Sõnu seletav sõnaraamat

Äriplaan on hea vahend, kui soovitakse oma töötajatele firmat ja selle eesmärke ning tulevikuplaane tutvustada; 4. äriplaan võimaldab hinnata oma edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga; 5. ettevõtja vajab äriplaani ka siis, kui tahab saada ettevõttesse investeeringut või laenu.
Ärisaladuse kuritarvitamine on turusuhetes osaleja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline ja muu ärialane teave, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mille avaldamine ei ole kohustuslik ja mille saladuses hoidmist peab turusuhetes osaleja vajalikuks.
Äriidee on luua toitlustusteenust pakkuv osaühing MAITSE, mis pakub klientidele laias valikus taimetoitlastele sobivaid roogasid – nii kohapeal buffee kujul, kui eelvalmistatud ning koduse menüü rikastamiseks mõeldud kaasaostetavat asjakohast toorainet, pooltooteid, ja valmistoite. Keskendume toidu koostisosi valides ja buffee atmosfääri luues keskkonna- ja tervisesõbralikkusele ning tervislike elu- ja toitumisviiside propageerimisele.

Äkitselt on inimesed pöördunud tervislike eluviiside poole : sõidavad jalgratastega, jalutavad ja talvel suusatavad. See oleks kasulik nii inimesele endale, inimese rahakotile ning maailma ökosüsteemile. Kaubavedu aga kõigu nagu „merelaine – oleneb ilmast“ . Madalaim kaubavedu oli aastal 1996, kus veeti 60.3 miljonit tonni kaupa, põhjuseks võib tuua seda ,et Eesti riik polnud seotud välismaailmaga nii palju kui nüüdsel ajal.
Ärisektori juhtimisvõtteid – organisatsioonidevahelise konkurentsi soodustamist, omatulude teenimist, organisatsiooni põhieesmärkide hulka mittekuuluvate funktsioonide väljadelegeerimist jne. Organisatsiooni teoreetikud jagunevad avaliku ja ärisektori organisatsioonide võrdlemisel kahe pooluse vahel: ühed leiavad, et tegu on võrreldamatute objektidega, teiste arvates on need võrreldavad ning isiklikult nõustun viimastega.
Ärisaladuseks on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia

Äritegevus on ettevõtte peamine tulutegevus ja muu tegevus, mis ei ole investeerimis- ja finantseerimistegevus. Just siit peaks ettevõte saama oma põhilise osa sissetulekutest.
Ärisuhe on uus ja puudub piisav info partneri äritegevuse ja maksevõime kohta, puudub usaldus, üks või mõlemad partnerid asuvad majanduslikult või poliitiliselt kõrge riskitasemega piirkondades, kaup valmistatakse tellimustööna, riikide seadused ja kaubandustavad nõuavad akreditiivide kasutust, tehingu sooritamiseks on vaja panga lühiajalist finantseerimist
Äriseadustiku järgselt on nõukogu pädevuses ettevõtte tegevuse planeerimine, ettevõtte juhtimise korraldamine ning järelvalve teostamine ettevõtte juhatuse tegevuse üle

Äriideeks on toitlustusteenuste osutamine Viljandi maakonnas Mustla alevikus kõigile inimestele. Kavas on luua kohvik kogu perele, kus saab aega veeta ja sealjuures ka keha kinnitada. Konkurents Mustlas on peaaegu olematu, sest söögikohta seal ei ole, ainult on toidukauplus. Ettevõtte lühiajaliseks eesmärgid – - Rentida ruumid ja remontida, korrastada.
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid: uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms); • asendiplaanid, skeemid; • võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms; • hinnapakkumised 20. Konkurentsieelis on ettevõtte pakutava toote või teenuse omadus, mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda pakkuda või pakuvad seda halvemal tasemel.
Ärisaladus on Konkurentsiseaduse §11 lõige 2 kohaselt turusuhetes osaleja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline ja muu ärialane teave, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mille avaldamine ei ole kohustuslik ja mille saladuses hoidmist peab turusuhetes osaleja vajalikuks.

Äritegevus on protsess, milles: 1) määratletakse kliendi vajadused; 2) seostatakse need vajadused firma tootmisvõimalustega; 3) teadvustatakse uue/modifitseeritud toote/teenuse olulisusest ettevõtte juhtkonnale; 4) reklaamitakse seda uut kaupa tarbijaskonnale; 5) koordineeritakse müüki; 6) organiseeritakse klienditeenindus.
Ärinimi on konkreetsele äriühingule omistatav ainulaadne nimi, mis kantakse äriregistrisse ning mille olemasolu ametlikel dokumentidel, blankettidel ja ka nt kodulehel ettevõtja peab tagama. Seadusest tuleneb mitmeid nõudeid ja piiranguid, mida peab arvestama, otsides tegutsemiseks sobivat ärinime.
Äriühingu vormiks on osaühing ning omakapitaliks on 40 000 krooni, mis taotletakse, et alustada uut äri. Puudujääv raha laenatakse omanikult, mille omanik on säästnud, teades, et soovib kunagi alustada äri. Raha makstakse taga esimesel võimalusel, kui on tekkinud piisav kasum, mis näitab, et äri toimib.

Äriplaan on äriidee müük, mis on hädavajalik pangalaenu taotlemisel konkurentsi tingimustes. Kirjalik plaan on ühtlasi vahendiks, mille abil ettevõtja saab vahendada informatsiooni ettevõtte kohta teistele isikutele, näiteks finantseerijatele v oma teenistujatele (Pickle, 1. osa, 1991, lk. 14).
Ärikontseptsioon on oma olemuselt mõtlemisviisi kujundaja, mis aitab ettevõtjal täpsustada oma äriideed.
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid:  uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms);  asendiplaanid, skeemid;  võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms;  hinnapakkumised (vt lisa 1). Kindlasti ei tohi jääda lisadesse oluline, kuid tekstis kajastamata informatsioon.

Äriplaani sihtgrupid - Ettevõtja ise  Kaasomanikud, asutajad  Laenuandjad, eelkõige pank  Ettevõtluse tugisüsteem (toetused, inkubatsioon)  Riskikapital ja äriinglid  Potentsiaalsed võtmetöötajad  Ettevõtte omanikud  Koostööpartnerid (Teised ettevõtted, kohalik omavalitsus)
Äriteenuste import on suurenenud ettevõtluse mitmekesistumise ja tihenevate välissidemete tõttu.
.
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab. Ettevõte ei saavuta kiiret arengut, kui tal puudub eesmärk ja teadmine, kuidas seda

Äril on palju laienemisruumi, inimestel on palju rõivaid mis on vaid mõned korrad kantud, aga väga kallid, ajapikku võib saada trendiks oma kapi rutiinse sorteerimise käigus kokku koguda nostalgilisemad ja kallimad esemed ning lasta neist midagi uut ja trendikat õmmelda.
Ärilause - Puhka ja veeda aega meeldejäävalt, olles eemal argipäeva muredest!
Äriüksuste väärtusketid on omavahel seotud, see võib pakkuda järgnevaid võimalusi konkurentsieelise loomiseks: 1. Oskusi, tehnoloogiat ja juhtimisalast oskusteavet saab üle kanda ühest valdkonnast teise 2. Erinevate äriüksuste seotud tegevusi saab ühendada kulude vähendamiseks.

Äriplaani koostamiseks on mitmeid võimalusi: 1. ettevõtte juhtidel oleks tegevuskava, millest otsuse langetamisel lähtuda; 2. äriplaani ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse eri aspekte ning küsima endalt küsimusi, mille peale ta muidu ei tuleks;
Äriteenused on valdavalt kasvanud lahku tööstussektorist.
Äriideede allikad on näiteks:  plaanid, mida mõni tegutsev firma ei suuda ellu viia;  litsentsid ja patendid, rakendusuuringute tulemused;  ärikontaktid kodu- ja välismaal;  olemasolevate toodetega rahulolematud tarbijad;  pärand, kinnisvara.

Äriideede allikad on näiteks: • plaanid, mida mõni tegutsev firma ei suuda ellu viia äriideede allikad • litsentsid ja patendid, rakendusuuringute tulemused • ärikontaktid kodu- ja välismaal • olemasolevate toodetega rahulolematud tarbijad.
Äriplaan on koostatud eesmärgiga hinnata ettevõtte võimalikke tulusid/kulusid (sh stardikapitali), kindlustada esialgu ühele omanikest teatud sissetulek, edaspidise võimaliku arengu võimalustega teisele omanikule sissetulek (dividendid).
Ärikinnisvara puhul on võrreldes eluasemetega kõrgema riskitaseme tõttu levinud 20-30 protsendilise omaosaluse määra kasutamine. Riskantsemate projektide puhul võivad pangad nõuda ka poole projekti maksumuse ulatuses omafinantseeringu kasutamist.

Äriingliks nimetatakse jõukat ja varasema ärikogemustega eraisikut, kes investeerib peamiselt mõnes konkreetses, talle tuntud valdkonnas tegutsevatesse alustavatesse ettevõtetesse. Äriinglitega sarnased tegelased on riskikapitalistid.
Äriõigus - annab äriühingu tegevuseks aluse ja raamistiku ; Ettevõtlus- ettevõtja on alati kas omanik, nõukogu või juhatuse liige; äriühingu tegevus on ettevõtlus ; Juhtimine- juhatuse tegevus on tippjuhtimine ; Strateegiline
Äriideedel on erinevad tekkepõhjused: - soov olla vaba, ise planeerida oma elu ja tegevust - soov rohkem raha teenida - juhus - ränk töö - kaine analüüs - vajadus kasvada - vajadus uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate järele

Ärisaladuse kuritarvitamine - on teiste turusuhetes osaleja ärisaladuste kasutamine konkurentsieeliste saamiseks, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt või nende kasutamine on vastuolus teise turusuhetes olijaga sõlmitud kokkuleppega.
Äriidee on pakkuda valmiskujul sisse ostetud kodu kaunistusi (pildiraame, maale, vaipu, küünlaid, küünlaaluseid, diivanilaudu, peegleid, vaase, taimi, lillepotte, pudukaupu jne) ning samas ka pakkuda teenusena maalimist.
Ämblikuvõrguteooria – turu uurimise dünaamiline mudel, mille abil saab kirjeldada protsessi, mis sisaldab kolme erineva turuhäire elemente: infopuudust, ressursside jäikust ja ühe ajaperioodi teisega seostamise probleemi.

Äriühingud on AS,OÜ ja FIE. Siia ei kuulu mitetulundusühingud ja sihtasutused. Firma täidab selle riigi seaduseid millises riigis on ta registreeritud ja võib ise paikneda ükskõik millises teises liikmesriigis.
Äriidee kokkuvõte - kirjeldatakse, missugust toodet või teenust on kavas hakata pakkuma ning antakse ülevaade oma senisest tegevusest; - tuuakse välja toote või teenuse turustamisvõimalused ja konkurentsieelis.
Äriüksuse tootmisvõimsus ehk ettevõtte käsutuses olevad tootmispinnad ja seadmed, nende tootlus, moraalse ja füüsilise kulumise aste, tööliste arv ja kvalifikatsioon, sellele vastav vahetuste arv, tööajafond jmt;

Ärikatkestuskindlustusega on võimalik kaitsta ettevõtet äritegevuse katkemisest või käibe vähenemisest tekkinud kahjude osas, kui äritegevuse katkemise või käibe vähenemise on põhjustanud varakindlustusjuhtum.
Ärisaladuse puhul on tegemist teabega, mis garanteerib antud ettevõtja äritegevuse edukuse ning mille väljatöötamiseks või kogumiseks on ettevõtja teinud investeeringuid, mis vajavad õigustatult kaitset.
Äriregister - Äriregistrit peavad maa- ja linnakohtute registriosakonnad (edaspidi registripidaja) oma tööpiirkonnas asuvate füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtete ja seal asuvate äriühingute

Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab.
Äraarvatud inflatsioon - inflatsioon on õigesti prognoositud ja arvessevõetud äritehingute ja palgakokkulepete sõlmimisel; 2. OOTAMATU INFLATSIOON – selle suhtes majandussubjektid ei oska või ei jõua end
Äriidee puhul on oluline, et oleks piisavalt suur hulk inimesi või ettevõtteid – potentsiaalseid tarbijaid (võimalikke ostjaid), kelle vajadused ettevõtja poolt pakutava toote osas on rahuldamata.

Ärirentaablus on 2014. aastal langenud võrreldes 2013. aastaga üle kahe korra, mis tähendab ühtlasi, et ettevõtte äritegevuse efektiivsus 2014. aastal on olnud üle korra madalam kui 2013. aastal.
Äriseadustikus – ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.
Äriühingu osa - või aktsiakapitalist enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest  ei tohi lõpetada äriplaanis kavandatud majandustegevust enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest

Ärinimi on konkreetsele äriühingule omistatav ainulaadne nimi, mis kantakse äriregistrisse ning mille olemasolu ametlikel dokumentidel, blankettidel ja ka nt kodulehel ettevõtja peab tagama.
Äriühingutest raamatu - pidamiskohustuslaste puhul neile seatud eesmärkide täitmisel), • mille soetusmaksumus või muu bilansis kajastamisel aluseks olev väärtus on usaldusväärselt määratletav.
Äriidee on vitspunutiste valmistamine looduslikust, ökoloogilisest materjalist ja eripära seisneb selles, et vitsad kuivatatakse päikese käes, millega luuakse toodetele heledad toonid.

Ärijuhtimine ehk rakenduslik majandusteadus (ka ettevõttemajandus) kasutab majandusteooria poolt välja selgitatud seaduspärasid üksikute majandussubjektide (eelkõige ettevõtete) huvides.
Ärimaailmas on emotsionaalne intelligentsus (EQ) vähemalt sama oluline kui matemaatiline intelligentsus (IQ). EQ abil on võimalik aru saada enda ja teiste tunnetest ning osata neid juhtida
Äärmuseks on väga ebahuvitav”. Projektsioonitehnikate kasutamise puhul tuleb olla teadlik, kuna ja miks neid kasutada, vastasel juhul ei ole neist abi uuringu probleemi lahendamisel.

Äriinkubaator - innovatiivne nõustamis- ja juhendamistoetuse ning muude teenuste ja tehnikaga varustatud paindliku ruumikasutusega soodne äri-ja töökeskkond alustavatele ettevõtjatele
Äriinkubaator – Äriinkubaator on organisatsioon, mis aitab alustajaid ettevõtjaid edukalt realiseerida oma äriideid ja saavutada planeeritud finantsnäitajaid – käivet ja kasumit.
Äritegevus on suunatud esmalt liikmetele,seejärel vastavalt kokkulepetele teistele klientidele. 11.Investeeringud tehakse liikmete poolt ja kahju kaetakse,liikmete osamaksu ulatuses.

Ärikasumi osakaal on igal vaadeldaval aastal suurenenud, puhaskasum küll langes 2004. aastal 0,15% võrreldes 2003. aastaga, kuid tõusis 2005. aastal 2,71% võrreldes eelneva aastaga.
Äriühingutel on nime juures OÜ või AS sellepärast, et neid on olemas mitut liiki ning nimi peab näitama, millega tegemist on. FIEsid on aga olemas ainult üht liiki: inimesed.
Ära häbene - kauple – kõik on läbi räägitav: tasu, maksegraafik jms. Vahel on arukas maksta rohkem (nt auditi eest) – kui see on tähtis nt potentsiaalsele investorile.

Ärakuulamine on oluline, kuna maksuhaldur ei saa olla spetsialist igas valdkonnas ning seetõttu saab ta arvestada maksukohustuslase poolt esitatud andmetega, informatsiooniga.
Äriplaani koostamiseks on olemas erinevaid skeeme, kuid hoolimata sellest, millise skeemi valite, on oluline selle koostamise juures, et kõik vajalik oleks analüüsitud ja kirjeldatud.
Äravool on halb ja otse koristusaja eel sajab paju, küllastuvad viinamarjad veest ja nende muud komponendid vähenevad, mis mõjub halvasti tulevase veini kvaliteedile.

Äriühingu asutamisel on oluline eristada mõisteid asukoht ja tegevuskoht. Asukohana märgitakse dokumentides tegeliku asupaiga kohaliku omavalitsuse üksust, nt on selleks Tallinn.
Äriplaanis on seotud ühtseks tervikuks nii ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalikud põhimõttelised käitumisjooned ehk strateegiad kui ka operatiivsed taktikad.
Äriidee - Pakume inimestele meeldejäävat puhkust, luues erinevaid ajaveetmisvõimalusi igale vanuserühmale, arvestades nende vajaduste, võimaluste ja ootustega.

Äriprotsesse on vaja radikaalselt ümber korraldada, et saavutada olulist edu sellistes näitajates nagu kulude tase, kvaliteet, teenindustase või protsesside kiirus.
Ärikulud - 1,83 -2,02 -1,67 -2,08 -1,39 -1,05 -0,94 -0,90 -0,58 -0,57 -0,56 -0,53 -1,16 Ärikasum 2,62 3,40 2,97 1,93 4,95 4,64 5,64 6,42 6,97 7,53 9,46 8,34 3,95
Äriinglid - jõukad eraisikud, kes investeerivad oma raha uute ja kasvavate ettevõtete omakapitali, ilma et neil oleks nende ettevõtetega perekondliku seost.

Äriõigusel on suurem perspektiiv kindlasti kiire majanduskasvu perioodil, mil tekkib rohkem ettevõtteid ning seetõttu kasvab nõudlus äriõiguse järele.
Äri asukoht on ettevõtte tegelik paiknemine suhtlemiseks klientidega ja hankijatega või tootmis/teenindusprotsessi toimumiseks või kõik eeltoodu kokku.
Äriplaan – Äriplaan on äritegevuse planeerimise ja analüüsimise tulemusel tekkiv kirjalik dokument, mille järgi mõeldud äriideed ellu viiakse.

Äritegevuses on tavaline , et varude soetushinnad võivad aasta jooksul mitu korda muutuda, kusjuures ühtede varude hinnad tõusevad ja teised langevad.
Äritegevuses on lubatud suuremad varud , kui hetkel tarvis, aga sõjaväes peetakse liiga suuri varusid niisama ebasobivaks, kui liiga väikseid varusid.
Ärituru müügiesindaja - kelle ülesandeks on arendada ostu-müügitehinguid kolmel turul: tootmisettevõtted, vahendajad ja mittetulunduslikud organisatsioonid.

Äri defineerimine on filtriks, mis ütleb juhtidele, milliseid võimalusi ära kasutada ja milliseid kõrvale lükata kui mitte meie ärisse mittepuutuvat.
Äririsk – investeerimisobjekti üldise iseloomuga ja konkreetse ettevõtte tegevust mõjutavad ja tegevusele iseloomulike probleemidega risk.
Äriidee kokkuvõte - missugust toodet/teenust hakatakse pakkuma ; ülevaade senisest tegevusest - toote/teenuse turustamisvõimalused ja konkurentsieelis

Äriidee valikul on kõige olulisem kriteerium see, et alustaval ettevõttjal oleks kindlasti selle valdkonna ja tegevusala vastu isiklik huvi ja kirg.
Äripartneri valimine - Äripartner vali pikaks ajaks - Kõige tähtsam on usaldusväärrsus - Ära karda oma arvamust avaldada - Kuula ka partneri mõtteid
Äriühingud on vajalikud ühiskonna edasiviimiseks, kerkivate probleemide lahendamiseks ning neil lasub ka põhiraskus eksporditoodangu tootmisel.

Äritegevus on tänapäeval nii keeruline ja nõuab nii palju erinevaid oskusi, et kõigil tuleb oma töö tegemisel toetuda teiste tegevusele.
Ärimudelis on kesksel kohal klientidele suunatud väärtus- pakkumine ja selle ümber väärtuspakkumist võimaldavad tegevused ja vahendid.
Ärisuhetes on Hiina Euroopa Liidu suuruselt teine kaubanduspartner väljaspool Euroopat, jäädes küll maha USAst, kuid edastades Jaapanit.

Äriprotsess – vastastikku seotud mõjurite ja tegevuste kogum, mis lähtub kliendi vajadustest ja lõpeb kliendi vajaduste rahuldamisega.
Äriplaan – ettevõtte detailne ja põhjendatud äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosiga.
Äriüksused - klienditeenindus ja müügivõrk ( pank eraldi, kindlustusselts eraldi, investeerimisühing eraldi- katusorganisatsioonid )

Äriplaan on kirjalik dokument, mille koostamisel mõtleb ettevõtja üksikasjalikult läbi oma äriidee ja selle realiseerimise kava.
Ärisaladus - niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada.
Äriideeks on pakkuda turistidele meeldejäävaid elamusi nii Eestis kui ka mujal baltikumis või isegi suurel soovil ka põhjamaades.

Äritegevus on kliendi vajadusi arvestav ostusoovi tekitamine, toote pakkumine õigel ajal ja õiges kohas, ning selle kasumiga müük.
Äritehingute nõudlus – raha vajatakse igapäevasteks tehinguteks ettevaatusnõudlus - raha soovitakse hoida hädaolukordadeks või soodsa ostu
Äripartneriks on Ameerikas välikinoga tegelev firma(Outdoor Cinema). See firma ühtlasi ka rahastab OÜ Outdoor Cinema tegemisi Eestis.

Äriplaan on aga ka sel juhul mõõdupuuks, millega saab võrrelda tegelikke tulemusi, analüüsida kõrvalekaldumiste põhjuseid.
Äri asukoht on ettevõtte tegelik paiknemine suhtlemiseks klientidega ja hankijatega või tootmis/teenindusprotsessi toimumiseks.
Ärikatkestuse kindlustus - mingi õnnetuse tagajärjel äritegevuse katkemisega seotud saamata tulu või täiendavate kulude kompentseerimine.

Äriregistris on reegistreeritud. Aadress: Jõe 24, Mustvee 49603 Telefonid: (+372) 77 26 535; (+372) 53 55 1777 E-post: mustvee.
Äritegevuse rahavood - see on ettevõtte põhitegevus, mis on seotud toodangu valmistamise ja realiseerimisega või teenuse osutamisega.
Ärisaladus on ettevõtte käsutuses olev salajane informatsioon, mis annab ettevõttele turueelise konkurentidega võrreldes.

Äriseadustik on kehtestanud ärisaladuse hoidmise kohustuse nii osaühingu kui ka aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu liikmetele.
Äriettevõttes on hind toote turunõudluse peamine määraja, millest oleneb nii ettevõtte kogu müügitulu kui kasumi suurus.
Äriplaan on ettevõtja kirjali document oma ettevõtte äriideedest ja eesmärkidest ning nende saavutamise võimalusest.

Äriplaani koostamine on vägagi kasulik, kui tulevikus tekib soov rajada ettevõte, siis on eeltöö äriplaani koostamiseks tehtud.
Äratuntavus – raha peab olema kõikidele tehingupartneritele tuntud, sest kui raha ei tunta, siis seda ei aktsepteerita.
Äriringkondades on nende stiil uuriv – nad on väga huvitatud igasugustest vahetusvõimalustest, mis aitaksid edu saavutada.

Ärisaladusel on ettevõtja jaoks majanduslik väärtus, mis seisneb ka selles, et ärisaladus ei ole konkurentidele teada.
Äriühingus on kolm töötajat, kes on tööle vormistatud järgmistel tingimustel: • Ants- ametipalk 7 000.- kr kuus.
Äririsk on risk, mida ettevõtte aktsionärid peavad kandma, kui ettevõtet finantseeritakse üksnes omakapitalist.

Äriingel on keskmisest jõukam kogenenud ettevõtja, kes otsib oma vabale rahale kasumlikku ja põnevat väljundit.
Äriinglid on kõrgema riskitaluvusega, paigutades raha ettevõtetesse, millel on raskusi finantseerimise leidmisega.
Äripartnerite valikul on kõige olulisem silmas pidada, et kõikidel parnteritel oleksid projekti siht ning lõppeesmärk samad.

Äriplaan on äriidee edasiarendus, terviklik ja süsteemne käsitlus hinnangutes, arvudesja rahalises väljenduses.
Äriplaan on koostatud Pärnu Maakonnas Tahkuranna vallas Võiste alevikus asuva Vaariku turismitalu arendamiseks.
Äriplaan on dokument, mis sisaldab informatsiooni äri edukuse kohta kavandatud toodete teenuste realiseerimisel.

Äritaseme strateegiad – püüab määrata, kuidas saaks iga strateegiline allüksus olla omal alal konkurentsivõimeline.
Äpp - pult telefonis Uue mobiilirakendusega saab vahetada Starmani digiboksi kanaleid ja otsida saateid.
Äriliste otsustest on „delegeeri üksuse juhile“, kellel on täielik kasumi ja kahjumi vastutus oma tegevuste eest.

Äärmuslikud muutused on loonud sobilikud tingimused Eesti koostööks ja integratsiooniks (lõimumiseks) Euroopa Liiduga.
Ärirõivas on konservatiivne. Mehed kandku tumedaid ülikondi, naised aga kandadeni ulatuvaid kostüümkleite.
Äriidee – pagaritoodete müügiautomaadid – MINU VALITUD ÄRIIDEE Pakutava toote või tenuse kirjeldus

Äriühingutes on ainsad juriidiliselt määratud ametinimetusteks juhatuse esimees, juhatuse liige ja juhataja.
Ärikasum on väljunud kahjumist ja jõudnud kasumisse tõustes 288,5% võrreldes baasaastaga 2009, mis on
Ärieetika on olemuselt rakenduseetika, st ärieetika rakendab eetikateooriaid ärivaldkonna küsimustele.

Äriideedel on erinevad tekkepõhjused • Juhus - on palju edukaid ärisid, mis on alguse saanud juhusest.
Äriettevõtete — ellujäämisvõime nende "suhtelisest eelisest" teadmustöötaja produktiivseks muutmisel.
Äriidee elluviimisel on kõige tähtsamaks teguriks teadmine, kes ostavad Teie poolt pakutavat teenust või toodet.

Äriideeks on konsultatsioonifirma käivitamine, mille peamiseks teenuseks, mida kavatsetakse pakkuda on:
Ärimeestele on tüüpiline, et tööd jätkatakse lõunasöögi ajal, kus võidakse teha olulisi otsuseid.
Äriplaan on tehtud 3 aasta peale, seega selgub tegutsemise käigus, kas äriplaan on kindel või mitte.

Äriideeks on peamiselt raamatupidamisteenuse ja ka maksu-, äri- ning finantskolsuntatsiooni pakkumine.
Äriklient – ettevõtted ostavad kaupu töötlemiseks, edasimüügiks või oma tegevuses kasutamiseks.
Äriidee on edukas, kuna töötajad on pühendunud ning tõstnud töökoha oma elus tähtsale kohale.

Ärisuhtlus on sõnumite vahetamine toetamaks kaupade ja teenuste ostmist, müümist ning üldiselt äri
Äriline orientatsioon – oskus näha ja luua ärilisi võimalusi ja suhteid ning tegutseda kasumile suunatult;
Äriideeks on kruiisi turismi võimaldamine Eestis, suunatega Tallinn – Taani, Taani – Tallinn,

Ärimissioon – Ettevõtte kõikehõlmav, ühendav ja juhtiv idee, mis kujundab kogu äri protsessi.
Äriidee kopeeritavus – mida keerulisem on teie ideed kopeerida, seda raskem on konkurentidel turule tulla.
Äriregistrisse on antud ettevõtte esmakande ajaks 7.08.1996.Äri õiguslikuks vormiks on aktsiaselts.
Ff

Äriregister on teenuste koondnimetus, mis hõlmab erinevaid juriidiliste isikutega seotud andmeid.
Äritegevus on suunatud esmalt liikmetele, seejärel vastavalt kokkulepetele teistele klientidele.
Ärivisioon – Võimalikult realistlik kirjeldus, millisena ettevõtja tahab oma ettevõtet näha

Äriidee - lühikirjeldus sellest, mis äri tehakse ja erinevatest tähtsamatest näitajatest.
Äriplaan on koostatud Saare Maakonnas, X vallas X külas asuva Ruudi turismitalu arendamiseks.
Äritarbija - Tarbija, kes ostab kaupu ja teenuseid ärilistel eesmärkidel moodustades ärituru.

Äraelamiseks – isikule peab garanteeritud mingi sissetulek, mis tagab elementaarse äraelamise.
Äriidee on luua pood, mis müüb noorterõivaid erinevas suuruses, erineva värviga, erineva
Ärisuhete risk on minimaalne. - 3 klass (64 – 52 punkti) - ettevõtte finantsseisund on rahuldav.

Äriplaan on aluseks äririski hindamisel, mis mõnel juhtumil on ekvivalentne panga riskiga.
Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus (kava äriidee elluviimiseks) intregeerimine.

Äriplaan - ettevõtja meeskonna dokument firma juhtimiseks ja/või investorite kaasamiseks
Ärikasum - 51,000 finantstulud intressi ja finantstulud 0 finantstulud kokku finantskulud
Äriplaan – kirjapandu, on majandustegevuse programm lähimaks ja kaugemaks tulevikuks.

Ärisaladuse kaitse on peaaegu iga litsentsilepingu osa, kuna ärisaladus täiendab patendikaitset.
Äriplaan on koostatud Pärnu maakonnas, Pärnu linnas asuva t- särgi poe arendamiseks.
Äriplaanil on alati autor ja koostamise kuupäev • Äriplaan ei ole muutumatu dokument.

Äritasandi strateegiad on kahesugused : kohanemisstrteegiad ja konkurentsi- ehk võistlusstrateegiad.
Ärivaldkonna määratlemiseks nimetatakse organisatsiooni poolt rahuldatavate tarbija vajaduste selgitamist.
Äriühingu tüüp on osaühing, osakapitali suurusega 2500€. Edaspidi on võimalik osakapitali

Äritegevus – on seotud toodangu väljalaskmise ja müügiga või teenuse osutamisega.
Äriidee on idee, mille eesmärk on teenida oma autorile või realiseerijatele kasu.
Äriprojekt on majanduslikult tasuv, kuna teenib kasumit juba esimese aasta lõppedes.

Ärinimi - [WWW] URL http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=693458 (17.09.2010)
Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.
Ärakiri - dokumendist tehtud koopia,aga sama väärtusega mis originaal dokument

Ärieetika on oma olemuselt vastuoluline ning seal pole üheselt õigeid vastuseid.
Äriidee on konkreetne määratlus, milles kirjeldatakse ettevõtte äritegevust.
Äriregistrisse kandmine on üldreeglina vabatahtlik, s.t. toimub FIE nõudmisel avalduse alusel.

Ähvardamine – saab kasutada küll, aga parem on kasutada positiivset lähenemist!
Äriidee – idee, mida saab ära kasutada ärilisel otstarbel tulu teenimiseks.
Äriidee kirjeldus – ettevõtmise eesmärk ja vajalikud vahendid, et eesmärgini jõuda.

Äririsk - mis on seotud investeerimisobjekti ehk ettevõtte üldise iseloomuga.
Äriühingu liigid – osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu
Ärieetika - selle tähtsus, teadlikkus, informatsiooni ja ärisaladuse hoidmine.

Äriidee edasiarendus on äriplaan, süsteemne käsitlus arvudes ja rahalises väljenduses.
Äriregister – ettevõtete registreerimise ja registriandmeid sisaldav register.
Äririski tekkimine on seotud nõudluse, toorainete hindade, tehnoloogia jms muutumisega.

Äriplaan on ettevõtja käsiraamat, sellega ta saab küsida enda ideele raha.
Äriregister – kogumik, kus on välja toodud kõik registreeritud äriühingud.
Äriturundus – turundus- areng - suunad - trendid 2.Äriturundus – rahvusvah.

Äriidee on pakkuda nii tavakujuga kui ka erikujuga PVC aknaid Eesti turule.
Ärilõunad on neil lühikesed ja asised, äriõhtusöögid pole nii sagedased.
Äripoolel on tarbijate ees eeliseid suuremate teadmise ja võimaluste tõttu.

Äriidee on idee, mile abil selle autor ja/või elluviija võib saada tulu.
Äratuntav – kui raha pole tuntud, ei ole inimesed nõus seda vastu võtma
Ärifookus – Kogu tegevus peab olema seotud ettevõtte kasumi teenimisega.

Äriidee – Äri mõistame kui väärtuste loomise ja vahetuse protsessi.
Ärimudeli elluviimisel on kindlasti mitmeid koolitusi, reklaame ning ka tasuta testreid.
Ärijuht on ettevõttesse palgatud spetsialist äritegevuse juhtimiseks.

Ärinime valikule on seatud Eestis järgmised piirangud, millega tuleb arvestada:
Äritüüpi on nimetatud ka kaubanduse produktiks, millega turule minnakse.
Äritegevuse tulemus on parem, kui võimalikud teised investeerimise alternatiivid.

Äriidee on pakkuda kullerteenust Rimi Eesti Food AS toodete valikust.
Ärikeeles nimetatakse neid põhjusi unikaalseteks müügiargumentideks.
Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel saadav kirjalik dokument.

Äriplaani valmistaja on gümnaasiumis majanduskallakuga klassis õppiv gümnasist.
Äritegevuse aluseks on pidev kommunikatsioon (suhtlemine) müüja ja ostja vahel.
Äritulud – turustus ja üldhalduskulud = ärikasum + finantstulud =

Äriideeks on teha elektroonika hulgi- ja jaemüügiga tegelev firma.
Äriregister - hõlmab ettevõtete ja ettevõtjate juriidilisi andmeid.
Äritsüklid ehk siis tegeliku SKP kõikumised saab jagada etappideks.

Äripank - rahalisi asju kaasav, paigutav ja laenutav äriühing.
Äriplaan on tal selleks vaja, et tutvustada oma ideid inimestele.
Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, OÜ, AS, tulundusühistu.

Äripank - ongi rahalisi vahendeid koguv ja paigutav äriühing.
Äritegevus – see on kõik, mis puudutab kliendi ja firma heaolu.
Äritegevus on Taanis reguleeritud järgmiste ettevõtlusvormidega:

Ärikasum on suurem 1,01 korda. Puhaskasum on suurem 1,15 korda.
Äriplaani autor on ainuomanik firmas, ettevõtte vormiks on osaühing.
Ääred on vajalikud joonise kinnitamiseks selle kopeerimisel.

Äritegevuses tähendab see üldiselt kogu majanduslikku protsessi.
Äriühingu asutamisel on oluline eristada mõisteid asukoht ja tegevuskoht.
Äriühingutel on aga pankadel mitte: varud, ostjate tasumata arved.

Äritegevus ehk põhitegevus, investeerimine ja finantseerimine.
Ärevus - sisemine konflikt oma tungide ja uskumuste vahel.
Äriideeks on rajada kalaküla Kalaküla Võrtsjärve äärde.

Äriideeks on pakkuda teenust lastehoiu ja mängutubade näol.
Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel tekkiv kirjalik
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid:

Äriplaan on potentsiaalsele investorile esmane infoallikas.
Ärikasum – kogukasum + muud äritulud - muud ärikulud
Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel.

Äriidee on idee, mida saab kasutada tulu teenimiseks.
Ärinime valik on üks olulisem tegevus ettevõtte loomisel.
Äriplaani elluviimist on plaanis anda välja talu tutvustav voldik.

Ärialal on kindlasti oodata konkurentsi tugevnemist.
Äriideeks on tuua Eesti turule uus ja ainulaadne spaa.
Ärikasumis on üldiselt toimunud kaks suuremat muutust.

Ärinime valik on esimene samm ettevõtte registreerimisel.
Äriplaan on idee edukaks elluviimiseks väga oluline.
Äriüksuse tasand – iga äriüksus kujundab oma strateegiad;

Äärmiselt oluline on tähelepanu pöörata turundustegevusele.
Ärifilosoofia muutmiseks on protsessi vaja kaasata kõik töötajad.
Äriidee on idee, mille eesmärk on teenida kasumit.

Äriühingu tüüp - osaühing, põhikapitali suurus 2500 EUR.
Ärinimi on ettevõtja äriregistrisse kantud nimi.
Äriplaan on oma olemuselt lahtikirjutatud äriidee.

Äriühinguna on äriseadustikus sätestatud: Osaühing.
Äratuntavus – inimene peab teadma, milline on raha.

Äriplaanides on liiga optimistlikud müügiprognoosid.
Äärmuslikeks juhtudeks on käitumiskontroll ja tulemuskontroll.

Äritegevuse alustamiseks on olemas mitmeid soodustavaid aspekte.
Äärmusse – tähtsaks peeti ainult inimsuhteid.

Ärinime valikule on seatud seadustega teatud piirangud.
Äritegevusega seotud - 29 667 12 774 nõuete ja ettemaksete

Ärikasum - ettevõtte tegevusest tulenev kasum
Äriidee - Väliüritustel suhkruvatti müük

Äririsk on mitme teguri mõju koondtulemus.
Äriühingu omanikuks on Mari Maasikas ja Kalle Kaalikas.
Äriühingud on ühiskondliku arengu veduriteks.

Äärmuslikuks turustruktuuriks on täielik konkurents ja monopol.
Äriplaan on ettevõttele tegevusjuhendiks.
Äriideeks on rajada Kanepisse söögikoht.

Äriideeks on rajada Tapale vibulasketiir.
Ära üle - ega alahinda oma konkurente.

Äärmiselt olulised on ettevõtte jaoks partnerid.
Äriidee plussiks on see ,et Eesti riigis pole

Äripank on oma otsustes sõltumatu.
Äririski näitajad on (panga poolt vaadatuna):
Äritegevus on ettevõtte põhitegevus.


Ärimissioon – mis kasu on tarbijale.
Ärikasum - 9,4 40,6 40,6 40,6 40,6
Ärikasum on tõusnud. Ohtu ei ole.

Äriplaan on koostanud Tallinnas.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ärikontseptsioon - koosneb neljast komponendist: toode või teenus, tarbija, vajadus/vajadused, mida äriidee elluviimine rahuldab, ja unikaalne kompetents, mis eristab konkreetset ettevõtjat turul tema konkurentidest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Äriidee jätkusuutlikkust e. elujõulisust ning milles tuuakse välja konkreetsed tegevused, mida peaks tegema, et äriidee ka reaalselt edukalt tööle hakkaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ärisektor – AS,osa-,usaldus-,täisühing ja FIE Kasumitaotluseta(tulu tuleb aga ilma kasumita) – Mittetulundusühing,sihtasutus,seltsing

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ärikasumi arvutamisel on rendi j a liisingumaksed juba arvesse võetud siis tuleb ärikasumit nende suuruse võrra korrigeerida.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Äriteenuste pakkujatest on paljud mainekate väliskontsernide liikmed, mis viitab oskusteabe paranemisele selles valdkonnas.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Äritegevus on edukas, võiks ettevõte laieneda või koguni muuta omandivormi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Äririsk – ettevõtte ärikasumi (EBIT) varieeruvus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ärikohv või - tee – üks tass ilma suupisteta
Vote UP
-2
Vote DOWN
Äririskid – nõudluse langemine, laovarude vananemine Unikaalsed teenused – tarneahela läbipaistvus

Vote UP
-2
Vote DOWN
Äristrateegia – Selgitab, kuidas ettevõtte tegutseb (millisel viisil), saavutamaks pikaajalisi
Vote UP
-2
Vote DOWN
Äritsükkel on reaalse kogutoodangu mahu perioodiline kõikumine.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto