Otsingule " lastekaitse" leiti 170 faili

lastekaitse on laste hoolekande ja sotsiaaltöö üks osa  Laste hoolekanne lähtub lapse heaolu edendamisest, turvalisuse ja kaitse tagamisest  Lastekaitse on peamiselt seotud hooletusse jäetud või väärkoheldud laste või riskis olevate laste abistamise/toetamisega  Anglin (2001) järgi on laste hoolekanne laiem teenustesüsteem, mis on suunatud abivajavatele lastele

Ă•ppeained

Lastekaitse meetodid -Tallinna Ăślikool
Lastekaitse -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Lastekaitse -Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Lastekaitse -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Lastekaitse -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
11
doc

Tervisedendus, pediaatria, lastekaitse

EKSAM 12.01 1. Kuidas iseloomustate tervist? · Tervis on füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne heaolu · Tervis on seotud aja, asukoha ja vanusega · Tervis on haiguse puudumine · Tervis on inimese või rühma suutelisus saavutada oma eesmärke ja rahuldada vajadusi, tulles samas...

Tervisedendus, pediaatria,... - Tallinna Ăślikool
119 allalaadimist
6
docx

Lastekaitse seaduse analĂĽĂĽs

06.1992, aga jõustus alles 01.01.1993. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus sätestab lapse rahvusvaheliselt tunnustatud õigused, vabadused ja kohustused ning nende kaitsmine Eesti Vabariigis. Eesti lastekaitse seadus koosneb kümnest osast : I osas on üldsätted ( Seaduse ülesanded, lapse vanus, l...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ăślikool
34 allalaadimist
26
docx

Lastekaitse õiguslikud alused

Lastekaitse üldpõhimõtted  Lapse huvide esikohale seadmine vs vanem  Ennetamine, positiivne sekkumine  Otsuste langetamine diskretsiooniõiguse (kaalutlus) põhimõtteid järgides (HÕS)  Lapse huvi on a. kõige sobilikum kasvu- ja arengukeskkond, mis b. arvestab lapse füüsilisi, emotsionaalseid ja materiaalseid vajadusi ning toetab c. tema ide...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
2
odt

Lastekaitse seadus

ülesaane 1.Praegune Eesti Lastekaitseseadus kehtib 01.01.1993.aastast. Seadust on muudetud kolmel korral: 26.07.1996, 08.03.1998, 01.05.2004. 2.Lastekaitse tagatakse riiklike,omavalitsuslike ja ühiskondlike organite kaudu. Riiklikku lastekaitsetööd kordineerib Sotsialministeerium. Omavalitsuslik lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelvalve kohaliku omavalitsuse sotsiaaltalituses...

Haridusteaduskond - Tartu Ăślikool
52 allalaadimist
1
odt

Lastekaitse essee

Eesti lastekaitse põhimõtteks on alati ja igal pool seada esikohale lapse huvid. Lastekaitse vajalikkus esineb eriti lapse kohtlemise koha pealt. Lapse kohtlemise põhitõeks on, et igat last tuleb kohelda kui indiviidi, tuleb arvestada tema isiksust ja erinevust ja sugu. Laste õigused on viimaste aastaste...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ăślikool
122 allalaadimist
8
docx

Eesti lastekaitse seaduse analĂĽĂĽs

11.2014 2) Mitmest ja millistest osadest koosneb hetkel kehtiv Eesti lastekaitse seadus Koosenb 11 osast. 2. peatükk Lapse õiguste ja heaolu tagamine 3. peatükk Lastekaitse korraldus 4. peatükk Lastekaitsetöötaja ja lapsega töötav isik 5. peatükk Lapse kohtlemise põhimõtted 6. peatükk Abivajav laps 7. peatükk Hädaohus olev laps...

Ăśhiskond -
3 allalaadimist
7
doc

KordamiskĂĽsimused lastehaiguste, tervisedenduse ja lastekaitse kohta

Kuidas iseloomustate tervist? Tervis on inimese või rühma suutelisus saavutada oma eesmärke ja rahuldada vajadusi, samas tulla toime ka keskkonnaga ja seda vajadusel muuta Tervis on füüsiline,psüühiline ja sotsiaalne heaolu Tervist mõjutavad tegurid: perekond ja suhted,endast lugupidamine,tööhõive ja lugupidamine t...

Terviseõpetus -
58 allalaadimist
8
pdf

Tervisedendus, lastekaitse ja pediaatria kordamiskĂĽsimused

Kuidas iseloomustate tervist? Inimese enesetunne koos füüsiliste võimetega, mis aitab tervislike eluviiside kaudu jõuda heaoluni. 2. Millised on lapse tervise dimensioonid?  Füüsiline tervis ja heaolu  Sotsiaalne kompetentsus  Emotsionaalne küpsus  Kognitiivsed ja keeleoskused  Kommunikatsioonioskused ja üldised teadmised 3. Kuidas teete te...

Tervis ja heaolu - Tallinna Ăślikool
13 allalaadimist
5
docx

HĂĽperaktiivsus

Nad segavad tundi, õpetajat ning kaasõpilasi. Nad ei pea lugu koolikultuurist ja nende õppeedukus võib olla alla keskmise. Tegelikkuses võib neil esineda lapse- ja noorukieas väga levinud tervisehäire- hüperaktiivsuse ja tähelepanuhäire. 1.Hüperaktiivsus. Mis see on? Hüperaktiivsus on üldlevinud...

Lastekaitse - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
39 allalaadimist
8
docx

Olulised printsiibid lastekaitsetöös

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledz AP2 Kristiina Kangro OLULISED PRINTSIIBID LASTEKAITSE TÖÖS Referaat Juhendaja: H. Jaanimägi Rakvere 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Valisin selle teema, kuna olen huvitatud lastekaitse tööst ja selle töö põhimõtetest. Leian, et on oluline teada, kuidas...

Lastekaitse -
48 allalaadimist
5
docx

Lastekaitsetöötaja võimalused lapsekeskse lähenemise edendamiseks

Tallinna Ülikool Sotsiaaltöö Instituut Jekaterina Andrjuskova Lastekaitsetöötaja võimalused lapsekeskse lähenemise edendamiseks Essee aines ,,Lastekaitsetöö meetodid" Juhendaja: Karmen Toros Tallinn 2013 Sotsiaaltöö...

Lastekaitse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
25 allalaadimist
5
doc

HĂĽperaktiivne laps

Tallinna Ülikool Essee Erivajadusega laps ja hälbiv käitumine Teoreetikute mõtteid hüperaktiivsetest lastest ST-22 Koostaja:Annett Randpere Juhendaja:Mare Leino Tal...

Lastekaitse meetodid - Tallinna Ăślikool
114 allalaadimist
2
doc

Mis põhjutab hüperaktiivsust?

04.2008 Mis põhjustab hüperaktiivsust? Tänapäeva lastest on paljud sõnakuulmatud, pideva tähelepanu vajadusega ja võib öelda, et liiga energilised. Hüperaktiivseid lapsi on pea igas koolis ja lasteaias. Meedikute ja psühhiaatritele on hüperaktiivsuse põhjused seniajani ebaselged. Arvatakse ja oletatakse, et põhjused...

Lastekaitse meetodid - Tallinna Ăślikool
43 allalaadimist
17
pdf

Laste toitumishäired

Nele Nurm ja Margot Saar KST 11 2011 1 Sissejuhatuseks Söömishäirete keskmeks on kehakaalu ja kuju ülemäärane väärtustamine ning sellega seotud tugev hirm, kehakaalu tõusu ees. Kaalu tõusu vältimiseks võetakse kasutusele äärmuslikud meetodid. Söömishäired on tavaliselt kroonilised, vahelduva kuluga ja väike osa paraneb iseenesest....

Lastekaitse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
9 allalaadimist
3
doc

Juhendmaterjal Autistlikule lapsele

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool I ST Annika Kukke Autistist lapsed Juhendmaterjal Õppejõud: Reet Rääk Mõdriku 2011 MIS ON AUTISM? Autism on endassesulgumine, mis on psüühiline häire, millele on iseloomulik inimsuhetest eemaldumine ja nende asendamine omaloodud f...

Lastekaitse - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
58 allalaadimist
5
doc

Kuidas märgata Downi sündroomiga last

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö eriala ST11 Krista Kämer KUIDAS MÄRGATA DOWNI SÜNDROOMIGA LAST Juhendaja : Reet Rääk Mõdriku 2012 MIS ON DOWNI SÜNDROOM? Sündroom on seisund, mille tunneb ära teatud teatud üheaegselt esinevate tunnusjoonte järgi. Juhul kui ühel inimesel...

Lastekaitse - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
21 allalaadimist
21
pptx

Koordinatsioon ja selle arendamine

Triin Tähtla Noorsootöö Koordinatsioon ja selle arendamine Koordinatsioon Üks võimalik viis seletada koordinatsiooni mõistet... Koordinatsioon on sportlase oskus kõige täiuslikumalt, kiiremini, täpsemalt, ökonoomsemalt ja leidlikumalt lahendada keerukaid ja ootamatult tekkinud liigutusülesandeid ning väliste ja seesmiste jõudude kooskõlastatud tegevust organismis motoorse potensiaali täilikuks kasutamiseks...

Tervisedendus, pediaatria,... - Tallinna Ăślikool
14 allalaadimist
2
docx

Õigus mõlema vanema hoolitsusele.

Essee Peresid, kus lapsi kasvatavad lapsi mõlemad vanemad, jääb üha vähemaks. Lapse loomulik kasvukeskkond on perekond. Esmane vastutus lapse kasvatamisel, arenguks vajalike tingimuste loomisel ning hoolitsemisel on tema vanematel. Lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga ka siis, kui nad ei ela koos...

Lastekaitse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
4 allalaadimist
28
pptx

Lapsendamine

LAPSENDAMINE Eksamitöö lastekaiste ainest Koostajad: ******* 2013 1 Mõisted Asendushooldus ­ lapse hooldamine väljaspool tema enda perekonda. Asendushoolduse vormideks on perekonnas hooldamine, eestkoste, asenduskoduteenus ja lapsendamine. Lapsendamine ­ õiguslik toiming, mi...

Lastekaitse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
16 allalaadimist
5
doc

Sotsiaaltoetused ja teenused puudega lapsele Eesti Vabariigis

Sotsiaaltoetused ja teenused puudega lapsele Eesti Vabariigis Puudega lapse sünd, lapse raske haigus või tervist kahjustanud õnnetus on iga lapsevanema jaoks suureks elumuutuseks ja väljakutseks. Puudega lapsed vajavad tavalisest enam tähelepanu ja hoolitsust, samuti peab lapsevanem hakkama otsima teavet, mis aitab tal uues olukorras paremini hakkama saada. Nagu kõigi laste puhul, on ka...

Lastekaitse - Kutsekool
12 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto