Üldmetsakasvatus (1)

5 VÄGA HEA
 
Puuliikide vaheldus
Puuliigid kasvukohal vahelduvad, st. üks liik vaheldub teisega (kuusiku asemele tekib männik, männiku
asemele kaasik, sookaasiku asemele kuusik jne.) Puuliikide vaheldumisel on mitmeid põhjuseid:
1 - Puuliikide erinevad omadused (mõned liigid (kuusk) ei uuene looduslikult lagedal,
valgusnõudlikud ei uuene vana metsa turbe all)
2 - Loodulikud häiringud (torm, tulekahju)
3 - Keskkonnatingimuste muutumine (soostumine, leetumine, erosioon jne.)
4 - Inimtegevuse mõju (raied, kuivendamine).
Kuuse vaheldumine lehtpuudega
Enam esinevaid puuliikide vaheldusi Eesti tingimustes. Vaheldus tekib siis kui kuusik peaks mingil põhjusel
(lageraie, tormikahjustus vms.) järsku hävima. Selline vaheldus toimub, kuna kuusk ei suuda uueneda
tekkinud lagedal alal nii edukalt, kui lehtpuud. Kuusk on varjutaluv liik, tema tõusmed on väga tundlikud
otsese päikesekiirguse ja kuumapõletuse suhtes. Kuusk on tundlik ka temperatuuri-kõikumistele. Enamus
meie kiirekasvulisi lehtpuid (kask, lepp, haab) on aga väga hästi kohastunud lagedal valitsevate
keskkonnatingimustega: nad on vastupidavad päikesepõletuse ja külmakahjustuste suhtes, kannavad
peaaegu igal aastal rikkalikult seemneid või uuenevad väga hästi juure- või kännuvõsust (haab, lepad),
nende seemned on võimelised levima kaugele, esimestel aastatel on noorte seemikute kasv väga
intensiivne. Kuna lehtpuud on kohastunud palju paremini kasvutingimustega lagedal, ei suuda kuusk noores
eas nendega konkureerida, lehtpuud tõrjuvad ta välja ja saavad kasvukohal valitsevaks.
Pärast lehtpuumetsa teket ja liitumist muutuvad tingimused kuuse looduslikuks uuenemiseks lehtpuupuistu
all soodsaks: metsa all puudub otsene päikesekiirgus ja kuumapõletuse oht, lehtpuud pakuvad tuge
külmakahjustuste vastu, tekib metsakõdu. Kui läheduses kasvab kuuski, võib tekkida kuuse looduslik
uuendus. Kui valgustingimused on piisavad, areneb tekkinud kuuse looduslikust uuendusest kuuse teine
rinne. Kuna lehtpuud on küll kiirekasvulisemad, aga samas lühiealisemad kui kuusk, siis 60-70 aasta
vanuses puistus lehtpuude kasv seiskub, kuused aga kasvavad edasi, moodustub kuuse-lehtpuu
segapuistu. Kuusik viljakas kasvukohas on püsivam kooslus nn. kliimakskooslus. Kuusk asendub
lehtpuudega taas peale mingit kardinaalset muutust: lageraie, tulekahju vms.
Männi vaheldumine lehtpuudega
Mänd võib vahelduda lehtpuudega männi jaoks viljakamates kasvukohtades (jänesekapsa, mustika
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Üldmetsakasvatus #1 Üldmetsakasvatus #2 Üldmetsakasvatus #3 Üldmetsakasvatus #4 Üldmetsakasvatus #5 Üldmetsakasvatus #6 Üldmetsakasvatus #7 Üldmetsakasvatus #8 Üldmetsakasvatus #9 Üldmetsakasvatus #10 Üldmetsakasvatus #11 Üldmetsakasvatus #12 Üldmetsakasvatus #13 Üldmetsakasvatus #14 Üldmetsakasvatus #15
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-04-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
68 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Merliiiin Õppematerjali autor

Lisainfo

Sisaldab definitsioone metsandusega seotud sõnadele..
+ puuliigid ja raied

raie , metsandus , puuliigid , metsakahjustus

Mõisted

Teemad

 • Puuliikide vaheldus
 • Kuuse vaheldumine lehtpuudega
 • vaheldus toimub, kuna kuusk ei suuda uueneda
 • tõusmed on väga tundlikud
 • temperatuuri-kõikumistele
 • kask, lepp, haab)
 • Pärast lehtpuumetsa teket ja liitumist muutuvad tingimused kuuse looduslikuks uuenemiseks lehtpuupuistu
 • all soodsaks
 • Kuna lehtpuud on küll kiirekasvulisemad, aga samas lühiealisemad kui kuusk, siis 60-70 aasta
 • vanuses puistus lehtpuude kasv seiskub, kuused aga kasvavad edasi, moodustub kuuse-lehtpuu
 • kliimakskooslus
 • Männi vaheldumine lehtpuudega
 • Ekstreemsetes kasvukohtades ei suuda lehtpuud uueneda ja seal puuliikide vaheldust ei
 • hiliskülmad ja
 • päikesepõletus
 • valgusnõudlik mänd ikkagi konkureerida
 • Männi vaheldumine kuusega
 • mänd
 • Kuusk
 • Kuivadel nõmmemuldadel ja liigniisketel
 • Viljakatel kasvukohtadel on ülekaalus
 • jänesekapsa ja mustika
 • kasvukohatüübi viljakatel muldadel
 • Olulisemad juure- ja tüvemädanikud
 • Heterobasidion)
 • otseselt
 • kaudselt
 • Armillaria mellea)
 • risomorfid
 • Phellinus tremulae
 • Peridermium pini
 • Üraskid
 • typographus
 • polügaamsetel
 • Küpsusööma
 • teise põlvkonna haue
 • sõsarhaudega
 • Valdav osa üraskitest
 • asusta terveid puid vaid haigeid
 • kalamiteediks
 • Ips typographus
 • Polügaamne
 • On üks kõige ohtlikumaid vanemate ja keskealiste kuusemetsade kahjureid!
 • Hylobius spp
 • Haude rajab männikärsakas eelmise aasta kuuse- ja männikändude pindmistele
 • juurtele
 • Kahjustatud taimed
 • Eriti suur on kärsakakahjustuste oht just kuivematel ja
 • parasniisketel värsketel kuuse- ning männiraiesmikel
 • Ulukikahjustused metsas
 • mändide
 • kuuski
 • saare, tamme ja
 • haavavõrsed
 • Metskitsed
 • Kobras
 • hiired
 • Metsapuude seemnekandvus ja seda mõjutavad tegurid
 • seemnevaheaastaiks
 • kliimast
 • kasvukohatingimustest
 • ilmastikust
 • kahjurite ja haiguste esinemisest
 • e) kahekojaliste taimede (näit. haab) puhul on oluline mõlemast soost isendite olemasolu
 • Metsa vegetatiivne uuenemine
 • Kännuvõsu
 • Juurevõs
 • Metsauuendamine. Istutus ja külv kui metsakultiveerimise meetodid
 • kahe aasta
 • Metsa uuendamise võtted on
 • harilikku mändi
 • harilikku kuuske
 • harilikku tamme
 • muud metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetavat puuliiki
 • Metsa võib uuendada ainult metsakasvukohatüübile sobivate
 • puuliikidega, mille nimekirja kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga
 • Külvi- ja istutuskohtade algtihedus peab olema
 • Kultiveerimine e. kunstlik metsauuendus
 • Metsakultuuride algtihedus
 • puidu hea kvaliteet
 • kulud ei kujuneks liiga suureks.Tihedamas
 • puistus kasvavad puud kvaliteetsemad: puude laasumine on parem, aastarõngad on kitsamad ja
 • suureneb sügispuidu osakaal, ka on tihedamas puistus kasvanud puud väiksema koondega
 • Puuliigi valik
 • Segakultuurid on
 • Puhtkultuuride
 • Metsakultuuride hooldamine
 • Hooldamise sagedus
 • Pinnase hooldamine
 • Täiendamine ja koosseisu reguleerimine
 • Väetamine
 • Keemilist töötlemist (pritsimist)
 • Kaitseabinõud loomade vastu
 • Tulekaitseabinõud
 • Põllumaade metsastamine
 • asutatavad kultiveerimisviisid
 • Puuliikide valik
 • arukask
 • sangleppa
 • harilik tamm
 • haava
 • Populus tremuloides
 • mändi
 • Kuusk
 • maarjakase
 • Hooldamine
 • Seemnete varumine. Seemlad
 • Ajutine seemnepuistu
 • Valikseemnepuistu
 • metsaselektsioon
 • vegetatiivne seemla – v
 • kloonid
 • Vegetatiivsetel seemlatel on järgmised ülesanded
 • Katmikala seemla eelised
 • Raiete liigitus
 • Uuendusraie
 • Trassiraie
 • Raadamine
 • Hooldusraied
 • Uuendusraied
 • Valikraied
 • Hooldusraiete bioloogilised alused
 • Kasvuressursi ümberjaotamine
 • Puistu liigilise koosseisu reguleerimine
 • puhtpuistu või segapuistu
 • Puhtpuistutel puudub alternatiiv
 • Optimaalse tootlikkusega võrastiku loomine
 • Valitakse välja ja jäetakse kasvama oma omadustelt parimad puud
 • Hooldusraie majanduslikud eesmärgid
 • Täiendava puidukoguse saamine puistu eluea jooksul tema koosseisust iseharvenemise käigus
 • väljalangevate puude arvel
 • Lüheneb raiering
 • Lõppraies saadava puidukoguse kvaliteedi parandamine
 • Metsa rekreatiivsete (puhkemajanduslike) omaduste parandamine
 • Uuendusraied
 • Lageraied
 • säilikpuud
 • Lageraie
 • lageraiele eelneva viie aasta jooksul tehtud harvendusraiet
 • Lank
 • Raiesuund
 • Lankide liitumisaeg
 • Raieaastat ei loeta liitumisaja hulka
 • Turberaied
 • Turberaiet võib
 • teha kõigi kasvukohatüüpide hall-lepikutes, sanglepikutes, haavikutes, männikutes, kaasikutes ja
 • kõvalehtpuupuistutes
 • Turberaietel on aga mitmeid puudusi
 • Valikraied
 • Mõiste
 • Valikraiete eesmärk
 • Valikraietega majandatavate püsimetsade eelised
 • Püsimetsadel on ka rida puudusi, mis lubavad neid rakendada vaid teatud tingimustes
 • Valgustusraie
 • Harvendusraie
 • Puistu keskmine diameeter on üle 8 cm
 • Sanitaarraie
 • Uuendusraied
 • Valikraied
 • Trassiraie
 • Raadamine
 • Kasvuressursi ümberjaotamine
 • Puistu liigilise koosseisu reguleerimine
 • Optimaalse tootlikkusega võrastiku loomine
 • Valitakse välja ja jäetakse kasvama oma omadustelt parimad puud
 • seemnepuud
 • elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud
 • Aegjärkne raie
 • Häilraied
 • Häilraie
 • Veerraie
 • Veerraie
 • Veerraie korras raiutav ala ei tohi olla laiem kui pool metsa keskmisest kõrgusest s
 • Valikraie
 • Puistud valikraie tegemiseks
 • Puude valik raieks

Kommentaarid (1)


hounter: väga kasulik ! ;)
11:58 02-12-2009


Sarnased materjalid

67
doc
17
doc
82
doc
33
docx
528
doc
8
docx
1072
pdf
937
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto