Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " mootorsõidukis" leiti 20 faili

19
doc

Alkoholism- kõige enam levinud sõltuvushaigus

Kuressaare Gümnaasium Alkoholism ­ noorte seas levinud sõltuvushaigus Uurimistöö Autor: Juhendaja: Kuressaare 2009 Sisukord Sissejuhatus...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
49 allalaadimist
1
rtf

Mõningad ark küsimused,vastused

ARK KÜSIMUSED-VASTUSED · Etteulatuva veose tähisel peavad helkima valged vöödid. Tahaulatuva veose tähisel peavad helkima punased vöödid. · Kerghaagisega autorongil EI pea olema autorongi tunnusmärki. · Pukseerimisel tuleb arvestada: painduva ühenduslüliga peab sõidukite vahemaa olema 4-6m. Painduva ühenduslüli keskosa peab olema selgesti nähtavalt tähistatud....

Autokool - Keskkool
695 allalaadimist
14
docx

Materjaliõpetus

Autokütused 1.1 Bensiin CAS NR.: 86290-81-5 AINE NIMETUS (IUPAC): BENSIIN, pliivaba SÜNONÜÜM: Motorspirit, unleaded INGLISEKEENE NIMETUS: Gasoline KEEMILINE VALEM: C4 ... C12 süsivesinike ühend RISKILAUSE: 45-48-20/21/22-18 OHUTUSLAUSE: (1/2-)-53-16-23-29-36/37 FÜÜSIKALISED OMADUSED: Iseloomuli...

Auto õpetus - Kutsekool
125 allalaadimist
15
doc

Autoveoseadus

Siim Jaansoo VAKa09 AUTOVEOSEADUS Vastu võetud 7. 06. 2000. a seadusega ( RT I 2000, 54, 346), jõustunud vastavalt §-le 36. Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise ae...

Veose veokorraldus - Kutsekool
35 allalaadimist
9
docx

Materjaliõpetus

Põltsamaa Ametikool Materjaliõpetus A2 Andres Asson Kaarlimõisa 2010 Sisukord 1. AUTOKÜTUSED ......................................................................... 3 1...

Auto õpetus - Kutsekool
75 allalaadimist
9
doc

Giiditöö alused

EV Turismiseadus. Kuidas jagunevad giidid vastavalt EV Turismiseadusele? Millise tööülesandeid erinevad giidide kategooriad täidavad? § 16. Giid, giid-tõlk ja reisisaatja (1) Giid on füüsiline isik, kes tutvustab huviväärsusi eelnevalt kokkulepitud programmi, marsruudi ja ajakava järgi. (2) Giid-tõlk on füüsiline isik, kes tutvustab huviväärsusi eelnevalt kokkulepitud programmi,...

Giiditöö alused - Tallinna Ülikool
67 allalaadimist
49
pdf

Keskkonnafüüsika kordamisküsimuste vastused

Astronoomias kasutatavad mõõtühikud. Galaktikate liigitus. Linnutee. Astronoomiline ühik - on astronoomias kasutatav pikkusühik, mis võrdub Maa keskmise kaugusega Päikesest. Päikesest.1,495 978 7*1011 m Tähist a.ü. (e.k.) AU (ingl.) Päikesesüsteemi planeedid Toodud väärtused on keskmised kaugused. Planeet Kaugus Päikesest Merkuur...

Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
92 allalaadimist
11
docx

Alkoholiseadus 2012

12.2001 jõustumine 01.09.2002 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele, erinõuete ja piirangute järgimise üle teostatava järelevalve korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest. § 2. Alkohol (1) Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joo...

Toitumisõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
4
ppt

Pukseerimine

MOOTORSÕIDUKI PUKSEERIMINE · Sõitjaid tohib olla pukseeritava mootorsõiduki juhikabiinis ja pukseeritavas sõiduautos ainult juhul, kui pukseeritava sõiduki roolis on juht. · Pukseeritavas mootorsõidukis (autorongis) ei pea olema juhti vaid pukseerimisel sellise jäiga ühenduslüliga, mis tagab pukseeritava mootorsõiduki (autorongi) juhitavuse....

Liiklusõpetus -
22 allalaadimist
4
docx

Tollieeskirjad

Tollieeskirjad Tollimaks on maks, mis lisatakse sissetoodavatele (imporditavatele) kaupadele, et piirata sissetoodavat kaupa ning toetada väljaminevat (eksporditavat) kaupa, mõjutades nii nende konkurentsivõimet. Euroopa Liidu sees tollimakse ei ole. Tollimakse võib liigitada ka soodustollimaksudeks, kolmandate riikide tollimaksudeks ja erimeetmeteks. Soodu...

Logistika - Kutsekool
35 allalaadimist
1
docx

Joogiõpetus

Joogiõpetus 08.09.10 Alkoholi seadus: 1.erinõuded alkoholi käitlemisele 2. piirangud alkohoolshe joogi tarbimisele 3. järelvalve Alkohol on toidugrupp mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid. alkohol lahjad...

Klienditeenindus - Keskkool
5 allalaadimist
5
doc

Akude ja patareide defineerimine ning reguleerivad seadused

,,Jäätmeseaduse" §25 lõikes 3 punktis on patarei ning aku määratletud järgmiselt: patarei ja aku ­ ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav (aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks. Vastavalt ,,Jäätmeseaduse" §25 lõike 2 punkti 1 kohaselt on patareid ja akud probleemooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada...

Keskkond - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
24
doc

Kodutöö liiklusjärelvalves

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledz ........ LIIKLUSJÄRELVALVE PÕHIALUSED Kodutöö Juhendaja: Kalmer Krimses...

Liiklusjärelvalve -
1 allalaadimist
11
odt

Vanemate tähtsus lapse turvalise keskkonna loomisel

Võrumaa Kutsehariduskeskus LAPSEHOIDJA Gerli Reiljan Vanemate tähtsus lapse turvalise keskkonna loomisel Referaat Juhendaja : Ie Puhm 2013 Sisukord 1.SISSEJUHATUSLAPSE 2.VASTUVÕTLIKKUS VIGASTUSTELE 3.OHUD KODUS 3.1 Lämbumisohud 3.1.1 Riietus 3.1...

Lapsehoidja - Kutsekool
42 allalaadimist
4
odt

Jahindus

Enne lasku veenduda, et laskeobjekt on ära tuntud 2. Tuleb veenduda, et sihtmärgi taust on ohutu. Haavlipüssi laskeulatus on mõnisada meetrit, vintrelval 3-5 km. Relv peab olema tehniliselt korras ja hooldatud. Eriti tähelepanelik peab olema poolautomaatide käsitlemisel. Tuleb jälgida, et püssitorus ei oleks lund ega prahti. Mootorsõidukis peab relv olema laadimata ja relvakotis. • Relva kasutamine paadis (üks laskja paadi kohta). • Tõkete ületamine (aiad, kraavid) • Relva andmine teisele (ära suuna relva teisele) • Puhkepauside ja kogunemiste ajal (lae relv tühjaks, kui oled koos teistega) • Relva transportimine liiklusvahendis • Rikošeti oht (ka teras- ja volframhaavlid annavad kergelt rikošeti) • Võõrkehad relva...

Jahindus - Kutsekool
16 allalaadimist
84
pdf

Juhtimine ja õigus III õppevahend

osa Äritehingute õiguslik korraldus Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus III. osa Äritehingute õiguslik korraldus Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-613-8 (III. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva...

Juhtimine -
18 allalaadimist
2
docx

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil (1) Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud: 1) kaupluses; 2) toitlustusettevõttes; 21) väljaspool ettevõtja tegevuskohta, kui toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja müüb alkohoolset jooki toitlustamise käigus; [RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008] 3) majutusettevõttes; 4) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil; 5) sõitja...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
1 allalaadimist
34
doc

Lepinguvälised võlasuhted

Näide: A viskab B-d koeraga. EI ole realiseerunud iseloomulik oht. 65. Mis asjaolud välistavad mootorsõiduki otsese valdaja riskivastutuse? Kui: 1) kahjustatakse mootorsõidukiga veetavat asja, mida mootorsõidukis viibiv isik ei kanna seljas ega kaasas; 2) kahjustatakse mootorsõiduki valdajale hoiule antud asja; 3) kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tahtlik tegu, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis õhusõiduki käitamisel; 4) kannatanu osales mootorsõiduki käitamisel 5) kannatanut veeti tasuta ja väljaspool vedaja majandustegevust. 66. Mis on mootorsõiduk VÕS § 1057 järgi ja missugustel juhul loetakse mootorsõidu...

Lepinguvälised võlasuhted -
52 allalaadimist
126
pdf

Lepinguvälised võlasuhted

58  Nt: auto summutist viskas sädemeid välja. Kuiv mets võttis tuld ja põles maha. Raske öelda kas oli iseloomulik risk või mitte. 78. Mis asjaolud välistavad mootorsõiduki otsese valdaja riskivastutuse? ˆ Ÿ 1057 p 1-5: 1. kahjustatakse mootorsõidukiga veetavat asja, mida mootorsõidukis viibiv isik ei kanna seljas ega kaasas 2. kahjustatakse mootorsõiduki valdajale hoiule antud asja 3. kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tahtlik tegu, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis õhusõiduki käitamise 4. kannatanu osales mootorsõiduki käitamisel 5. kannatanut veeti tasuta ja väljaspool vedaja majandustegevust.  Nt: hääletaja pealevõtmin...

Õigus - Keskkool
37 allalaadimist
19
docx

Lepinguvälised võlasuhted 2

Kui koer magab kõnniteel, in kõnnib otsa, kukub ja saab kehavigastuse. Kas koer on st SOA, et võib suvalistes kohtades pikutada? 63. Mis asjaolud välistavad mootorsõiduki otsese valdaja riskivastutuse? (5) ? § 1057 p 1-5. Nt hääletaja pealevõtt. RV vastutuse kohald võimatus, ei tähend, et ei saa rak DÜK. 1) kahjustatakse veetavat asja, mida mootorsõidukis viibiv isik ei kanna seljas ega kaasas; 2) kahjustatakse mootorsõiduki valdajale hoiule antud asja; 3) kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tahtlik tegu, v.a. õhusõiduki käitamisel; 4) kannatanu osales mootorsõiduki käitamisel; 5) kannatanut veeti tasuta ja väljaspool vedaja majandustegevust. 64. Mis on mootorsõiduk VÕS § 1057 järgi ja missugusel juhul loetakse mootorsõidukit suurema ohu alli...

Lepinguvälised võlasuhted -
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun