Kuidas netis maksad? Vasta


Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused (0)

5 Hindamata
 

KORDAMISKÜSIMUSED - ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST Johanna Olesk - 2014

Psühholoogia – teadus käitumisest ja psüühilistest protsessidest (vaimseid protsesse
e psühhikat). Teaduse ja praktilise töö valdkonnana püüab seletada, ennustada ,
modifitseerida ja parandada inimese elu ja seda maailma, kus nad elavad. Ladina k
psyche + logos – hing, vaim + õpetus

 Psüühika – organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse
järeldusi välist käitumist jälgides.

 Psüühilised nähtused jagunevad:
- Psüühilised protsessid – vaimne tegevus välismaailma peegeldamisel, mis avaldub
tunnetusprotsessidenda ( aistingud , tajud , tähelepanu, mõtlemine jne),
emotsionaalsete protsessidena ja tahteliste protsesside (meenub midagi, tunneb
midagi ning seejärel unustab selle).
- Psüühilised seisundid – inimese üldine aktiivsuse tase, olek, ps.protsesside
kulgemise eripära, aktiivsustase jne. Seisundid on lühema- ja pikemaaegsed, vähem
või rohkem teadvustatud.
- Psüühilised omadused – konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned
psüühika kiirus, täpsus, püsivus, muutlikkus, aktiivsuse tase jne. Ps.omadused on
võimed, temperament , iseloom, isiksuse suundus jne. Omaduste alusel võib
ennustada inimese käitumist, reageerimisviisi.

  Psühholoogia harud: - Biopsühholoogia – spetsialiseerub käitumise ja psühhika bioloogilistele alustele. Aju
ja närvisüsteemi funktsioonide selgitamine . - Eksperimentaalpsüh. – uurib maailma aistmist, tajumist , õppimist ja sellest
mõtlemist. - Kognitiivne psüh. – kõrgemate psühhiliste protsesside uurimine (sh mõtlemine,
keele, mälu, ülesannete lahendamine, teadmiste, loogiliste järelduste , hindamise ja
otsuste vastuvõtmine) - Arengupsüh. – uurib, kuidas inimesed kasvavad, arenevad ja muutuvad oma elu
jooksul. - Isiksusepsüh. – inimkäitumise ja psüühika püsivus, muutlikkus ajas ning
individuaalsed omadused, mis eristavad inimesi. - Tervisepsüh. – seosed vaevuste ja haiguste psühholoogiliste ja kehaliste tegurite
vahel (nt pikaajalise stressi mõju kehalisele/ füüsilisele tervisele) - Kliiniline psüh. – ebanormaalse käitumise uurimine, diagnoosimine ja ravimine . - Nõustamispsüh. – hariduse, sotsiaalsete suhete ja elukutse vallas toimuvad
kohanemise protsessid. - Sotsiaalpsüh. – uurib inimese mõtteid, tundeid ja käitumist, mis on mõjutatud
kaasinimeste poolt. Gupikäitumine. - Organisatsioonipsüh. – tööga heaolu, probleemide seos tootlikuse , kolleegide ja
heaoluga . - Keskkonnapsüh. – seosed inimeste ja neid ümbritseva füüsilisekeskkonnaga. - Kohtupsüh. – vastutusvõime, õiguslikud küsimused jne - Psühhofüüsika – kuidas aju saab maailmast aru, välismaailma (suurused,
reaktsioonikiirus ) väljendused ja mõjutused - Psüh. füsioloogia – ajufuntsioonide piirkonnad, ravimi mõjud

Teaduslik psühholoogia – mõistete täpne defineerimine , mõõdetavus, tulemuste
korratavus, süsteemsus . Reliaablus - usaldatavus statistiliselt, sõltumatus juhuslikkusest. Testi korduv
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #1 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #2 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #3 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #4 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #5 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #6 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #7 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #8 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #9 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #10 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #11 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #12 Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused #13
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-05-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
35 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
jojohannnna Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Miks tekivad psüühikahäired ?

Mõisted

Sisukord

 • Psühholoogia
 • Psüühika
 • Psüühilised nähtused jagunevad
 •   
 • Psühholoogia harud
 • 
 • Teaduslik psühholoogia
 • Reliaablus
 • Valiidsus
 • Psühholoogia uurimismeetodid
 • W. Wundt
 • GESTALTIPSÜHHOLOOGIA
 • BIHEVIONISM
 • Klassikaline tingimine
 • Operantne tingimine
 • HUMANISM
 • KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA
 • BIOLOOGILINE PSÜHHOLOOGIA
 • PSÜHHODÜNAAMILINE/ - ANALÜÜTILINE KOOLKOND
 • Psühhoanalüüs
 • Pooleli
 • Närvisüsteem
 • Peaaju ehitus ja funktsioonid
 • Talamus
 • Hüpotalamus
 • Limbiline süsteem
 • Basaalganglionid
 • Suurajukoor
 • Funktsionaalselt on peaaju jagatud väljadeks
 • Parem ajupoolkera
 • Vasak ajupoolkera
 • Suurajukoore sagarad ja nende funtsioonid
 • Närvirakk e neuron
 • Teadvus
 • Teadvuse omadused
 • Funktsioonid
 • Tähelepanu
 • Une uurimine
 • REM uni
 • Unestaadiumid
 • Unenäod
 • Freud
 • Tunnetusprotsessid
 • Aisting
 • Taju omadused
 • Taju liigid
 • Tajuteooria
 • Hallutsinatsioon vs illusioon
 • Mälu
 • ???puudu
 • Tulvingu mälustruktuuride liigid
 • Mälu protsessid
 • Areguteooriad – ???
 • Mõisted
 • Keele omandamise teooriad
 • Defineeritavate tunnuste teooria
 • Prototüübiteooria
 • Lapse kõne areng
 • Intelligentsus
 • Soolised ja grupierinevused intelligentsuses
 • Intelligentsusteooriad
 • Kristalliseerunud intelligentsus
 • Intelligentsustestid
 • Puudu g faktor, normaaljaots, standarhälve küsimus
 • Motivatsioon
 • Vajadused
 • Bioloogiline motivatsioon
 • Kultuuriline motivastioon
 • Kontrollkese (Rotter)
 • Maslowi motivatsioonipüramiid
 • Atributsioonid ehk omistamised
 • Emotsioon
 • Emotsioonide omadused
 • Emotsioonide funktsioonid
 • Emotsionaalse käitumise osad
 • Põhiemotsioonid
 • Isiksus
 • Objektiivtestid
 • Projektiivtestid
 • Suure viisiku teooria
 • Kliiniline psühholoogia
 • Vaimne häire
 • Põhilised psüühikahäirete grupid
 • Skisofreenia
 • Ärevushäired
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Sotsiaalne soodustamine
 • Sotsiaalne looderdamine
 • Konformsus
 • Autoriteetsus

Teemad

 • Psüühilised nähtused jagunevad
 • Psühholoogia harud
 • Psühholoogia uurimismeetodid
 • Sõltumatu muutuja
 • sõltuv muutuja
 • segavad muutujad
 • Katsegrupp
 • kontrollgrupp
 • Leipzigi ülikoolis)
 • a)
 • heli milliseid tundeid tekitab)
 • Watson
 • Ameerika ühiskonnas suur mõju
 • zetoonid,kleepsud, diplomid, virgutused mis panevad tegutsema
 • Skinner
 • Thorndike
 • Rogers
 • Maslow
 • Allport
 • Neisserilt
 • Hayes
 • Piaget
 • Tulving
 • Adler
 • Peaaju ehitus ja funktsioonid
 • Mandelkehal
 • Funktsionaalselt on peaaju jagatud väljadeks
 • Suurajukoore sagarad ja nende funtsioonid
 • ajukoore motoorsed väljad)
 • oimusagara ääres sensoorsed
 • väljad
 • neuriit)
 • elektriline impulss)
 • lihasele)
 • Funktsioonid
 • Une uurimine
 • REM uni
 • uni koosneb staadiumitest, korduvad 4-5x, ühe tsükli
 • keskmine pikkus 90-110min (staadiumid 1-5=1 tsükkel)
 • 5% kogu une ajast, 2min)
 • % kua, 20min)
 • 4=20-25% kua,30min)
 • Unenäod
 • evo hüpo)
 • õppimise hüpo)
 • kõrvalprodukti hüpo
 • Freud
 • tavaline tool. Näeme selle pruuni
 • värvust (nägemisaisting), tunneme selle siledat pinda (puuteaisting), kuid aisting „ei
 • ütle“, et tegemist on tooliga – ei peegelda eset tervikuna)
 • suletud kontuuriga
 • ühesuguseid objekte eristatakse
 • joone kõveruse muutumatus või
 • vähene muutus mingis punktis siis tajutakse ühtse tervikuna)
 • Taju omadused
 • järv on järv, jääs või vees)
 • tähelepanu esimesena
 • suule ja silmadele)
 • kui puudub varasem kogemus või info,siis ei suudeta objekti
 • määratleda või kasutada)
 • Tajuteooria
 • Hallutsinatsioon vs illusioon
 • pikaajalise ehk püsimälu liigitamine)
 • Mälu protsessid
 • känkimine
 • Kodeerumise spetsiifilisuse printsiip
 • Keel
 • omaduste kogumi kaudu selgesti defineeritavad, mida kategooriasse mittekuuluvatel
 • näidetel pole. Teatud omadustega on „see“, kui pole siis pole – nt võrdkülgne
 • asjakohasemad igapäevaelu seisukohalt
 • udusemad ja raskemini defineeritavad. Esindavad tuttavaid objekte, lihtsamad ja
 • omandavad kogumi iseloomulikke tunnseid. Puuduvad püsivad ja universaalsed
 • jaotatakse kolme tasemesse
 • saab emalt kalli, ütleb „mamma“, edasipidi ütleb „mamma“ lootes saada kalli)
 • Defineeritavate tunnuste teooria
 • Prototüübiteooria
 • Lapse kõne areng
 • Galton
 • Soolised ja grupierinevused intelligentsuses
 • Intelligentsusteooriad
 • Fluiidne ehk voolav intelligentsus
 • hea ruumitaju ja
 • orienteerumisvõime)
 • isikutevaheline, teiste inimeste hea tajumine ja
 • isikusisene, oma võimete ja
 • seesmiste seisundite, tunnete ning käitumise põhjuste oskuslik tajumine ja
 • eristamine)
 • otsene käitumisajend, mille
 • taustaks võib olla mis tahes motiveeriv tegur- tung, vajadus, veendumus, emotsioon
 • Vajadused
 • Bioloogiline motivatsioon
 • motivatsiooniline
 • pinge või ärritus, mis varustab käitumist energiaga, selleks et mõnd tarvet rahuldada
 • Kognitiivse dissonantsi
 • teooria
 • Kontrollkese (Rotter)
 • Suure viisiku teooria
 • Põhilised psüühikahäirete grupid
 • depressioon
 • Bipolaarnehäire
 • Kasutatud kirjandus
 • Understanding Psychology, Robert S. Feldman (TÜ psühholoogia osakonna tõlge, Tartu 1997)
 • Psühholoogia gümnaasiumiõpik, J. Uljas, T. Rumberg
 • Kordamisküsimused psühholoogia eksamiks, Akadeemia Nord (V. Kolga)
 • Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2009
 • Inimese anatoomia, Meeli Roosalu, Tallinn 2006

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

88
doc
1072
pdf
36
docx
107
docx
937
pdf
477
pdf
343
pdf
106
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto