Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

" matemaatika" - 2939 õppematerjali

matemaatika – Jada piirväärtus Arvu A nimetatakse jada a n piirväärtuseks, kui iga positiivse arvu ε1 jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust A vähem kui ε võrra, st. |an – A| < ε, kui n ≥ m. Ringjoone pikkuseks nimetatakse korrapäraste hulknurkade ümbermõõtude jada piirväärtust hulknurga tippude arvu tõkestamatul kasvamisel.

Õppeained

Matemaatika -Gümnaasium
Matemaatika -Põhikool
Matemaatika ja statistika -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Matemaatika -Kutsekool
Matemaatika -Tartu Ülikool
Matemaatikadidaktika -Tartu Ülikool
Matemaatika -Tallinna Tehnikaülikool
Matemaatika 7 klass -Põhikool
Matemaatika analüüs i -Tallinna Tehnikaülikool
Matemaatika ja loogika -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Matemaatika -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Matemaatika -Tallinna Ülikool
Matemaatika -Põhikool
Matemaatika -Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
Matemaatika didaktika -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Matemaatika 8.klass -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Matemaatika 6. klass -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Matemaatika 11.klassile -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Matemaatika 10. klassile -Tallinna Pedagoogiline Seminar
5
doc

"Matemaatika" - Referaat

Toila Gümnaasium Matemaatika Koostas:Tanel Seli Toila 2009 Matemaatika Sõna matemaatika tuleb kreekakeelsest sõnast mathma seetähendab õpitu, teadus. Matemaatika on teadusharu, mis uurib mitmesuguseid hulki ­ arvuhulki, punktihulki ehk kujundeid, funktsioonihulki jms. Peatähelepanu ei osutata seejuures hulkade sisulisele tähendusele, vaid nende elementide s...

Matemaatika - Keskkool
76 allalaadimist
2
doc

Matemaatika 8 klassi reeglid & valemid

*Võrdsete alustega astme korrutamisel astendajad liidetakse. am x an = a m+n 2)Võrdsete alustega astme jagamine. *Võrdsete alustega astmete jagamisel astendajad lahutatakse. am : an = a m-n 3) Korrutise astendamine. *Korrutise astendamisel võib astendada iga tegur eraldi ja siis saadud tulemus korrutada. ( a x b )m am x bm 4) Jagatise astendamine. *Jagatis...

Matemaatika - Põhikool
252 allalaadimist
5
pdf

Matemaatika riigieksam 2009

Sisaldab matemaatika riigieksami 2009, esimese variandi, teise poole lahendusi...

Matemaatika - Keskkool
650 allalaadimist
2
doc

Keskkooli matemaatika proovieksam

Matemaatika proovieksami ülesanded aastal 2008/2009 3. kursus Variant I 1. Lahendage juurvõrrand ja kontrollige saadud lahendeid: x + 2 = 4x -4 2. Lahendage eksponentvõrrand ja kontrollige saadud lah...

Matemaatika - Keskkool
218 allalaadimist
3
doc

Matemaatika reegleid

Reeglid seitsmendale klassile Koostanud : Crazychil Tehted ratsionaalarvudega Ratsionaalarvude hulka kuuluvad positiivsed ja negatiivsed täisarvud ja murdarvud Kahe negatiivse arvu liitmine Arvu absoluutväärtus näitab kui kaugel on deda arvu kujutav punkt arvteljel 0 punktist Kahe erimärgilise arvu liitmine Vastandarvude summa on alati 0 Erumärgiliste arvude summa saamiseks lahutame suuremast absolu...

Matemaatika - Põhikool
76 allalaadimist
2
odt

Matemaatika raudvara: Ruutjuur

Arvu 5 ruut on 25, sest 52 = 5 · 5 = 25. Ruutjuur Antud mittenegatiivse arvu a ruutjuureks nimetatakse sellist mitte- negatiivset arvu b, mille ruut võrdub arvuga a. a =b b2 = a ! Negatiivsest arvust ei saa ruutjuurt võtta. Juure korrutis ab= a b Mittenegatiivsete arvude korrutise ruutjuur võrdub tegurite aritmeetilise ruutjuure korrutisega Jagatise ruutjuur...

Matemaatika - Põhikool
118 allalaadimist
3
pdf

Diskreetne matemaatika II - esimene kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 1 Olga Dalton 104493 IAPB21 1. (a) Kuna A on positiivsete täisarvude hulk, mille viimane number on 3, siis sisaldab hulk A...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
1
docx

Matemaatika valemid

Aritmeetiline jada: an = a1+(n-1)d d = an-an-1 Sn = Geomeetriline jada: an = a1qn-1 Sn = Hääbuv jada: S = Trigonomeetria: sin 2 2 2 = sin +cos = 1 1+tan = sin2 = 2cossin cos2 = 2cos2-1 tan2 = siinusteoreem: (ümberringjoone raadius) koosinusteoreem: a2=b2+c2-bccos erikülgne kolmnurk: S=...

Matemaatika - Keskkool
300 allalaadimist
5
doc

8.kl matemaatika ülesandeid koos lahendustega

Maalil ja Juulil on kokku 480 krooni. Kui Maali annaks Juulile 120 krooni, siis jääks talle niisama palju raha, kui oli enne Juulil. Kui palju oli raha Maalil ja Juulil? Lahendus: Olgu Maalil x krooni ja Juulil y krooni. Kokku on neil siis x + y = 480 krooni. Kui Maali annaks Juulile 120 krooni, siis jääb talle x - 120 krooni, mis on niisama suur summa, kui oli enne Juulil...

Matemaatika - Põhikool
182 allalaadimist
1
docx

Matemaatika analüüs I - eksami küsimused ja vastused

Funktsiooni mõiste. Määramispiirkond ja muutumispiirkond. Kolme põhilise elementaarfunktsiooni graafikud. - y=f(x), on eeskiri, mis seab ühe muutuja (sõltumatu muutuja ehk argumendi) igale väärtusele vastavusse teise muutuja (sõltuva muutuja) kindla väärtuse. - Argumendi väärtuste hulk on funktsiooni määramispiirkond X ja funktsiooni...

Matemaatika analüüs I - Tallinna Tehnikaülikool
404 allalaadimist
1
docx

Matemaatika analüüs I spikker

funk mõiste Y=f(x) on eeskiri,mis seab ühe muutuja igale väärtusele vastavusse teise muutuja kindla väärtuse. 2.funk liigitus kui terves määramispiirkonnas kehtib funk f(x) jaox võrdlus f(-x)=f(x), siis on tegemist paarisfunktsiooniga. süm y- telje suhtes. F(x)=x2 , x4 .3.funk piirväärtus-vaatleme funk f(x).kui argumendi x väärtuste jada xn lähenemisel arvule a üxkõik kummalt poolt kas paremalt või vasakult...

Matemaatika analüüs I - Tallinna Tehnikaülikool
207 allalaadimist
9
doc

4.klassi matemaatika II poolaasta töökava.

klassile II POOLAASTA Aine : Matemaatika Klass: 4 B Õpetaja : Kasutatav õppekirjandus: Matemaatika õpik 4. klassile II osa. K. Kaasik, Avita 2005 Matemaatika töövihik 4. klassile II osa. K. Kaasik, A. Kaasik, Avita 2005 Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontrollid 4....

Matemaatika - Põhikool
48 allalaadimist
1
docx

9.klassi matemaatika eksami vastused

1. ülesanne Vastus(ed) : 1: (a-b); 1:5 2. ülesanne Vastus(ed) : 1. 288 2.196 3.Ei 3. ülesanne Vastus(ed) : 1.y = 4:x 3. A(­4; ­1); B(2; 2) 4. x1 = ­4; x2 = 2 4. ülesanne Vastus(ed) : 1. Kolm 2.Saaremaa 3.Tartumaa 5. ülesanne Vastus(ed) : 2. 25 cm; S = 600 cm2 3. OK = 12 cm 6...

Matemaatika - Põhikool
144 allalaadimist
3
rtf

Matemaatika lühitutvustus

Matemaatika Matemaatika (kreekakeelsest sõnast mathma 'õpitu, teadus') on teadus, mis uurib mitmesuguseid hulki ­ arvuhulki, punktihulki ehk kujundeid, funktsioonihulki jms. Peatähelepanu ei osutata seejuures hulkade sisulisele tähendusele, vaid nende elementide seostele ja omadustele. Palju matemaatika mõisteid, näiteks arv, geomeetriline kujund ja funktsioon, on tekkinud tegeli...

Matemaatika - Põhikool
8 allalaadimist
6
docx

Matemaatika riigieksamiks kordamine

FUNKTSIOONID Paarisfunktsioon: Paaritu funktsioon: Funktsioonide üldkujud: y = ax 1) X= Y= 2) X = Y = 1) 0 < a < 1 2) a > 1 y = logax 1) X= Y= 2) X = Y = 1) 0 < a < 1 2) a > 1 y = xa 1) X= Y= 2) X = Y = 1) a on paarisarv 2) a on paaritu arv y = 1 / xa 1) X= Y= 2) X = Y = 1) a on paarisarv 2) a on paaritu arv y = sin x...

Matemaatika - Keskkool
151 allalaadimist
2
docx

Põhikooli matemaatika proovieksami ülesanded 2013

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA PROOVIEKSAMI ÜLESANDED 2013 Pane tähele! Ülesanded 1, 2, 3, 4 ja 5 on kohustuslikud ja valikülesannete (6, 7) hulgast lahenda omal valikul veel üks ülesanne. Maksimaalselt on võimalik kuue ülesande lahendamise eest saada 50 punkti. Ülesannete lahendamiseks on aega 180 minutit. Sul on lubatud kasutada taskuarvutit ja joonestusvahendeid. Jooniseid täienda vastavalt vaj...

Matemaatika - Põhikool
79 allalaadimist
5
doc

X klassi matemaatika lühikonspekt

X klassi matemaatika lühikonspekt (I periood) Arvuhulgad Naturaalarvudeks nimetatakse arve N={1; 2; 3; … ; n-1; n; n+1; …} Selles hulgas leidub esimene arv ja iga arvu korral sellele vahetult järgnev arv, kuid ei ole viimast arvu — niisugust naturaalarvu, mis oleks kõigist suurem. Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes, kuid mitte lahutamise ja jagamise suhtes. Liitmis- ja korru...

Matemaatika - Kutsekool
75 allalaadimist
16
docx

Kitsa matemaatika eksami ülesanded

LIHTSUSTAMINE TÕENÄOSUSE ÜLESANDED: TÕENÄOSU FUNKTSIOON FUNKTSIOON FUNKTSIOON VÕRRANDID Geomeetria PROTSENT VEKTOR, VÕRRANDITE KOOSTAMINE Integraal, pindala arvutamine JADA ...

Matemaatika - Keskkool
142 allalaadimist
2
doc

Matemaatika 9. klassi kordamine alustamiseks

Lihtsusta 5a a 2  ab  b 2 a 3  b3 1)  : -1 1  5a 25a 2  10a  1 5a 2  a  5ab  b  5 2 2a  9  8 2a  3 2)    2  : 2  2a  3 3  2a 4a  9  4a  12a  9...

Matemaatika - Keskkool
27 allalaadimist
2
doc

Matemaatika funktsioonid

1. Leia määramispiirkond. a. y  4 x 3  3 x  1 X=R 3x  6 b. y   x  1 x 2  4   X=R{-2, 1, 2} c....

Matemaatika - Keskkool
36 allalaadimist
Error: