Otsingule " ehitusmaterjalid killustiku katsetamine" leiti 27 faili

9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 4 - killustiku katsetamine

tsr: .1.;:. ryf *'r. i;:.., :t." :ln .:i , Tallinn AZlllllt2 1. Eesmiirk Normaalbetooni jiimet?iitematerjali, killustiku , puistetiheduse ja niiivtiheduse miiiiramine, tiihiklikkuse arvutamine, terastiku koostise miiiiramine, plaatjate ja n6eljate terade hulga m?i2iramine, tugevusmargi miiiiramine ki llusiku mulj umi skindluse j [rgi. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Killustik fraktsiooniga4 - 16 mm 3. Kasutatavad tiiiivahendid - Elektrooniline kaal - tiipsusega 0,1 g ja I g - Nihik - nooniuse tiipsusega 0,05 cm ja 0,1 cm - Sdelakomplekt - avadega 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; ll,2; 16; 22,4 ja31,5 mm - l0- ja 5-liitrine anum - Htidrauliline press - LahtikAiva metallist pdhjaga silinder diameetriga 75 mm - Kaalumis- ja tdstmisndud 4. Killusti...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
233 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 4 - killustiku katsetamine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse määramine, terade tiheduse määramine, tühiklikkuse arvutamine, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning killustiku tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katse sooritati killustikuga. 3. Killustiku lähtematerjalid ja saamine Killustikku saadakse purustamise teel paekivist. 4. Killustiku kasutusalad Kill...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
202 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 3 - liiva katsetamine

TALLINNA TEHNIKAULIKO OL 2012t2013 'Liiva katsetamine Liis Viihejaus Tanel Tuisk Tallinn 17ll0l20l2 1. Eesmfirk Liiva puistetiheduse, niiiva tiheduse, tiihiklikkuse, terastikulise koostise ning huumusesisalduse miiiiramine. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Liiv 3. Kasutatudtiidvahendid - l-liitrine silindriline ndu - Elektriline kaal - tiipsus 0,1 g - Sdelad - avaga 5 mm; 8 ja 4 mm; 4,0;2,0;1,0;0,5;0,25;0,125 mm - 500-ml mensuur; 250-ml mensuur - 250 ml vesi - 3Yo-line NaOH - Muld,lehed - Kaalumis- ja t6stmisn6ud 4. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv on peentiiitematerjal, mis on tekkinud me...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
253 allalaadimist
3
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 5 - betooni katsetamine

Töö eesmärk Selgitada erinevate kekkonna tingimuste mõju kivistunud betooni tihedusele ja survetugevusele. 2. Katsetatavad materjalid Tsement CEM I 42,5; liiv; killustik. 3. Töökäik 3.1 Betoonisegu valmistamine Betoonisegu valmistati käsitsi segades. Kaalutud kogused võeti tabelist 5.1. Segu tehti 8 liit...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
243 allalaadimist
3
doc

Killustiku katsetamine

6 2014/2015 Killustiku katsetamine Üliõpilane: Õpperühm: RDBR Juhendaja: J. Kotov Töö tehtud: Esitatud: Kaitstud: 08.11.2014 16.11.2014 1. Töö...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
4 allalaadimist
14
docx

Killustiku katsetamine

4 20142015 Killustiku katsetamine Tallinn 101014 1. Eesmärk Liiva puistetiheduse, terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. 2. Katsetavad ehitusmaterjalid Liiv - purdsete, mis koosneb mineraalide osakestest. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. Liiv on tekkinud kivimite murenemisel. Liiva põhi...

Ehitus -
7 allalaadimist
6
doc

Normaalbetooni katsetamine

5 20142015 Normaalbetooni katsetamine Õpperühm: RDBR Juhendaja: Töö tehtud: J. Kotov 16.11.2014 30.11.2014 1 1. Töö eesmärk: Selgitada toatemperat...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
12 allalaadimist
22
docx

Ehitusmaterjalid labor 4

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne töö nr: 4 2016/2017 Killustiku katsetamine Rühm: EAEI31 Alina Olivson 143099 Eneli Liisma Tallinn 2016 Töö eesmärk  Killustiku puistetiheduse määramine  Killustiku terade tiheduse ja veei...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
5 allalaadimist
8
docx

Betooni täitematerjali katsetamine

3 2017/2018 Betooni täitematerjali katsetamine EAEI-31 Tanel Tuisk Tallinna Tehnikaülikool Betooni täitematerjalide katsetamine 1. Töö eesmärk Liiva terastikulise koostise ja huumuse sisalduse määramine. Killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, plaatjate ja nõeljate terade...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
7 allalaadimist
27
pdf

Ehitusmaterjalid ettevalmistus eksamiks

2 1. Ehitusmaterjalide fĂĽĂĽsikalised omadused. ................................................................................... 2 2. Ehitusmaterjalide termilised omadused....

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
8 allalaadimist
6
pdf

Ehitusmaterjalid KILLUSTIK

Töö eesmärk Töö eesmärgiks on määrata killustiku puistetihedus, killustiku terade tihedus ja veeimavus, terastikuline koostis. Lisaks plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud materjal Killustiku kasutatakse ehituses enamasti täitematerjalina betoonides, aluspõhjana teede ja hooneteehituses. Killus...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
1 allalaadimist
12
xlsx

Killustiku arvutused

m (g) m1 (g) V (cm3) kgm³ 1 14263.2 1277.78 2 1485.4 13959.2 10000 1247.38 1244.68 3 13905.2 1241.98 Killustiku terade tiheduse määramine Katse nr. mõhus [g] mvees [g] (kgm) 1 479.8 298.8 2650.828729282 2 523.4 326.8 2662.258392675 3 549.6 342.2 2649.951783992 Killustiku terastikuline koostis Sõel mi (g) m(g) osajääk Kogujääk Peenusmoodul...

Ehitus -
8 allalaadimist
8
docx

Betooni täitematerjali katsetamine

3 2018 Betooni täitematerjali katsetamine EAUI 31 Artjom Fjodorov 177465 Tanel Tuisk Tallinn 2018 1 Töö eesmärk Töö eesmärgiks on killustiku ja liiva puistetiheduse, terade tiheduse, niiskusisalduse, te...

Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
34
docx

EHITUSMATERJALID

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass ­ on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades), kus materjali erimass = Mass/Ruumala (g/cm3) Tihedus ­ Materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega), kus G 0= V 0 , 0=materjali tihedus; G-materjali mass, V0- m...

Ehitusviimistlus -
7 allalaadimist
33
docx

Ehitusmaterjalid eksamikskordamine

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused 1)Erimass-materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poorideta). erimass = mtrjli mass(kuiv)/ mtrjli ruumala(poorideta). 2)Tihedus-materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (pooridega). tihedus = mtrjli mass/ mtrjli ruumala(pooridega). 3)Poorsus-näitab kui suure % mtrjlist moodustavad poorid. Pooris on t...

Ehitus materjalid ja... -
8 allalaadimist
472
pdf

EHITUSMATERJALID

Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ HELMUT PÄRNAMÄGI EHITUSMATERJALID Tallinna Tehnikakõrgkool Ehitusteaduskond Tallinn 2005 KOHANDATUD ÕPPEMATERJAL Ana Kontor Konsultant Aita Kahha 2013 1 ...

Ehitus - Keskkool
16 allalaadimist
32
doc

Eksami kĂĽsimuste vastused

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
453 allalaadimist
64
pdf

Ehitusmaterjalide praktikumide kogum

. Veekindlus. . Tihedus. . Kahanemine, . Termilisedomadused,sh soojajuhtivus,edsoojus. . Keemilinepiisivus - haptesei ole hoonid pilsivad. 2. Mida mdistatebetooniklassi all? Betooniklassialusekson proovikehadel5xl5x15cm 95%lis tdenAosusega gaxanteedtud survetugeluspeale28-pAvastkivinemist 20"C ja 95.,.100%niiskusejuures. Kasutatudkiriandus:Loengukonspekt.Ehitusmaterjalid L.Raado TALLINNA TEHNIKAULIKOOL Ehitusmaterialid Laboratoorne taiOnr. 4 20072008 Killustiku katsetamine 1. T66 eesmdrk Killustiku puistetiheduseja niiivtihedusmnnraminqtuhiklikkuse anutamine, terastikulisekoostise,ptaatjateja n6eljateteradehufuaja killustiku tugemsmdrgi mdiramine, 2. Katsetatavadmaterjalid 2 fraktsiooni paekivi killustikku fiaktsioonidega4-8omja 8-16rnm. Killustik on s6mermehaanilinesete,mida kasutatak...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
354 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalide praks 4

Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse pea...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
25 allalaadimist
14
docx

Laboratoorsed tööd

TALLINNA TEHNIKAKĂ•RGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING LABORATOORSED TĂ–Ă–D Ă•ppeaines: Ehitusmaterjalid Ehitusteaduskond Ă•pperĂĽhm: Juhendaja:...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
128 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !