Sõnu seletav sõnaraamat

Ärev - vältiv - ei otsi emaga lähedust, last ei häiri võõraga üksi jäämine 3. Ärev-resistentne (1/3 ärevalt seotud) - laps on väga häiritud, kui ema lahkub ega luba võõral end lohutada, taaskohtudes otsib emaga kontakti, samas ei lase end lohutada, hoidub ema lähedusse ja on ärev 4. Ebakindel desorganiseeritud - laps on emaga uuesti kohtudes segaduses, võib „kangestuda” остолбенеть või teha stereotüüpilisi liigutusi
Ärevad päevad – kas tõesti nullitakse nüüd kõik vabadusepüüded ära, kas tõesti läheb elu vana rada pidi edasi? Mihkel kirjeldab oma tundeid tol hetkel nõnda: „Siin polnud tegemist enam poliitilise kliima ajutise jahenemisega, Moskvast ähvardas juba päris rahet kaela tulema hakata. Lootused IMEle, liidulepingule, õigusriigile, konstitutsioonilistele garantiidele lõhkesid üksteise järel nagu seebimullid.
Ärevus – rahustav, kinnitav käitumine 2. psühholoogilise kontakti loomine Meeletus – kui klient on med-lt stabiilne, siis 3. probleemi uurimine protsessi aeglustamine 4. tunnete väljendamise julgustamine Kaos – struktuur, valmis plaan 5. varasema toimetuleku uurimine Irratsionaalsed emotsioonid – mõtlemine 6. kognitiivse funktsioneerimise taastamine Frustratsioon ja pinge – katarsis ja 7. tagasiside.

Ärev - vältiv Seotus ei otsi lähedust emaga last ei häiri võõraga üksi jäämine • • Ärev-resistentne seotus hoidub ema lähedusse ja on ärev laps on väga häiritud, kui ema lahkub ega luba võõral end lohutada taaskohtudes otsib emaga kontakti, samas ei lase end lohutada
Ärevus – sisemine pinge ja rahutus, võimetus lõõgastuda, sageli pingetunne, kergesti ehmumine tühistel põhjustel, erutuvus ja ärritatavus, hirm kaotada kontroll enese üle, surmahirm, südame kloppimine, higistamine, hingamisraskus, õhupuudus, iiveldustunne, lihaspinge, unetus.
Ärevushäired – paanikahäire, agorafoobia, spetsiifilised foobiad, sotsiaalfoobia, üldistunud ärevus, depressiooniga ärevus, obsessiiv kompulsiivne häire, post- traumaatiline stresshäire, äge stressreaktsioon, ärevushäire kehalisest haigusest, ärevushäire keemilisest ainest.

Ärevushäireid on väga erinevaid, peamised neist on: • üldistunud ärevushäire • paanikahäire • foobiad • somatisatsioonihäire • traumajärgne ärevushäire Ärevushäiresse võib haigestuda igaüks, selle eest ei kaitse haridus, jõukus või arukus ega ka nende vähesus.
Ärevus – ja depressioonihood  Astus armeesse Silas Tomkyn Comberbache’ i  nime all   Ebaõnnelik abielu Sara Frickeriga  1804 reisis Sitsiiliasse ja Maltale  Rahalised raskused  Signeeris tööd S.T.C. või Estese 
Ärevuse uurimiseks on kasutatud naha galvaanilise reaktsiooni registreerimise meetodit, Rorschachi testi, assotsiatsiooni jm. Paljud autorid, nt Harry Sullivan ja Raymond Cattell, kalduvad ärevust vaatlema kui kohanematust keskkonna või situatsiooni nõudmistega.

Ärevuse keskmeks on sundmõtted isiklikust läbikukkumisest (Mikulincer, 1994). Sundmõtted on nagu soovimatud mõttedki – nad keskendavad tähelepanu enese ebaadekvaatsusele, tekitades muuhulgas negatiivseid emotsioone ja õõnestades enesehinnangut.
Ärevus on normaalne reaktsioon stressile, murele või ohule, kuid kui ärevus muutub väga tõsiseks või kauakestvaks või ei ole olukorraga proportsioonis, hakatakse seda nimetama ärevushäireks. (Baldwin 2005)
Ärev - resistentne seotus (~1/6) * Hoidub ema lähedusse ja on ärev * Laps on väga häiritud, kui ema lahkub ega luba võõral end lohutada * taaskohtudes otsib emaga kontakti, samas ei lase end lohutada

Ärevus - ärevust põhjustab mingi olukorra määramatus, info puudus, võimalikud ebameeldivused. Frustratsioon- psühhiline pinge seisund, kui inimene ei saa oma eesmärki saavutada mingi eesmärgi tõttu.
Ärevus on emotsionaalne reaktsioon ohutundele, mis signaliseerib, et inimese kinnistunud minakäsitlust ähvardab desorganisatsiooni oht, juhul kui tegeliku olukorra omaksvõtt jõuab teadvuse sfääri.
Ärevus on peamine motiveeriv jõud ja pinge allikas Isiksuse intergreerimiseks peab ego moonutama ärevust tekitavaid impulsse või blokeerima nende väljendusi normaalne isiksus - kaitsemehhanismid

Ärevus – on emotsionaalne seisund, mida tekitavad võimalikud või tõenäoliseks hinnatud ebameeldivused ja mis väljenduvad kartuses, kartlikkuses, ärevuses, erutuses, rahutuses,
Ärevus – tormine ilm, tuulisus; segadus – äike, tugev torm; kavalus – rebane; kindlus – lõvi ja kotkas; õnnelik armastus – päikseline loodus; usaldus – koer.
Ärevushäired on kõige sagedasemad psüühikahäired Euroopas 2015a-16%.  Ärevus on ebamäärane hirmutunne, muretsemine, hiljaks jäämise tunne, halva eelaimus.

Ärevushäire - haigus, kus on ängistus, muretsemine ja närvilisus nii häirivad ja tüütud, et te peate tegema oma elus muudatusi või seadma endale piiranguid.
Ärevatel on vaja ka usku, et nad suudavad muutusi teha • Heade toimetulekuoskustega inimesed on paljude uuringute andmetel palju vähem ärevad kui halbade
Ärevus - iseloomulik ootuse ja ebamäärasuse elamused ja abitus- ning hirmutunne. 2. Kõrgemad tundmused: 1.kõlbelised 2.intellektuaalsed 3.esteetilised

Ärevus on negatiivne emotsioon, mis teadvustab meile potentsiaalselt ähvardavaid situatsioone, mis seostuvad sotsiaalselt hinnanguliste stiimulitega.
Ärevushäired on aga selle reaktsiooni haiglaselt liialdatud vormid, kuhu kuuluvad kaks esinemiskuju: foobiad teatud objektide/olukordade ees ja paanikahood.
Ärevushäireid on väga erinevaid, peamised neist on: üldistunud ärevushäire, paanikahäire, foobiad, somatisatsioonihäire, traumajärgne ärevushäire.

Ärevus – S. Freud kirjeldas seda emotsionaalse seisundina, mida iseloomustavad olulise sündmuse ootus, ebamäärase taju ning abitusetunne.
Ärevushäireid on mitut tüüpi, näiteks generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalne ärevushäire, paanikahäire ja obsessiiv-kompulsiivne häire.
Ärevus - ja hirmutunne, illusioonid või hallutsinatsioonid, paranoia, meeleolu labiilsus, hüperaktiivsus, tahhükardia, nägemishäired.

Ärevus on sageli kaasnev sümptom depressioonile ning väljendub pidevas pinges, hirmus, närvilisuses, isegi paanikahoogudes.
Ärevus - Kartustunne, mis on põhjustatud välise või sisemise ohu ootuses, s.t. reaalne ja teadvustatud ohustiimul puudub.
Ärevushäiretel on palju vorme: toimetulekuhirmust kuni paanikahoogudeni. Tüüpilisemaid tekkepõhjusi on läbipõlemise sündroom.

Ärevushäired – kui parimal juhul ärevus/ohutunne mobiliseerib, siis ülemääraseks muutudes hakkab pärssima toimetulekut.
Ärevus – emotsionaalne seisund, millele on iseloomulik ootuse ja ebamäärasuse elamused ja abitus- ning hirmutunne.
Ärevus on ebamäärane.  eksam , täpselt ei tea mida küsitakse, pole kindel kas olen end hästi ette valmistanud.

Ärevuse mõõtmisel on enesekohased küsimustikud peamiseks vahendiks nii kliinilise seisundi kui ka teraapia tulemuse mõõtmisel.
Ärevushäiretega tegelemiseks on palju tõhusaid ravimeetodeid ning pereliikmete ja sõprade toetus on haiguse igas faasis väga oluline.
Ärev - vältiv seotus (~1/6) * Ei otsi lähedust emaga * Last ei häiri võõraga üksi jäämine

Ärevus - ja hirmuhood •  Kehatemperatuuri tõus •  Püsivad meeleolu- ja tunnetushäired!
Ärevus – normaalne ärevus, patoloogiline ärevus: liiga tugev, liiga kaua kestev, objektiivse
Ärevus – oht mina-struktuurile.  Subception – eelteadvuslik kogemuse kirjeldus, kaitsed.

Ärevus on emotsionaalne seisund, millele on iseloomulik ootuse ja ebamäärasuse elamused ja
Ärevust on suudetud kasutada keskendumiseks ning selle üle on säilitatud kontroll.
Ärevus - iseloomulik ootuse ja ebamäärasuse elamused ja abitus- ning hirmutunne.

Ärevus — kohutavad pöörasuse, segaduse, korratuse ja võitlemise perioodid.
Ärevus aste – liiga rahulik,ei jäta meelde; ülierutatud, ei suuda meelde jätta.
Ärevushäire - Psühhiaatriline häire, millega kaasneb pidev ja pikaajaline ärevus.

Ärevustunne ehk sünnipärane rahutustunne ongi kõigis juba sünnimomendist alates.
Ärevus on niivõrd intiimne probleem, et seda on raske teistele tunnistada.
Ärevus – ebamäärasus, enesehinnang, arenes sotsiaalseks ellujäämiseks

Ärevus on loomulik tunne, mida kogeb mingil eluhetkel peaaegu igaüks.
Ärevus - ,stressiga seotud, dissotsiatiivsed ja somatoformsed häired.
Ärevus on emotsionaalne reaktsioon, millega me oleme kõik tuttavad.

Ärevus – Tajuhinnangud ja eristamisvõime muutuvad ebatäpsemaks.
Ärevus - ja püsimatustundest, mille ta ise alguses põhjustas.
Ärevus - kokkupuude ebamäärase, eksistentsiaalse ähvardusega

Ärevus - norm ja patoloogia I Psüühiline energia ja vajadused
Ärevus - ebamäärane ebamugavustunne (ärevus=hirm=foobia).
Ärevus - sisemine konflikt oma tungide ja uskumuste vahel.

Ärevushäirete põhjuseks on ajus leiduvate kemikaalide tasakaalu häirumine.
Ärevusel on meisterlikkuse saavutamise seisukohalt oluline
Ärevi südami on jõgedega kaasa mindud ja meredeni jõutud.

Ärevus on peamine motiveeriv jõud ja pinge allikas.
Ärevus - oht enesehinnangule hirm - oht olemasolule
Ärevad inimesed on reeglina reaktiivsemad kui mitteärevad.

Ärevus on väga levinud tänapäeva ühiskonnas.
Ärevus on seotud eitavate vastuste hulgaga.
Ärevushäire puhul on tavaliseks painajalikud unenäod.

Ärevus on märgatav välisel vaatluselgi.
Ärevus – lähedane hirmuemotsioonile.

Ärevus - ähmane ebameeldivustunne.
Ärevus on seotud enesetõhususega.

Ärevus - ja meeleoluhäiretega.

Ärevus – oht enesehinnangule.
Ärevus - oht mina-struktuurile
Ärevus – norm ja patoloogia.

Ärevus on blokeeritud energia.
Ärevusel on ka oma kasulik pale.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto