Üldine usundilugu konspekt (3)

4 HEA
 
Säutsu twitteris

“Et draamateosed on määratud eeskätt laval esitamiseks (erandiks on siin lugemisdraama),
tulenevad sellest liigi  põhiomadused : dialoogivorm, olevikus (siin ja praegu) esitatav tegevus;
tegevuse keskendatus, tihendatus ning pingeline arendus; vastuolud, kollisioonid ja konfliktid
tegelaste suhtes – s.o. sündmustiku dramatism. Teatripärasuse, lavalisusega on seotud ka
draamateose  tektoonika  ehk väline ehitus, teksti jaotus” (Mis on mis kirjanduses)
Meelelisus – näiline  reaalsus  ( unenägu )
Mahupiirangute ning retseptsiooni iseärasused
Näidend kui plurimediaalne kujutlusvorm.
Näidend kui ühiskondlik žanr
Katarsis
Pinge
Draama  on dialoogiline.
Draama on tegevuslik (performatiivne).
Draama  aegruum  on põhiolemuselt olevikuline
Spetsiifiline ruum
Vahendaja (jutustaja) puudumine muudab oluliselt tegelaste siseelu kujutamist
Publiku juuresolek on teatri jaoks määrava tähtsusega - vaatajate reageeringud
modifitseerivad lavategevust.
Lava ja saali vahel toimub tagasisidestatud  suhtlemine
Fiktsioon  ia reaalsus
_ Fiktsiooni aeg ja ruum, milles hargnevad sündmused ning arenevad tegelastevahelised
suhted
_ reaalne, etenduse toimumise aeg ja ruum
_ Fiktsiooni ja reaalsuse vahekord erineb teatrivooluti: kord pannakse illusiooni
täielikkusele, kord avameelsele tinglikkusele.
_ Teatriajaloos on tooni andnud mitte-illusionistlikud voolud , vastureaktsioonina 
realistliknaturalistlikule teatrile tekkis programmiliselt antiillusionistlik arengusuund, millel 
20.
sajandi teatris oluline tähendus.
Näidendi struktuur
Teksti jaotus vaatusteks, piltideks ja stseenideks jm
•  peatekst  – kõneldav tekst, s.o. see tekst, mille  näitlejad lavalt dialoogidena ette
kannavad.
•  kõrvaltekst  koosneb järgmistest osadest: näidendi pealkiri, tegelaste nimestik,
vaatuste, piltide, stseenidemarkeeringud ja eeskätt režiijuhised, st juhised selle kohta,
mis toimub laval, samuti dialoogides kõnelejate nimetamine enne nende ütlusi. Seda
kõrvalteksti näidendi vaataja tekstina ei näe, keelelisena on see osa tekstist antud
üksnes näidendi lugeja jaoks. Kasutatakse ka terminit  remark .
Ekspositsioon  (lad. expositio ‘selgitus, esitus).
“medias in res”; ‚ab ovo‘
Ekspositsiooni funktsioonid
• juhatada sisse praegusesse olukorda
• informeerida eelloost
• panna tegevus käima
b) klassikalise draamateose kompositioon
aristotellik näidend – “range ülesehitusega, terviklik ja selge arenguskeemiga sõlmitusest
konklusiooni ehk lõpplahenduseni. Aristotelese järgi: näidendil olgu algus, keskkoht ja lõpp,
sobivad karakterid, pööre õnnelt õnnetusele või vastupidi, äratundmine ehk teadasaamine ja
kannatus, millest lõpuks sünnib vaataja katarsise, hirmu ja kaastunde läbi” (Mis on mis
kirjanduses)
Kolm ühtsust
• ajaühtsus – tegevustik olgu surutud kokku maks 24 tunnile;
• kohaühtsus – välditagu tegevuskoha vaheldumist (Kohaühtsust  Aristoteles  ei maini,
seda tegi esimesena itaallane Castervetro 1576 oma Aristotelese kommentaaris)

57% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Üldine usundilugu konspekt #1 Üldine usundilugu konspekt #2 Üldine usundilugu konspekt #3 Üldine usundilugu konspekt #4 Üldine usundilugu konspekt #5 Üldine usundilugu konspekt #6 Üldine usundilugu konspekt #7 Üldine usundilugu konspekt #8 Üldine usundilugu konspekt #9 Üldine usundilugu konspekt #10 Üldine usundilugu konspekt #11 Üldine usundilugu konspekt #12 Üldine usundilugu konspekt #13 Üldine usundilugu konspekt #14 Üldine usundilugu konspekt #15 Üldine usundilugu konspekt #16 Üldine usundilugu konspekt #17 Üldine usundilugu konspekt #18 Üldine usundilugu konspekt #19 Üldine usundilugu konspekt #20 Üldine usundilugu konspekt #21 Üldine usundilugu konspekt #22 Üldine usundilugu konspekt #23 Üldine usundilugu konspekt #24 Üldine usundilugu konspekt #25 Üldine usundilugu konspekt #26 Üldine usundilugu konspekt #27 Üldine usundilugu konspekt #28 Üldine usundilugu konspekt #29 Üldine usundilugu konspekt #30 Üldine usundilugu konspekt #31 Üldine usundilugu konspekt #32 Üldine usundilugu konspekt #33 Üldine usundilugu konspekt #34 Üldine usundilugu konspekt #35 Üldine usundilugu konspekt #36 Üldine usundilugu konspekt #37 Üldine usundilugu konspekt #38 Üldine usundilugu konspekt #39 Üldine usundilugu konspekt #40 Üldine usundilugu konspekt #41 Üldine usundilugu konspekt #42 Üldine usundilugu konspekt #43 Üldine usundilugu konspekt #44 Üldine usundilugu konspekt #45 Üldine usundilugu konspekt #46 Üldine usundilugu konspekt #47 Üldine usundilugu konspekt #48 Üldine usundilugu konspekt #49 Üldine usundilugu konspekt #50 Üldine usundilugu konspekt #51 Üldine usundilugu konspekt #52 Üldine usundilugu konspekt #53 Üldine usundilugu konspekt #54 Üldine usundilugu konspekt #55 Üldine usundilugu konspekt #56 Üldine usundilugu konspekt #57 Üldine usundilugu konspekt #58 Üldine usundilugu konspekt #59 Üldine usundilugu konspekt #60 Üldine usundilugu konspekt #61 Üldine usundilugu konspekt #62 Üldine usundilugu konspekt #63 Üldine usundilugu konspekt #64 Üldine usundilugu konspekt #65 Üldine usundilugu konspekt #66 Üldine usundilugu konspekt #67 Üldine usundilugu konspekt #68 Üldine usundilugu konspekt #69 Üldine usundilugu konspekt #70 Üldine usundilugu konspekt #71 Üldine usundilugu konspekt #72 Üldine usundilugu konspekt #73 Üldine usundilugu konspekt #74 Üldine usundilugu konspekt #75 Üldine usundilugu konspekt #76 Üldine usundilugu konspekt #77 Üldine usundilugu konspekt #78 Üldine usundilugu konspekt #79 Üldine usundilugu konspekt #80 Üldine usundilugu konspekt #81 Üldine usundilugu konspekt #82 Üldine usundilugu konspekt #83
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 83 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-01-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
69 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
aili1111 Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • USUNDILOO KONSPEKT
 • ÜLDINE ÜLEVAADE
 • Šamanismi
 • Prohvet
 • Monoteism
 • Juutlus ehk judaism
 • Jumala valitud rahvas“
 • Aabraham
 • Mitzvot – 
 • Taavet
 • Poeg Saalomon
 • Usuelu ja –tavade alus
 • Mišna
 • Sünagoog
 • Minjan
 • Roš­hašana – 
 • Jom­kippur – 
 • Pesach
 • Kašrut
 • Koššer
 • Treife
 • Tefillin
 • Tallit
 • Payot
 • Jarmulke/Kippa – 
 • Mezuza   –  
 •       
 • Taaveti   täht
 • Menora
 •                                             
 • Kristlus
 • Ješua/Jehošua
 • Jeesus Kristus
 • Messias
 • Reedel
 • Piibel – 
 • Armastuse kaksikkäsk
 • Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja
 • Armasta oma ligimest nagu iseennast!
 • surmapattu
 • Alpus/uhkus
 • Omandihimu/ahnus
 • Kiim/iharus
 • Kadedus
 • Õgardlus/aplus
 • Vihapidamine/viha
 • Tujutus/tusk
 • voorust
 • Mõistlikkus (Tarkus)
 • Mõõdukus
 • Meelekindlus (Vaprus)
 • Õiglus
 • Lootus
 • Armastus (Halastus)
 •  mormoonideks
 • Islam
 • On üks Jumal, kelle prohvetiks on Muhamed – islami usu aluseks
 •  Koraanis
 • Moslem 
 • Muhamedi 
 • Allah
 • Koraani 
 • Mošeed
 • Minaretid
 • Mihrab 
 • Minabr – 
 •  alussammast
 • Hadith
 • Sunna
 • umma“
 • Džihaad
 • Veedausundid
 • ÜLDINE
 • Hinduism
 • dharma“
 • puranaa“
 • Pakirama
 • Bhakti
 • Puudža
 • Prasadam
 • Laiba tuhastamine
 • Brahman 
 • Gangese jõgi kõige püham jõgi
 • Hindude kõige püham mäestik Himaalaja
 • Buddism
 • Buddha
 • Šākjamuni
 •  õilsast tõest
 • Nirvaana
 • Tripitaka
 • Vinajapitaka
 • Suutrapitaka
 • Sutta“
 • Vinaya“ 
 • Abhidhamma“ 
 • Theravaada budism
 • Theravaada
 • Vipassana
 • Sangha
 • Mahajaana budism
 • Mahajaana
 • Antrad
 • DŽAINISM
 • Karmast vabanemine
 • Džainist
 •  LÕVI
 • Citta
 • Kattika
 • Parjušana
 • TEISED SUURED USUNDID
 • JAAPANI USUNID 
 • SHINTO
 • Jaapanlaste looduseusund
 • Shinto
 • Shendao
 • Kamidana
 • Butsudana
 • Kami SÜMBOL – peegel
 • HIINA USUNDID
 • TAOSIM
 • Konfutsianism
 • Konfutsius
 • Taoism
 • SIKHISM
 • sikh“
 • Gurduvara =
 • Khalsa
 • BAHAI
 • Baha`u`llah

Teemad

 • ÜLDINE ÜLEVAADE
 • Aabrahmlikud usundid
 • Teised suured usundid
 • wicca
 • AABRAHAMLIKUD USUNDID
 • maailmausundid
 • prohvetite   tähtsus
 • sabat
 • leping
 • Talmud
 • mohel / moel
 • huppa
 • ketuba
 • shechita
 • Tiš a Be`av
 • hassiid
 • christos
 • masiah
 • Naatsareti Jeesus
 • apostlos
 • pattude
 • pühapäeval
 • universumi valitseja
 •  aastast 
 • ristikheina leht 
 • Anno Domini“ 
 • Via Dolorosa
 • moonideks
 • sõnad ja teod
 •  širk
 •  alussammast
 • šahada
 • salat
 • Fadžr)
 • Zuhr)
 •  (Asr)
 •  (Maghrib)
 • Iša)
 • saum)
 • ramadaan
 • zakat)
 • hadž)
 • dhul­l­hidža
 • aatman
 • karmaphala)
 • Hinduism
 • sanatana dharmaks (
 • samskara
 • joogadeks
 • triratna
 • buddhaśāsana
 •  õilsast tõest
 • õilis kaheksaosaline tee
 • annab nägemise ja annab teadmise ning viib
 • rahusse, tarkusesse, virgumisse ja nirvaanasse
 • sansaarast
 • Sansaara
 • abidharmapitaka
 • anatman
 •  = 
 • bodhisattva
 • šunjata
 • Dhyana
 • DŽAINISM
 • kevela)
 • sadhu)
 • tirthankara`
 • džinadeks
 • Bhadra`s 
 • Digambara
 • Švetambara
 • satya)
 • asteya)
 • brahmacarya)
 • aparigraha)
 • keisrikultus
 • Kamid“  
 • torii“
 •  torii
 • SIKHISM
 • mulmantras
 • gurdvara“
 • langar
 • Keša
 • Kangha
 • Kirpan
 • Kattšha
 • mašriqul adhkar

Kommentaarid (3)


liis1010: See nagu ei järgiks R. Ringvee loengusarja TÜ-s. Või ei saanud mina süsteemile pihta. Igatahes ma ei saanud abi sellest, ei ole konspektilik, esineb vigu. Kui ei olegi mõeldud konkreetselt nimetatud aine konspektina, siis võib kellelegi kasulik olla küll. Aitäh jagamise eest ikkagi.
15:06 16-01-2014

kelluke17: Oli päris hea materjal.
17:04 20-04-2014

sipelgapesa007: Väga põhjalik ;)
08:09 16-01-2015


Sarnased materjalid

12
odt
33
doc
35
docx
19
docx
8
xls
14
doc
10
odt
9
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto