Sõnu seletav sõnaraamat

Üldehitustööd - mullatööd,vaiatööd,müüritööd,montaažitööd,betoonitööd,katusekattetööd,puidutööd,i solatsioonitööd,viimistlustööd Eriosade tööd- San.tehnilised tööd,Vee varustuse tööd,Kanalisatsiooni tööd,Kütte süsteemi ehituse tööd,Ventilatsioon süsteemi ehituse tööd,Elektri varustuse rajamise tööd, Nõrkvoolu süsteemi paigalduse töö (signalisatsioonid, automaatika ajamid jms.), Hoone automaatikaga seonduv 3. Millisteks osadeks jagunevad ehitusprotsessid.
Ümarmaterjal –  klaasitakse, puhastatakse koorest ja tükeldatakse ristsuunas.  Saadakse:  LAASTUPAKK  d=140 mm, pikkus 0,5 – 0,7 m      VINEERIPAKK, kasepuidust, d= ~200 mm, pikkus 1,2 m      ÜMARPALK, d= 140 mm, pikkus 4,7 m      PEENPALK, d=80­140 mm, pikkus 4,7 m      ÜMARLATT, d=30 – 80 mm, pikkus 4,7 m 2. SAEMATERJALID – saetakse pikisuunas 1) Servatud palk ,  d=140 (180) mm
Ühiskondlik aktiivsus - POSITSIOON 5. JULGUS KAITSTA OMA ÕIGUSI 6. KUTSEHAIGUS 7. PUUETEGA INIMESED 8. SEKSUAALSED VÄHEMUSED 9. PERSONAALNE – ISIKLIK (‘TAVADISKRIMINEERIMINE’) 10. JNE (ERAKOND, VANUS, OSALINE TÖÖAEG, SOT-SEISUND, KARISTUSE KANDMINE…) DISKRIMINEERIMINE VÄLJENDUB · PALGALINE · TÖÖHÕIVE-ALANE · KUTSE- E TÖÖALANE · INIMKAPITALI OSAS MIKS IKKAGI?

Ül on summutada vertikaalsuunalised võnkumised masina liikumisel ebatasasustel ja suurema kiirusega masinate juures säilitada rataste kontakt toetuspinnaga. Elastsete elementide tüübi alusel tuntakse: a) mehaanilist – vedruterasest valmistatud leht-, spiraal- või torsioonvedrusid mis asetatakse raami ja sildade vahele b)
Üürnik on võlgu kolme järjestikuse kuu eest raha (nii kolm kuud üürisummat või ka kolm kuud kommunaalkulusid). Kui üürnik tasub enne talle antud tähtaega võla, on ülesütlemine kehtetu 2. Ilma üürileandja nõusolekuta teeb parendusi, võtab allüürniku, rikub ruume tahtlikult või rikub maja sisekorraeeskirju.
Ühendusteede pind on korruse netopinna osa, mis on ettenähtud hoone osade omavaheliseks ühendamiseks (näiteks trepikojad, mittetehnoloogilised koridorid, liftišahtid evakuatsioonirõdud). Hoone köetav pind on ruumide, mille õhu temperatuur kütteperioodil oluliselt ei reageeri välisõhu temperatuuri muutustele.

Ühel alusel on 120 tk. Teiseks Mosaiik 2, mille mõõtmed on163x122x60. Ühel alusel 120 tk. Mosaiik 3, mille mõõtmed on 246x163x60. Ühel alusel 120tk. Mosaiik 4, mille mõõtmed on 81x81x60. Ühel alusel 40tk. Mosaiik 5, mille mõõtmed on 163x81x60. Ühel alusel 40tk. Kokku ühel alusel kive 11,4m2.
Ühekoopalised - perioodiline Mitmekoopalised-pidevad 22) ühekoopaliste hüdrauliliste ekskavaatorite tööorganiks võib olla a) vastukopp b) kaevekopp c) pärikopp 23) ühekopalise ekskavaatori noole tüübid? Sirge monoplokk nooled; painutatud monoplokk nooled; kaheosalised nooled.
Üldi - selt on kehtestatud, et tehas peab garanteerima oma toodangu müümisel selle tugevuse 95 % tõenäosusega, sellist suurus tähistatakse fk-ga. Selle nn toodangu margi puhul määratakse eel- toodust lähtudes materjali arvutuslik tugevus vastavalt 3 σ reeglile.

Ühendustorustiku materjaliks on PVC plasttoru, SN8, de160mm. Krundisised kontrollkaevud on plastist, D400/ 315 mm Hoonesiseste kanalisatsioonitorustike materjaliks valida UPONORi kanalisatsioonitoru HTP, de50,75 ja110 mm. Torud liidetakse samast materjalist fassonosade ja kummitihenditega.
Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed. Käsikeevitusföönidega teostatakse ristiühenduste ja detailide keevitusi.
Ühel alusel on 7,7m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja need kaaluvad 210kg. Teiseks 225x112,5x80. Ühel alusel on 9m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja kaalub 180kg. Kolmandaks 225x112,5x60. Ühel alusel on 11,5m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja kaalub 130kg.

Üldine reegel on selline, et pigmendi kattevõime on proportsionaalne selle murdumisnäitajaga, osakese suuruse peensusega ja värvi sügavusega. Tavaliselt pigmendid, mis on raskmetallide ühendid omavad suurimat kattevõimet, erandiks on tahm ja ultramariin.
Ülevaate saamiseks on koostatud kõigi erinevate gruppide kahest esimesest segust gaussi kõver (Graafik nr 1.). Tulemustest on näha, et keskmine survetugevus oli 41,2 MPa. Katsetulemustes on näha, et suuri erinevusi katsekehade survetugevuses ei esinenud.
Ühendav element - SISSEPÄÄSU AEROC(autoklaavitud kergbetoonplokkid) küllalt töömahukas, siis enamikul juhtudel tegelevad sellega mitme sõlm(tuulekoda, vestibüül, garderoob, abiruumid(info/kassa), ----Tehisalused---- eriala spetsialistid.

Üldtingimused on koostatud põhimõttel, et vastutuse, riski ja garantiide jagamine lepingu osapoolte vahel oleks sõnastatud võimalikult selgelt, sest ainult maksimaalne avalikkus garanteerib vaatastikuse usalduse ja sujuva koostöö.
Ühel alusel on 405 tk (10,25 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,21EURi. Saadaval samade mõõtmetega veel rohelist (0,33EURi) ning punast ja musta (0,28EURi). Teiseks: 225x112,5x80 (pikkus x laius x kõrgus). Värvus: hall.
Ühendus sisse - ja väljalaskeavade ning mootori silindreite vahel toimub jaotis asuvate kanalite kaudu. Töötab ka väikestel pöörlemiskiirustel KOLBAKSIAALHÜDROMOOTOR Nurga all paikneva võlli ja sfääriliste kolbidega.

Ühe osa – silmale nähtava kiirguse, lainepikkustega vahemikus 380-780 nm. Et kogu päikesekiirgusest mõõtmiseks välja eraldada just see vahemik, tuleb kasutada silma tundlikkuse kõverat imiteerivat valgusfiltrit.
Üldosas on väga detailselt fikseeritud muudatuste mõju hinnale Omanik Nõunik omaniku finantsid on rangelt piiratud, tuleks eelistada 7.Hinnariski jaotus tellija ja ehitusettevõtja vahel ja tähtajale.
Ülesehitamisel on vaja arvestada: 1.liigitada eh. maksumus tema osade ja elementide kaupa 2.liigitada eh. rajamiseks vajalikud kulud nende kulude kandjale järgi → üksikutest ehitustöödeks jaotamine.

Ülemine rest on liikumatu. Alumise resti kallet saab muuta reguleerseadisega 5, mis ühtlasi töötab ka kaitseseadisena, materjali peenestatust saab reguleerida rootori ja purustusresti vahekaugusega.
Üldine toime on tingitud traktori enda võnkumisest, mistõttu vibratsioon mõjub kogu kehale (üldvibratsioon). Näiteks traktoril töötavale inimesele mõjub nii lokaalne kui üldine vibratsioon.
Ülesehituselt on tegemist Tallinna maja hoonetüübi jätkuga, kuid kivitrepikoda kaeti nüüd laudisega üle, et eristada neid elamuid, mis pidid sümboliseerima uut epohhi eestiaegsetest eramutest.

Üldhälveteks on tavaliselt varraskonstruktsiooni (raami) postide algkalded (postide kõrvalekalle vertikaalsihist). Raami üldhälvete suurus sõltub konstruktsiooni kõrgusest ja postide arvust.
Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed.
Üldreegel – mida pehmem ja /või paksem on töödeldav materjal, seda suurem peab olema hamba samm. Vähemalt kolm järjestikust hammast peavad samaaegselt lõikama kogu saagimise jooksul.

Ümberlükkekindlus on tagatud kui kõikidest ümberlüket põhjustavatest jõududest moment punkti A suhtes on väiksem kui kõikidest ümberlüket takistavatest jõududest moment sama punkti suhtes.
Üheks võimaluseks on kasutada keramsiitplokkmüüritist: seina alla laotakse 1…2 rida keramsiitplokke (vt. Joonis 13.9), millega viiakse niiskustundlikum materjal (puit) maapinnast kõrgemale.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest

Ühetalalised kraanad on 25...40% kergemad. Kraanadel tõstejõuga 10 t kasutatakse tõstemehhanismina elektritalisid, mis liiguvad sillatala alumise vöö külge riputatud monorelsil.
Ürg - ja aguaegkonna tard- ja moondekivimeist koosnev kristaalne aluskord 2. Vanaaegkonna settekivimeist koosnev aluspõhi 3.Pudedatest setetest moodustuv pinnakate.
Ühes pakendis on 224 kivi ja ruutmeetris 26. Hall kivi maksab 9EURi/m2. Punane, pruun, must ja karjala 11EURi. Valge 19,4EURi. Kollane ja oranž18,5EURi. Roheline 14,95 EURi.

Ühikmaksumuse meetod on seotud ka ligikaudsete töömahtudega nii maksumusplaanimisel kui -kontrollil. Mõlema meetodi puhul tuleb aga siiski leida küllaltki täpsed töömahud.
Ümarraua külge on kinnitatud 6 mm jämedusest traadist käepide, mis on vajalik šablooni teisaldamiseks. Lattraua ülemine serv ja ümarraud peavad olema täiesti sirged.
Ümarlaua liikmeteks on erinevate mälestiste liikide omanike, Muinsuskaitseameti, omavalitsuste, ühiskondlike- ja mittetulundusorganisatsioonide ja haridusasutuste esindajad.

Ülaltoodu seisukohalt on iseloomulikuks raudbetoonkonstruktsiooniks painutatud raudbe- toonelement (tala), kus väliskoormus kutsub alati esile nii surve- kui ka tõmbepinged.
Ümarad nurgad on vajalikud, kuna siis saab hüdroisolatsioonivõõpa paremini peale kanda ja sellega välditakse riski, et täisnurgad niiskust läbi hakkaksid laskma.
Üle 45 - kraadise kaldega katustel kinnitatakse lisaks diagonaalsuunas iga viies kivi, üle 60-kraadise kalde puhul või suure tuulekoormuse puhul kõik kivid.

Ühel alusel on 224 tk (8,6 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,30EURi KEILA SUUR Keila Suur mõõdud: 207x137x75 (pikkus x laius x kõrgus). Värvus: hall.
Üldine põhimõte – püütakse kasutada ristlõikeid, kus väikese kaalu (s.o ka väikese ristlõikepindala) puhul saavutatakse suur painde- või survekandevõime.
Ülespöörde kõrgus on 20 mm ja seegi seinast eemal, ehkki peab olema süvendis või väljaastuva seinaosa all); - kõikvõimalikud läbiviigud on jäetud tihendamata.

Ühel alusel on 10,3m2. Kaheksa sentimeetrilisi ive 39tk ruutmeetris ning kaalub 176kg. Ühel alusel 8,2m2. Mõlemaid paksusi saadaval erinevates värvides.
Ühetoru küttesüsteem – küttekehadesse antav ja sealt tagastatav soojuskanda ühte ja sama toru pidi Kahetoru küttesüsteem – küttekehad saavad võrdse temp.
Üksikutest energiasäästumeetmest on suurim mõju välisseinte lisasoojustamisel ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisel ning efektiivse soojusallika (õhk-vesi soojuspump,

Üldine reegel on mõõdet kõigi koonuste pinnad ja konutatakse m2 maksumusega, kusjuures sarruste pind = välisseina mõõtude järgi põhiplaanist.
Ülelaske süsteem – on ette nähtud vee üle ja alla laskmiseks ruumidest kus puudub kuivendussüsteem nendessee ruumidesse kus see süsteem on olemas.
Ühel alusel on 540 tk (10,80 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,16 EURi Kui aga osta musta, punast või kollast värvi, siis hind 0,21EURi

Üksikutest energiasäästumeetmest on suurim mõju välisseinte lisasoojustamisel ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisel ning efektiivse soojusallika paigaldamine.
Üheks haruks on ehitusgeodeesia. 2) Geodeesia - On õpetus maa-alade mõõtmisest ja kaardistamisest, samuti maa kuju ja suuruse määramisest.
Ükskopp - ekskavaatorite ehitus, töövarustus (kopad, hüdrovasar, käärid ja purustid). Miniekskavaatorid ja nende töövarustus.

Üksikomaniku puhul on ilmne, et haldusagent täidab omaniku poolt esitatavaid nõudmisi ning nõustab seda omanikku kõigi otsuste tegemisel.
Ül on masina raskuse ülekandmine toetuspinnale ja mootori võlli pöörleva liikumise muutmine masina kulgevaks liikumiseks.
Ühtlaseks nimetatakse sellist alust, mis koosneb ühest pinnasekihist ja ebaühtlaseks kui alus koosneb mitmest erinevast kihist.

Üllatuslikult on olnud üheks sagedaseks põhjuseks majavammi tekkeks ning arenguks ka majaaluste keldrite kasutamise lõpetamine.
Ühelatilisel on vibraator paigutatud lati sisse, kahetalalisel on väga võimas reguleeritava tsentrifugaaljõuga vibraator.
Ülessulatamist vees nimetatakse külmutustsükliteks KK1(F50) Külmakahjustused tekkivad, kuna jää maht on 10% suurem vee mahust.

Ühekihiline autoklaas ehk karastatud klaas on termiliselt ja mehaaniliselt töödeldud erineva paksuse ja värvusega tavaline klaas.
Ühes nurgas on kaheksa tappi, millel on alumine ja ülemine osa. Numbrid on rooma numbritega, mis on tehtud klammerdajaga.
Ühel alusel on 60 mm paksusi kive 540 tk - 10,8 m2. Täisaluse kaal on 1,35 t. Hall 0,13 EURi ja värviline 0,16 EURi.

Ühes pakendis on 400 kivi ja ruutmeetris on 39. Saadaval hall, puanne, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine.
Ühendused on tugevad, tööprotsess kiire, mehhaniseeritav ja automatiseeritav, alandab metalli- ja tööjõukulu.
Ühes pakendis on 96 kivi ja ruutmeetris on 16,7. Teise mõõdud on 240x160x80. Pakendis on 5,5m2 ja kaalub 0,95 tonni.

Üheks võimaluseks on kasutada mobiilseid konditsioneere, mida siis vastavalt vajadusele tõsta ühest ruumist teise.
Ühes pakendis on 350 kivi ja ruutmeetris on 39. Hall maksab 9 EURi/m2. Punane, pruun, must ja karjala 11 EURi.
Ühenduskohtade laienemine on põhjustatud temperatuuri ja niiskuse tõusuga, mis omakorda põhjustab telliste laienemise.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele.
Üleandmis - vastuvõtuakti allkirjastanud ning tagastanud, loetakse tööd Tellija poolt vastuvõetuks.
Ühe tellis - ja silikaattelliskonstruktsioonide kahjustuse liigina vōib esile tōsta erosiooni efekti.

Ülaltoodud on säravamad näited, kuid enamus sildasid olid siiski lihtsakoelised puidust talasillad.
Ülesannete poolest on tähtsaim just krundil, mis seob aluspinna pealse tolmu tagades parema nakke eelkihile.
Ülestõusnud servad - Põhjus: servades ei ole küllaldaselt liimi, tapeedipaani ei ole vajalikult niisutatud.

Üldistatult nimetatakse kaevamiseks b) hüdromehhaaniline töötlemine c) lõhkamine d) kombineeritud
Üheks võimaluseks on ka täiendava veehulga võtmine vastasparda tsisternidesse kui ujuvusvaru seda lubab.
Üldreegel – peab olema suurem ressursside alternatiivselt kasutuselt saadavast tulumäärast.

Ülemised rõdud on jäetud katusega katmata, mistõttu tekivad seinamaterjali ja niiskuskahjustused.
Ühikauto - teoreetiline sõiduk, mis kasutab tee läbilaskvusest sama suure osa kui keskmine
Üle 350 - 400. Piirajate küljes võivad olla lülitid, mis lülitavad välja roolimasina.

Ühikmaksumuse meetod on seotud ka ligikaudsete töömahtudega nii maksumusplaanimisel kui -kontrollil.
Ülevaatlikult on kirjutatud puidukaitsest, sealhulgas keemiline puidukaitse ja immutusvahendid.
Ülejäänud osas on vajalik katuste hooldus või uuendamine lähima ühe kuni viie aasta jooksul.

Ühekihilises plp - s jagunevad eri suurusega laastud ühtlaselt kogu plaadi paksuse ulatuses.
Ühendus äärikuga on võimeline vastu võtma tekkivat nihkepinget ja äärik ei nõtku välja.
Ülepõlenud tellised on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõlenuid tellis on kahvatu värvusega.

Üle 8 - meetrise veesügavuse korral ehitatakse tornpõhjalase (joonis 3.13, b).
Ülevärvimist alküüd - või akrüülvärviga lasta krunditud pinnal kuivada vähemalt 12 tundi.
Üldotstarbelised ehitusvillad - rullvillad(põrandade, lagede, vahelagede, pööningute soojustamiseks.

Ühtseks õhu - ja aurutõkkeks sobivad plastkiled, lamineeritud või bituumenpaberid.
Üldosas on väga detailselt fikseeritud muudatuste mõju hinnale ja tähtajale.
Üheks valikuks on kivipuistega teraskatus, mis on eelnevalt referaadis välja toodud.

Ühikmaksumused on mitmest allikast kergesti kättesaadavad ja saab lihtsalt arvutada.
Üldiselt pee - takse kõige paremaks, kui kasutatav vesi vastab joogivee nõuetele.
Üle 5 - korruselistel hoonetel tuleb viia trepp katusele või pööningule.

Üsna levinud on komme, kus püütakse alumisi palke vahetada hoonet üles tõstes.
Ületab 10 - 20 töörõhust surutakse taldrik sadulast eemale ja klapp avaneb.
Üldtäidlustegur ehk blokktegur, ka veeväljasurve täidlustegur CB =V/LBT, millest

Ülelaskesüsteem on ette nähtud vee üle- ja alla laskmiseks ruumidest, kus puudub
Ühel alusel on 400 tk (10,6 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,18EURi
Üldised ettevaatusabinõud - Peab kindlustama tagasipöörduva kaabli turvalise ühenduse.

Ühel alusel on 315 tk (8 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,24EURi
Ühetegurilisus – ühe ainsa parameetri järgi ehitus maksumuse hindamist.
Ülevärvitav tapeet - ülevärvitav kahekihiline struktuurne paberist seinakate.

Üleminekuajale iseloomulikult on viimasel aastakümnel olnud kõrge remontööde osakaal.
Ülekuumendid on aurülekuumendid või regeneratiivsed ülekuumendid.
Ühiskanalisatsioon – maavaldusest väljaspool paiknev kanalisatsioon.

Üksikust hapniku - või põlevgaasiballoonist vähemalt 5 m kaugusel.
Üldkasutatav katus on katus, kuhu suvalistel isikutel on vaba pääs.
Ülesande skeem on toodud (Joonis 1.). Veetase mahutites ei muutu.

Ümarpalgi puhul on koerakaelatapp 13. Tehtud töö üle vaatamine.
Üldkasutatav katus on katus, kuhu suvalistel isikutel on ligipääs
Ühes otsas on põleti, gaasid väljuvad teisest otsast.

Üleval on nagad, mis kinnituvad pliidi raua taha.
Üheks põhjuseks on kindlasti kõikvõimalikud tingimused.

Ühes pakendis on 576 kivi ja ruutmeetris on 50 kivi.
Ülaosas on süvend haakeseadise konksu tarvis.

Ülevaade sanitaar – ja insenertehnilistest saedmetest.
Ümberehitus - , restaureerimis- ja lammutustööd.
Üldjuhtudel on vaheseinte karkassi samm 600 mm.

Ühes pakendis on 600 kivi ja ruutmeetris on 50.
Ühes pakendis on 144 kivi ja ruutmeetris on 26.
Üleandmis - vastuvõtmisakt peab sisaldama.

Üliõhukesedpoorid on tavaliselt veega täitunud.
Ülaosa on laotud silikaattellistest.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Üldkasutatav pööning - pööning, kuhu mistahes isikutel on vaba pääs.

Vote UP
-5
Vote DOWN
Ülepõletatud tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto