Otsingule " common law" leiti 309 faili

common law tähendab iseenesest õigust, mille on loonud kuninga määratud kohtunikud, lahendades eravaidluste ning kriminaalasjade üksikjuhtumeid (ld casus; ingl case). Common law tekkeprotsessis on rooma õigus etendanud vähest osa. Teatud mõttes on common law algselt olnud tervenisti avalikõigus - tema ülesandeks oli krooni nimel ja krooni kasuks (seega ilmaliku, avaliku võimu nimel) ennistada rahu ja tasakaal igal tekkinud üksikjuhul, mil seda rikuti.
3
odt

Comparative law

Common law A common law legal system is a system of law characterized by case law which is law developed by judges through decisions of courts and similar tribunals a common law system is based on legal precedents. The roots of the common law legal systems can be traced back to the first common law system created in England during the Middle Ages. Today, most countries that once had ties to England, including the United States, Australia, New Zealan...

Inglise keel - Tallinna TehnikaĂĽlikool
7 allalaadimist
10
docx

The European Union Law , The EU institutions

The EU has a number of other institutions and interinstitutional bodies that play specialised roles: the European Central Bank is responsible for European monetary policy the European External Action Service (EEAS) assists the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, currently Catherine Ashton. She chairs the Foreign Affairs Council and conducts the common foreign and security policy, also ensuring the consistency and coordination of the EU's external action. the European Economic and Social Committee represents civil society, employers and employees the Committee of the Regions represents regional and local authorities the European Investment Bank finances EU investment projects and helps small businesses through the European Investment Fund the European Ombudsman investigates complaints about maladm...

Inglise keel - Tallinna TehnikaĂĽlikool
3 allalaadimist
47
docx

Public International Law is a system of law

Initially concluded for 30 years, then prolonged. Some scholars consider the treaty's principles as norms of customary international law. The unique feature of Antarctic is that it comprises of all territories that go under the south latitude 60 (includes all ice shelves, doesn't prohibit using rights under IL concerning high seas). So Antarctic was an international territory. So it is a common heritage of mankind. It was prohibited to make any new claims on it or enlarge existing claims on it (these were proclaimed as frozen ones). Antarctic is a peaceful zone, any military activities are prohibited, inter alia, any measures of military nature, establishment of military bases, tests of equipment and weapons, fortification. It was permitted to use military equipment for scientific researchpurposes....

Inglise keel - Keskkool
3 allalaadimist
13
doc

Ă•iguse entsĂĽklopeedia eksami vastused

Õigusriigi tunnused ­ Riigi allutatus õigusele, kodanik ja riik on võrdsed õigusobjektid, seaduse ülimuslikkus, õigusloome demokraatlik iseloom, seadusloome parlamendi kaudu, seaduslikkuse austamine, kõik täidavad täpselt ja kõrvalekaldumatult õigusnorme ,kindel õiguskord kord mis vastab seaduslikkusele. 1.1 Võimude lahu...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
454 allalaadimist
35
docx

Sissejuhatus inglise õiguskeelde

02.09 INGLISE KEEL Palju aega läheb. 10 nädalat aint. One of the ESP courses. What we are going to do, what is needed: · What we do - 1 test, on words. · 2 Essays, that means that we have to look into academic writing · Homereading ­ we read a case from European Court of Justice thingy. · Oral thing. · 90% you have to attend · Have to prepare fo...

Inglise õiguskeel 1 - Tartu Ülikool
203 allalaadimist
32
docx

TOPICS for the prelim year 1

– to find a solution to a disagreement; to adjudicate Judiciary – a country’s body of judges Government – system by which a state or community is controlled Judge – a person who is in charge of a trial in a court and makes decisions on legal matters Civil code – a collection of laws designed to deal with different areas of private law Private law – a set of rules that deal with disagreements between people or companies Common law – the legal system in England and most of the US that has developed from old customs and court decisions, rather than laws made by politicians Continental law – legal system originating in Europe in which legal codes serve as main source of law Two main traditions of law in the world – common , continental. These systems have different sources. Common law systems have developed gradually. The governments didn’t try to codify every leg...

Inglise keel - Tallinna TehnikaĂĽlikool
2 allalaadimist
14
docx

Euroopa ühtsest õigussüsteemist - Caenegemi põhjal

Tartu Ülikool Õigusteaduskond Referaat Caenegem, R. C. van. ,,European law in the past and in the future" alusel Euroopa ühtsest õigussüsteemist Seminarijuhendaja: Maie Ruus Tartu 2012 ...

Ă•igusteadus - Tartu Ăślikool
90 allalaadimist
10
doc

Tsiviilõiguse eksami konspekt

01.2011 Mis on "õigus" Õigus on sotsiaalne norm, millega puutume kokku iga päev. Sotsiaalne norm on käitumiseeskiri, millega mõjutatakse inimese tahtelist käitumist soovitud tulemuse saavutamiseks. Sotsiaalne norm tähendab ka sotsiaalset kohustust- inimene peab käituma teatud viisil, ta peab käituma normis sätestatud viisil. Mis on "tsiviilõigus" Tsiviilõigus...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
103 allalaadimist
3
doc

Old English Literature

1.) How is literature analysed and studied? What is the difference between the diachronic and synchronic view? Literature is studied and analysed by reading the piece of work profoundly and work on all the aspects of the piece. Diachronic is development in history Synchronic is particular state at any given moment 2.) Giv...

Inglise kirjandus - Keskkool
28 allalaadimist
16
doc

Politoloogia ja poliitika

Politoloogia ja poliitika Poliitika (kr politike linna- või riigijuhtimiskunst < polis riik) tähendas algselt tegelemist linnriigi (polise) avalike asjadega ehk kodanike ühiste probleemidega. Selle eesmärk ­ jõuda kõiki kodanikke rahuldava elukoralduseni ­ üldise hüveni. Üldine hüve kreeka arusaamade kohaselt on võimalus elada Jumalatele meelepärast (vooruslikku) elu. Ethos... Epsiloniga ( ) tähistas ,,k...

Ă•igusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
228 allalaadimist
6
rtf

Scotland

Inchkeith in the Firth of Forth receives only 550mm (22in) of precipitation each year, which is similar to Rabat in Morocco, and less than what Sydney or Barcelona receive per year. Also, as a result of this the northwestern coast has about 265 days with rain a year and this falls to the south east to a minimum of about 170 days along the coast to the east of Lothian. Snowfall is less common in the lowlands, but becomes more common with altitude. Parts of the Highlands have an average of 36 to 105 snow days per year, while some western coastal areas have between 0 and 6 days with snow a year. Wonderful Sunshine. Scotland has a reputation for cloudiness and this is most notable during its relatively short winter days. The maximum amount of sunshine in a calendar month was 329 hours in Tiree in May 1946 and again in May 1975...

Inglise keel - Keskkool
41 allalaadimist
12
doc

Briti kirjanduse portfoolio

Hard Times- For These Times. is a novel by Charles Dickens, first published in 1854. The book is a state-of-the-nation novel, which aimed to highlight the social and economic pressures that some people were experiencing. Unlike other such writings at the time, the novel is unusual in that it is not set in London. A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas (commonly known as A Christmas Carol) is a novella by Charles Dickens first published on December 19, 1843 with illustrations by John Leech. The story was an instant success, selling over six thousand copies in one week, and the tale has become one of the most popular and enduring Christmas stories of all time. William Makepeace Thackeray William Makepeace Thackeray was an English novelist of the 19th century. He was famous for hi...

Inglise kirjandus - Keskkool
58 allalaadimist
2
doc

Õigusõpetus ja seadused

(Pretsedendid, tavaõigus ja doktriinid on teisejärgulised.) Seadused peavad olema vastu võetud vastavalt põhiseaduslikule korrale. Seadus ­ kas Riigikogu poolt või rahvahääletusel vastu võetud kõrgeima juriidilise jõuga õigusakt. Seadustel on ülimuslik iseloom: kõik teised õiguse allikad peavad olema vastav...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
134 allalaadimist
7
rtf

Scotland

The Late Latin word Scotia (land of the Gaels) was initially used to refer to Ireland. By the 11th century at the latest, Scotia was being used to refer to (Gaelic-speaking) Scotland north of the river Forth, alongside Albania or Albany, both derived from the Gaelic Alba. The use of the words Scots and Scotland to encompass all of what is now Scotland became common in the Late Middle Ages. History Repeated glaciations, which covered the entire land-mass of modern Scotland, have destroyed any traces of human habitation that may have existed before the Mesolithic period. It is believed that the first post-glacial groups of hunter-gatherers arrived in Scotland around 12,800 years ago, as the ice sheet retreated after the last glaciation. Groups of settlers began building the first known permanent houses...

Uurimistöö - Keskkool
14 allalaadimist
120
doc

LĂĽhendite seletus

C C source code (file name extension) [C] CA Certification Authority + Collision Avoidance CAB Compressed Application Binary [Microsoft] .CAB Cabinet (file name extension) [Microsoft] CACLS Command-Line Access Control Lists [Microsoft] CAD Computer Aided Design CADD Computer Aided Design and Drafting CADE Clientserver Application Development Environment CAE Client Application Enabler + Common Applications Environment + Computer Aided Engineering CAEN Chemically Assembled Electronic Nanocomputer CAEX Computer Aided Exploration CAG Column Address Generator CAI Computer Aided Instruction CAIRN Collaborative Advanced Interagency Research Network CAL Calendar + Client Access License + Computer Aided Learning CALS Computer-Aided Acquisition in Logistic Support CAM Common Access Method + Computer Aided Ma...

Informaatika - Kutsekool
85 allalaadimist
28
doc

Inglise keelt kõnelevate maade ajaloo eksamiküsimused

They were warring tribes who were battleful amongst themselves as well as inter-tribal war. They were not centrally governed. The Celts brought iron working, iron ploughs and metal swords, horses, wheels and chariots - all these things gave them an instant superiority over the native tribes. The Celts built a number of hill forts throughout the region. The society was divided into warrior aristocracy, agricultural commons and the priests, the druids. *Caesar in Britain - Britain was very rich in minerals but that wasn't the main reason Caesar wanted to defeat it. He could clearly see that Britain was a threat to his latest and greatest conquest - France. He invaded Britain twice, in 55 and 54 BC. The first invasion was unsuccessful - it gained a beachhead on the coast of Kent but achieved little else. The second was more successful, the Celts asked for tru...

Inglise keel kõnelevate maade... - Tartu Ülikool
228 allalaadimist
32
doc

Loengute konspekt

("Õigus- see on õigluse ja headuse kunst") Tutvustus · Lektor: · R. Narits raul.narits@ut.ee 7375977 ­ sekretär; 7375978 Iuridicum I, 303 (Näituse 20-303) 2.09.08 Miks valisin juristi elukutse? hea küsimus. Defeat your enemies with success. "Õiguse entsüklopeedia" - baasõpik, mille peab endale sebima samuti tutvu ainekavaga...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
518 allalaadimist
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

PÕHIMÕISTETE ÕPETUS Koostaja: Raivo Kaer, TLÜ RTI RIIK Riigi tunnused: ¤ territoorium ¤ rahvas ¤ avaliku võimu organisatsioon Riikliku korralduse vormid: Unitaarne - ühtne riik Föderatiivne - liitriik I Riigi piires ühtne võimuorganisatsioon - seadusandlik võim, täidesaatev ja kohtuvõim I...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
526 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

Ă•IGUS LOENGUMAPP Ă•IGUSINSTITUUDI ĂśLIĂ•PILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVĂ„LI 3 SISUKORD Ă•ppeainest...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
497 allalaadimist
9
doc

Topic - Canada 2

Some typical animals are brown bears, foxes, geese, lynxes and moose. Prairies are temperate grasslands which consist of grass plains that are hot in summer and cold in winter. Prairies are made by fires. The soil is rich and precipitation is medium and because of that prairies are used for agriculture. Common agriculture plants are oats, rye, barley and wheat. The area has very few trees or shrubs so it's very windy. Some typical animals that live there are: bobcats, antelopes, snakes, rodents, rabbits, badgers and bison. Prairies are also called the "Breadbasket of Canada". The Deciduous Forests are cool and rainy areas. There are four distinct seasons. Annual precipitation is 0.51.5 meters. The summer average is 2430'C. There are such plant...

Inglise keel - Põhikool
21 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !