Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

" karjääri planeerimine" - 203 õppematerjali

karjääri planeerimine on järjepidevust kindlustava plaani koostamine töötajate organisatsioonisisese liikumise teadlikuks kujundamiseks praegusest olukorrast soovitavasse ja tulevikutöödeks valmistumiseks.
6
doc

Karjääri planeerimine

Tegemist on ettevõttega mis toodab ja villib puhast joogivett suurpudelitesse. Ettevõte alustas enda tegevust 1997 aastal, hetkel töötab ettevõttes 121 inimest. Ettevõte püüab planeerida tööjõuvajadust ette ja pika perspektiiviga tulevikku. Igat uut tööle tulijat intervjueerib ja värbab vastava osakonna juht, millisesse...

Personalijuhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
161 allalaadimist
1
rtf

Karjääri ameti kirjeldus

klassiõppetajaks saab õppida näiteks Tallinna ülikoolis ja Tartu ülikoolis. Ametisse astudes peaks sul kindlasti olema teatud isikuomadused. Näiteks: peaksdid olema mõistev,sõbraik,rahulik,empaatiavõime jne.. . Klassiõpetaja tööülesaneteks ja kohustusteks on oma aine tunnid, klassijuhatamine, kontakttunnid,tundide ettevalmistamine, kirjalike tööde parandamine. Sammuti ka osalemine erinevatel koolitu...

karjääri planeerimine - Põhikool
1 allalaadimist
5
docx

Karjääri planeerimine 2014

Mõisted: Karjäär - inimese elukestev haridus- ja töötee areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas. Karjääri planeerimine - elukestev õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel. Karjääriteenused - ­ nii riikliku süsteemi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitusprogrammid, karjääriinfo vahendamine, tööturuteenused j...

Inimese õpetus -
40 allalaadimist
20
docx

KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUS

Töötamise õiguslikud alused“ arvestuse kordamisküsimused. 1. Asjaajamise ja dokumendihalduse erisused.  Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine kuni nende üleandmiseni arhiivi  Asjaajamine - tegevused isiku või organisatsiooni ülesannete täitmiseks ja dokumenteerimiseks....

Dokumendi haldus ja... - Kutsekool
34 allalaadimist
70
doc

Personali planeerimine

Personali planeerimise protsess Personali planeerimine võimaldab organisatsioonil: 1) vähendada tööjõu värbamise ja koondamisega seotud kulutusi; 2) leida töötajatele parim rakendus, pakkuda töötajatele karjääriv õimalusi organisatsioonis; 3) arvestada äriplaanide tegemisel tööjõu pakkumisega selles piirkonnas, kus tegutsetakse; 4) olla paindlik ja reageerida kiirelt muutustele organisatsioonis ja keskkonnas; 5) hoida töömoraali ja konstruktiivset koostööd organisatsioonis. Personali planeerimine on organisatsioonile sama vajalik, kui finantsplaneerimine. Töötajad on firma konkurentsieelis ning personal on firma üks suurimatest kuluallik...

Personali juhtimine ja... - Kutsekool
27 allalaadimist
2
docx

Algatuskiri

09.2015 nr 2-10 12345 Tartu Klaviatuuride tellimine Austatud proua Kallas Soovime tellida klaviatuure (nimekiri lisatud). Jääme ootama hinnapakkumist. Lugupidamisega Riin Siina Juhatuse liige Lisa: 2 lehel 2 eks Nimi email@gmail.com Kastani 45 Telefon 484 6666...

karjääri planeerimine - Kutsekool
1 allalaadimist
2
pdf

Karjääriplaneerimine

Karjääriplaneerimine (konspekt)Karjääri mõisteInimese tööpositsioonide vahetamine ehk ametikohtade jada, mida inimene läbib tööalases tegevuses on karjäär. Karjääri eesmärk on inimese eluliste ja professionaalsete ning organisatsiooni vajadustest tulenevate eesmärkide täitmine. Karjäär võib olla organisatsioonisisene või organisatsiooniväline. Karjääri käsitlus tänapäeval võtab arvesse nii organisatsiooni kui ind...

karjääri planeerimine - Keskkool
14 allalaadimist
8
doc

Nabala piirkonna lubjakivikaevanduste rajamine

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Nabala piirkonna lubjakivikaevanduste rajamine Ülesanne 1 õppeaines ruumiline planeerimine Tartu 2011 Sissejuhatus Nabala piirkond on pindalaliselt Eesti suurim karstipiirkond, mis on olnud juba mitu aastat aktuaalne teema meedias. Nabalasse tahetakse rajada paekivima...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
1
docx

Milleks peaksin oma tulevikku planeerima?

Milleks peaksin oma tulevikku planeerima? Tuleviku planeerimine on meil igaühel pidevalt peas ning mõtleme põhimõtteliselt igapäevaselt oma tulevikule. Mis tööd me kunagi teeme, kus me õpime, milline pere meil on ja palju muudki. Plaanid muutuvad ajas ning elusündmuste põhjal. Kuid planeerimine on siiski endiselt tähtis ning ka plaanide tulek on tuleviku planeerimine. Tuleviku plane...

Karjääri õpetus - Keskkool
2 allalaadimist
5
doc

Karjäärinõustamine ja -koordineerimine EKSAM

Mõisted: karjäär ­ elukestev tööalane ja haridusalane areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas karjääri planeerimine ­ elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel karjääriteenused ­ nii riigi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitused, tööt...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
200 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

JUHTIMISE ALUSED TEEMA1 : Juhtimise mõiste, funktsioonid, tasandid Juhtimine on: · Üks huvitavamaid inimtegevusi · ligitõmbav, sest, see on seotud võimuga ja teistest üleoleku tundega. · seotud teiste inimeste tähelepanuga, lugupidamisega, autoriteediga. · huvitav, sest see on seotud riskiga. Juhtimine on mäng. · Juhtimine võimaldab...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
199 allalaadimist
12
docx

Inimressursi juhtimine EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED

30 ­ 10.30 1. Personalijuhtimise olemus ja kujunemine Personalijuhtimine kui tegevus, mis on seotud inimeste kui ühe olulisema ressursi juhtimisega pärineb ammustest aegadest. Tegevust hakati aga teadvustama üsna hiljuti, 19. sajandil. Erilise tähelepanu sai personali juhtimine ajal, mil tehnoloogilse revolutsiooni käigus uuendati kog...

Inimressursi juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
220 allalaadimist
22
doc

ETTEVÕTTE JA PERSONALI JUHTIMINE

Personali planeerimine 2. Töö analüüs 3. Töökohtade hindamine 4. Personali värbamine 5. Personali valik 6. Personali hindamine 7. Personali koolitus ja arendamine 8. Karjääri planeerimine 9. Töötasu ja palgapoliitika 19. Personalijuhi rollid. personalijuhtimine kaasa aitama firma eesmärkide saavutamisele, millest tulenevad ka järgmised personalijuhtimise eesmärgid:  Firma kasum  Organisatsiooni efektiivsus  Ühiskonna teenindamine  Sotsiaalne vastutus  Tugev organisatsiooni kultuur 20. Personalistrateegia- ja poliitika. Personalistrateegia on ettevõ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
52 allalaadimist
4
docx

Juhtimise eksam

Milline on personalijuhtimise suhe 4 põhilise juhtimise funktsiooniga? Juhtimise põhifunktsioonid: Planeerimine , organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine. Personalijuhtimise põhitegevused: töö analüüs, personali planeerimine, personali värbamine, personali valik, personali hindamine, personali hüvitamine, personali arendamine, tööandjate ja töövõtjate vaheline suhe. Personalijuht aitab j...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
275 allalaadimist
6
docx

Sõjaline haridus läbi Eesti ajaloo

KUTSEKESKKOOL SÕJALINE HARIDUS EESTIS LÄBI AJALOO Referaat Juhendaja: 2011 Sisukord 1. Kaitseliit- rahva algatatud omariikluse pant 2. Kaitseliidu sünd 3. 1940. aasta suvi 4. Kaits...

Sõjandus - Kutsekool
14 allalaadimist
5
docx

Inimressursi juhtimise konspekt eksamiks

Personal ­ kogu organisatsiooni liikmeskond ­ töötajad (juhid, alluvad, omanikud, kui nad organisatsioonis töötavad). 2. Personalijuhtimine ­ tegevus, mida tehakse personaliga selleks, et saavutada organisatsiooni eesmärke. 3. Juhtimine on organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess läbi nelja põhilise juhtimisfunktsiooni (planeerimine, organiseerimine, eestvedamine...

Inimressursi juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
190 allalaadimist
1
odt

Ennast tundes tean oma võimalusi

Arvamuslugu Ennast tundes tean oma võimalusi Eneseanalüüs on väga vajalik. Selle kaudu saad teada oma tugevad ja nõrgad küljed ning nõrgemaid külgi saad ka hakata parandama. Selle kaudu saad sa oma iseloomu kohta ka palju teada. See aitab sind palju edasises elus. Karjääri planeerimine on ka väga tähtis. Karjäär hõlmab kogu meie elutee...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
26 allalaadimist
17
doc

Personali Koolitamine

TARTU ÜLIKOOL PERSONALI KOOLITAMINE Referaat Juhendaja: Pärnu 2006 SISUKORD Sissejuhatus 3 1. Koolitus 4 1.1. Koolituse süsteemsus ja terviklikkus 4 1.2. Koolituse seosed personalijuhtimisega 5 2. Koolitustegevuse ahel ja koolitusjuhi roll selles...

Majandus - Tartu Ülikool
238 allalaadimist
6
doc

Personalijuhtimine

, funktsioonid: töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest. Personalijuhtimise eesmärgid: 1) efektiivne personal- töövaldkonnad: planeerimine , töö analüüs, värbamine, valik, arvestus 2) tööjõu säilitamine ­ tööval...

Majandus - Tartu Ülikool
481 allalaadimist
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

Mis vahe on mõistetel politics ja policy? Politics on eesti keeles poliitika, mis väljendub võimuvõitlusena. Policy on tegevuskavade elluviimine. 2. Mille poolest erinevad poliitika tegemine ja poliitika uurimine? Poliitika tegemise puhul lahendatakse igapäevaselt poliitikaküsimusi, kuid poliitika uurimise puhul püütakse mõtestada inimeste...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
448 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun