Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ökoloogilised tegurid" - 292 õppematerjali

ökoloogilised tegurid - organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid. Abiootilised tegurid- organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid. Elukeskkond ja kliima(muld, õhk, vesi, temperatuur, sademed, tuul, päikesekiirgus) Biootilised tegurid- organismide elutegevust mõjutavad elusa looduse tegurid, mis tulenevad organismide kooselust.
6
doc

Peamised ökoloogilised tegurid

Peamised ökoloogilised tegurid Keskkond ­ kõik, mis ümbritseb organismi (k.a. laud, toit, sõbrad) Ökoloogilised tegurid on keskkonna üksikud komponendid, mis võivad mõjutada organismi kas positiivselt või negatiivselt Ökoloogilised tegurid jagunevad kahte rühma: 1. Biootilised ­ organismide vastastikmõju. (teised organismid: liigikaaslased, kirbud, bakterid...

Bioloogia - Keskkool
132 allalaadimist
2
rtf

Ökoloogilised tegurid konspekt

Ökoloogilised tegurid Organismide elutegevust mõjutavaid keskkonnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. Vastavalt sellele, kas organisme mõjutavad tegurid on pärit eluta või elusast loodusest, eristatakse abiootilise ja biootilisi tegureid. Abiootilised tegurid on pärit organisme ümbritsevast eluta loodusest. Siia kuuluvad elukeskkonna ja kliimaga seotud tegurid. Kõigi elukeskkondade ­ õhu...

Bioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
1
doc

Ökoloogilised tegurid

1. Ökoloogilised tegurid Ökoloogia - teadus, mis uurib ­ organismide ja keskkonna vahelisi suhteid ning ­ organismide omavahelisi suhteid selles keskkonnas Ökoloogilised tegurid - keskkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust a) eluta ­ abiootilised tegurid b) elus ­ biootilised tegurid Ökoloogilised tegurid soodustavad või pidurdavad organismi elutegevus...

Bioloogia - Keskkool
111 allalaadimist
2
odt

Ökoloogilised tegurid

Keskkonnakaitseprobleemid Globaalsed keskkonnaprobleemid Ökoloogiline kriis ­ inimkonna ja looduse konflikt, mis tuleneb biosfääri materiaalsete ja energeetiliste ressursside piiratusest. Ressursse raisates ja keskkonda saastades jõuab inimkond olukorrani, mis ei võimalda tal enam normaalselt eksisteerida. Energiaprobleemid. Probleemiks on üha suurenev ele...

Bioloogia - Kutsekool
39 allalaadimist
1
docx

Ökoloogilised tegurid ilvese näitel

Ilveste elupaigad paiknevad enamasti jõgede läheduses, kust nad saavad eluks vajalikku joogivett. · Õhk. Ilves kasutab hapnikku hingamiseks nagu teisedki elusorganismid. · Valguse puudumine. Tekutseb peamiselt videvikus ning pimedas, seega ei vaja otsest valgusallikat, on harjunud pimedas tegutsema. ·...

Bioloogia - Keskkool
20 allalaadimist
4
doc

Ökoloogilised tegurid, toimegraafik, biootilised tegurid jne

10.11 ÖKOLOOGILISED TEGURID (LIIGITUS + NÄITED) KESKKONNATEGURID: 1) abiootilised - Kliima (temperatuur, niiskus, valgus, O2 sisaldus) - Elukeskkond (õhk, muld, vesi) 2) Bioloogilised- nt liigikaaslased, teised liigid - Antropogeensed (kuidas inimesed mõjutavad organismide elu) VALGUSE JA TEMPERATUURI MÕJU ORGANI...

Bioloogia - Keskkool
81 allalaadimist
14
docx

Ökoloogilised põhimõisted ja käsitlusviisid

Kuidas nimetatakse järgnevat reeglit: "Mingis kasvukohas piirab taime kasvu kõige enam see tegur, mis rahuldab taime kasvuks vajalikku kõige vähem." Vastus: miinimumireegel 5. Kas väide on tõene või väär? "Kui kliima on taimeliigi levila ulatuses mitmesugune, siis eelistab liik sellist kasvukohta, kus ökoloogiliste tegurite koosmõju kompenseerib kliima erinevuse ja tegurid vastavad kõige vähem ökoloogilisele amplituudile." Vastus: Väär 6. Vali sobiv mõistesõna tsönopopulatsiooni koosseisu iseloomustamiseks. a) Vegetatiivse paljunemise osatähtsus, milles avalduvad vegetatiivselt ning generatiivselt uuenenud isendite erinevused – geneetiline koosseis, b) Kahjustavate tegurite mõju – seisundiline kooseis, c) Tsönopopulatsiooni nõudluste ja keskkonnatingimuste kooskõla. –...

Bioloogia -
13 allalaadimist
6
odt

Ökoloogilised globaalprobleemid

· Loodusvarade kasutamine. · Inimeste toidupuudus. Mullastiku hävimine: Mullakaitsest ei saa üle ega ümber! Muld on elu alus nii kaudses kui ka otseses mõttes. See on üks suuremaid rikkusi, mida tuleb kaitsta niisama hoolsalt kui õhku, vett või mõnda haruldast taimeliiki. Veel kõigest mõned inimpõlved tagasi pidasid eestlased...

Bioloogia - Kutsekool
119 allalaadimist
9
doc

Ökoloogilised globaalprobleemid, happesademed ja kasvuhooneefekt.

Kui XX sajandi alguses oli see ligikaudu 1,5 miljardit, siis käesoleva sajandi alguses juba 6,1 miljardit ning aastaks 2050 prognoositakse elanike arvuks 9 miljardit. Inimkonna kiire juurdekasv tekitab hulga ökoloogilisi globaalprobleeme.Üheks oluliseks globaalprobleemiks on toidupuudus. Vaatamata nüüdisaja meditsiini kõrgele arengutas...

Bioloogia - Kutsekool
127 allalaadimist
3
docx

Ökoloogilised Faktorid

Keskkonnateguriteks nimetatakse nii biootilisi kui ka abiootilisi keskkonna komponente, mis mõjuvad organismile. Biootilised tegurid - avalduvad teiste org. mõjus. ( sümbioos, kisklus, parasitisim jne ) inimtegur, ehk antropogeenne tegur Abiootilised tegurid - eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. ( päikesekiirgus, mu...

Bioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
16
ppt

Ökoloogilised globaalprobleemid.

Toidupuudus Mulla hävimine.Maavarade kasutamine. Ökoloogilised globaalprobleemid Hapestumise probleemi põhjused: Kütuste põletamine, põlevkivi põletamine, tööstuste saaste, transpordist pärit saaste. Probleemi tagajärjed: Kahjustab metsi, mulda, taimejuuri, veekogude elustikku, kultuuriväärtusi ning orgaanilise aine lagundamine aeglustub Probleemi...

Bioloogia - Kutsekool
38 allalaadimist
1
docx

Bioloogilised tegurid

Ökoloogilised tegurid ­ kekkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust Abiootilised tegurid ­ on pärist organisme ümbritsevast eluta loodusest: 1)kliimategurid: temp, sademed, tuul; 2)elukeskkond: õhk, vesi, muld Biootilised tegurid ­ tegurid, mis tulenevad organismide kooselust; mõju võib olla kasulik, neutraalne või kahjulik Antropogeensed tegurid ­ inimtekkelised tegurid, inimtegevuse mõju...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
3
docx

Abiootilised, biootilised, antropogeensed tegurid

KT teemad: I Mõisted: 1)Abiootilised, biootilised, antropogeensed tegurid + näited 2)Alumine taluvuslävi, ülemine taluvuslävi, ökoloogiline amplituud, ökoloogilise teguri optimum 3)Sümbioos, konkurents, parasitism, kisklus, kommensalism, herbivooria + näited 4)Toiduahel, toiduvõrgustik + arusaamine 5)Produtsent, konsument, destruent + arusaamine 6)Biotsönoos, ökotoop 7)Populatsioon, populatsiooni lai...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
2
doc

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid

Too kolm näidet asulate paiknemist mõjutavate a) looduslike tegurite kohta Kliima (parasvööde, lähistroopika), Veekogu lähedus (Niiluse delta), Tasandikuline pinnamood (Mesopotaamia madalik). b) majanduslike tegurite kohta transport-meretransport (hansa linnad- tartu, pärnu), põllundus( Suur-Hiina tasandik), maavarade leiukoht-kaevandus...

Geograafia - Keskkool
46 allalaadimist
2
docx

Ökoloogilised globaalprobleemid

Probleemide tekke põhjuseks võib lugeda inimkonna kiire juurdekasvu. Suuremaks probleemiks loetakse toidupuudust, kuid probleeme on veel ja veel. Mullastiku hävimine on üks ökoloogilne probleem. Hävimist põhjustavad inimtegevus kuid ka looduslikud tegurid . Erosi...

Bioloogia -
3 allalaadimist
5
docx

Globaalsed ehk üleilmsed keskkonnaprobleemid on riigipiire ületavad ökoloogilised nähtused.

Kõige suuremad ohud (Steffen jt, 2015) Biosfääri terviklikkus Biogeokeemiliste ringete häirimine Maa-süsteemi muutused ­ maakasutuse muutused, maakasutuse intensiivistumine Kliimamuutused Lisaks ookeanide hapestumine, osooniaugud, atmosfääri saaste (nt aerosoolid), magevee kasutus jt Mis juhtub kui see tu...

Keskkond - Keskkool
2 allalaadimist
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

klass Kai Mänd Õpik lk. 12 1. Selgitage ökoloogilise teguri mõistet. Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnaregurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest; jaotatakse abiootiliseks ja biootiliseks. 2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks? Tegureid, mis mõjutavad organismide elutegevust...

Bioloogia - Keskkool
1953 allalaadimist
20
ppt

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Metskits ja metsmaasikas

Ökoloogia ja keskkonnakaitse Metskits ja metsmaasikas Õpetaja: Liivi Plint Koostaja: Ave Rosenberg Metskits Metskits (Capreolus capreolus) Välimus Kerge keha ning tugevad, kuid peenikesed jalad. Karvastik soojematel aastaaegadel punakaspruun, talvel hallikas. Kitse sabaümbrus on aasta läbi valge, mida kutsutakse sab...

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
1
docx

12.klass Bioloogia küsimused lk. 12

Selgitage ökoloogilise teguri mõistet. Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnaregurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest; jaotatakse abiootiliseks ja biootiliseks. 2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks? Tegureid, mis mõjutavad organismide elutegevust (nt. õhk, vesi ja muld). 3. Mil...

Bioloogia - Keskkool
21 allalaadimist
1
doc

Biosfääri mõisted

Biosfääri suuruseks umbes 30km. (15 alla, 15 üles). Bioom ­ Makroökosüsteem (ühe taimkatte ja kliimavööndi või kõrgusmäestiku kõrgusvööndite kogum). Piiriefekt ­ kõige tihedamini koondunud õhu, vee ja maapinna kokkupuutepunkt. Litosfäär ­ maapind/ -põu. Atmosfäär ­ õhk jms. Hüdrosfäär ­ Kõik vaba veega seotu. Planeedi boimass ­ kõikide eluslooduse ojb. Eluslooduse masside ko...

Ökoloogia - Keskkool
27 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun