Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " Täisühing ja usaldusühing" leiti 324 faili

6
ppt

Usaldusühing ja täisühing

a Karin Rüütalu Liset Takking Sandra Liivapalu Janely Kaljura Usaldusühing (UÜ) ja Täisühing (TÜ) • Äriühingud, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all. • Osanikuks võib olla füüsiline või juriidiline isik ning uue osaniku võib vastu võtta kõigi osanike nõusolekul. • Ühingute osanikuks ei saa olla riik või kohalik omavalitsus. • Vähemalt üks ne...

Majandus - Keskkool
6 allalaadimist
89
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro- ja makroökonoomika I loeng: Mikro ­ ja makroökonoomika põhimõisted · Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. · Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus kuidas kodumajapidamised ja ettevõted teevad majanduslikke valikuid piiratud ressurside tingimustes. ( · Mikroökonoomi...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
373 allalaadimist
32
doc

Mikro- ja Makroökonoomika mõisteid

2 1. Mikroökonoomika................................................................................................2 1. Majandusteaduse olemus............................................................................... 2 2. Majanduse põhiküsimused, majandusprobleem...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
521 allalaadimist
11
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

I LOENG Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaotub: a) majanduspoliitika; b) rakenduslik majandusteadus; c) majandusteooria. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: a)rahvamajandusõpetus; b)ettevõttemajandusõpetus. Majanduse põhiküsimused: Milliseid? Kuidas...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
3 allalaadimist
6
docx

ÄRIÜHINGUTE ERISTAMINE, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusearvestuse õppetool Ä16KÕ2 TP ÄRIÜHINGUTE ERISTAMINE, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Kirjalik kodutöö Õppejõud Laivi Annus Anijärv MA Mõdriku 2016 1 ÄRIÜHINGUTE...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
14
docx

Juriidilised isikud – milliseid eelistaja ja miks?

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDZ Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus Juriidilised isikud ­ milliseid eelistaja ja miks? Referaat Tallinn 2012 Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Füüsilisest isikust ettevõtja on isik, kes pakub tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel ning kaupade või teenuste müük on talle püsivaks...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna struktuur ja ühiskondlikud suhted

Avalik sektor: ühiskonna juhtimine ja koordineerimine. Avalik sktor e Riik, tunnused: territoorium, elanikkond, suveräänne riigivõim. Riigi ainuõigus: kehtestada seadusi, koguda makse, rakendada sundi. Riigi institutsioonid: seadusandlikud instit., täidesaatvad inst., kohus, keskpank, järelvalveinst.- riigikontroll, inspektsioonid, õigusvahemehed....

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
137 allalaadimist
21
doc

Juriidilised isikud. Juriidilise isiku organid ja vastutus.

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut JURIIDILISED ISIKUD. JURIIDILISE ISIKU ORGANID JA VASTUTUS. Kodutöö õppeaines "Õigusõpetus" Tartu 2008 SISUKORD SISSEJUHATUS....................................................................................4 1. JURIIDILISED ISIKUD...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
226 allalaadimist
9
doc

Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine

Äriühingute valitsemise olemus Äriühingute valitsemine käsitleb võimu teostamise mehhanismi, mille abil omanikud viivad ellu oma tahte, kontrollivad äriühingu tegevust, saavad tagasi tehtud investeeringud ja teenivad dividende. Enamlevinud süsteemid on kontinentaal-euroopa (saksa seaduste alusel) ja anglo-ameerika (USA). Igas riigis on oma eripära (eriti Jaapan, Rootsis); EL- püüded ühtlustamisele. Nt OEC...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
339 allalaadimist
4
pdf

Ettevõtlusvormid ja nende erinevused

Ettevõtlusvormid ja nende erinevused Enne, kui alustate ettevõtlusega, peate otsustama, millist ettevõtte liiki valida. Lõplikku otsuse langetamise eel peaksite mõtlema järgmistele asjade peale. · Kas ettevõtlus kujuneb Teie põhitegevuseks või on tegemist vaid Teie kõrvaltegevusega? · Kas Teie eesmärk on luua ettevõte, mis tagab töö ainult Teile (ja Teie perekonnale) või kavatsete luua ettevõtte...

Raamatupidamine - Keskkool
143 allalaadimist
17
doc

Ungari majandus ja investeerimine

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus- ja kaubandusosakond Annika Põldkivi UNGARI Uurimustöö Juhendaja: Külliki Vaske Tartu 2010 SISUKORD SISUKORD........................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS...

Ärijuhtimine - Kutsekool
29 allalaadimist
2
docx

Tsiviilõiguse mõiste ja printsiibid

Tsiviilõiguse mõiste ja printsiibid Tsiviilõigus-õigusharu, mis reguleerib varalisi ja isiklikke mittevaralisi suhteid ühiskonnas Varalised suhted-sotsiaalsed suhted, mis kujunevad isikute vahel seoses neile materiaalsete väärtuste kuulumisega aga ka nende ülemineku tõttu ühelt subjektilt teisele Dispositiivsed normid-annavad suhte pooltele endile võimaluse kokku leppida vastastikuses käitumises Imper...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
116 allalaadimist
18
doc

Majandus ja ettevõtluse alused.

tulunduslik tegevus) on igasugune tulu saamisele suunatud majandustegevus. Peale ettevõtjate võivad ettevõtlusega tegelda ka muud subjektid (isikud) nagu mittetulundusühingud, avaliku sektori asutused. Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid, mille müük on talle püsivaks tegevuseks. Ettevõtjana käitumine eeld...

Majanduse alused - Kutsekool
48 allalaadimist
19
docx

Äriõigus ja pankrotimenetlus

01.2013) Eraõiguse põhimõtted: · Lepingut tuleb austada · Hea usu põhimõte ­ kui kõik arvaks,et tehingu vastaspool on pätt ja suli, siis ei toimuks õhtegi tehingut. · Mõistlikkuse põhimõte ­ nt Tsüs ütleb, et alla 7. aastane ei tohi tehingut teha, aga selle järgi ei saa laps näiteks jäätist öelda. Seega võiks olla mõistlik. Ebamõistlik...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
23 allalaadimist
2
docx

„Äriühingu asutamine- vaev ja valu“

,,Äriühingu asutamine- vaev ja valu" Äriseadustiku kohaselt on äriühingute liigid: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, mittetulundusühistu, füüsilisest isikust ettevõtja ja sihtasutus. Igal äriühingul on asutamiseks oma kriteeriumid, mida asutaja või asutajad peavad järgima. Millised on äriühingu asutamise kõige vaevarikkamad ja aega nõudvamad osad ? Osaühing on äriühing, kus osani...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
11
doc

Referaat ettevõtlusvormidest - FIE ja OÜ

JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Ettevõtlusvormid FIE, OÜ referaat FIE olemus, eelised ja puudused FIE on füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub omal nimel tasu eest kaupu või teenust. See ettevõtlusvorm sobib kõige paremini nendele, kes alustavad tegevust üksi või koos perega. FIE-na tegutsemise plussid: 1. puudub vajadus omada partnerit; 2. odavus ­ FIE-na tegevuse al...

Majandus - Kutsekool
7 allalaadimist
8
docx

Õigussuhte olemus ja mõiste

Juriidilised isikud luuakse seaduse alusel teatud funktsiooni teostamiseks.Juriidilise isiku õigusvõimet realiseerivad selle orgnid. Juriidiline isik võib omada kõiki tsiviilõigusi ja- kohustudi, välja arvatud need, mis on omased üksnes inimesele. Juriidilised isikud liigitatakse eraõiguslikeks ja avalik õiguslikeks: 1. Eraõiguslik juriidiline isik on : täisühing , usaldusühing , osaühing, aktsiaselt, tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing. 2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud on: riik ja kohaliku omavalitsuse üksus. Demokratiseerimine- protsess, milles antakse avalik-õiguslikud ülessanded seadusega iseseisvatele institutsioonidele. NEID institutsioone võib liigitada:  Avalik-õiguslikeks korporatsioonideks  Avalik-õiguslikeks asutusteks  Avali...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
40
docx

OSAÜHING JA FIE

Omavalitsus otsustab maksude määra ja tegeleb enamasti ka maksude kogumisega. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada järgmiseid makse:  reklaamimaks;  teede ja tänavate sulgemise maks;  mootorsõidukimaks;  loomapidamismaks;  lõbustusmaks;  parkimistasu. Raamatupidamine ja aruandlus 1.1 Äriühingu aruandlus Kui teie ettevõtlusvormiks on täisühing , usaldusühing , osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu, peate esitama igal aastal majandusaruande äriregistrile, regulaarseid deklaratsioone Maksu- ja Tolliametile, ametlikke kandeid Haigekassale ning teatud juhtudel ka aruandeid Statistikaametile. 1.2 Majandusaasta aruanne Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
20
docx

Õigus ja ühiskond

o Seadused o Valitsuse määrused o Ministri määrused  Kohtupraktika  Tsiviilõiguse põhimõtted: o Privaatautonoomia põhimõte o Hea usu põhimõte o Mõistlikkuse põhimõte  Isikute liigid: Füüsilised isikud EÕJI AÕJI Inimesed Täisühing Riik UÜ- Usaldusühing KOV OÜ Muu jur isik AS TÜ- Tulundusühistu SA-sihtasutus MTÜ  Füüsiline isik: o Füüsilise isiku õigusvõime on võime omada...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
20 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun