Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " Mittetulundusühingud ja sihtasutused" leiti 91 faili

21
doc

Juriidilised isikud. Juriidilise isiku organid ja vastutus.

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut JURIIDILISED ISIKUD. JURIIDILISE ISIKU ORGANID JA VASTUTUS. Kodutöö õppeaines "Õigusõpetus" Tartu 2008 SISUKORD SISSEJUHATUS....................................................................................4 1. JURIIDILISED ISIKUD...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
226 allalaadimist
9
doc

Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine

Äriühingute valitsemise olemus Äriühingute valitsemine käsitleb võimu teostamise mehhanismi, mille abil omanikud viivad ellu oma tahte, kontrollivad äriühingu tegevust, saavad tagasi tehtud investeeringud ja teenivad dividende. Enamlevinud süsteemid on kontinentaal-euroopa (saksa seaduste alusel) ja anglo-ameerika (USA). Igas riigis on oma eripära (eriti Jaapan, Rootsis); EL- püüded ühtlustamisele. Nt OEC...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
339 allalaadimist
5
doc

Erakonnad ja ametiühingud

1-3.6 §3.1 Erakonnad ja ametiühingud. 1. Mis on erakond? Miks on erakondi vaja? Erakond ­ kindla liikmeskonna ja ideoloogiaga poliitiline organisatsioon, mis püüab valimiste kaudu saada võimule, et oma seisukohti ellu viia. Erakondi on vaja, et saaks esindatud erinevad inimeste huvid ning et kodanik saaks oma hääle ühiskonnas kuuldavaks teha. 2....

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
60 allalaadimist
5
docx

Kokkuvõte:ühiskonna sektoritest, riigi institutsioonidest, klassidest ja staatustest.

Ühiskonna sidusus Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peaist sektorit: a)Esimene ehk avalik sektor (riigi ja omavalitsusasutused) b) Teine eks erasektor (eraettevõtted c) Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja ühendused) Mitmekesisus ehk pluralism on ühiskonnale loomulik. Er...

Ühiskond - Keskkool
14 allalaadimist
12
docx

Riigikontrolli roll ja pädevus Eesti Vabariigis

Anda ülevaade tema kujunemisest, tema tähtsusest, rollist, struktuurist, tööülesannetest ja pädevusest, samuti Riigikontrolöri ülesannetest. 1. Riigikontrolli kujunemine läbi aja Riigikontroll kutsuti ellu Ajutise Maanõukogu 27. detsembri 1918. a otsuse alusel. 6. jaanuaril 1919. a valis Maanõukogu vanematekogu riigikontrolör...

Ühiskond -
10 allalaadimist
36
pdf

Intellektuaalne omand ja andmekaitse (konspekt)

INTELLEKTUAALNE OMAND JA ANDMEKAITSE Autoriõigus: Tanel Õunapuu 2008 Viimati muudetud 02.09.2008 Tähelepanu! Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks Tallinna Ülikooli üliõpilastele 2008. sügissemestril õppeaine ,,Intellektuaalne omand ja andmekaitse" raames. Mat...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
42 allalaadimist
19
docx

Äriõigus ja pankrotimenetlus

01.2013) Eraõiguse põhimõtted: · Lepingut tuleb austada · Hea usu põhimõte ­ kui kõik arvaks,et tehingu vastaspool on pätt ja suli, siis ei toimuks õhtegi tehingut. · Mõistlikkuse põhimõte ­ nt Tsüs ütleb, et alla 7. aastane ei tohi tehingut teha, aga selle järgi ei saa laps näiteks jäätist öelda. Seega võiks olla mõistlik. Ebamõistlik...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
23 allalaadimist
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

Mis vahe on mõistetel politics ja policy? Politics on eesti keeles poliitika, mis väljendub võimuvõitlusena. Policy on tegevuskavade elluviimine. 2. Mille poolest erinevad poliitika tegemine ja poliitika uurimine? Poliitika tegemise puhul lahendatakse igapäevaselt poliitikaküsimusi, kuid poliitika uurimise puhul püütakse mõtestada inimeste...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
443 allalaadimist
2
doc

Kolmanda sektori mõju riigile ja ühiskonnale.

Selle eesmärgiks ei ole võimu teostamine ega tulu teenimine, vaid kodanike heaolu parandamine kodanike endi algatatud initsiatiivil. Kodanikühiskond mõjutab oma tegevusega nii riiki kui ka ühiskonda. Kodanikuühiskond aitab kaasa ühiskonna sotsiaalsete ning majanduslike probleemide lahendamisele. Kolman...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
25 allalaadimist
12
docx

Ühiskond ja selle areng

Erinevad ühiskonnamudelid. Tööstusühiskonnast teadmusühiskonda: 1.1. Agraar- ehk põllumajandusühiskond: · Kiviaja lõpust kuni uusajani oli ühiskonna peamiseks elatusallikaks karjakasvatus ja põlluharimine. · Vaatamata käsitöö ja kaubanduse arengule oli nendes valdkondades hõivatud väike osa elanikkonnast. · Keskajaks vahetus naturaalmajanduslik kaubavahetus rahamajandusega...

Ühiskond - Põhikool
22 allalaadimist
5
docx

Õiguse mõiste ja õigussüsteem

Äriühingud omakorda võib liigitada isikuteühinguteks (täisühing, usaldusühing) ja kapitaliühinguteks (aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu) sõltuvalt sellest, kas ühingu kohustuste eest vastutavad isiklikult ka selle asutajad või osanikud, või piirdub asutaja vastutus (risk) üksnes tema sissemaksega. Mittetulundusühenduste ala kuuluvad mittetulundusühingud ja sihtasutused . Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing (TsÜS § 24,25). Äriühing on äritegevuse eesmärgil loodud eraõiguslik juriidiline isik: Täisühing Usaldusühing Osaühing Aktsiaselts Tulundusühistu. Juriidilise isiku õigusvõime On võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Te...

Ettevõtlus -
6 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

01.2009 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 08.01.2009 RTJ 12 (muudetud 2009) Valitsusepoolne abi 08.01.2009 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded © 2014. Janek Keskküla 15 07.01.2009 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 07.01.2009 RTJ 15 Vahearuanded 08.01.2009 RTJ 16 - Segmendiaruandlus - kehtetu 07.01.2009 RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped 14.05.2010 RTJ 18 Euro kasutuselevõtt © 2014. Janek Keskküla 16 MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta (RPS § 13) Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Raamatupidamis...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
22 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

Äriseadustiku põhialused 2 Äriseadustiku üldsätted 3. Ärinimi 4. Prokuura 5. Füüsilisest isikust ettevõtja 6. Äriregister 7. Tulundusühistu 8. Mittetulundusühingud ja sihtasutused 9. Täisühing ja usaldusühing 10. Osaühing 11. Aktsiaselts 12. Osaühingu ja aktsiaseltsi lõpetamine 13. Filiaal 14. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujunemine ...

Õigus alused - Kutsekool
11 allalaadimist
14
docx

„Kodukandi raamatupidamise- ja finantsalaseid teenuseid osutavate ettevõtete kaardistamine“

aastast. Meie eesmärgiks on olla avatud ja innovaatiline, kuid samal ajal ka personaalne ja konfidentsiaalne. Klientideks on nii ettevõtted kui korteriühistud ja mittetulundusühingud . Helitex Finants OÜ- Raamatupidamine, maksualane nõustamine- Helitex Finants OÜ eesmärk on pakkuda ettevõtetele kindlust ja meelerahu, kui nad usaldavad meid oma raamatupidamist korraldama. AGG Raamatupidamisteenused OÜ- Raamatupidamine, maksualane nõustamine, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.- AGG Raamatupidamisteenused OÜ põhitegevuseks on tervikliku raamatupidamis- ja bürooteenuse osutami...

Raamatupidamine - Kutsekool
12 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vaeljaanded-ja-uelevaated/vaeljaanded-ja-uelevaated/686? tmpl=component. Sisaldab tähtsamaid tabeleid ja graafikuid (teemades Eesti metsad, Metsatööstus ja puidukaubandus, Erametsandus). EESTI METSANDUS 2011 EESTI METSAD EESSÕNA Eestlastele on läbi aegade olnud omane läheda...

Metsaressurss ja -klaster -
23 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Elektriautod fossiilkütuseid tarbivate autode asemel. 36. Keskkonnakorralduse erainitsiatiivid Erainitsiatiivil luuakse erinevates valdkondades tegutsevaid teadussihtasutusi. Sageli kasvavad nad välja ülikoolide teadusprojektidest. Mittetulundusühingud ja sihtasutused . Erainitsiatiivil tööle hakkavaid süsteeme tuleb toetada. Ideaalis võiksid olla riiklik sekkumine ja erainitsiatiiv tasakaalus. REGULATSIOONIVAHENDID 37. Keskkonnakasutusload ja keskkonnaalased kitsendused, keskkonnastandardid ja – normatiivid, keskkonnakorralduse majandushoovad, keskkonnaseire  Keskkonnakasutusload: Keskkonnaloa omamine annab teile õiguse kasutada...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
60 allalaadimist
11
docx

Majanduse küsimused eksamiks

Keda peetakse kaasaegse markoökonoomika isaks? John Maynard Keynes 2. Mis on majandusteadus? Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes ükis või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks 3. Alternatiivkulu: Kõige suurema väärtusega alternatiiv, millest valikuid tehe...

Majandus - Keskkool
2 allalaadimist
13
doc

Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega

RAKVERE GÜMNAASIUM Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega Koostaja: Malle Kasearu Rakvere 2008 1 SISUKORD 1. MAJANDUSARVESTUSE OLEMUS...................................................................3 2. RAAMATUPIDAMISES KASUTATAV SEADUSAN...

Majandus - Keskkool
366 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

Kodanikuõpetus II kursusele RIIK Riik on avalik-õiguslik organisatsioon, mis oma õiguskorra loomisel ja sellel korral põhinevates võimuavaldustes on oma territooriumil piiramatu ja rahvusvahelistes suhetes sõltumatu igast muust võimust. Riigi mõiste (status ­ ladina k `seisukord, seisund, olukord' inglise state, saksa der Staat ) Euroopas kasutusele keskaja lõpul ja u...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
124 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun