Sõnu seletav sõnaraamat

Õhupidavus on mõõdetud õhulekketestiga (EVS EN 13829) ja tulemused on esitatud kahel viisil (vt. Tabel 4.4):  õhulekkearv, q50 m3/(hm2), mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri piirdetarindite (sh. vahelaed ja siseseinad) pindalale;  õhuvahetuskordsus 50 Pa juures n50 h-1, mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri sisekubatuurile.
Õhksideained – kivistub ja säilitab oma tugevuse ainult õhus (lubi, kips, magnesiaalsideained, anhüdriit), saab kasutada vaid kuivades kohtades 2. Hüdraulilised sideained – vajavad kivistumiseks vett (tsement ja selle eriliigid, hüdrauliline lubi)
Õõtsumisel on negatiivne mõju: (vt. Tahvel 5.XII) ♦ tekitab merehaigust, ♦ võib põhjustada lasti nihkumist ja ohtlikku kreeni, ♦ tekitab laevakeres ohtlikke pingeid, ♦ halvendab mehhanismide töötingimusi, ♦ halvendab sõuseadme töötingimusi, ♦ suurendab laeva veetakistust, ♦ põhjustab kiiruse langust, ♦ põhjustab kütusekulu suurenemist

Õõnesplokkide netomahukaal on 2000 kg/m3 ja täisplokkide mahukaal 2100 kg/m3 Õõnesplokkide garanteeritud keskmine survetugevus netopinnale on 18 MPa ja täisplokkidel 25 MPa Veeimavus on maksimaalselt 8 % Külmakindluse klass on F50 Tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei soovitata betoonplokke kasutada Muud müürimaterjalid
Õlisi - määrab konsistentsi Viskoossus • vaike (tõrvi) Toimub +60 kraadi juures; Viskosimeeter - suurmas veeanumas • parafiini - muudab hapraks olev väiksem bituumeni anum, mille põhjas kuulklapiga suletav standartne ava (10 mm või 5 mm). • (asfalteeni) Mõõdetakse aeg sekundites 50 cm3 bituumeni läbivoolamiseks.
Õhupidavus on mõõdetud õhulekketestiga ja tulemused on esitatud kahel viisil:  õhulekkearv q50, m3/(h·m2), mis iseloomustab õhulekke suurust 50 Pa juures jaotatuna elamu piirdetarindite pindalale;  õhuvahetuskordsus 50 Pa juures n50, h-1, mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna elamu sisekubatuurile.

Õlibaasilised hermeetikud - madal hind; koosnevad täitematerjalidest(savi)+ õlikomponendid • Butüülhermeetikud –lahustid+ savi või kriiditäidisega; • Akrüülhermeetikud- • Latekshermeetikud-lõhn puudub, kerge kasutada, säilib -15 a, • Lahustibaasil hermeetikud- eraldub ebameeldiv lõhn, hea kleepumisvõime ilma krundita.
Õhuniiskus on kõige madalam kevadel ja kui peaks juhtuma soe ning kuiv mai, on mõningane oht, et ehitusplatsil pikalt seisma jäänud lauad kuivavad oluliselt alla 18%. Kui nüüd sellised lauad voodris tihedalt kokku pressida, võib nende niiskumisel vihmasajus juhtuda, et paisumise tagajärjel kummub osa voodrist lahti.
Õhkkuivatus –  õhu käes (ei saa viia alla 15 %), pikk protsess 2. KAMBERKUIVATUS – spetsiaalsetes ruumides, kõrgel temperatuuril (80 –  100 C), läheb energiat, protsess on kiire 3. ELEKTRILINE – kõige kiirem (10 – 12 h), puit kuivab ühtlaselt

Õhklubi – ehk harilik lubi, saadakse kaltsiumkarbonaatsete kivimite põletamisel.
Õõnesplokkide tihedus on vähemalt 2000 kg/m3, täiskividel vähemalt 2100 kg/m3. Arvutuste aluseks on normaliseeritud survetugevust Fb (määratakse 95 % tõenäosusega). Mördil peab olema ehitise projekteeritud kasutuseale ja konkreetsetele kasutamistingimustele vastav küllaldane kestvus.
Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega (või ka vesilahustega) segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad: õhklubi, ehituskips, kipsanhüdriit, Hüdraulilised sideained võivad pärast tardumist kivineda nii õhus kui ka vees.

Õhuleketega seinapind on toodud Joonis 7.10, sellele elamule oli lisatud ka soojustus ja tuuletõke. Palgi vahedest lekkiva õhu põhjuseks võib olla palkide ebaühtlane vajumine, tihendusmaterjali väljakukkumine (sammal, takk või vill) või palkide mädanemine.
Õlivabad määrded - lubimääre, seepmääre; Sideaine järgi jagunevad: segunevad betooniga kergelt, kuid detail ei muutu • Õhkmördid - sideaineks lubi, kips, savi või mõni õliseks muu õhksideaine; kasutamine ainult kuivades Vormide vormimine: kohtades
Õhukesekihi - Kergmört mört (0,5 …3 mm) Savitellis M10-M20 0,30 0,30 0,15 M2,5-M9 0,20 M1-M2 0,10 Silikaatkivi M10-M20 0,20 0,40 0,15 M2,5-M9 0,15 M1-M2 0,10 Betoonkivid M10-M20 0,20 0,30 0,15 Poorbetoonkivid M2,5.M9 0,15 Tahutud looduski- M1-M2 0,1

Õlimäärded - parafiinmääre, naftamääre jne; ei • Plaatimissegud - ülesandeks plaadi kinnitamine segune betooniga, seega efektiivsemad; liiga paks seinale või põrandale (viimasel juhul ka kandma määrdekiht muudab detaili õliseks koormust)
Õlilakid ehk lahustipõhised lakid, kuivavad oksüdatsiooni tulemusel (üsna kaua). Kui lahusti on aurustunud, reageerib õli õhus oleva hapnikuga ning muudab kuivanud lakipinna nii tugevaks, et see enam lakibensiiniga töötlemisel ei pehmene.
Õõnsusega polüvinüülkloriid - profiilidest. Plastaken on väga tihe, piikaealine, ning ei vaja lisaviimistlust. Tihendusmaterjalid on elastsed ribakujulised materjalid, milliseid kasutatakse mitmesuguste vuukide, uste, akende jne. tihendamiseks.

Õhuvahetus on elamute sisekliima seisukohast ülimalt oluline, kuid õhuvooluhulkade valikul tuleb leida kesktee süsteemi käigushoidmise kulutuste ja võimalike inimeste tervist ning mugavust mõjutavate tegurite vahel.
Õhukeste metall - lehtede ja värvilisest metallist toodete keevitamisel, samuti remonttöödel Gaaskeevituse puhul on soojusallikaks keevituspõleti leek mis tekib põlevgaasi ning tehniliselt puhta hapniku segu põlemisel.
Õhuvõtu - ja heitõhu avad kaetakse välisrestidega. Pärast soojustagasti läbimist on õhutemperatuur piisavalt madal, et põhjustada kondensaadi tekkimist heitõhu kanalile, mistõttu tuleb ka see isoleerida.

Õlivärvidel on omapärane vananemisviis, pind muutub matiks ja kriidistub, et seda ära hoida, lisatakse koostisesse sikatiive ( plii, tsink jne). Õlivärvid on väga elastsed ja head ilmastikutinimuste suhtes.
Õgvendamise juures on keerulise kujuga autoplekki vaja toestada väga erinevatest kohtadest, seepärast on ka plekksepa alasid erinevate kujudega, et saada toestatavale kohale võimalikult tihedalt ligi.
Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega(või ka vesilahustega) segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad • Vee keskkonnas on nende kivinemine takistatud.

Õhuvahetus elu - ja magamistoas Sisekliima klass Põranda pinna kohta, Õhuvahetuskordsus, h-1 Inimese kohta, l/s l/(s·m2) (ruumi kõrgus 2,5 m) I 10 1,4 2,0 II 7 1,0 1,4 III 4 0,6 0,9
Õmblused – jalanõusid poes vaadeldes on aeg-ajalt isegi silmaga näha, milliste õmblused on tugevamad ja korralikumad ning millel kipuvad juba uuena niidiotsad narmendama.
Õli vool on kas suletud, avatud kanal pumbast silindrisse, avatud töösilindrist paaki või avatud mõlemad klapid (tööorgani ujuv asend). Valmistatakse ka kraanjaotureid.

Õõtsuvuseks nimetatakse vabalt veepinnal ujuva laeva võnkuvat liikumist välisjõudude mõjul. Õõtsumine lakkab peale mõju lõppemist hõõrdumise ja õhutakistuse mõjul.
Õhukesekihi - ja kergemördi mark on vähemalt M5; 2. fxk1 väärtused kehtivad nii täidetud kui täitmata vuugi korral, fxk2 väärtused ainult täidetud vuukide puhul;
Õõnespaneelid on eelpingestatud või eelpingestamata raudbetoonpaneelid, mille sees on piki paneeli ümmargused või piklikud õõnsuses paneeli omakaalu vähendamiseks.

Õõnesplokid on valmistatud portlandtsemendist, veest, sobivatest mineraalsetest täiteainetest koos või ilma lisanditeta vibropressimise meetodil ja aurutamisega.
Õhuvahe on vajalik ka siis, kui välisvooder on niiskust mitteläbilaskvast materjalist, mis ei võimalda hoone seest tuleva niiskuse loomulikku eemaldumist.
Õligeel on looduslike õlide ja sünteetiliste vaikude segu (meenutab pehmet vaha). Saadaval topsides, millest saab seda otse kangaspadjaga võtta.

Õõntega plokke on võimalik raudbetoonvahelagedega tuleks täita mitmesuguse hoone puhul võib kandvad teha igal juhul ühe täiteainega ja armeerida.
Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega (või vesilahustega) segatult õhk käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad.
Õhu veeaurusisaldus on kõrge siis, kui õhuvahetus ruumides (ventilatsioon) ei toimi korralikult või ruumides on suur niiskustootlus.

Õhukesed kivikonstruktsioonid on ebasobivad ja nende isoleeritavust saab parandada helisid summutava mitmekihilise plaatkonstruktsiooni abil.
Õõnes silikaattellis – Vt silikaattellis, selle erinevusega, et silikaatellisel on õõnsused, mis muudavad antud kivi kergemaks.
Õli 45 - 60%, vaiku 13-42%. 4. Milline on kõige kvaliteetsem bituumen? Looduslik bituumen on kõige kvaliteetsem.

Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad nind oma tegevuse säilitavad.
Õlikettal on nokake , mis kindlustab õli kandmise laagri tööpindadele ka võlli väikeste pöörete korral.
Õõnespaneel – toetada mõlemast otsast tellis- või plokkmüüritisele vähemalt 12 cm ulatuses kogu laiuses.

Õhurõhkude erinevus on omakorda tingitud sooja väljatõmbeõhu ja külma välisõhu temperatuuride (masside) vahest.
Õlivärvidel on iseloomulik: • pikk kuivamis aeg • kiire kuivamine • pind kriidistub ja pleekib
Õlilakid - saadakse loodusliku- või tehisvaigu taimeõliga keetmisel ja lahustiga vedeldamisel.

Õlg - ja roomatt, mis on saviga segatud tihedus 900kg/m³) või immutatud antipüreeniga.
Õõnessilikaattellised – täiendavat viimistlust mittevajavate puhasvuukseinte ja müüride ladumiseks.
Õlivärv – värvipigmendi sideainena kasutatakse õli. Kasutamine: puitpinnad jm

Õhuvahetus on sel juhul reguleeritav, kontrollitav ja õhk vajadusel filtreeritav.
Õhukesed lehed on paksusega 0,5-4mm, paksud aga 4-140mm, pikkus 6-8m, laius 1,5-2m.
Õhklubi - Lubi, mis seob õhust süsihappegaasi ja kõvastub selle toimel.

Õlibaasilised hermeetikud - madal hind; koosnevad täitematerjalidest(savi)+ õlikomponendid
Õlikatla häälestamiseks on vaja teha põlemisgaaside analüüs ja vastavaid mõõtmisi.
Õhuke teras - , vask-, alumiinium- või roostevabast plekist katusekate;

Õhukene latt - kitsas plaadi riba, kasutatakse keeviskonstruktsioonides.
Õlilakk on tugev ja kulumiskindel, tuntud oma kõrgläike poolest.
Õõntega plokke on võimalik täita mitmesuguse täiteainega ja armeerida.

Õhuniisutamisel on oluline teada, et niisutamisega ei tohi minna liiale.
Õhu eelsoojendid on aurülekuumendid või regeneratiivsed ülekuumendid.
Õhu liikumiseks on vajalikud uksealused pilud või värskeõhurestid.

Õige veluur - Katsudes sama sametine kui eelmine, aga naturaalne.
Õlivärv - lahustipõhine värv, mille sideaineks on värnits.
Õlivärvid on heade katteomadustega ja need on ilmastikukindlad.

Õõtsumist on võimalik summutada kuni 90%. (Vt. Tahvel 5.XVII).
Õhumüraisolatsioon on enamasti ebapiisav just madalatel helisagedustel.
Õlivärvid - Sideaineks kuivav õli, lahustiks on lakibensiin.

Õhupoorid ehk õõned >10 mikrot • Kapillaarid > 0,1mikrot
Õhkmörtide sideaineks on lubi, kips, savi või mõni muu õhksideaine.
Õlivärv on veekindel ja hea korrosioonikaitse võimega.

Õhksideained - kivistuvad õhu käes ja ei talu hiljem vett
Õhutihedus on oluline, et väikse U-arvuga piire toimiks.
Õhkkuivatamine on kõige lihtsam meetod puidu kuivatamiseks.

Õhukest metall - lehte või kitsasilmalist metallvõrku.
Õhusaaste - hapniku mõju, väävliühendid, soolad
Õhksideaine on õhklubi, hüdrauliline – tsement.

Õõnesplokid – kande- ja vaheseinte ladumiseks.
Õõtsumise ulatus – kahe järgneva amplituudi summa

Õliantiseptikud on tumedad venivad vedelikud.
Õpilase ees - ja perekonnanimi Õpperühm

Õlivärvidega töötamiseks on mitmekihiline maalimine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Õhkvahe on vajalik ka läbi seina seestpoolt väljapoole difundeeruva veeauru seinast väljajuhtimiseks ning õhurõhkude erinevuse tasandamiseks üle vihmatõkke, mis väldib vee pressimise seinatarindisse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õhulekkearvu piirväärtuseks on seatud elamutel 3 m3/(h·m2) ja muudel hoonetel 6 m3/(h·m2). Elamute õhupidavamate piirete nõue tulenes tõenäoliselt nende suuremast niiskuskoormusest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õõnestellis - survetugevus 7,5- 25 Mpa, kasutatakse kande- ja vaheseina ehitamiseks. Ei või kasutatada väga niisketes ruumides.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Õõnespaneeli seisukohalt on paneeli toetuspinna pikkus > 65-100mm Helipidavus
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto