Otsingule " Ruth Benedict" leiti 27 faili

20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

SISSEJUHATUS ETNOLOOGIASSE Sissejuhatus Etnoloogia tegeleb erinevate rahvaste ja kultuuridega, kusjuures peamiselt mitte-lääne kultuuridega ja mitte kõrg-tsivilisatsioonidega. Kuigi tänapäeval võib uurida igasuguseid kultuurinähtusi, uuritakse oma kultuuris põhiliselt rahvakultuuri alla jäävat. Vanemast vaatekohast lähtudes on kultuur vaid kõrgkultuur ­ osade rahvaste areng on teatud staadiumis peatunud nin...

Etnoloogia ja... - Tartu Ăślikool
214 allalaadimist
11
docx

Kultuuriteooria

(Nime- ja terminitestis tuleb määratleda 10 nime/terminit, eksami sooritamiseks on vajalik vähemalt 6 õiget vastust.) A. Adorno, Theodor ­ saksa sotsioloog, filosoof, Frankfurdi koolkonna rajajaid. Uuris isiksuse muutuste seost sotsiaalsete ja poliititliste oludega. Althusser, Louis ­ prantsuse marksistlik filosoof, essee ,,Ideoloogia ja riigi ideoloogilised aparaadid".Peami...

Filosoofia - Tallinna Ăślikool
310 allalaadimist
5
doc

Visuaalne antropoloogia

Enne kui kerkis esile üldse antropoloogia kui selline, tegelesid etnograafid pildistamisega kui uurimise läbiviimise vahendiga. Antropoloogid tegid filme ja fotosid eesmärgiga päästa etnoloogiat ja salvestada järeltulevale põlvele. 1839. leiutas Louis Daguerre fotoplaadi. Evolutsionismi peetakse antropoloogia aluseks. Evolutsionistid pildistasid tööriistu ja järjestati neid arengu järgi. Hiljem inimesi e antr...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ăślikool
51 allalaadimist
18
doc

Kultuuri mõistest ja määratlusest

loeng Sissejuhatus: kultuuri mõistest ja määratlustest Sissejuhatus kultuuriteooriatesse Sügissemester 2009/ 2010 Mis on ,,kultuur"? Mida mõeldakse, kui öeldakse ,,kultuur"? Kui me räägime kultuuri igapäevasest mõistest e sellest milline on laiemalt (mitte ainult teaduse vaatepunktist), siis võib siin eristada 2 üldlevinud arusaama. Esiteks, enamasti...

Kultuurilood - Tartu Ăślikool
82 allalaadimist
21
doc

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

sajandini seostus kultuuri määratlus eelkõige kõrgekultuuriga: kujutav kunst, muusika, kirjandus jne. Kultuur on eliidi privileeg, see pole kõigile kättesaadav. Kultuur on vaid osa inimese tegevusest. Levib arusaam, et on rahvaid, kus kultuuri ei olegi. Neid rahvaid peeti metsikuse reservuaariks, kust arenenud rahvad s...

Etnoloogia ja... - Tartu Ăślikool
186 allalaadimist
15
doc

PsĂĽhholoogia konspekt

loeng Aleksander LURIA ­ neuropsühholoogia rajaja, afaasia, ajukahjustused SERESEVSKY ­ mnemomist (võime mäletada suurel hulgal infot), raskusi unustamisega Daniel Tammet ­ autist, mäletas 22,000 Pi kohta Oswald ja Wu ­ eluga rahulolu uuring: kõrge elukvaliteet = rahulolu 19.sajandi mudel ­ teadust võis teha igaüks põlve otsas ­ ette kanti kuninglikus ühingus kol...

PsĂĽhholoogia -
98 allalaadimist
10
pdf

Kulturoloogia

Peab massimeediat ja popkultuuri negatiivseks. Valgustatus muudab mõistuse instrumentaalseks, standardiseerituks, keskendutakse eesmärgi saavutamisele, mitte selle väärtusele, institutsioonid kontrollivad isiksuse moodustustumist ja hoiavad teda oma piires. Massikultuur lämmatab kõrgkultuuri: popkultuuris standardis...

Kultuurilugu -
27 allalaadimist
4
docx

Kultuuriteooria eksami kĂĽsimused

Sissejuhatus üldisse kultuuriteooriasse Eksamiküsimused ja eksami toimumise kord Nime- ja terminitestis tuleb määratleda 10 nime/terminit, eksami sooritamiseks positiivsele hindele on vajalik vähemalt 6 õiget vastust. Kirjalikul eksamil esitatakse kolm küsimust, millest tuleb vastata kahele. Vastustes on soovitav osutada läbitöötatud kirjandusele ja esitada ka oma isiklik seisukoht. (1) Nime- ja termin...

Kultuur -
37 allalaadimist
78
docx

Kultuuriteooria kõik materjalid

loeng Sissejuhatus: kultuuri mõistest ja määratlustest 1 1. loeng Sissejuhatus: kultuuri mõistest ja määratlustest Mis on kultuur? Erinevad kultuuri määratlemise viisid. ÜLESANNE: Igaüks kirjutab max 3 min jooksul mida tähendab minu jaoks kultuur e. kultuuri definitsiooni. · kultuuri uurimine erinevate teoreetiliste meetoditega · mida on võimalik nende meetoditega teada saada? · mis on kultuur? Mis on ,...

Kultuur -
43 allalaadimist
23
docx

Antropoloogia Teooria I eksam

Antropoloogia jaotumine neljaks väljaks, nende põhilised uurimisalad ­ antropoloogia jaguneb neljaks järgmiselt: arheoloogia, kultuurantropoloogia, bioloogiline antropoloogia ja antropoloogiline lingivistika. Arheoloogia ­ möödunud kultuuride võrdlev uuring läbi materiaalsete uuringute ja keskkonna uuringute, mis inimtegevuse tagajärjel minevikust maha jäänud. Kultuurantropoloogia ­ uurib inimest, kui ühisk...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ăślikool
48 allalaadimist
45
docx

Kultuurantropoloogia konspekt

Ebavõrdsuse vähendamiserikkuse ümberjagamise mehhanismid Potlatch - Pidustused elusündmuste tähistamiseks - Tseremoniaalsete privileegide kehtestamine - Rikkalike kingituste tegemine külalistele vastavalt nende sotsiaalsele staatusele - Investeering tulevikku, mil võis oodata vastukutset samasugusele peole Cargo (koormine, kohustus) süsteem Ladina-Ameerikas (uurinud Eric wolf, Ruth Bunzel, George Foster) - Sotsiaalne kohustus - Vältimatu - Nõuab ressurssidena nii aega kui materiaalset panust - Annab vastu kõrgemat sotsiaalset staatust Alfarez, nt Chiapase indiaanlased Mehhikos (uurinud Manning Nash) - Tseremoniaalne kohustus – korraldaja valitakse kogukonna poolt. - Vastuvõttude ja pidude korraldamine - Raha pildumine raha hulka fiesta käigus - Kohustusest keeldumine tekitaks üldist pahameelt ja viik...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ăślikool
4 allalaadimist
9
odt

Etnoloogia essee

Võõra kultuuri mõistmine tavainimesena võrreldes etnoloogilise ja antropoloogilise kultuurimõistmisega Essee Tartu 2014 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................3 Kultuur ja selle mõistmine...

Kultuur -
29 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia ĂĽldkursus

Saksa- Austria kultuuriringide koolkond väitis, et eksisteerivad mitmed südamikud, mil- ledest levib kultuur ka naaberaladele. 5. Franz Boasi (1858–1942) oli Saksamaal sündinud Ameerika antropoloog. Ta oli Põhja-Ameerika indiaanlaste keelte ja kultuuride ekspert. Ta lõi oma koolkon- na USAs, kuhu kuulusid sellised nimekad antropoloogid nagu Ruth Benedict , Margaret Mead ja Edward Sapir. Boas oli lapsepõlvest peale reaalhuvidega, õppides mitmeid valdkondi, kaitses ta PhD füüsikas ja geograafias. Varsti hakkasid teda huvitama inimesed, ta käis uu- rimas Briti-Columbia hõime. Tagasiteel sattus ta New Yorki ning otsustas sinna jäädagi. Ta asus tööle Science toimetajana. Boas’i koolkonda nimetatakse ajaloolis-kriitiliseks koolkonnaks...

Ajalugu -
9 allalaadimist
90
doc

Nimetu

Ta rõhutas seda kuidas hakkama saada , raamat sai bestselleriks. Kultuurilised teooriad kriitika Stanleyle Ruth Benedict (1847-1948) arengu pidevus või katkemine (1928,1950) 3 valdkonda, kus Lääne kultuuri areng katkenud noorukieas (põhjustab tungi ja tormi) *seksuaalne aktiivsus versus seksuaalne passiivsus *vastutus versus vastutuse puudumine *domineerimine versus alistumine Margaret Mead (1901- 1978) arengu pidevus või katkemine (1928,1950) 3 Lääne kultuuris eksisteerivat katkemist, mis põhjustavad tungi ja stressi noorukieas (erinevate...

ArengupsĂĽhholoogia - Tallinna Ăślikool
43 allalaadimist
28
pdf

Kultuuriti võrdlev psühholoogia, konspekt

(Teineteisemõistmine, klt erinevuste hindamine). Oleme oma kultuuri tooted, samas jääb oma kultuur meile nähtamatuks. Kultuuripsühholoogia pakub: - Oma kultuuri suuremat hindamist, - Mõistmist, et meie väärtushinnangud on kultuurikesksed Etnotsentrism – oma kultuurikeskne hinnang teiste kultuuride liikmetele. Ajaloost Vene kultuurilis-ajalooline koolkond (Võgotski, Luria, Leontjev). Kultuuri „tööriistad“. Ruth Benedict – kultuurpopulatsioon = isiksusindiviid. Kultuuripsühholoogia vs sotsiaalpsühholoogia (grupid kunstlikes olukordades). Triandis (1989) – enesetaju (self-concept) + kultuuridimensioonid = arusaamine kultuuridest. Bruner (1990) – psühholoogia = tähendus, mida inimesed tuletavad kokkupuutes maailmaga. Shweder – mõistus ja kultuur loovad teineteist vastastikku. Markus & Kitayama (1991) enesetaju abil saab vaadelda taju, emotsioone,...

-
19 allalaadimist
58
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia

Pani nad vaimuhaigetega ühte patta. Jung arendab seda teadust edasi, leiab,et on olemas kollektiivne alateadvus. Selle kaudu saame me seletada seda, miks mingid grupid ja rahvad on sarnased. Neil on ühine pikk ajalugu. Kollektiivne alateadvus on tekkinud ürgses minevikus ja see koosneb arhailistest kujunditest. Sp üks rahvas tajub ühtekuuluvustunnet. Konfiguratsionism e kultuurimudeli teooria Ruth Benedict (1887-1948). Boas sai idee,et peab keskenduma üksikisikule, kuulates psühholoog Galtoni leongut. „Kultuurimudelid“ 1934. Autor Ruth Benedict. Ta oli Boase õpilane. Benedict käsitleb kolme kultuurimudelit, mis on psühholoogiline mudel. Mingi rahva ühendab tervikuks just mingi psühholoogiline mudel. See mudel tuleneb omakorda mingi indiviidi mudelist. Ta määratleb kultuuri läbi indiviidi. 3 puhast mudelit: apol...

Antropoloogia - Tartu Ăślikool
32 allalaadimist
32
docx

Visuaalne antropoloogia

Kultuur ja isiksus Toimusid muutused antropoloogias, ameerikas arenes 20ndatest alates suund, mis ühelt poolt rõhutas kultuurirelativismi (inimene on sündides puhas leht ja kasvades mingis konkreetses ühiskonnas omandab ühiskonnale omased käitumisviisid ja mõtlemisviisid, pole bioloogiliselt paika pandud), kultuur sõltub selles, kus inimene on üles kasvanud, siiamaani põhitees). Ruth Benedict (1887-1948), Boas’e õpilane, pani aluse koolkonnale Culture and Personality. Tuleb mõista inimestekultuuri iseloomu. „Culture is personality writ large“, raamat „Kultuurimustrid“, võrdles nelja rahvast, millised on nende põhilised iseloomujooned. Rahvusliku iseloomuga tegelesid ka tema järglased, muutus rakenduslikuks antropoloogiaks WWII ajal. Benedict ise tegeles jaapanlastega, ei saanud küll jaapanisse minna, aga kasutas...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ăślikool
15 allalaadimist
12
odt

ISIKSUS

B. Watson (1878-1959) PSÜHHODÜNAAMILINE TEOORIA (Sigmund Freud) *alateadvus, tungid *idegosuperego (ego peab hoidma teisi ohjes) *kaitsemehhanismid TUNNUSJOONTE TEOORIAD 1) -Hippokrates: 4 temperamenditüüpi -Galenos *koleerik – kollane sapp (kergesti ärrituv, ülereageeriv) *melanhoolik – must sapp (kurvameelne, murelik) *sangviinik – veri (seltsivus, tormakus, rõõmsameelsus) *flegmaatik – li...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
2 allalaadimist
22
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia videoloengute 1. ja 2. kontrolltöö

Seda ei saa kuidagi tõestada, sest kui juba individuaalne alateadvus on tajumatu, kollektiivne on seda enam kaugem individuaalsest teadvustamisvõimest. Seda on problemaatiline üle kanda, sest see on veidi religioosne seletus millega saab kõike seletada, aga tõestada ei saa kuidagi. Konfiguratsionism e kultuurimudeli teooria - Ruth Benedict . Boase õpilane, kirjutas ''Kultuurimudelid'' 1934, inspireeritud Boasest. Benedict käsitleb kolme mudelit: tema järgi kultuuri kõige olulisem moment on teatud psühholoogiline mudel, mis ühendab rahva tervikuks, on omane ühele rahvale ja eristab neid teistest ja see omakorda tuleneb indiviidimudelist. Leiab, et kultuur on nagu indiviidki, püsiva mõtlemise ja tegutsemise mudel. 3 puhast mudelit, mis maailmas kehtivad ja kolm rah...

Kultuur -
22 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

1 ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST (EKSAMIKS VALMISTUMINE, PSP6001 Kristjan Kask) ESIMENE LOENG (ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST) Mis on psühholoogia? Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat. Lühidalt öeldes on psühholoogia õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Mis on psüühika? Psüühika on organismi sisemuses toimuvate prot...

Ăślevaade psĂĽhholoogiast - Tallinna Ăślikool
100 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !