Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" didaktika" - 105 õppematerjali

didaktika - uurib üldiste pedagoogika seaduspärasuste rakendamist konkreetsete distsipliinide õpetamisel:emakeele, matemaatika, ajaloo, kirjanduse õpetamise metoodika.

Õppeained

Didaktika alused -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Didaktika -Tartu Ülikool
2
xls

Didaktika

Üliõpilane: Piia Kreitsman KLÕ-12Õ Rühm Kurekellad Laste vanus:5-6 Aeg: 14.november-18.november 2011 Nädala teema: Olen väike jutupaunik! Üld- Laps oskab käituda avalikus kohas viisakalt. oskused Laps oskab arvestada oma rühmakaaslastega mängides. Laps kasutab erinevaid vahendeid eesmärgipäraselt ning tegevuse lõppedes koristab enda järe...

Didaktika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
79 allalaadimist
1
odt

Didaktika 1 töö

Lasteaed kui institutsioon ­ koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Lasteaed kui organisatsioon - lasteasutuses töötavate inimeste süsteemne tegevus ühiste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks. Õppeaasta algab 1 sept, kestab õppe algusest uue õppe alguseni järgmi...

Koolieelne didaktika - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
3
odt

Didaktika 2. töö õppeviisid

Biheivioristlik õppimiskäsitlus (Cuthrie, Hull, Skinner, Pavlov, Thorndike, Tolman, Watson) Elusolendid õpivad luues sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Biheiviorism huvitub käitumisest, mõõdetavatest suurustest. Õppimist mõistetakse peamiselt üksikute valmisteadmiste, oskuste ja käitumismudelite vastuvõtmise ja meeldejätmisena. Rõhuasetus on välise käitumise kujundamisel. Õppimine raja...

Koolieelne didaktika - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
8
pdf

Kehalise kasvatuse didaktika suuline eksam

Liikumismäng tunni põhiosas – osavuse arendamiseks ja lõimitud teema ..... kinnistamiseks.
 !! - METSA SEENI KORJAMA.
 Panen ruumi keskele kasti ja rõngad, samuti ka pallid laiali. “Klass, joonele kogu!” “Klass, tervist!”
 1. Kõigepealt sõidame autoga metsa äärde (läbisegi jooks).
 2. Kivine tee (hüpped kahel jalal).
 3. Tunnel (kükkis kõ...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist
10
odt

Muusika didaktika õpimapp

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Alushariduse valdkond Hanna-Eliise Mägi MUUSIKA DIDAKTIKA Õpimapp Juhendaja: PhD Maia Muldma Tallinn 2019 Sisukord Sissejuhatus Käesolev õpimapi koostasin üksinda. Minu õpimapp koosneb minu poolt valmistatud rütmipilli kirjeldusest, pilli meisterdamise protsessist ning vajalikest vahenditest. Õpimapp sisaldab veel ühe muusikalise tegevuse kava, laste muusikalise ja liikumistegevuse vaatlust ning minu koostatud referaati. Rütmipilli valmistamine M...

Didaktika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
13 allalaadimist
6
doc

Matemaatika didaktika kordamisküsimused

Lasteaiamatemaatika kordamine ja süvendamine. 1) Mis on esemete loendamine ja millised on loendamise nõuded ? Loendamine on käeline ja sõnaline tegevus, mis seab loendatavad esemed ja järjestikused arvsõnad üksühesesse vastavusse. Samaaegselt esemetele osutamisega öeldakse arvsõnu alates ühest, viimasena öeldud arvsõna tähistab loendatavate esemete arvu (...

Matemaatikadidaktika - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
6
docx

Didaktika alused

Ora ees, käärid taga, kerakene keskel? (LIND) 2. Hiir läheb auku, saba jääb välja? (ASI) 3. Suvine poisike, sajakordne kasukas? (AEDVILI) 4. Koor all, koor peal, liha keskel? (METSASAADUS) 5. Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi (ESE) 6. Tulid mehed kirveta, ehitasid maja nurkadeta? (PUTUKAD) 7. Tirk-tork teed mööda, nirk-nark maad mööda, kribinal-krabinal kuuse otsa? (L...

Eesti keel -
4 allalaadimist
6
docx

Didaktika printsiipide kajastumine tööõpetuse tundides

Jõukohasus- näiteks tekstiilitööde puhul ei sea õpetaja I klassi lapsele eesmärgiks täismõõdulise disainkleidi valmistamist (või mõnda muud väga suurt eesmärki, disainkleit on selgelt utreeritud näide), sest (ka põhikooli III astme) lastele ei ole see jõukohane. I kooliastmes laps alles õpib kangaga töötama ja selleks tuleb alustada lihtsamate tekstiilitööde tegemisega...

Pedagoogika -
7 allalaadimist
2
docx

Matemaatika didaktika alushariduses

Käelis-sõnaline tegevus, mis seab esemed ja järjestikused arvsõnad üks-ühesesse vastavusse. Loendamine 3. Ajaühik nädal 1. Ühe ja sama objektide hulga jaotamine kahe või enama tunnuse järgi osadeks. 4. Kera on ümarkeha Klassifitseerimine 5. Õpetus õpetamisest. Didaktika 2. Lause, mille õigsust käsitletavas teoorias ei põhjendata teiste lausete abil. 6. Meeter on pikkusühik Aksioom 7. Hulgateooria rajaja (ees- ja perekonnanimi) Georg Cantor 3. Käeline, sõnaline javõi mõtteline tegevus, mis asendab reaalsed objektid neid 8. Objektide (esemete,...

Pedagoogika -
6 allalaadimist
2
docx

Looduseõpetus ja didaktika

Millised on looduse tundmaõppimise eesmärgid koolieelses eas? et kujuneksid nö loodusteadusliku kirjaoskusega inimesed, kes on suutelised tegema inimühiskonna ja looduskeskkonna arenguks kasulikke ning vastutustundlikke otsustusi nii oma elus kui ühiskonna tasandil. Looduse tundmaõppimise eesmärkideks oskus: ümbritsevat maailma märgata (sh ni...

Loodusõpetus -
16 allalaadimist
1
docx

Liikumismäng "Kaks pluss kaks on neli"

Liikumismängu õpetamise kava Mängu pealkiri: Kaks pluss kaks on neli Mängu eesmärk: Kinnistada arvutamise oskust Mänguks vajalikud vahendid: Mänguala märkimiseks 4-6 koonust Mängu kirjeldus. Valige kaks mängijat kullideks, kes hoiavad teineteisel käest kinni ja jooksevad koos. Kui ükskõik kumb neist puudutab mõnda mängijat, haarab see neil käest ­ nüüd koosneb kull juba kolmest mängijast....

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
10
doc

Kehaline aktiivsus ja selle mõju tervisele

2 1 KEHALINE AKTIIVSUS JA SELLE MÕJU TERVISELE........................................... 3 1.1 Kehalise aktiivsuse vajalikkus................................................................................... 4 1.2 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
245 allalaadimist
3
doc

Liikumismängud

Liikumismäng Mängu pealkiri: "Kõik koos" Mängu eesmärk: Arendada ruumis orienteerumise oskust, lisaväärtusena ka rühmatöö oskus Mänguks vajalikud vahendid: Paber ja pliiats kasvatajale; kriit või paberiteip, laste arvule vastav hulk toole, kaks poomi( väisemate laste puhul võib kasutada vaipa või kriidijoont) Mängu kirjeldus: Grupp jagatakse kaheks paarislugemise teel...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
240 allalaadimist
5
doc

Erkki-sven tüür

oktoobril 1959 Kärdlas) on üks oma põlvkonna tuntumaid ja tunnustatumaid heliloojaid, ja seda mitte üksnes Eestis, vaid kogu maailmas. Nii muusikud kui ka tavakuulajad maailma eri paigas hindavad Tüüri muusikat, tema stiili on võimalik teistest eristada ja ära tunda. Ühes intervjuus on Tüür öelnud: ,, Komponeerimine on minu jaoks eelkõige äärmiselt intensiivne mõtlemine kõl...

Muusika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
19 allalaadimist
13
doc

Kehaline aktiivsus koolis

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Klassiõpetaja (kõrvalerialaga) EKL ­ 2kõ kaugõpe LASTE LIIKUMISAKTIIVSUS KOOLIS Referaat Juhendaja: MA, Marion Piisang Tallinn 2009 SISUKORD # SISSEJUHATUS...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
102 allalaadimist
1
doc

Häälikuluuletus (ise mõeldud!) "Tigu Sassikene"

HÄÄLIKULUULETUS TIGU SASSIKENE PUHKAS TIGU SEENE ALL, SASSIKENE NIMEKS TAL. SEENEST MÖÖDUS USSIKE. SASS TALT KÜSIS: ,,MIS SA TEED?" USS EI MÕISTNUD SASSI KEELT, TEGI ,,SSS.." JA NÄITAS KEELT. SASS NÜÜD NAERDA KIHISTAS, USS VAID RÕÕMSALT SISISTAS. ...

Muusika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
25 allalaadimist
2
doc

Arengu kolm tingimust

Arengu kolm tingimust Ütle mulle,kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle,kes sa oled. Inimene areneb juba sünnist saati. Põhilisteks arendajateks on perekond,sõbrad ja ühiskond. Kuid milline roll on inimese arengus perekonnal? Sõpradel? Ja kuidas puudutab ühiskond seda? Inimene sünnib siia ilma täiesti puhta lehena. Oma elu esimestel tundidel oskab ta ainult häält teha, nõuda...

Emakeele didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
22 allalaadimist
3
doc

Milline on talve värv

Kujundada kujutlust aastaaegadest; 2. Kujundada kujutlust, et loodusnähtused on tsüklilised; 3. Korrata, millega erineb talv. 4. Teha selgeks, miks talve peavärv on valge. VAHENDID: 1. Talve maastikud (pildid ja fotosid); 2. Kaardid, mis näitavad loodusnähtused, aastaajad; 3. Kaardid, fotod ja pildi...

Didaktika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
53 allalaadimist
3
docx

Tunnikonspekt

1. Tunni teema: Sügise meeleolu, rütmid, astmed 2. Laulu õpetamine ,,Sügis aias" rändnoodi järgi 3. Laulude kordus: ,,Tähestikulaul", ,,Tere kool", ,,Kus on minu koduke" 4. Astmete, rütmide kordamine 5. Muusika kuulamine: Antonio Vivaldi ,,Sügis" Kasvatuslikud eesmärgid: avardada laste maailmapilti innustada lapsi loovusele Huvi süvendamine ümbritseva keskkonn...

Muusikaõpetuse didaktika - Tartu Ülikool
48 allalaadimist
2
pdf

Atleetvõimlemine

Lihaste kokkutõmme- Põhjustavad absioni haru mööda levivad närvi impulsid, mis kanduvad lihasrakku närvide ühenduste kaudu. Lihaskoe tüübid- sile-, vööt-, südamelihas. Lihaste jõud- Lihaskiudude paksusest(ja hulgast). Mis loob otsese võimaluse süsives. kasut. ATP resünt- glükogeeni lagunemine lihastes. Sihipärase liigutuse sooritamin...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun