhtumist iseendasse, teistesse ja ümbritsevasse Pole võimalik mitte suhelda, kõik meie ümber on suhtlem...

Suhtlemine -
13 allalaadimist
5
doc

ANDMINE JA SAAMINE SUHETES

Kui suhte alguses on oluline harjuda uute rollidega, siis hiljem omandavad tähtsuse pühendumine, vastupidavus rutiinile, kohanemine laste sünni ja ealiste muutustega( näiteks murdeiga), abikaasa eest hoolitsemine jms. Pereema ja ­ isa kohustuste kõrval on inimene jätkuvalt ka romantilistes suhetes abik...

perekonnaõpetus - Kutsekool
9 allalaadimist
44
doc

Läbirääkimiste psühholoogia

Läbirääkimiste psühholoogia põhimõisteid: Tehing Erimeelsuste tuum, ulatus Arutluse objekt Huvide, vaadete ühisala Kauplemisruum Kauplemine Võidule-või-kaotusele suundumus Kaksikvõidu taotlemine Olukorrataju Konflikt Koostöö Loobumine Kompromiss Ressursside analüüs Pakkumine ja vastupakkumine Avapakkumine Viimase hetke pakkumine Möönduse tegemine...

Läbirääkimised - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
133
pdf

Investors Handbook. A Legal Guide to Business in Georgia

The rules regarding the foun- dation, registration, reorganization and liquidation of a company are enumerated in the Law on Entrepreneurs. Pursuant to the law, one of the following legal forms can be chosen for organizing a business in Georgia: 1. Limited Liability Company; 2. Joint Stock Company; 3. General Partnership ; 4. Limited Partnership; 5. Cooperative; 6. Individual Entrepreneur Of the above-mentioned legal forms, only the last one - Individual Entrepreneur does not have the status as a legal person. Thus, the individual entrepreneur acts as a physical (natural) person and has unlimited liability against his or her creditors. According to the Georgian legislation, any activity related to art, science, medicine, architecture, a...

Inglise keel -
3 allalaadimist
44
docx

Suhtlemist mõjutavad tegurid kultuurilise mitmekesisuse taustal

(Kutsestandard, sekretär, tase 5, 2012) Kursusetöö eesmärk on anda ülevaade suhtlemist mõjutavatest teguritest sekretäritöös seoses suhtlemisega erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Eesmärgi täitmiseks püstitatud ülesanded: Millised on erinevad kultuurid? Kuidas käituvad esinevatest kultuuridest pärit inimesed? Mida sekretär peab arvestama erinevast rahvusest koostööpartneritega suhtlemisel? Millised tegurid mõjutavad sekretäride suhtlemist erinevatest kultuuridest inimestega? 1 ERINEVAD KEELED JA KULTUURID Kultuuri uurija Lewis (2003, lk 8) arutleb, et kultuuride mitmekesisus pole sedasorti nähtus, mis homme olematusse kaob. See on nähtus, millel on palju häid külgi ja nende külgede uurimine tuleb meile igati kasuks. Erineva kultuuritaustaga inimesed kasutavad küll ühiseid põhimõisteid, kuid...

Suhtlemine -
23 allalaadimist
16
docx

Suhtlemispsühholoogia kokkuvõte/kordamine

● täiskasvanu tasand- tasakaalustatud, enesekntroll, kaalutlev, emotsioone tagasihoidev, iseloomulik objektiivsus. Soovitatav kasutada konfliktide vältimiseks või maandamiseks. ● lapse tasand-impulsiivsus, emotsionaalsus, rõõm, loovus, energilisus, mossitamine, tujutsemine, jonnimine, abitus. Rööpsed transaktsioonid- partner vastab talle pakutud tasandilt, konfliktide oht minimaalne. Ristuvad transaktsioonid- pöördumine selle mina konseptsiooni poole, millega partner pole nõus. Põhjustab probleeme. Mängud- suhtlemisvorm, käikude ahel, mis viib ettemääratud tulemuseni; iseloomulikuks on varjatud loomus ja tasu. Nt alkohoolik Teabe vahetamine- kommunikatsioon kui sõnumite vahendamisel toimuv sotsiaalne interaktsioon. Efektiivne kommunikatsioon- kui sõnumi vas...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist
38
pdf

Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning "Suhtlemisoskused"

4) Te peletate inimesi eemale, sest te muudkui vaidlete vastu ega üritagi neid kuulata. 5) Tähtsi info libiseb teil kõrvust mööda. Kartus eksida halvab tervet mõistust, sest teie arvamused ja veendumused on enesehinnanguga tihedalt seotud. Võrdleva kuulamise komponentid: 1) Võrdlete kuuldut oma teadmistega ajaloost, inimestest ja nähtustest. 2) Jälgite, kas partneri hääletoon ja lauserõhud, näoilme ning kehahoiak ühilduvad tema jutu sisuga. Totaalne kuulaja: 1) Hoidke pilkkontakti. 2) Nõjutage veidi ettepoole. 3) Looge kuulajas kindlustunne, noogutades või sõnastades tema juttu ümber. 4) Esitage selgitavaid küsimusi. 5) Astuge segajatest eemale. 6) Keskenduge kuuldu nõustmisele ka siis, kui olete vihane või ärritunud. 2 ...

Psühholoogia -
5 allalaadimist
34
pdf

PEREPSÜHHOLOOGIA

Meeste ja naiste erinev maailmataju kujundatakse lapsepõlves (poistetüdrukute asjad). Lahkarvamused võivad tulla inimeste punktuatsioonide erinevustest. Põhjuseid: - Erinevatel tõlgendajatel on sündmuse kohta erinev hulk infot ( ekslikud arusaamad tegelikust olukorrast) – nt põhjendatakse partneri käitumist mingi endaga seotud teguriga: mina olen süüdi selles, et sina oled pahane. Aitab see, kui omavahel rääkida  Mentalisatsiooni abil saab välja arvutada teise inimese vaimse seisund ja oletada, mis seda põhjustab (ei saa mõtteid ära arvata, kuid saab mõista mõtete sisu ja käituda sellele vastavalt, saab taastada nö puuduvat informa...

Perepsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
29 allalaadimist
14
pdf

Austria tutvustus

k ● Liitriigina on Austria jagatud üheksaks liidumaaks Austria Euroopa Liidus ● Austria liitus Euroopa Liiduga aastal 1995 ● Austria liitus euroalaga aastal 1999, kuid euro võeti kasutusele alles aastal 2002 Majandus ● Üle poole hüvitisest moodustavad teenused ● Umbes 40% Austriast on kasutusel metsamajanduses ● Umbes 45% Austria pindalast kasutusel põllumajanduses ● Austria põhiline ekspordi ja impordi partner on Saksamaa Lo...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist
8
docx

Klienditeenindus ja suhtlemise alused

Defineeri – mis on suhtlemine? Suhtlemine on kommunikatsioon kahe inimese vahel, Suhtlemisprotsess algab partneritajust ja see omakorda sümpaatiast. Samas ei saa me tihti valida oma suhtluspartnerit sümpaatia alusel, vaid peame suhtlema ka nende inimestega, kes jätavad meid ükskõikseks või tunduvad ebasümpaatsed. 2. Mis sõltub suhtlemisoskusest (peale selle, et me inimestega hästi läbi saame)? Oskus informatsiooni edastada ja vastuvõta ehk kuidas me suudame teisele inimesele edasi anda olulist informatsiooni j...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
3 allalaadimist
4
doc

KODUVÄGIVALD JA LAPSED

Kui lastega paaril esineb lähisuhtevägivalda - on VALE arvata, et see lapsi otseselt ei mõjuta. Koduvägivalla teemades käsitletakse lapsi tihtipeale kui „unustatud ohvreid“. Lapsed ei ole ainult mõjutatud otseselt kuritarvitamise pealtnägemisest, vaid ka sellest, et nad elavad keskkonnas, kus...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
3
docx

KONTROLLTÖÖ INIMESEÕPETUS

❏ Tõrjuv kiindumus- vanem ignoreerib lapse füüsilise kontakti soovi ja lähedusepüüdeid. ❏ Ärev e. ambivalentne kiindumus- vanem otsib lapsega lähedust, kuid muutlikult. Lapse vajaduste suhtes ebajärjekindel. TURVALINE KIINDUMUS ❖ positiivne minapilt, adekvaatne enesehinnang ❖ rahul enda ja maailmaga ❖ lähisuhetesse suhtuvad optimistlikult ❖ usuvad inimestest head ❖ partneri suhtes positiivne, õrn ❖ ei karda maha jätmist ❖ suhtlemisel avatud ❖ kontrollib tundeid, väljendab neid julgelt ❖ julgeb abi otsida, seda anda ❖ truu ja suhtesse panustav TÕRJUV KIINDUMUS ❖ idealiseeritud minapilt, ei võta vastu kriitikat ❖ eitab oma ebakindlust ❖ huvitatud oma vajaduste rahuldamisest ❖ suhted koormavad, lämmatavad ❖ partneri suhtes negatiivne ❖...

Perekonnaõpetus - Keskkool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun