Ühiskonna areng-Industriaal (1)

5 - HALB (1)
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada
~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Kuupäev, millal dokument üles laeti
108 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Õppematerjali autor

Lõik materjalist

1.Mõisted.

Agraarühiskond -Ülekaalus oli suured pered,mis ühendasid mitu põlvkonda.Tegeleti kindlasti põllumajandusega.Mida rohkem leidus talus töökäsi,seda edukamalt oli võimalik ära majandada.Pere oli kokkuhoidev,üksteist aidati ja üksteise eest hoolitseti. Industriaalühiskond - Põhi ressursiks oli masinad , masinatööstus jne.Põhiliseks oli tagada piirangutete turumajandus .Oli massitootmine. Põhiotsustajad olid firma omanikud.Tähtsaks peeti varalist rikkust. Postiindustriaalühiskond - ehk teenindusühiskond .Järgnes tööstusühiskonnale.Seda iseloomustab kõrgtehnoloogia massiline kasutamine.Paindlik sotsiaalne kultuur.Teenindussektoris hõivatute ülekaal.

2.Millised olid tööstusühiskonna kujunemise eeldused ja tagajärjed?

Tööstusühiskonna kujunemise eeldused olid tehnika oluline areng, see võimaldas tootmise mehhaniseerida ja siis läks kõik ladusamalt. Eelduseks oli silmaringi avardumine, hakati nägema laiemalt ja mõtlema tulevikule jne. Kaubanduse laienemine, tekkis rohkem konkurentsi ja ostjaid hakkas juurde tulema jne, tekkis tootmine. Suur eeldus oli transpordi areng . Tänu sellele kaubad liikusid, saadi sidet välis maailmaga jne. Eelduseks oli ka tsunftireeglite asendamine vaba ettevõtluse ja konkurentsiga. Kõik võisid kaubelda, ei olnud selliseid karme piiranguid. Tagajärgedeks oli seisuslike eesõiguste kadumine. Inimesi võrdsustati rohkem. Kaubelda said kõik, tekkis konkurents kaubanduses. Oma arvamusi avaldati rohkem, millega võis saada rohkem ideid juurde kuidas muuta ühiskonda paremaks. Muutused olid ka tööstuses, enam ei olnud ainult põllumehed vaid töölised. Elustiili poolest muutus see et inimesed kolisid rohkem linna poole, kus oli võimalik siis tööd leida, kaubelda jne. Noored suundusid rohkem linna, kus saadi siis sotsiaalset abi.

3.Nimeta tööstus ja teadmusühiskonna iseloomulikke tunnuseid.

Iseloomulikuks tunnuseks on see,et teadmusühiskond ja ka tööstusühiskond muudab töö iseloomu. Iseloomulik oli ka linnaelu , teadmusühiskonnas liikus veel enam inimesi linna,seda tehti aga ka tööstuse ajal.Leibkonna mudelid muutusid,pered olid väiksemad,sest üldiselt nooremad liikusid

Lisainfo

Millised olid tööstusühiskonna kujunemise eeldused ja tagajärjed?
Nimeta tööstus ja teadmusühiskonna iseloomulikke tunnuseid.
Nimeta milliseid muutusi tõi kaasa ja põhjenda miks muutused toimusid 1.tööstusühiskond 2.teadmusühiskond: majanduses,tööhõives,kultuuris,hariduses,peremudelis,kihistumises.
Iseloomusta ja põhjenda elukestvat õpet.
Iseloomusta majandusteooriaid: A.Smith,K.Marxi,M.Weberi,E.Durkheimi.
Iseloomusta ja võrdle modernset ja postmodernset ühiskonda,millised võivad olla kujunemise põhjused,tagajärjed,positiivsed negatiivsed küljed.
Mõisted:Agraarühiskond, Industriaalühiskond, Postiindustriaalühiskond.

tööstusühiskond , teadmusühiskond , moderne ja postmoderne ühiskond

Kommentaarid (1)


Tiina Ott: ootasin enamat
10:00 27-12-2011


Sarnased materjalid

13
docx
21
doc
8
docx
12
doc
1
doc
14
doc
2
doc
5
doc


T e a t a   v e a s t