Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule " maksumaksja" leiti 299 faili

maksumaksja on kohustatud tasuma makseseadustes ettenähtud riiklikke ja kohalikke makse ja üle kandma kõik rahandusministri poolt kehtestatud maksud hiljemalt seaduses ettenähtud tähtpäeval. Maksude hilinemine või mittemaksamise korral lahendavad vaidluse maksuhaldur ja krediidiasutus.
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne ehk maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Eesti maksusüsteem koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest. Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalituse avalik-õiguslike ülesannetega täimiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline kohustus. Maksude kehtestamise peamine eesmärk on tagada riigi toimimiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu. Kui maksumaksjad ei täidaks oma kohustusi, siis muutuksid paljud hüved (nt. koolid, lasteaiad, ülikoolid, haiglad, tervisekindlustus, julgeolek jne) inimestele kättesaamatuks. Käesolev töö annab ülevaate Eesti maksusüsteemidest, erinevatest maksudest ja maksumaksja õigustest ning koh...

Maksud -
7 allalaadimist
2
rtf

Maksundus

peatükk SEADUSANDLUS § 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. § 110. Vabariigi Presidendi seadlusega ei saa kehtestada, muuta ega tühistada põhiseadust...

Majandus - Keskkool
14 allalaadimist
7
rtf

Maksundus

Millest koosneb Maksuõigus? Maksuõigus koosneb õigusnormidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalikke maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. 2.Maksukorralduse Seaduse lühike iseloomustus; Maksukorralduse seadus on raamseaduseks teiste maksuseaduste suhtes, see on maksuseaduste üldosa ja sisaldab kõikide maksudele rakendatavaid põhimõtteid. 3...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
1
odt

Milliseid makse me maksame?

Riigilõiv on teenustasu, mida tuleb maksta mitmesguste kodanikutehingute eest. 2. 3 otsest maksu: *füüsilise ja juriidilise isiku tulumaks *maamaks *ettevõtte tulumaks 3. Otsene maks on selline maks, mida maksumaksja (üksikisik,firma) maksab riigile oma tulult 4. Füüsilise isiku tulumaks on see, kui ini...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
38 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatu...

Maksud - Tallinna Majanduskool
100 allalaadimist
3
docx

Kas sotsiaalmaksu reform on vajalik?

ESSEE Kas sotsiaalmaksu reform on vajalik? Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Antud juhul maksab sotsiaalmaksu tööandja töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt, millest 20 protsenti on riikliku pensionikindlustuse vahenditesse...

Maksunduse alused - Estonian Business School
35 allalaadimist
8
docx

Raskeveokimaks

TALLINNA ÜLIKOOL RASKEVEOKIMAKS Referaat Tallinn 2012 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS Riikide majanduse reguleerimiseks on riigid kehtestanud erinevaid makse. On tulumaks ja erinevad aktsiisid, antud referaat uurib süvitsi raskeveokimaksu. Esimeses peatükis on maksudest üldiselt, milleks need on ja milliseid makse on veel kehtestatud. Seejärel on...

Majandus - Keskkool
12 allalaadimist
7
doc

EESTI MAKSUSÜSTEEM

1 SISUKORD.......................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS..................................................................................................3 a. Tulumaks...

Maksundus - Kutsekool
75 allalaadimist
1
docx

Eesti Vabariigi maksud

Eesti Vabariigi maksud Otsesed ja kaudsed maksud Otsesed maksud- need, mida maksumaksja maksab riigile oma tulult. Otseste maksude korral on maksumaksja ja maksukoormuse kandja sama isik : · Tulumaks- jaguneb kaheks : füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaks). Tulumaks on füüsiliste ja juriidiliste isikute sissetulekult...

Majandus - Keskkool
35 allalaadimist
2
docx

Demokraatia või diktatuur?

Suureks probleemiks on rahvale silmajäänud kulutused, mis tehakse reklaami peale erakondade poolt. Suured reklaamplakatid iga tänava nurgal ei ole kohe kindlasti odavad.Parteide salajane rahastamine on rahval suureks kahtluseks. Erakonnad saavad riigi eelarvest aastas 5,4 miljonit enda reklaamimiseks. Kahtlustati ka Lasnamäe linnaosa vanemat maksumaksja raha eest plakatite riputamist Lasnamäe kanalisse, kuid tegelikult maksis ta hoopis oma reklaamikampaania eest ise. Minu arvates on see õige, reklaam on talle endale, mitte ei too kasu rahvale. Vahel tundub, et valitsemine ei toimu rahvaga kooskõlas, vaid hoopis valitsuse ja erakondade vahel. Poliitikud on kui lasteaialapsed, kes oma tahtmise peale alustavad tagarääkimist ja solvumist. Poliitiline läbipaistmatus on tõsine prob...

Ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
12
doc

Referaat teemal "Kes peab maksma hariduse eest?"

TALLINNA MAJANDUSKOOL AMETNIKUTÖÖ OSAKOND KES PEAB MAKSMA HARIDUSE EEST? REFERAAT Juhendaja: P. Kirme-Valgma Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Eesti on väikeriik, kus pakutakse suures valikus hea tasemelist üld- ja kõrgharidust. Tasuta asju ei ole olemas, seetõttu räägime edaspidi mõiste "ta...

Kutse-Eetika - Tallinna Majanduskool
39 allalaadimist
5
doc

Maksundus

Mõisted: Maks- on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või KOV avalik- õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks. Maksumaksja-need, kes maksav...

Majandus - Kutsekool
42 allalaadimist
4
docx

Eesti keel kui ohustatud väärtus

Häda ja õnn on selles, et maailm pole kunagi varem olnud nii avatud ja nii suhtlev kui praegu. Ahvatlus vabatahtlikult üle minna ingliskeelsetele arvutiprogrammidele on muutunud tänaseks reaalsuseks, sest selles keeles on juba olemas kallilt kinni makstud tehnoloogiline toetus, tõlkeprogrammid ja kõikvõimalikud muud abiprogrammid. Tänane arvuti ei mõista veel eesti keelt, ehkki maksumaksja saab oma hädavajalikud äri- ja eraasjad ka nüüd õiendatud eesti keeles arvutiga suheldes. Ent see on vaid esimene hädavajalik samm, esimene aste, kuhu me ei tohi seisma jääda. Ent kõige olulisem on see, et me ise oma keelt väärtustame, seda kõnelda ja selles kirjutada tahame. Et me kiidame iga välismaalast, kes meie keeles püüab kõnet alustada ega vaheta seda kohe võõrkeele vastu. Et me ütleme külalistele, et eesti kee...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
24
docx

MAKSUMAKSJATEST SÕLTUB RIIGI HEAOLU

1 Sissejuhatus........................................................................................................ 2 Julgeoleku tagamine tulevikus...

Ühiskond -
3 allalaadimist
4
docx

Surmanuhtlus poolt või vastu

Ka nõukogude ajal oli see olemas. Kuid nüüd, suure humanismi ja sallimuse ajastul on kurjategija muudetud pühaks ja temast hoolitakse kohati rohkem kui ohvritest. Mõrvareid, kriminaale üldse koheldakse uskumatu leebusega. Neil on riiklikud või palgatud kaitsjad. Samal ajal vaene ohver peab ise oma hädaga toime tulema. Tapjat, kes on võtnud perelt toitja, peetakse vanglas ülal maksumaksja rahade eest: tal on soe söök, sportimis võimalused ja muud mugavused, mida pole paljudel Eesti korralikel tööinimestelgi. Eurovangla on mugav koht, see ei ole nõukogude vanglaga võrreldavgi. Paljudel vangidel ongi vanglas mugavam elu, kui neil oleks vabaduses. See kõik ei ole aga normaalne ega oma mingit seost õigusemõistmise põhimõtetega. Kurjategijale määratakse lihtne pääsetee - vanglakaristus. Arvan, et vanglakaristus või tühi...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

Mida maksustatakse tulumaksuga? § 1 Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. 2. Kes peavad tulumaksu maksma? § 2 Tulumaksu maksjad on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu. 3. Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood? § 3 Tulumaksu maksustamisperiood on kalendriaasta, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. 4. Kui suur on...

Majandus -
27 allalaadimist
12
docx

Maksukorralduse seadus (MKS)

Mida reguleerib MKS? Maksukorralduse seadus reguleerib riigi maksusüsteemi ning selle põhjal teostatakse seadusliku maksu maksmise korda. §1 2. Mis on maks? Maks on seadusega või seaduse alusel avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tuli saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustus. §2 3. Millised on riiklikud maksud? Tulu-, sotsiaal-, maa-, hasartmängu-, käibe-, tolli-, aktsiisi- ja raskeveokimaks. §3 (2) 4. Kes on riiklike maksude haldur ja kes kohalike maksude maksuhaldur? Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet. Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus. §5 (1);(2) 5. Kes on maksukohustusla...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
1
doc

Majanduse vormid

Tavamajandus-toodetakse lihtsate tööriistadega ja väikese tootlikusega.Enamiku toodangust tarbib erimaks mis kehtestatakse kindlatele kaupadele, millega kaasnevad negatiivsed välismõjud.Tollimaks- kohapeal oma kogukond või vahetatakse see teistsuguse kauba vastu.Tänapäeval levib tavamajandus kogub riiki sisse ja vaäljaveetavalt kaubalt.) arengumaades-aafrika ja aasia vaesemates piirkondades....

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
99 allalaadimist
5
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Riigirahanduse funktsioonid: 1. Allokatsioonifunktsioon · Allokatsiooni funktsiooni raames peab fiskaalpoliitika tagama avalike kaupade tootmise, millega turg (eraettevõtlus) toime ei tule. · Selle protsessi käigus jaguneb ühiskonna ressursside kasutus era-ja avalike kaupade vahel. · Kuju...

Majandus - Tartu Ülikool
269 allalaadimist
2
doc

Majandus avatud ühiskonnas

MAJANDUS AVATUD ÜHISKONNAS Tootmisressurss loodusvarad, maad, kapital ja tööjõud. Kapital hõlmab varasema tootmisprotsessi käigus loodud tööprodukte, mida kasutatakse kaupade tootmiseks ja teenuste osutamiseks. Tööjõud tööealised ja ­võimelised inimesed. Konkurents võistlus, olukord, kus mitmed tootjad/pakkujad ostjate/nõudjate pärast võistlevad. Ressursside piiratus ressursse ei ole piisavalt, e...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
312 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge