Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule " maksubaas" leiti 24 faili

maksubaas – maksuobjekt, tulu, tegevus, rahavoog millelt maksu kavatsetakse koguda (nt inimese tulu, maamaksul turuhind, tulumaksul kauba hind)
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

09.027) 1. Majandusteooria metodoloogilised alused Mikroökonoomikas eeldatakse, et majandussubkektid on sõltumatud ning nende individuaalsetest valikutest tulenevad üldised seaduspärasused. Majandusteooria, mikroökonoomika, makroökonoomika, majandusmudel, homo oeconomicus, majandussubjektid, majandussektorid, valiku-...

Majandus - Tartu Ülikool
863 allalaadimist
78
ppt

Sotsiaalpoliitika

luuk@gmail.com Loeng 1 Sotsiaalpoliitika olemus · Igandlik arusaam rikastelt raha äravõtmine ja vaestele (viletsatele, saamatutele ja laiskadele) andmine · Eesti poliitikute valmiseelsed lubadused ei seondunud sotsiaalprobleemide lahendamisega ­ surve selleks tuli EL-lt ­ hakati koostama SP v...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
157 allalaadimist
37
doc

Majandusteooria

Majandusteooria ­ majandusteaduse osa, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviku toimimise üldiste seaduspärasuste uurimisega. Jaotub makro- ja mikroökonoomikaks. Hõlmab palju erinevaid distsipliine, mille ühiseks jooneks on see, et esiplaanil on üksiku majandussubjekti suhted teistega. Põhiküsimuseks on see, kuidas mõjutavad üksiksubjekti otsused kollektiivseid otsustusi ja nende kaudu saavutatavat tu...

Õigus - Tartu Ülikool
515 allalaadimist
57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

5 1 TULUMAKS.................................................................................................................................................5 1.1 Maksu objekt ja maksuma...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
219 allalaadimist
12
doc

Maksundus

Maksu üldalused ja kogumise tehnoloogiad Millal maksud tekkisid? Tekkisid koos riigi tekkimisega, kuna riigil vaja finantseerimist, riik ise ei tooda ju midagi. Maksude kogumiseks kasutatakse kahte erinevat tehnoloogiat: Arenenud riikides kaks maksutehnoloogiat, mida eristatakse selle alusel, kes on maksukohustuslane. Juriidilised ja füüsilised isikud. 1. Maksu kogumine juriidiliselt isikult t...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
180 allalaadimist
3
docx

Tollinduse kodutöö 2

TMK MA08 ­ õppeaine "Tollinduse alused" Eesti tollitariifistiku (ETT) tarkvara kasutamise kodutöö ülesanded Kodutöö esitaja nimi: M Kodutöö esitaja sünnipäeva (kuu)päev: 06 Kodutöö esitaja vanus: 22 Maksimaalne punktide summa on 10: 1. ülesanne ­ 4 punkti, 2. ja 3. ülesanne ­ 3 punkti. Kõik väärtusega seotud tabeli lahtrid (maksubaas, maksusumma) täida EURides. Ülesanne 1. Firma X importis 2011.a jaanu...

Tollinduse alused - Tallinna Majanduskool
52 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatu...

Maksud - Tallinna Majanduskool
100 allalaadimist
4
docx

Islamiriigid maailmapoliitikas ja nende diplomaatia

Ta oli pärit Quraisi hõimu Hasimi suguvõsast. Ta jäi varakult orvuks ja kasvas üles onu Abu Talibi perekonnas. Noore mehena sai temast kaamelikaravanide saatja. Hiljem abiellus ta oma tööandja, kaupmehe lese Hadidzaga. Ta jäi kirjaoskamatuks. Tähelepanelikkus, kuulamisoskus võimaldasid tal omandada teatud judaismi j...

Ajalugu -
11 allalaadimist
8
rtf

Maksunduse konspekt

Maksukohustuslane! - mitte maksukohuslane Algdokument- 1)käibemaksuseaduses on kõige rangem 2)tulumaksuseadus 3)raamatupidamisseadus Maks- tuleneb ainult maksuseadusest Makse- ülejäänud kõik (kommunaal-, õppemakse!) · Maksude kogumise tehnoloogia Juriidiline isik- nende maksu kogumise tehnoloogia on detsentraliseeritud - st iga maksukohuslane peab ise korraldama maks...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
58 allalaadimist
17
docx

HOONETE- JA MAAMAKS EESTI VABARIIGI ESIMESEL ISESEISVUS PERIOODIL

Sisekaitseakadeemia Finantskolledz Kaisa Armväärt FK100 HOONETE- JA MAAMAKS EESTI VABARIIGI ESIMESEL ISESEISVUS PERIOODIL KURSUSETÖÖ Juhendaja: Paul Tammert...

Arenguökonoomika -
13 allalaadimist
35
docx

Ettevõtluse konspekt

SISSEJUHATUS- ETTEVÕTLUS MAJANDUSE KONTEKSTIS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED Majandus on kogu ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks vajalike aineliste eelduste pideva taastootmise süsteem, mis hõlmab eranditult kõiki inimesi. See on igasugune majanduslik tegevus ja selle korraldamine mistahes tasandil, s.o. üksikisikuna, ettevõttes, majandusharus, piirkonna...

Ettevõtlus -
18 allalaadimist
30
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE 09.09.2013 · Paberkandjal materjalid kontrolltöödes lubatud · Eamets ­ ,,Sissejuhatus majandusteooriasse" · Kontrolltööle registreerumine kohustuslik · Tõde on see, millel pole põhjendatud vastuväiteid. Tõde pole absoluutne, vaid suhteline. ·...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
67 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ühekordne või periood...

Maksud - Tallinna Majanduskool
31 allalaadimist
98
pdf

Makroökonoomika. Konspekt 2010.

Sellist nähtust nimetatakse dünaamiliseks ebakõlaks (dynamic inconsistency). See seisneb selles, et näiteks kui valitsus annab lubaduse hoida maksud madalal tasemel, siis kui sellega kaasneb kiire majanduskasv ja maksubaas laieneb, võib valitsusel olla otstarbekas oma lubadust murda. Teise näitena võib valitsus lubada hoida inflatsioon stabiilsena (mis paratamatult võib tähendada teatud perioodidel ka kõrgemat tööpuudust), kuid valimiste lähenedes võidakse jällegi sellest lubadusest taganeda, et oleksid paremad võimalused osutuda taasvalituks. Kõiki neid põhjuseid arvestades on mitmed majandu...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
64 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

Maksuhaldur on massiivses rollis. Jälgib kas asjad käivad nii kuidas seadus ette näeb. Füüsiline isik: Tsentraliseeritud maksu kogumine, kus maksuhalduril on aktiivne ja maksukohuslasel passiivne roll. Maksukohuslasel tuleb esitada vaid tuludeklaratsioon, maksuhaldur peab aga välja arvestama maksu summa, sisse nõudma vähem tasutud ja tagasi maksma enam makstud maksu summa. Altkäemaks tuleb samuti deklareerida. Maksubaasid ehk alused Maksud kujunesid välja riigi tekkimisega. Esimene rikkuse allikas mis maksustati oli maamaks. Järgnevaks rikkuse allikaks oli kaubavedu ning neid maksustati. 4 maksubaasi . Saame iga maksu siduda mingi maksubaasiga (isegi kahe baasiga). Seos pole selge ja ühene, midagi peab juurde seletama, miks maks sobib selle baasiga. On ma makse mis osaliselt seonduvad baasiga. I maksubaas – eksistentsil põhinevad maksud ehk eksistentsi...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
18
docx

Avaliku Sektori Ökonoomika Konspekt I osa

Mõiste seotud eelkõige erakauba tarbimisega. Lõiv: tasumine seotud konkreetse vastuteene saamisega. Lõiv on tasu konkreetse teenuse eest kui seda teenust osutab riik ning maksmine on vabatahtlik. Seadusejärgne maksumäär on kehtestatud maksuseadustega. Efektiivne maksumäär on tegelikult makstav maksumäär. Erinevus tuleneb maksuvabastustest ja erinevatest mahaarvamistest, mis alandavad maksubaasi . Maksude kehtestamine on eelduseks avaliku sektori poolt kaupade ja teenuste pakkumisele. Ühelt poolt väheneb maksustamise tulemusena nii tarbijate kui ka tootjate heaolu. Teiselt poolt kompenseeritakse heaolu vähenemine avaliku sektori poolt osutatud teenustega. Kui maksustamise tagajärjel väheneb kaupade ja teenuste hulk, on tegemist liigse maksukoormusega. Optimaalne maksusüsteem maksimeerib ühiskonna heaolu. Liigse maksustam...

Avaliku sektori ökonoomika -
106 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Keskmiselt moodustavad kohalikud maksud ainult 2% omavalitsuse tuludest. Ülejäänud tuleb riigilt. Märkimisväärne osa sellest tuleb küll automaatselt – nimelt 8,5% üksikisiku palgafondist, kuid ülejäänud osa nõuab konkreetseid lahendusi. Siin aga avaneb just riigile mängumaa avaldamaks survet kohalikule võimule. Oluline maksubaas on loodusvarade kasutamise tasu (eriti Ida-Virumaal). Volikogu Volikogud valitakse nii Eesti Vabariigi kodanikkonna kui ka alalist elamisluba omavate välismaalaste poolt. Loomulikult peavad need inimesed olema valimisealised – 18 aastat, nad ei tohi kanda vanglakaristust ja peavad olema teovõimelised. Välismaalaste – siia hulka kuuluvad välisriikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud – osatähtsus on kõige suurem Ida-Virumaal ,...

Politoloogia - Keskkool
7 allalaadimist
14
odt

Makroökonoomika konspekt

Makroökonoomika- kogumajanduses toimuvate protsesside analüüs ja süsteemide käsitlus (majanduskasv, inflatsioon, tööpuudus jne) Põhiraamistik: • Majandusprotsessid on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist • Protsesse saab juhtida majanduspoliitika kaudu • Majandust mõjutabad ette prognoositavad majandusšokid • Majandusobjektide käitumine on seotud ootustega SKP mõõtmise olulisus • S...

Makroökonoomia -
75 allalaadimist
6
pdf

Maksuõigus

Maksud kehtestatakse ainult seadusega ning see on Riigikogu ainupädevuses. Maksuseaduste rakendamiseks antud määrustel võib olla üksnes abistav ja selgitav iseloom. 23. Nimetatud põhimõte väljendub eeskätt selles, et maksuobjekt, maksubaas , maksu tasumise kord ja maksumäär peavad olema ühesugused kõikide suhtes, kes seaduses ettenähtud tunnustele vastavad. 24. Maksukoormus on sõltuvuses maksumaksjate potentsiaalsest maksevõimest, st majanduslikult edukamad ehk varakamad isikud maksaksid makse suuremas summas, kui väiksema maksevõimega isikud. Maksevõime avaldub tulu, omandi ja tarbimise kaudu. 25. Õiguspärane ootus - tagasiulatuva jõuga mak...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
43 allalaadimist
58
docx

Heaoluriigi mudelid konspekt/kokkuvõte

maades. Suureneb valitsuse roll korporat. maades (slaid 19). Deklareerimata töökohtade põhjused: mõlemad pooled võidavad (odavam), ei leita regulaarset töökohta, maksud on kõrged, tunne, et riik ei tee minu jaoks midagi, miks mina peaksin riigi jaoks tegema? Pole süsteemilisi erinevusi skandinaavia ja 3 Balti riigi vahel. Ressursikogumise põhiprobleemid: 1. kõrged tööjõumaksud (50-60% HOR eelarvest). 2. Maksubaas aheneb: ebasoodne ülalpeetavus-suhe; ebakindlad tööturud. 3. Ootused poliitikatele on kasvanud: tasuta kõrgharidus, tervishoid (mitte ainult haigusraha) 4. Majanduse ja hõive muutumise tõttu juhtimisstruktuur muutub: Aü-de mõju väheneb, „fiskaliseerumine“ (nt Pr) Lahendused: 1. Vähendada tööandja sissemakseid, eriti madalapalgaliste ja noorte kohta 2. Laiendada maksubaasi: Maksustada tarbijaid (käibemaks). Juurutada uusi makse (keskkonnatasud; solid...

Heaoluriigi mudelid -
62 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge