Facebook Like
Add link

" eesti kodakondsus" - 569 õppematerjali

eesti kodakondsus on Eesti kodaniku ja Eesti riigi vaheline õiguslik side, mis toob mõlemale poolele kaasa nii õigusi kui kohustusi.
4
doc

Eesti kodakondsus

Kodakondsuse võib saada mitmel moel, olgu selleks siis sünniga saadud kodakondsus või naturalisatsiooni teel, mis tähendab kodakondsuse saamist läbi mitmete seaduslike toimingute, mille peab inimene, kes ei ole sünnijärgse kodakondsusega, sooritama. Meie väikses Eestis e...

Uurimistöö - Keskkool
23 allalaadimist
2
docx

Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?

Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine? Mul on Eesti kodakondsus ning see annab mulle palju eeliseid, õigusi ja ka kohustusi riigi ees. Kuna ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja oman Eesti Vabariigi passi, on mul võimalus töötada politseis, linnavalitsuses ja veel mitmetes riigiasutustes. Samuti annab kodakondsus mitmeid poliitilisi õigusi, mis mittekodanikel puuduvad. Kuna Ees...

Eesti keel - Keskkool
38 allalaadimist
19
doc

Kordamisküsmised - Eesti valitsemissüsteem

Kordamisküsimused kursuse Eesti valitsemissüsteem eksamiks Võimude lahusus, tasakaalud valitsemissüsteemis, põhiseadus ja selle rollid. 1. Mida tähendab horisontaalne ja vertikaalne võimude lahusus? Horisontaalne võimude lahusus väljendub võimude traditsioonilises kolmikjaotuses üksteise kõrval tegutsevateks seadusandliku-, täidesaatva- ja kohtuvõimu harudeks. Vertikaalne v...

Eesti valitsemissüsteem - Tallinna Ülikool
164 allalaadimist
1
doc

Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?

Kui eeldatakse, et kodanik oled, kui kodakondsus käes ja pass lihtsalt öeldes taskus, siis ei ole see veel tõend sellele, et ollakse täisväärtuslik kodanik oma riigis, antud juhul Eesti Vabariigis. Teoreetilise poole pealt on kodanikul olemas ka teatud kohustused lisaks õigustele. Kõige...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu kaashäälikut kõrvuti, siis kuulub ainult viimane neist järgmisse silpi: tul-la, kur-vad, kind-lam, mars-si-ma,...

Eesti keel - Keskkool
174 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

Sisukord EESTI KEEL 1 HÄÄLIKUÕIGEKIRI 1.1 Üksikhääliku õigekiri 1. Helitud häälikud: g, b, d, k. p, t, s, h,f, s, z, z, helilised: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, I, m, n, r, v. Sõna sees kirjutatakse helitute häälikute kõrvale k,p,t: võtsin, heitsin, kaktus. Selle reegli järgi tuleb helitu hääliku järele kir...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
20
pdf

Eesti valitsemissüsteemid

Funktsionaalne- riigivõimu teostamine on jagatud erinevateks funkts. Riigikogu, presidendi, peaministri, ministri ja kohtuniku pädevus ja volitused. Org. ehk institutsionaalne- riigivõimu jaotamine erinevate riigiorganite vahel. Personaalne- ühes võimuharus töötavad isikud ei kuuluks teise võimuharu juurde. 2. Mida tähendab võimude tasakaalustatuse printsiip ja kuidas see on täidetud Eestis ? Tooge näiteid! Võimude tasakaalustatuse printsiip: idee, et võimuharud oleksid üksteisest sõltuvuse.. Tagada see, et ükski võimuharu ei hakkaks teise üle liiga palju domineerima. Tasakaalustamis mehhanismid erinevad: kontrollimehhanism (arupärimine), ametisse nimetamine (riigikogu tasakaalustab valitsust sellega, et tagandab ja avaldab umbusaldust). Valitsuse mehhanism tasakaalustada Riigikogu: ettepanek Presidendile riigikogu ta...

Eesti valitsemissüsteem - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
86
doc

Eesti uusima aja ajalugu

saj algus. Eestlastel ei olnud selle ajani poliitilises elus tegutsemise kogemust. Eestlaste katsed poliitikat teha lakkasid peaaegu täielikult, kui algas venestamine. 1896 Postimehe toimetajaks sai Jaan Tõnisson. 19. saj lõpul ja 20. saj algul oli poliitika tegemine siiski üsna arglik. Rahvamassid jäid poliitikast kõrvale. Pöördepunktiks sai 1905. aasta revoluts...

Eesti uusima aja ajalugu - Tartu Ülikool
376 allalaadimist
4
docx

EESTI PROFESSONAALNE MUUSIKA JA MUUSIKAELU 20.SAJ ALGUL

SAJ ALGUL 1. Miina Härma (1864-1941) ­ · Esimene Eesti naishelilooja, organist, dirigent · Pärit Tartumaalt · Eratunde võttis K.A. Hermannilt · 1883 õppima Peterburi Konservatooriumisse (orelit). · 1890 lõpetas konservatooriumi (Klaveriõpetaja Pet...

Eesti muusikaelu 20.saj algul - Keskkool
5 allalaadimist
2
docx

Eesti riigivorm ja riigikogu, Kes on Eesti Vabariigi kodanikud,Kuidas toimib Eesti riik?

valitseja teise maa oma Okupatsioon- teise riigi poolt relvadega maa hõivamine iseseisvus ehk suveräänsus-riigi täielik iseseisvus Vabariik-valitsemisvorm, võimuorganid valitavad Demokraatia-rahva valitud esindajatega kord, õigused kõigil Parlament- seadusandlik organ,tegutseb valitav rahvaesindus parlamentaarne riigikord-riiki juhib valitav juht. presidentaalne riigik...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
14 allalaadimist
1
docx

Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?

Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine? Eesti kodanik ­ inimene, kellel on Eesti kodakondsus või siis riigis registeeritud juriidilisi isikuid. Mul on Eesti kodakondsus ja see teebki minust kodaniku, kellel on kohustused ning ka õigused. Kuid mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine? Kas pelgalt seda, et mul on lihtsalt selle riigi kodakondsus või midagi enamat? Eest...

Kirjandus ja ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist
1
doc

Kodakondsus

Ande Andekas-Lammutaja Ühiskonnaõpetus ­ Kodakondsus Kodakondsus on isiku õiguslik seisund teatud riigiga. Kodakondsus tekib üldjuhul sünnihetkel, kui vähemalt üks vanematest on Eesti kodakondne. Kodakondsust võib saada naturalisats...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
89 allalaadimist
5
ppt

Kodakondsus

Kodakondsus RIIGI RAHVAS KODANIKUD VÄLISMAALASED VÄLISRIIKIDE KODAKONDSUSETA KODANIKUD ISIKUD Eesti kodanik ­ inimene, kellel on Eesti Vabariigi kodakondsus (ükskõik, mis rahvusest) Eestlane ­ isik, kellel on eesti rahvus (ükskõik, mis kodakondsusega) Eesti rahvas ­ kõik Eestis elavad inimesed, sõltumata kodakondsusest...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
68 allalaadimist
3
docx

Eesti riik; Kodakondsus; Riigikogu; President; Ajakirjandus

veebruar 1918 ; riik taastati 20.august 1991 Eesti riigvorm on vabariik ja riigikord on parlamentaarne demokraatia. · Vabariik ­ riigivalitsemisvorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid on valitavad või need moodustab valitav rahvaesindus. · Demokraatia ­ poliitilise korra vorm, kus riiki juhivad rahva valitud esindajad ja kõigil on koda...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
1
odt

Mis on kodakondsus ja kuidas seda saada?

Kodakondsus Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule kodakondsusega seotud õigused ja kohustused. Kodakondsus: · isiku õiguslik seisund teatud riigiga · tekib üldjuhul sünnihetkel, kui vähemalt üks vanematest on Eesti kodakondne · võib saada naturalisatsiooni teel (kui taotleja on vähemalt 15-aastane, elanud 5+...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
8 allalaadimist
3
docx

Kodakondsus ja selle saamine

KODAKONDSUS - on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodakondsusega seotud õigused ja kohustused 2. Eesti kodakondsuse saamise tingimused. · Sünnijärgne · Abielu kaudu · saab taotleda vähemalt 15-aastane isik, kes - omab pikaaj...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
27 allalaadimist
1
odt

Essee teemal Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?

aastane Eesti kodanik, kellel on Eesti kodakondsus . Eestis olen ma elanud terve oma elu. Ja nüüdseks olen ma põhikooli lõpuklassis ja kõik mu õppeaastad on möödunud Abja Gümnaasiumis. Mulle meeldib olla Eesti kodanik just sellepärast, et meil on ilusa kõlaga keel, milleks on eesti keel, meil on võrratult ilus loodus, kuid mi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
15 allalaadimist
1
docx

Eesti rõõm ja viletsus

Eesti ilu ja valu Eesti on väike Euroopa riik, kus elab umbes 1,3 miljonit inimest. Eestlased on tublid ja töökad inimesed. Eestis on palju, mille üle uhkust tunda ja rõõmustada, aga samas ei puudu ka natuke negatiivset. Eesti alustalaks on rahvas, sest tänu rahva tugevale sõprusele ja koostööle, me Eesti vabaks saimegi. Alati, kui on mõni üritus, näiteks laulupidu, on terv...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

1 Ühiskonna politiseerumise algus..............................................................................................................................3 1905. aasta revolutsioon...

Ajalugu -
38 allalaadimist
8
doc

Eesti erakonnad

Eesti Kristlikud Demokraadid Maailmavaade: Eesti on usaldusväärne, haldussuutlik, turvaline ja kodanikusõbralik õigusriik. o Eestist peab saama õigusriik, kus on tagatud võimude lahususe põhimõte ning ei domineeri kitsad grupihuvid. Rahval peab olema võimalus valida presidenti ning algatada seaduseelnõusid. o Eesti majanduse võimalikult kiire areng nii kvalitatiivses kui ka k...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
340 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun