Facebook Like
Add link

" Katse andmed" - 643 õppematerjali

3
docx

Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine

TTÜ keemiainstituut Anorgaanilise keemia õppetool YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus Laboratoorne töö Töö pealkiri: nr. 4 Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll estitatud: Protokoll 13.10.2011 27.10.2011 arvestatud:...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
0
docx

Metalli massi määramine reaktsioonis eralduva gaasi mahu

TTÜ keemiainstituut Anorgaanilise keemia õppetool YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus Laboratoorne töö Töö pealkiri: nr. 5 Metalli massi määramine reaktsioonis eralduva gaasi mahu järgi Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll estitatud: Protokoll 27.10.2011...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
4
odt

Biokeemia protokoll - Proteolüütiliste ensüümide aktiivsuse määramine

2. Proteolüütilise ensüümi aktiivsuse määramine Kaisa Rahuoja 093421 KATB-41 Tallinna tehnikaülikool Matemaatika-loodusteaduskond Keemiainstituut 3.2. Proteolüütiliste ensüümide aktiivsuse määramine...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
141 allalaadimist
8
doc

Statistika uurimustöö

Viljandi Paalalinna Gümnaasium Uurimustöö Kas kinga number ja matemaatika hinne on omavahel seotud? Viljandi 2009 Sissejuhatus Selle uurimustöö käigus püüan ma välja selgitada, kas matemaatika hinne ja kinga number on omavahel kuidagi seotud? Valim koosneb 12C õpilastest ja valimi suuruseks on 22 inimest. Andmed...

Matemaatika - Keskkool
94 allalaadimist
36
pptx

Andmekogumismeetodid - uurimistöö alused - esitlus

Andmekogumismeetodid Ankeet Mõiste Ankeet ­ küsitlusleht mingite andmete saamiseks, kirjalik ringküsitlus. Üks andmete kogumise meetodeid on ankeetküsitlus. Inimeste grupile jaotatakse kätte kas paberil või internetikeskkonnas küsimused kindla teema kohta. Ankeedi eesmärgiks on suurema grupi uurimine mingi teema teadlikkuse kohta või osaluse kohta. ...

Uurimistöö alused - Keskkool
41 allalaadimist
5
doc

Impulsi jäävuse uurimine

PASCO scientific 1 P16: Impulsi jäävuse uurimine I Science Workshop Katse P16: Impulsi jäävuse uurimine I SW lnterfeis: 700 Windows® fail: c:sciwkshplibraryphysicsp16_con1.sws Töövahendid Science WorkshopTM interfeis, kaks statiivi, kaks liikumissensorit (Motion Sensor), kaks vankrikest, 2,2 m pikkune relss, kaal ja kaaluvihi...

Füüsika - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
3
docx

Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine

TTÜ keemiainstituut Anorgaanilise keemia õppetool YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus Laboratoorne töö Töö pealkiri: nr. 3 Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll estitatud: Protokoll 28.09.2011 13.10.2011 arvestatud: Töö eesmärk...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
8
docx

FK 8 - Esterdamise reaktsiooni tasakaalukonstandi määramine

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool Töö nr. 8 Esterdamise reaktsiooni tasakaalukonstandi määramine Üliõpilane Kood Töö teostatud .......................................

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
4
docx

CO2 molaarmassi ja metalli massi määramine

Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine Töö eesmärk Gaaside saamine laboratooriumis, seosed gaasiliste ainete mahu, temperatuuri ja rõhu vahel, gaasiliste ainete molaarmassi leidmine. Töövahendid Kippi aparaat või CO2 balloon, 300 ml korgiga varustatud seisukolb, tehnilised kaalud, 250 m...

Keemia alused - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
3
docx

NaCl määramine liiva-soola segus

NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus Töö eesmärk Lahuste valmistamine tahketest ainetest, kontsentratsiooni määramine tiheduse kaudu, ainete eraldamine segust, kasutades nende erinevat lahustuvust. Kasutatavad ained naatriumkloriid segus liivaga. Töövahendid Kaalud, kuiv keeduklaas,...

Keemia alused - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
9
docx

Anorgaaniline keemia I praktikum 2 protokoll

ANORGAANILINE KEEMIA I: LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL Praktikum II Töö 5: Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine Katse 1: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine Töö eesmärk: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine ning hinnata aine puhtust Kasutatud töövahendid: Õhukeseseinaline 5-8 mm läbimõõduga klaastoru (kapillaaride valmistamiseks), gaasipõleti, põleti kalasabaotsik, uhm...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid, et saada paremini aru poliitilises maalimas toimuvast läbi süstemaatilise ja analüüsiva mõtlemise. Poliitikateadus aitab meil luua paremaid kontseptsioone, meetodeid ja üldistusi poliitilise maailma kohta. Poliitikateadus on teadus, mis uurib poliitilisi institutsioone. Lisaks uurib ta inimeste ja sotsiaalsete gruppide poliitilist käitumist. Poliitikateadus tegeleb poliitilise võimu analüüsiga. Veel aitab...

Politoloogia - Keskkool
11 allalaadimist
42
pptx

Vabadussõda "Kuidas Eesti suutis võita suurt Venemaad"

-19. jaan. 1919. a. Eesti vallutab Narva  Paju lahing Tähtsamad lahingud Vabadussõjas  Sänna lahing • 20.-23. märts 1919.a. purustati Vene väeüksus Sännas  Võnnu lahing • 19. -23. juuni 1919.a. eestlased võitsid Landeswehri ja vabastasid Võnnu  Krasnaja Gorka operatsioon • 13. okt.-9. nov. 1919. a. toimunud Eesti vägede katse Krasnaja Gorka kindluse vallutamiseks  Krivasoo lahing • 16. nov.- 30. dets. 1919. a. Punaarmee katse Viru rinde väed ümber piirata Kasutatud kirjandus  Laar, M. (2000). Eesti Iseseisvus ja Selle Häving. Avita.  Urmas Salo, "Paju lahing: müüt ja tegelikkus" – Ajalooline Ajakiri 2000, nr 3, lk 69–96  http:et.wikipedia.orgwikiEesti_Vabaduss%C3%B5da  http :www.estonica.orgetAjalugu1914-1920_Esimene_maailmas...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

Samas on siin äärmiselt oluline leida internetis laiali olevast infotulvast üles usaldusväärsed allikad ning tunda ka tausta – mida varem on tehtud, mis toimib ja mis mitte ning milliseid elus, äris, turunduses ja kommunikatsioonis kehtivaid universaalseid põhimõtteid tuleks e-turundust tehes meeles pidada. Muidugi võib pea ees vette hüpata ning katse ja eksituse meetodil tegutsema hakata, aga kõike ei pea enda nahal järele proovima – tark õpib ka teiste vigadest. Vajadust e-turunduse õppematerjali järele näitab seegi, et mitmest Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis valminud bakalaureusetööst on selgunud, et paljud Eesti ettevõtted tegutsevad internetis turundades üsna huupi (Kirst 2007, Visnapuu 2008, Tammeoks 2010). Mõtlema paneb ka rohkem kui 80 riigis interne...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
8
pdf

Heli kiirus

Märgime tulemuse tabelisse nr 1 Leiame järgmise kauguse, kus ilmneb ellipsi asemel uus sirglõik. Antud koordinaat on samaaegselt nii esimese mõõtmise lõppkoordinaat ​ln, kui ka teise mõõtmise alg-koordinaat ​l0. Eelviidatud meetodil leiame kokku kuus järgmist kolvi otsa koordinaati, märgime tulemused üles. Leiame kõigi katsete alg- ja lõppkoordinaatide vahe ( Δ l) ning märgime tulemuse tabelisse nr 1. Δl 1 = l n 1 - l0 1 = 4,4 - 1,4 = 3,0 cm; Δl 2 = l n 2 - l0 2 = 8,7 -4,4 = 4,3 cm; Δl 3 = l n 3 - l0 3 = 11,5 - 8,7 = 2,8 cm; Δl 4 = l n 4 - l0 4 = 16,0 - 11,5 = 4,5 cm; Δl 5 = l n 5 - l0 5 = 19,0 - 16,0 = 3,0 cm; Δl 6 = l n 6 - l0 6 = 23,4 - 19,0 = 4,4 cm. Leiame kõigi kolme kolvi otsa keskmise ( Δl )​ koordinaadi. Δl ​ = 3,0 + 4,3 + 2,8 +6 4,5 + 3,0...

Füüsika -
20 allalaadimist
106
pdf

Murdmaasuusataja treeningprotsess ja sauna kasutamine taastumisvahendina

23 2.3. Saun treeningujärgselt.......................................................................................................24 2.4. Saunale eelnenud treeningu mõju sauna efektile..............................................................24 2.4.1. Katse läbi viimine......................................................................................................25 2.4.2. Andmete täpsus..........................................................................................................26 2.4.3. Andmete analüüsimise põhimõte...............................................................................27 2.4.4. Sauna koormavuse sõltuvus väsimusfoonist...

Suusatamine - Keskkool
3 allalaadimist
4
pdf

Veevärgi- või mõne muu loodusliku vee kareduse määramine tiirimisega, kareduse kõrvaldamine Na-kationiitfiltriga.

Pipeerisin koonilisse kolbi 100 cm3 uuritavat vet, lisasin 3 tilka indikaatorit mp. Seejärel täitsin büreti 0.1M soolhappelahusega nullini ja tiitrisin 0.1M soolhappelahusega kolvis olevat vett pidevalt segades. Kui vesi muutus punaseks lõpetasin tiitrimise ning lugesin skaalalt kulunud soolhappe mahu. Sama katset kordasin veel kolm korda. Üldkareduse määramiseks pipteerisin destilleeritud veega loputatud koonilisse kolbi 100 cm3 uuritavat vett, lisasin ∼5 cm3 puhverlahust ning noaotsatäis (∼0,1 g) indikaatorit ET-00. Lahus värvus lillaks. Seadsin töökorda bürett 0,025 M triloon-B lahusega ning tiitrisin vett pidevalt segades kuni viimase tilga lisamisel jäi püsima sinine värvus. Kordasin katset kolm korda. Vee pehmendamiseks ja jääk...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
4
doc

Magnetron

Tallinna Tehnikaülikooli füüsika instituut Üliõpilane: Üllar Alev Teostatud:28.02.07 Õpperühm: EAEI-21 Kaitstud: Töö nr. 18 OT MAGNETRON Töö eesmärk: Töövahendid: Elektro...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
855 allalaadimist
1
doc

Side- spikker eksamiks

ATM võrgus kantakse üle sõnumit pikkusega 9600 baiti, leida minimaalne bitikiirus sidekanalis, kui sõnumi ülekandeks on aega 10 ms. ­ 53B on pakett, milles 5B on p2is. 9600/48=200 200*53/0,01 V:8,48Mbit/s ATM võrgus kantakse üle sõnumit pikkusega 9600 baiti, leida minimaalne bitikiirus sidekanalis, kui sõnumi ülekandeks on aega 100 ms. ­ 9600/48*53/0,1 V:0,848Mbit/s etherneti pakett;8 bait - pream...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
398 allalaadimist
15
doc

Eesti psühholooge

Lisa 1 Eesti psühholooge Psühholoogia alused Talis Bachmann, Rait Maruste kirjastus ilo, 2003 EESTI PSÜHHOLOOGE Eestikee...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
140 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun