Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

" SPSS" - 27 õppematerjali

spss - Statistical Package for Social Scienses– for Windowson andmetöötlussüsteem, mis võimaldab andmete statistilist analüüsi graafilises keskkonnas.
thumbnail
3
docx

Andmeanalüüs, SPSS

ee/~kairio - tarkvara variable view- tunnus tulpasid ei saa ümber järjestada decimalt-komakohad type- numbreid sisestame label - diagrammide jne pealkiri, kui jääb tühjaks siis võtab nime lahtri (value labels- num,brid või kirjeldused) variable vaates saab copyda tervet rida need vastused kus saab vastata mitut vastusevarjanti siis lähevad need kõik erinevateks küsimusteks jah-ei, 1-0 type-string - laius oluline tühjad lahtrid on puuduvad vastused - system missing , 9 99 ERISTADA PUUDUVAID VASTUSEID Andmed on kogutud veebipõhiselt ning need tuleb SPSS -i üle tuua. 1. reas nimed, altes 2. reast andmed 2. exeli fail vaja kinni panna 3. pspp-vabavara, milles saab avada spssi ka transform menüü - autom. recode vigade otsimine skaalade pööramine liitmine - kategoriseerida tunnuse nimed korda nr - visual bi...

Andmeanalüüs
13 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Andmeanalüüsi konspekt

2 Normaaljaotuse kontroll.......................................................................................... 2 ANOVA vs T-test...................................................................................................... 2 ANVOA või regressioonanalüüs............................................................................... 3 Efekti suurus........................................................................................................... 3 Andmeanalüüs SPSS'is........................................................................................... 4 Kirjeldav statistika............................................................................................... 4 Kuidas testida normaaljaotust?...

Andmeanalüüs
40 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Eksamieelduse töö

GET FILE 'tud.sys'. The SPSSPC+ system file is read from file tud.sys The file was created on 22110 at 11:40:26 and is titled SPSSPC+ System File Written by Data Entry II The SPSSPC+ system file contains 247 cases, each consisting of 44 variables (including system variables). 44 variables will be used in this session. ------------------------------------------------------------------------------- Page 2 SPSSPC+ 612 2 This procedure was completed at 10:26:32 * more on - iga lehekylje ja"rel tehakse paus, suvaline klahvivajutus viib edasi * more off - pausi ei tehta, ko~ik ka"sud ja"rjest. SET MORE OFF. SET LENGTH 500. *---------------------------------- * iga tudengi oma va"ljavo~tu tingimused. * Tingimuses olevaid tunnuseid ei tohi analyysis kasutada. SELECT IF (T614=1 AND T713=1). *-------------------------------...

Andmeanalüüs
156 allalaadimist
thumbnail
120
doc

Lühendite seletus

SPL Spell Checker (file name extension) SPLD Simple Programmable Logic Device SPM System Performance Monitor [IBM] SPOOL Simultaneous Peripheral Operations On Line SPOT Shared Product Object Tree [IBM] + Small Programmable Object Technology [Sun] + Smart Personal Object Technology [Microsoft] SPP Sequenced Packet Protocol + Standard Printer Port SPPS Scalable Power Parallel System [IBM] SPR Special Purpose Register + Statistical Pattern Recognition + Symmetrical Phase Recording SPREAD * Systems Programming, Research, Engineering and Development [IBM] SPS Secure Packet Shield + Shock Protection System + Standby Power System SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPT Sectors Per Track SPVA Super Patterned Vertical Alignment SPX Sequenced Packet Exchange [Novell] SQ Squeezed (files) SQE Signal Quality Error (test) SQLDS Structured Query LanguageData System [IBM] SQOS Secure Quality Of Service SQRT Square Root SR Shift Register SRAM Shadow Random Access Memory + Static Random Access Memory SRAPI Speech Recognition API SRB Source-Route Bridge SRC System Resource Controller .SRC Source (file name extension) SRD Screen Reader System SRDRAM Self-Refreshed DRAM SRGB Sustained RGB (values) SRGS Speech Recognition Grammar Specification [W3C] SRM Security Reference Monitor SRO Sharable and Read Only SRP Suggested Retail Price .SRP Script (file name extension) SRPI Server-Requester Programming Interface SRQ Service Request SRR Serially Reusable Resource SRS Sound Retrieval Syst...

Informaatika
111 allalaadimist
thumbnail
85
pdf

Konspekt

Mainori Kõrgkool Matemaatika ja statistika Loengukonspekt Silver Toompalu, MSc 2008/2009 1 Matemaatika ja statistika 2008/2009 Sisukord 1 Mudelid majanduses ............................................................................................................. 4 1.1 Mudeli mõiste ......................................................................................................................... 4 1.2 Matemaatilise mudeli struktuur ja sisu ................................................................................... 4 2 Funktsioonid ja nende algebra............................................................................................... 5 2.1 Funktsionaaln...

Matemaatika ja statistika
549 allalaadimist
thumbnail
31
doc

KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS

LISAMATERJAL KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS Eva Vahtramäe 2 EESSÕNA Viimastel aastatel kliendisuhete juhtimise parendamist Eesti ettevõtetes iseloomustab ühelt poolt püüd rakendada CRM'i (Customer Relationship Management, kliendisuhete juhtimine, ingl. k) ja teiselt poolt odavate pakkumiste reklaamikampaaniad. Kahtlemata mõlemad rakendused leiavad klientides vastukaja, üks pikemas ja teine lühemas perspektiivis. Soliidsemates ettevõtetes (näiteks Eesti Mobiiltelefon, Tallinna Vesi) on klassikaline kulude juhtimine muutumas kliendikeskseks tulude juhtimiseks. Kui ettevõtte põhialused pole paigas, suhted pole rajatud usaldust ja pühendumist väärivatele printsiipidele ning tegevusele, siis ajavad lojaalsusprogrammid kliendi lihtsalt segadusse. Klientide harjumuste ja vajaduste analüüsimiseks on erinevaid meetodeid, alates lihtsate küsimuste esitamisest ostu/müügiprotses...

Klienditeenindus
232 allalaadimist
thumbnail
45
doc

Suhtekorralduse eksami materjal

Suhtekorraldusprogrammi ettevalmistus ja kommunikatsiooni auditi läbiviimine Suhtekorraldusprogrammi ettevalmistus Maailmas üldiselt tunnustatud suhtekorralduse planeerimise ja elluviimise mudel on neljaosaline: · probleemide defineerimine · planeerimine ning programmi koostamine · suhtekorraldustegevus · programmi hindamine, tagasiside kogumine. Kõik mudeli osad on võrdselt tähtsad, kuid kogemusele tuginedes võib väita, et nn kodutöö tegemine on tegelikult programmi õnnestumise võti. Kahjuks on igapäevaelus just see etapp tihti vaeslapse osas ning nii nagu teistelgi elualadel tormatakse ka suhtekorraldustegevuses "pea ees tulle" teadmata, milline on tegelik probleem ning mida arvavad sihtgrupid, kellega suhelda tuleb. Seega on ettevalmistustöö tähtsust raske ülehinnata. Mitmesugused analüüsid ja uuringud, mida ettevalmistuseks kasutatakse, ei ole vajalikud mitte ainult probleemi...

Suhtekorraldus
196 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Piirangute teooria

rdsmoorslesrueEroqrsRRIrrBsrru "pro>Inlo n{Ipurlgl r6esr rg,r esnreEetr'aeprrEurur?prsR$I?uBqees Uqelpu ?>1pqe1uonnd n>IIAo1nJ i(epepueqg^ lpuroqg^ 1g,r)eploq tsIuryP1otepe8rgf"Esl elesnrrleEeuepueu sepm) . "rg 6 erJoool epEuerrr6 'suuqreetlln8o4 s4rqurl ef slesElgL4etqrwutr elles I{qeel eas6uru 'euf spg g "uooel qeg-e-usepepuo'{pleAsepleuue sepnfiedepu}ns{ p.umet op6rnanrd 'se6eqel 'sesnpur,ueel qses qnurulS 'pTqnl elalgae$ornnsepnfed ]"Iroos] spss elenes s4"ruspe p'3 u1nse{ 'rsnpueqelsnn;el nled 1elrooq qlt8uenrd FpX 'prosnslopruurnmree{ellg^nN" }IBueqqII lepuqnf eppoolslsrwEroqelle sFu 'pregoosolgsrunqnf pmsnsnns{g uo uoool epFuerrt4 trTgATDDIOX 0I {rooelomAuerga I fi il L rolcerr(I 'euru4oo1euleeur aref '(1OOZ)nfe4 onrel nlelry 'sesnlse4e44srEol euruepue4er elelguggd Brroool op8uenr4 '(1OOZ)4rud1say.re,r1 pnlot4se^esFlrpr{nf'ttOOZtSAel)g'urequeEerqcg OITVfUI IYI,IDIITTV ONIYINSYX sp8uenr4 II :Joootr nnd n)II^eInl I s$oof qesruIepol...

Juhtimise alused
33 allalaadimist
thumbnail
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

9/6/2011 Eesmärk · Kursuse läbinud üliõpilane: omab teadmisi teadusfilosoofia sissejuhatusest, äriuuringute spetsiifikast, uuringu ülesehitusest ja uurimisprotsessi etappidest; teadmisi kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete kogumise ja Majandusalased uurimismeetodid...

Uurimistöö alused
76 allalaadimist
thumbnail
41
docx

IKT põhimõisted

Põhimõisted 1.1 Riist- ja tarkvara, infotehnoloogia Andmed (ingl. data) ­ mittestruktuursed faktid ja numbrid. Info ehk informatsioon (ingl. information) ka teave ­ on struktuursed andmed, mida info valdaja saab kasutada analüüsimisel ja probleemide lahendamisel. Digitaalne (ingl. digital) ­ omane andmetele, mis koosnevad numbritest. Informaatika ­ on teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb arvutite abil toimuva infotöötlusega. Infotöötlus ­ on informatsiooniga süstemaatiline operatsioonide sooritamine (võib sisaldada ka andmeside ja bürooautomaatika operatsioone). Infotöötlussüsteem ­ on üks või mitu andmetöötlussüsteemi (arvutid, välisseadmed, tarkvara, ka büroo- ja sideseadmed), mis sooritavad infotöötlust. Infosüsteem ­ infot andev ja jagav infotöötlussüsteem koos oma organisatsiooniliste ressurssidega (tehnoloogiad, inimesed, finantsid, protsessid). Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia (lüh. IKT) ­ on arvutustehnika...

Infotehnoloogia
47 allalaadimist
thumbnail
466
doc

Andmeanalüüsi konspekt

: analyse→descriptive statistic→frequncies Märgistan kõik: ctrl+ A Valid percent- kes reaalselt ka vastasid Percent-alati kasulikum (kui valid percenti) seda kasutada Haridustasemed peab kõik välja tooma Töötab-1, õpib-2 jne nummerdamine- kõikidel gruppidele omad väärtused! 10 varianti- tahan muuta 5ks: transform- recode into dif. Valiables. valim→teise välja→name→change→old and new values (old: 1- copy old values) Transform- compute variable target variable?? Programmi SPSS kasutamine View – Value Labels: näidata koodide asemel nimetusi Utilites – Variables: muutujatetunnuste sisu ülevaade Muutujatunnuse määrangute muutmine: topeltklõps selle nimel tabeli ülal. Nii saab näiteks muutujale uut nime anda või väärtuste nimetusi muuta. Output-aknast saab tabeleid ja graafikuid Word’i tõsta need valides ja siis Copy ning Word’is Paste. Sagedustabeli koostamine- vanuse puhul, kui väärtusi kiiga palju, siis ei kasutata sagedustabelit Seal esitatakse tunnuse väärtused (valid), nende esinemissagedus (frequence) ning protsendid (percent). Sagedustabeli järjestamiseks sagduste järgi: uus tabel: analyzeferquences . tunnus perekonnaseis varialbel väljale ning klõpsame nupule format. Descending counts linnuke. Kui tunnusel on aga palju erinevaid väärtuseid, näiteks sissetulekud on kõikidel vastajatel tõenäoliselt erinevad, siis sagedustabel andmete kokkuvõtmise...

Andmeanalüüs i
167 allalaadimist
thumbnail
72
docx

Statilised järeldused

tlu.eeˇkairio Kursuse veeeb: www.tlu.eeˇkairio7070 Kursus hõlmab üldistavat statistikat. Tõmba SPSS 14p treial Võid ka vaadata nuditud vabavara PSPP Tunnused on väga oluline. Intervall - – väärtused on järjestatavad ning nende väärtuste vahemikud on võrdsed. Nt. sissetulek (123€, 125€, 130€, 1500€ jne.); -pikkus, kaal, avtelg, mitu eurot. Saab arvutada skeskväärtust. On anud vahemike otspunktid – siis läheb ta selle alla nt kui üks on hea ja 10 on halb, siis määramatu keskosa annab meile intervalltunnused. Järjestus- tunnused, mille väärtused moodustavad kategooriad ning neid saab omavahel järjestada. Samas ei ole nende väärtuste vahemikud võrdsed. Nt. hinnang (väga hea, hea, rahuldav) nt 0-100, 101-100 jne –vahemikud ei ole ühepikkuses, keskmist arvutada ei saa. Ka skaalad. – on olemas kindel järjekord aga v.heast heani ja heast halvani ei ole ühepikused Binaarne- sellel on ainult kaks võimalikku väärtust. Must v valge, mees v naine Nimitunnus – mille väärtusi ei saa mitte m...

Ainetöö
31 allalaadimist
thumbnail
19
docx

ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID

Laura-Ly Lotamõis ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE VIISID KODUTÖÖ Õppeaines: UURIMISMEETODITE ALUSED Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Õpperühm: RR 11 Juhendaja: Merje Beilmann Esitamiskuupäev:................. Allkiri:.................. Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus Andmete kogumise ja analüüsimise viise on mitmeid ­ tihti räägitakse (ehk pisut liialt üldistades) kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest metoodikast. Andmete kogumisest rääkides eelistan sõnapaarile kvantitatiivne ­ kvalitatiivne kasutada sisult konkreetsemaid märksõnu: struktureeritud ja struktureerimata andmekogumise instrumendid ja/või andmed. Struktureeritud instrumendi tüüpilise näitena võib ette kujutada üht tavapärast ankeeti, kus vastajale on ette antud nii küsimused kui ka võimalikud vastuste variandid, mille hulgast ta vastava...

andmeanals
8 allalaadimist
thumbnail
38
docx

Andmeanalüüs: Faili vormistamine

Seetõttu on enne analüüsima asumist mõistlik andmed sisestada andmetabelisse kasutades selleks mõnd „ruudulise“ töölehega programmi (nt MS Excel, OpenOffice.org Calc, Statistica, SPSS , jne) ning kasutada andmete analüüsimisel arvuti abi. Viimane päästab meid korduvast ja aeganõudvast andmete loendamisest ning võimaldab kiiresti ja mugavalt kasutada samu andmeid uute sisuliste analüüsiküsimuste vastamiseks. Algandmetest andmetabelit koostades tuleb eelkõige meeles pidada, et õige andmetabel peab olema „askeetlik“ st hästi lihtsa ja alati samasuguse põhistruktuuriga: iga objekt saab endale tabelis ühe rea, iga tunnus omale ühe veeru ning iga väärtus ühe lahtri. Toon kaks näidet andmetabelitest, mis on mõlemad korrektse ülesehitusega, kuigi esimese puhul on tegu kooliõpilaste ning teisel puhul professionaalide poolt koostatud tabeliga. 11 Tabel 1 Näide kahest andmetabelist 12 Mugava ja paindliku analüüsi tagamiseks...

andmeanals
26 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Soolised erinevused karistamise, selle raskusastme määramisel

SOOLISTE ERINEVUSTE PSÜHHOLOOGIA KODUTÖÖ UURIMISVALDKOND Soolised erinevused karistamise,selle raskusastme määramisel PROBLEEM Karistamine,selle olemusest ja isiku konkreetsest teostusastmest tulenevad võimalikud tagajärjed ja mõjud sotsiaalses kontekstis. Kas erinevused meeste ja naiste hinnangutes karistamisel võiksid viidata sotsiaalselt aksepteerimatutele tagajärgedele. TEOORIA Karistamist kui sellist on uurinud Nobes,1999 Briti näitel, Wolfner & Gelles, 1993 Ühendriikide näitel ja samuti Wissow,2001 ja Holden,1999 ning Harper,2006. Suhtumist laste karistamisse on uuritud väga palju, küll loetakse sooliste erinevuste uurimuste algusajaks 1970ndaid aastaid. Oma uurimuses on Hyde, 1984 aastal leidnud, et erinevused meeste ja naiste vahel ei pruugi mitte just alati ilmneda. Oma uurimustes üritasid psühholoogidfeministid tõestada, et peamisteks erinevuste tekitajateks on nn. Sotsiokultuurilised faktorid. Psühhooloogide seas, kes on uuri...

Psühholoogia
1 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Andmetöötlus psühholoogias

- 1=mees, 2=naine - data view - ülevalt view - value labels ette linnuke Kasvavas järjekorras järjestamine: Teed lahtri aktiivseks mida järjestada soovid - ülevalt Data - Sort cases - valid mida soovid sortida - linnuke ascending lahtri ees kindlalt ja OK Mingi väärtuse minimaalse ja maksimaalse väärtuse leidmine, standardhälve, keskmine: Analyze - descriptive statistics - descriptives/frequencies (kui vaja ekstsessi, histogrammi kellukat jn) - valid mille puhul tahad uurida - Options - valid milliseid väärtusi leida tahad ja ok, vastused ilmuvad OutPuti aknasse. Charts all on võimalik kasutada histogrammi joonistamise võimalust. Joonisel olev küsimärk käib osutatud linnukese kohta. Display frequency tables annab käskluse moodustada iga pikkuse kohta sagedustabel. Küsimärk on juurde tehtud, et uurida, kas sellise tabeli koostamine on vajalik. Uue muutuja arvutamine: Transform - Compute variable - ki...

Ülevaade psühholoogiast
7 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

Kvantitatiivne analüüs eestlaste sallivusest Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal

Kodutöö aines „Võrdlev analüüs“ Virve Kass Sallivus on Eesti meedias leidnud palju kajastust, eriti erinevate Sotsiaalministeeriumi poolt tehtud kampaaniate, näiteks „Erinevus rikastab“ raames. Kuigi poliitilisel tasandil deklareeritakse kõigi inimeste võrdsust, siis reaalsuses on sallimatus inimeste seas siiani suur probleem. Kodutöös uurin, millest sõltub inimeste suhtumine homoseksuaalidesse ja immigratsiooni. Uurin kolme tausttunnuse mõju: soo, vanuse ja haridustaseme. Kasutan Euroopa Sotsiaaluuringu 2010. aasta andmeid Eesti kohta. Püstitan neli hüpoteesi: 1. Naised on sallivamad kui mehed. Hüpoteesi teoreetiliseks aluseks on teadmine, et naised on olnud pikka aega allasurutud ühiskonnas ja pidanud võitlema oma õiguste eest. Seega samastuvad nad suurema tõenäosusega praeguste vähemustega ja on nende suhtes sallivamad. 2. Vanusega sal...

Sotsioloogia
24 allalaadimist
thumbnail
64
docx

Mähkmedermatiit imikutel ja väikelastel (lõputöö)

XXX XXX XXX XXX MÄHKMEDERMATIIT, SELLE PÕHJUSED JA ENNETAMINE NING LEEVENDAMISE VÕIMALUSED IMIKUTEL JA VÄIKELASTEL Lõputöö Juhendaja: XXX XXX 2017 Käesoleva lõputöö on koostanud autorid iseseisvalt. Kõik töös kasutatud kirjandusallikatest pärinevad andmed on nõuetekohaselt viidatud. Lõputöö autorite allkirjad: ................................... ................................... Kuupäev:"......"..........................2017 a. Otsus kaitsmisele lubamise kohta .....................................................................................................................................................

Nahahaigused
20 allalaadimist
thumbnail
144
pdf

EUROOPA LIIDU RIIKIDE KINNISVARATURU TSÜKLITE JA SELLEGA SEOTUD MAKROTEGURITE NING LAENUTURU TEGURITE AEGRIDADE MUSTRID AASTATEL 2005-2013

Aastal 2013 oli kinnisvarahinna indeks perioodi madalaim Iirimaal, Hispaanias, Horvaatias, Ungaris ja Hollandis, samas kui Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Soome, Rootsi, Islandi ja Norra kinnisvaraturu indeks oli jõudnud perioodi kõrgeimasse punkti.Seega viitab kinnisvarahinnaindeksi liikumine, et riikide lõikes on muutused ja hindade liikumised kinnisvaraturul olnud selgelt erinevad. Riikide grupeerimiseks on lähtutud kinnisvaraturu tsüklite sarnasusest ning analüüs on teostatud kasutades klasteranalüüsi meetodit. Klasteranalüüsi tulemusena formuleerus 35 kinnisvara hinnaindeksi põhjal kaks riikide gruppi, mille siseselt kinnisvaraturu indeksi muutused on üksteisele kõige sarnasemad (vt joonis 5). Joonis 5. Riikide grupeerumine kinnisvaraindeksi järgi perioodil 2005-2013. Allikas: autori koostatud statistikaprogrammis SPSS . Esimese grupi moodustavad Eesti, Iirimaa, Leedu ja Läti. Antud nelja riigi puhul avaldub klasteranalüüsi tulemusena suurim sarnasus Eesti ja Iirimaa vahel, järgmisena liitub Leedu ning viimasena lisandub gruppi Läti. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena on Eesti ja Iirimaa korrelatsioonikoefitsient 0,61, Eesti ja Leedu korrelatsioonikoefitsient 0,85 ning Eesti ja Läti korrelatsioonikoefitsiendi väärtuseks on 0,93 (vt Lisa 3). Sellised korrelatsioonid viitavad, et riikide kinnisvaraturu muutuste vahel on oluline sarnasus. Teine suurem klaster moodustus ülejäänud riikidest. Eristuvad vaid Slovakkia ning Taani, mille kinnisvaraturu dünaamika on teistest riikidest mõnevõrra erinev, mida on näha ka klastrite moodustumist illustreerival dendrogrammil. Teise klastrisse on valitud näidetena Saksamaa, Prantsusmaa, suurbritannia ja Soome. Nende riikide kinnisvaraturu dünaamika oli stabiilsem võrreldes esimese klastri riikidega...

Maailma majandus
4 allalaadimist
thumbnail
17
pdf

Ssubtiitrite lugemiskiirus

researchgate.net/publication/280905030 Subtitlereadingspeed:Anewtoolforits estimation ArticleinBabel·January2014 DOI:10.1075/babel.59.4.02mar CITATIONS READS 3 179 1author: JoséLuisMartíFerriol UniversitatJaumeI 13PUBLICATIONS18CITATIONS SEEPROFILE Someoftheauthorsofthispublicationarealsoworkingontheserelatedprojects: Inclusiónsocial,traducciónaudiovisualycomunicaciónaudiovisual(ÍTACA)Viewproject AllcontentfollowingthispagewasuploadedbyJoséLuisMartíFerriolon13October2017. Theuserhasrequestedenhancementofthedownloadedfile. John Benjamins Publishing Company This is a contribution from Babel 59 : 4 © 2013. All rights reserved. This electronic file may not be altered in any way. The author(s)...

Sissejuhatus erialaõppesse
1 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun