Kategoorias ülevaade psühholoogiast leiti 13 faili

Psühholoogia >> Ülevaade psühholoogiast
Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused
28
doc

Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused

1. Psüühiliste nähtuste klassifikatsioon. 1.1. psüühilised protsessid; 1.2. psüühilised seisundid; 1.3. psüühilised omadused. 2. Psüühiliste protsesside klassifikatsioon. 2.1. Tunnetusprotsessid (aistingud, tajud, tähelepanuprotsessid, kujutlus, mäluprotsessid, mõtlemine); 2.2. Emotsionaalsed protsessi...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
825 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine- mõisted-õppejõud-Kristjan Kask
20
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine- mõisted (õppejõud: Kristjan Kask)

Motivatsioon-Üldine asjade kogum, mis meid paneb tegutsema ja hoiab tegutsemas. Vajadus- Millegi olulise vajaduse puudujääk Motiiv- Vajadustest kasvavad välja motiivid. Kui motiiv on tekkinud, siis saan aru, et onmingis vajaduses puudujääke. Eesmärk- Milline eesmärk on ja kuidas hakkame sinna välja jõudma. Näiteks: saada baka diplom, väiksem eesmärk: läbida aine ülevaade psühholoogiast. Kognitiivne emotsiooniteooria (Schachter ja Singer)- Teooria, mille järgi emotsionaalne kogemus tekib olukorrale vastavate kehaliste reaktsioonide tõlgendamise tulemusena. Nature or nurture-Tunnuste varieeruvuse ja arengu määravad ära kaks faktorit:Genotüüp (pärilikkuse alus), Keskkonna mõjud. Isiksus-käitumise, mõtlemise ja tunnete aspektid, mille poolest inimesed üksteisest erinevad, mis iseloomustavad eri inimesi erisugusel...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
80 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast
12
docx

Ülevaade psühholoogiast

TOOMELA 1KT A RÜHM 1)Meeleorganite tööd iseloomustab "lävi": minimaalne stimuli kvantiteet millele organ reageerib. Lävesid on erinevat tüüpi "Erinevuslävi" on a) võime eristada, kas stiimul esines või mitte b) võime eristada, kas kaks stiimulit on erinevad c) võime eristada, kas stiimul erineb oodatud stiimulist d) minimaalne stiimuli kvantiteet, millele meeleorgan reageerib erinevalt 2 kvantitatiivselt...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
97 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast PSP6001
docx

Ülevaade psühholoogiast PSP6001

Kõik, mis on seotud ülevaatega psühholoogiast...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
17 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast
44
docx

Ülevaade psühholoogiast

6. jaanuar kell 14.00 1. Mis on psühholoogia Psühholoogia on teadus inimese psüühikast. Teadus mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise. See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psühholoogia on teadus, mis uurib käitumist ja vaimsed protsesse ehk psüühikat. 2. Mis on psüühika? Psüühika on organismi võime peegeldada keskkonda...

Ülevaade psühholoogiast - Keskkool
18 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused
26
docx

Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSED – ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST Johanna Olesk – 2014  Psühholoogia – teadus käitumisest ja psüühilistest protsessidest (vaimseid protsesse e psühhikat). Teaduse ja praktilise töö valdkonnana püüab seletada, ennustada , modifitseerida ja parandada inimese elu ja seda maailma, kus nad elavad. Ladina k psyche + logos – hing, vaim + õpetus  Psüühika – organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille koh...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine-Õppejõud-Kristjan Kask
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

1 ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST (EKSAMIKS VALMISTUMINE, PSP6001 Kristjan Kask) ESIMENE LOENG (ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST) Mis on psühholoogia? Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat. Lühidalt öeldes on psühholoogia õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Mis on psüühika? Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides. Kuida...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
89 allalaadimist
Temperamenditüübid - lühikonspekt
2
docx

Temperamenditüübid - lühikonspekt

TEMPERAMENDITÜÜBID Tunni alguses võiks rääkida üldiselt temperamendist, mis see on, kuidas väljendub ... "PSÜHHOLOOGIA KÕIGILE" JUHAN SÕERD Temperament on isiksuse omadus, mille uurimist alustati juba antiikajas. Esimese temperamenditeooria loojaks peetakse Antiik-Kreeka arst Hippokratest ja mitu sajandit hiljem elanud rooma arst Claudius Galenost. Nemad töötasid välja nn kehama...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist
Psühholoogia alused konspekt
20
docx

Psühholoogia alused konspekt

TEEMA 1 PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID, STRUKTUUR Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas Eelteaduslik ­ levinuim, vanim. Koosneb rangelt süstematiseerimata praktiliste teadmiste ja käibetõdede kogumist inimese hingeelu, käitumise, inimtüüpide ja inimestevaheliste suhete kohta Filosoofiline - tekkis koos fi...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
82 allalaadimist
Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast»
36
docx

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast»

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001 Mis on psühholoogia? Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat. Mis on psüühika? Psüühika ­ organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides. Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Protsessid Seisundid Omadused Psühholoogia...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks
44
docx

Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks

Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. Psüühika ­ väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimus. Kõige tõenäolisemalt on ta närvisüsteemi ja eelkõi...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
131 allalaadimist
Psühholoogia 11-klassi arvestuse materjal
docx

Psühholoogia 11. klassi arvestuse materjal

Isiksuse joonte teooriad. „Suur viisik“. Psühhoanalüüs. Freudi tähtsamad teosed. Isiksuse käsitlus Freudi järgi. Tungide teooria. Jungi sarnasus- ja erinevusõpetus. Arhetüübid. Adler. Reich. Neofreudistid. K. Horney. E. Erikson. E. Fromm. Humanistlik psühholoogia. C.Rogers E. Berne'i mina-tasandid. F. Perls. Gešaltteraapia põhilised mõisted ja meetodid. F. Riemanni isiksusekäsitlus läbi hirmude. Skisoidne isiksus. Depress...

Ülevaade psühholoogiast - Keskkool
1 allalaadimist
Andmetöötlus psühholoogias
doc

Andmetöötlus psühholoogias

SPSS-i kasutamisest...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist