Sõnu seletav sõnaraamat

Äriplaan on planeerimisvahend, mis asetab organisatsiooni juhtimisotsuseid laiemasse konteksti, näidates ära firma tegevussuunad funktsionaalsetes valdkondades (nt tootmises ja teeninduses, tootearenduses, inimressursside juhtimises, turunduses ja mujal). Turundusplaan on osa äriplaanist või sellega tihedalt seotud dokument, mis kirjeldab organisatsiooni turunduse lähtekohti ja korraldamist.
Äriplaan on hea vahend, kui soovitakse oma töötajatele firmat ja selle eesmärke ning tulevikuplaane tutvustada; 4. äriplaan võimaldab hinnata oma edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga; 5. ettevõtja vajab äriplaani ka siis, kui tahab saada ettevõttesse investeeringut või laenu.
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid: uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms); • asendiplaanid, skeemid; • võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms; • hinnapakkumised 20. Konkurentsieelis on ettevõtte pakutava toote või teenuse omadus, mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda pakkuda või pakuvad seda halvemal tasemel.

Äriplaan on äriidee müük, mis on hädavajalik pangalaenu taotlemisel konkurentsi tingimustes. Kirjalik plaan on ühtlasi vahendiks, mille abil ettevõtja saab vahendada informatsiooni ettevõtte kohta teistele isikutele, näiteks finantseerijatele v oma teenistujatele (Pickle, 1. osa, 1991, lk. 14).
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid:  uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms);  asendiplaanid, skeemid;  võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms;  hinnapakkumised (vt lisa 1). Kindlasti ei tohi jääda lisadesse oluline, kuid tekstis kajastamata informatsioon.
Äriplaani sihtgrupid - Ettevõtja ise  Kaasomanikud, asutajad  Laenuandjad, eelkõige pank  Ettevõtluse tugisüsteem (toetused, inkubatsioon)  Riskikapital ja äriinglid  Potentsiaalsed võtmetöötajad  Ettevõtte omanikud  Koostööpartnerid (Teised ettevõtted, kohalik omavalitsus)

Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab. Ettevõte ei saavuta kiiret arengut, kui tal puudub eesmärk ja teadmine, kuidas seda
Äriplaani koostamiseks on mitmeid võimalusi: 1. ettevõtte juhtidel oleks tegevuskava, millest otsuse langetamisel lähtuda; 2. äriplaani ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse eri aspekte ning küsima endalt küsimusi, mille peale ta muidu ei tuleks;
Äriplaan on koostatud eesmärgiga hinnata ettevõtte võimalikke tulusid/kulusid (sh stardikapitali), kindlustada esialgu ühele omanikest teatud sissetulek, edaspidise võimaliku arengu võimalustega teisele omanikule sissetulek (dividendid).

Äriplaan on eelkõige kommunikatsioonivahend, mis on mõeldud informatsiooni edastamiseks laiale inimeste ringile, näiteks rahastajatele, võimalikele äripartneritele, kaastöötajatele, mõjukatele äripartneritele ja nii edasi.
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab.
Äriplaani koostamiseks on olemas erinevaid skeeme, kuid hoolimata sellest, millise skeemi valite, on oluline selle koostamise juures, et kõik vajalik oleks analüüsitud ja kirjeldatud.

Äriplaan on äriidee detailne lahtikirjutus soliidse dokumendina, mida vajab ettevõtja: • Eelkõige ise oma äriidee tasuvuse hindamiseks ja tegevuse planeerimiseks.
Äriplaanis on seotud ühtseks tervikuks nii ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalikud põhimõttelised käitumisjooned ehk strateegiad kui ka operatiivsed taktikad.
Äriplaan – Äriplaan on äritegevuse planeerimise ja analüüsimise tulemusel tekkiv kirjalik dokument, mille järgi mõeldud äriideed ellu viiakse.

Äriplaan on strateegiline dokument, milles näidatakse ära ettevõtte olemus, tegevussuunad ja eesmärgid ning see sisaldab finantsprognoose.
Äriplaan – ettevõtte detailne ja põhjendatud äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosiga.
Äriplaan on kirjalik dokument, mille koostamisel mõtleb ettevõtja üksikasjalikult läbi oma äriidee ja selle realiseerimise kava.

Äriplaan on aga ka sel juhul mõõdupuuks, millega saab võrrelda tegelikke tulemusi, analüüsida kõrvalekaldumiste põhjuseid.
Äriplaani elluviimisel on tegemist tugeva ja heade kogemustega meeskonnaga, seetõttu oleme kindlad käesoleva äriplaani õnnestumises.
Äriplaan on ettevõtja kirjali document oma ettevõtte äriideedest ja eesmärkidest ning nende saavutamise võimalusest.

Äriplaani koostamine on vägagi kasulik, kui tulevikus tekib soov rajada ettevõte, siis on eeltöö äriplaani koostamiseks tehtud.
Äriplaan on äriidee edasiarendus, terviklik ja süsteemne käsitlus hinnangutes, arvudesja rahalises väljenduses.
Äriplaan on koostatud Pärnu Maakonnas Tahkuranna vallas Võiste alevikus asuva Vaariku turismitalu arendamiseks.

Äriplaan on dokument, mis sisaldab informatsiooni äri edukuse kohta kavandatud toodete teenuste realiseerimisel.
Äriplaan on tehtud 3 aasta peale, seega selgub tegutsemise käigus, kas äriplaan on kindel või mitte.
Äriplaan on koostatud vaid finantseerimise tagamiseks ja hoolitakse vähe, kuidas äriplaani rakendada.

Äriplaan on tähtis ja see peab põhinema realistlikul ja täpsel informatsioonil. (Schaefer 2010)
Äriplaan on koostatud Saare Maakonnas, X vallas X külas asuva Ruudi turismitalu arendamiseks.
Äriplaan on aluseks äririski hindamisel, mis mõnel juhtumil on ekvivalentne panga riskiga.

Äriplaan – PROJEKTI MAJANDUSLIKU HINDAMISE ALUS Tulud Tulude prognoos turu-uuringu alusel.
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus (kava äriidee elluviimiseks) intregeerimine.
Äriplaan - ettevõtja meeskonna dokument firma juhtimiseks ja/või investorite kaasamiseks

Äriplaan – kirjapandu, on majandustegevuse programm lähimaks ja kaugemaks tulevikuks.
Äriplaan on koostatud Pärnu maakonnas, Pärnu linnas asuva t- särgi poe arendamiseks.
Äriplaanil on alati autor ja koostamise kuupäev • Äriplaan ei ole muutumatu dokument.

Äriplaan on ettevõtja käsiraamat, sellega ta saab küsida enda ideele raha.
Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel saadav kirjalik dokument.
Äriplaani valmistaja on gümnaasiumis majanduskallakuga klassis õppiv gümnasist.

Äriplaan on samal ajal eelduseks krediidi ja rutiini ja rütmi arvel.
Äriplaan on tal selleks vaja, et tutvustada oma ideid inimestele.
Äriplaani autor on ainuomanik firmas, ettevõtte vormiks on osaühing.

Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel tekkiv kirjalik
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid:
Äriplaan on potentsiaalsele investorile esmane infoallikas.

Äriplaani elluviimist on plaanis anda välja talu tutvustav voldik.
Äriplaan on idee edukaks elluviimiseks väga oluline.
Äriplaan on oma olemuselt lahtikirjutatud äriidee.

Äriplaanides on liiga optimistlikud müügiprognoosid.
Äriplaan on ettevõttele tegevusjuhendiks.

Äriplaan on koostanud Tallinnas.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto