Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " Füüsilisest isikust ettevõtja" leiti 411 faili

1
doc

Füüsilisest isikust ettevõtja

eluaastast. Alaealistel peab olema vanema nõusolek. FIE vastutab oma kohustuste eest kogu oma isikliku varaga. FIE kantakse äriregistrisse tema avaldusel. FIE on kohustatud ennast äriregistrisse kandma kui tema majandusaasta käive ületab 250 000 krooni. See tähendab FIE muutub käibemaksu kohustuslaseks. I...

Majandus - Keskkool
31 allalaadimist
21
docx

Füüsilisest isikust ettevõtja

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Avaliku sektori majanduse instituut Majandusõiguse õppetool FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA Referaat õppeaines Äriõigus TTO0020 Juhendaja: dotsent Enno Oidermaa Üliõpilane: Tallinn 2012 Sissejuhatus Käesoleva referaadi ülesandeks on anda ülevaade füüsil...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist
28
doc

FIE-füüsilisest isikust ettevõtja

kur FIE-Füüsilisest isikust ettevõtja Referaat Juhendaja: Elo Kadastik Koostaja: Kerli Saluste Paide 2015 Sisukord Sisukord..........................................................................................................................2 Sissejuhatus....................................................................................................................3 1.Registreerimine...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Kutsekool
7 allalaadimist
5
doc

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTTJA (FIE)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Laomajandus LM 32 NIMI FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTTJA (FIE) Referaat õppeaines Majanduse õpetus Juhendaja : Paide 2009 REGISTREERIMINE FIE-ks võib hakata iga füüsiline isik, registreerides end Maksu- j...

Ettevõttlus - Keskkool
17 allalaadimist
26
docx

ETTEVÕTJA OLEMUS. ETTEVÕTJA EESTIS

Ettevõtlusel on erinevaid vorme. Ettevõtte üldnimetus sõltub ettevõtte suurusest ja alustamiseks vajamineva raha suurusest. Eestis on kõige levinumaks ettevõtete vormideks osaühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS). Kõige lihtsam ja odavam on aga ettevõtlusega alustada füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE), mis on põhimõtteliselt nagu ühe-mehe-firma. Ettevõtlusega alustamine Ettevõtluseks võib pidada kõiki tegevusi, millel on: eesmärk 5 risk mitte saavutada eesmärki vajadus planeerida oma tegevust vajadust kaasata erinevaid ressursse - aega, raha vms. Idee Ettevõtja vajab äriideed ja võimalust selle elluviimiseks. Ilma ideedeta või võimalu...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
17 allalaadimist
2
pdf

Mina ja ettevõtja

Vanemaks saades on mõistust rohkem ja peas hakkasid liikuma ettevõtlus mõtted ning tundus olevat lihtne raha ja kerge tee. Kas on ikka see tee nii kerge ja lihtne? Oma töökarjääri alustasin ettevõttes, kus nägin, et tegelikult peitub selle taga palju riske ja probleeme. Samas see ei ehmatanud mind. Inimesed on erinevad. Tänu inimeste erinevusele on maailmas füüsilisest isikust ettevõtteid, osaühinguid, aktsiaseltse ja muud äritüüpe. Kõik inimesed ei ole riskimis aldis. Äri asjad sõltuvad palju inimese isikuomadustest. Mõni on julge, tugev ning sõltumatu, mis tähendab et võib ajada oma äri väga hästi. Teiselt poolt on inimesi, kes teevad oma tööd ära ning neil polegi mingit soovi edasi arendada. Sellised inimesed sobivad hästi töötama kellegi alluvusse. Ülaltoodud asju pean min...

Etnoloogia - Keskkool
8 allalaadimist
12
doc

FIE

Registreerimine FIE-ks võib hakata iga füüsiline isik, registreerides end Maksu- ja Tolliameti kohalikus üksuses või äriregistris. Soovituslik on registreerida end äriregistris, sest alates aastast 2009 on see ainuvõimalik variant. Füüsilisest isikust ettevõtjale kohaldatakse ettevõtja kohta käivaid sätteid, sõltumata sellest, kas ta on kantud äriregistrisse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. FIE...

Majandus - Kutsekool
92 allalaadimist
25
docx

FIE RAAMATUPIDAMINE

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetool II R Alla Järv FIE RAAMATUPIDAMINE Aineõpetaja: Malle Kasearu Mõdriku 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Ettevõtlusega hakatakse tegelema ennekõike selleks , et endale ja oma perele äraelamiseks raha teenuda. Füüsil...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
90 allalaadimist
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetat...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
51 allalaadimist
18
doc

Majandus ja ettevõtluse alused.

tulunduslik tegevus) on igasugune tulu saamisele suunatud majandustegevus. Peale ettevõtjate võivad ettevõtlusega tegelda ka muud subjektid (isikud) nagu mittetulundusühingud, avaliku sektori asutused. Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid, mille müük on talle püsivaks tegevuseks. Ettevõtjana käitumine eeld...

Majanduse alused - Kutsekool
48 allalaadimist
4
doc

Näidis - Töövõtuleping füüsilise isikuga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [tellija aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustu...

-
249 allalaadimist
16
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) Töökeskkond (TKK) Töötervishoid(TTH) Tööohutus (TO) Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid), bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erineva...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
152 allalaadimist
20
docx

ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL

TARTU ÜLIKOOL Magistriõpe Tamara Karpusina ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL Referaat Õppejõud: Alver Aria Tallinn 2012 RESÜMEE Käesoleva referaadi teemaks on ,,Ettevõtlusvormide võrdlus FIE ja ühe osanikuga OÜ näitel". Töö uurimisobjekti...

Majandus - Tartu Ülikool
178 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

Õigus kujuneb ja selgub demokraatlikus protsessis otsustamisreegleid järgides. Selles protsessis otsustatakse, mis kellele lubatud, mis keelatud, kuidas õigused ja kohustused on jaotatud- need otsused pannakse õigusaktide vormi. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikmete enamus õigeks, vajalikuks ja võimalikuks seadus...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
421 allalaadimist
4
doc

Näidis - Töövõtuleping FIE-ga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [tellija esindaja nimi]...

-
36 allalaadimist
1
doc

Näidis - Sõiduki kasutamise volikiri

VOLIKIRI SÕIDUKI KASUTAMISEKS [Koostamise koht ja kuupäev] [Sõiduki omaniku nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [omaniku esindaja nimi] volitab [ees ja perekonnanimi], elukohaga [eluko...

-
71 allalaadimist
23
docx

Äriõigus

Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste Instituut Äriõigus Referaat Koostaja: Tiia Ossipenko, Jana Versinina Juhendaja: Aare Kruuser Tallinn 2015 Sisukord Sissehuhatus...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
6 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juh...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
877 allalaadimist
1
doc

Ettevõtlus

Milline on ettevõtluse ees seisvad probleemid ja võimalused? Ettevõtluse ees seisvad võimalused on võime rahuldada erilisi turge ja võimalus kohaneda muutustega. Ettevõtluse ees seisvad probleemid on kehv juhtimine, ebapiisav finantseerimine ja suutmatus palgata kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu. 2.Milline on väikeettevõtluse roll majanduses? Väikeettevõtluse roll majanduses on tegelikult...

Majandus - Keskkool
70 allalaadimist
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

Ettevõtja mõiste - majanduskirjanduses ja Äriseadustikus. · Ettevõtja on isik, kes kulutab oma aja ja jõu oma ettevõtmisele, võttes enda kanda finants-, psühholoogilise ja sotsiaalse riski, saades tasuks rahulolu saavutatuga ja edu korral ka kasumi. · ettevõtja on novaator, kes töötab välj...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
363 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun