Facebook Like

Otsingule " Kohalik Omavalitsus" leiti 738 faili

kohalik omavalitsus – vahetult legitimeeritud – rahva poolt otse valitud – kõige olulisem põhiseaduslik institutsioon • Demokraatia üks alustalasid • Võimaldab võimu hajutada ja tuua rahvale lähemale !!!!!! • KOV-d: o Vallad o Linnad • KOV organid: o Volikogu – valitakse iga 4 aasta tagant, hääleõiguslikud on selle piirkonna piires  Kohaliku tasandi seadusandlik võim
5
rtf

Kohalik omavalitsus

1 Kohalik omavalitsus . Kohalik omavalitsus Eestis ............................1-2 1.2 Kohalik omavalitsus Narvas.Riigiasutused Narvas...........................2-3 1.3 Kohaliku omavalitsuse suhted Narva riigiasutustega.......................3-6 1.1 Kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus Eestis Terminil ,,kohalik omavalitsus" ei tohiks mingil juhul rõhk olla sõnal ,,valitsus"...

Ühiskond -
22 allalaadimist
15
doc

KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR-SPORT

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR- SPORT Referaat Pärnu 2011 2 SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 4 1. KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR-SPORT...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
29 allalaadimist
22
ppt

Kohalik omavalitsus

klass Ühiskonnaõpetus · Administratiivse ülesehituse põhimudelid: tsentraliseeritud mudel ­ haldusfunktsioonide täitmiseks luuakse kohalikud valitsused, mis sõltuvad tugevasti keskvalitsusest: ­ kõik otsused lähtuvad ülalt ­ keskvõimust ­ keskvalitsus kontrollib ressursse ja otsuste täitmist ­ regionaaltasandit juhib suurte v...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
55 allalaadimist
1
docx

Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus Omavalitsus on valdades ja linnades moodustatud organ, kellel on kohaliku elu küsimuste otsustamise ja korraldamise õigus. Eestis on kohaliku omavalitsuse üksusteks vald ja linn. Hetkel on Eesti Vabariigis 31 omavalitsuslikku linna ja 193 valda ning 15 maakonda. Kohaliku omavalitsuse põhiülesanneteks on sotsiaalabi korraldamine linnas või vallas...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
34
pptx

Valitsus ja kohalik omavalitsus

Valitsus ja kohalik omavalitsus IX klassile Valitsus IX klassile Valitsus vahetub: Pärast Riigikogu valimisi Pärast valitsuskriisi Valitsuse moodustamine Valimistulemused Erakondade läbirääkimised President määrab peaministrikandidaadi Kandidaat tutvustab oma plaane Riigikogule Riigikogu hääletab poolt Peaministrikandidaat asub valitsust komplekteerima Valit...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
9 allalaadimist
2
odt

Kohalik Omavalitsus Jõhvi näitel

Mõiste Jõhvi oma valitsus: Jõhvi Vald vastavalt põhiseaduse Eesti Vabariigi demokraatlikult loodud omavalitsusel on õigus ja võime seaduste alusel ise korraldada ja juhtida kohalikku elu , lähtudes õigustatud vajadustest ja elanikude huvidest. Enesejuhtimise teostatakse demokraatlikult loodud esindaja organite ja asutuste abil, samuti kohaliku elu arvamusküsitlused või üleriigilist algatust. Suhte...

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
17 allalaadimist
3
doc

Kohalik omavalitsus (iseseisev töö)

Planeerimissüsteem. Planeerimistüübid alates kõrgemast: - Üleriigiline planeering ­ Ruumiline planeering, mis koostatakse kogu riigi territooriumi kohta. Seaduse järgi on see aluseks maakonnaplaneeringule. Üleriigilise planeeringu ülesanded on vastavalt planeerimisseaduse §6 lõige 2: 1) Säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete määramine; 2) Riigi regionaa...

Kohaliku omavalitsuse praktika - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
11
docx

Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse majandustegevuse õiguslikud lähtealused. Võib teenuste osutamiseks asutada ametiasutuse hallatavaid asutusi, olla osanikuks või aktsionäriks äriühingus, samuti asutada SA-d ja olla MTÜ liikmeks- selle küsimuse otsustab volikogu, kuid ülejäänud pahnaga tegeleb valitsus- nimetab nõukogu liikmed, teostab muid aktsionari õigusi. 2. Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmine...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
9
pptx

KOV-kohalik omavalitsus

a Ülesanded Kogukonna elu juhtimine Vastutavad raamatukogude , kultuurimajade jt kultuuriga seotud asutuste eest Korraldab sotsiaalabi ja ­teenuseid Organiseerib ühistransporti Korraldab elamu- ja kommunaalmajandust Korraldab heakorda, jäätmekäitlust ja keskkonnaplaneerimist Korraldab koolide, lasteasutuste, muuseumide ja rahvaraamatukogude ülalpidamist T...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
7 allalaadimist
1
txt

Riigikogu, valitsus, president, kohalik omavalitsus.

1) RIIGIKOGU * Eesti Vabariigi, seaduseandliku vimu kandja, koosneb 101 liikmest ja valitakse neljaks aastaks. Riigikogu thtsaim t on seaduste vastuvtmine. Selleks esitatakse rahvaesindusele seaduseelnusid. Riigikogu juhatusse kuulub esimees ja kaks aseesimeest. Riigikogu phi lesanded: vtab vastu seadusi ja otsuseid, riigi eelarve, valib presidendi, otsustab rahvahletuse korraldamise, nimetab Eest...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
90 allalaadimist
4
odt

Kohalik omavalitsus- Tartu linna näitel

Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. 2. Seda õigust kasutavad otsestel, ühetaolistel ja üldistel valimistel salajase hääletuse teel vabalt valitud nõukogu või esinduskogu lii...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
78 allalaadimist
2
doc

Kohtuvõim ja Regionaalne ja kohalik valitsemine

KOHTUVÕIM Kohtuvõim on poliitilise süsteemi üks osa, kõrgeima kohtu tegevus aga osa poliitilisest protsessist. Kohtuvõimu ülimuslikkuse rõhutamine aitab kindlustada õigusriigi põhimõtet ja veenda kõiki tema otsustele kuuletuma. Kohtuvõimu korraldust mõjutavad riigi õigussüsteem ja poliitiline kultuur. ANGLOAMEERIKA: * pole omaette konsti...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
146 allalaadimist
1
odt

Mis on kohalik omavalitsus?

Mis on kohalik omavalitsus? Kohalik omavalitsus on kohaliku omavalitsuse üksuse (Eestis valla või linna) demokraatlikult moodustatud kohalike võimuorganite õigus ja võime seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. Seda õigust kasutavad valitud nõukogu või esinduskogu liikmed. 2. Mida tähend...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
22 allalaadimist
6
pdf

Kohalik halduskorraldus

03.2010 KOHALIK HALDUSKORRALDUS Maavanem ja kohalik omavalitsus . Haldusreform Regionaalne valitsemine · Eesti jaguneb 15 maakonnaks ja 226 omavalitsusüksuseks ­ vallaks ja linnaks. Vald koosneb asustusüksustest: alevitest, alevikest ja küladest, ent võib olla ka vallasisene l...

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
27 allalaadimist
19
doc

Riigiõiguse eksami konspekt

01.2011 Õigusselguse põhimõtte kohaselt peab isikul olema võimalik piisava selgusega ette näha, missuguse õigusliku tagajärje üks või teine tegevus kaasa toob. Hõljuvas olekus muudatus: eelnõud ei menetletud kiireloomulisena, RK ei kujunenud üks-meelt vastu võtmiseks, see otsustati muuta kahe järjestikuse RK koosseisu poolt, vastu-võtmine sõltub RK 12 koosseisu otsusest. Õigus algatada PS muut...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
211 allalaadimist
2
doc

Tootmisviisid

Monarhia on riigivalitsemis vorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim. Abloluutse monarhia puhul kuulub monarhile nii seadusandlik, täidesaatev kui ka kohtuvõim.tema võimu ei piira miski, ainult südametunnistus.(omaan, Kamar) Konstitutsiooniline monarhia puhul on on monarhi võimu ulatus määratud põh...

Geograafia - Keskkool
75 allalaadimist
16
docx

Eesti, Läti ja Rootsi reformid

Õppejõud: 2014 Sissejuhatus Kohaliku omavalitsuse korralduse reforme ja muudatusi on kavandatud pikka aega. Alates 1996. aastast on omavalitsused ühinenud vabatahtlikult ning 1997. aastast on iga uus regionaalminister pakkunud välja kohaliku ja regionaalvalitsemise ümberkorraldamiseks oma kava (Avalik...

Ühiskond -
14 allalaadimist
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused 9. klassile

Transiitkaubandus ­ kaubavedu ühest riigist teise läbi kolmanda riigi; näiteks Venemaalt viiakse naftat läbi Eesti lääneriikidesse 2. Väliskaubanduse bilanss ­ kaupade sisse- ja väljaveo summade vahekord riigis kindla perioodi vältel; näiteks Eestis on negatiivne väliskaubanduse bilanss. See...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
151 allalaadimist
3
doc

Meetmed tööpuuduse vähendamiseks 2010 (Riik ja koh. OM)

Riigi ja kohaliku omavalitsuse meetmed tööpuuduse vähendamiseks Kiire reageerimine suurematele koondamistele Koondatavate töötajate nõustamine ning neile uue töö leidmiseks ja töölesaamiseks vajaliku abi osutamine. Tööandjate teavitamine ja nõustamine koondamise läbiviimisel. Töökaotuse riskis töötajate toetamine Töömahu vähenemise tõttu sundpuhkusele saadetud või osalisele tööajale viidud töötajaid ni...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
29 allalaadimist
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetat...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
50 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun