Facebook Like
Hotjar Feedback

Üks Eesti omariikluse taastajatest (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas läks? mida küsiti ?
  • Miks olid lõpuks siiski nõus kandideerima ?
  • Mida arvad meie vabariigi põllumajandusest ?
  • Mida arvad talumajandusest ?
  • Kui sind valitakse Ülemnõukogu saadikuks, mida siis arvad linna probleemidest ?
  • Mida arvad Tarvastu kolhoosi saatusest ?
  • Kui lubad, siis üks puhtisiklik küsimus ?
 
Säutsu twitteris
Lähte Ühisgümnaasium PK
Üks Eesti omariikluse taastajatest
Autor: Kristiina Anton
Juhendaja : Viivi Rothla
Lähte
2013
Sisukord
Lk.
Sissejuhatus .........................................................................................3. Elulugu..................................................................................................4.
Maie Anton abikaasast ja Eve Anton isast.........................................5.
Rein Anton isast....................................................................................6.
Arvo Anton isast ja Arvi Anton vanaisast..........................................8.
Kristiina Anton vanaisast ja Kalev Kiisler sõbrast...........................9.
Heino Konstabi klubikaaslasest..........................................................11.
Heldur Peterson klubikaaslasest.........................................................13.
Uno Antonist ajakirjanduses...............................................................15.
20. Augusti klubist................................................................................17.
Klubi liikmed........................................................................................18.
kokkvõte................................................................................................19.
Foto........................................................................................................20.
Foto........................................................................................................21.
Kasutatud allikad.................................................................................22.
Sissejuhatus
Uno Anton (04.04.1942) oli oma kirju elu jooksul täiesti tavaline maainimene. Ta armastas maa lähedust ja raamatute ridu. Ta oli üks nendest , kellele läks Eesti taasiseseisvumine korda ja kes võitles selle eest oma sõna sekka öeldes.
Uurimuse autorile oli ta imetlusväärne vanaisa, kes omal moel erines paljuski teistest. Paari sõnaga õpetades oli ta väga hea vanaisa ja jääb meelde suure austuse ning tipuna, mille poole püüelda.
Uurimustöö kallale asus autor algselt lihtsalt tegemise pärast. Hiljem, uurides ja kirjutades leiti tegelik põhjus. Poleks uskunud, et aastate jooksul, mil lapselaps temaga koos oli ja rääkis ei teadnud ta vanaisast tegelikult mitte midagi. Selliste ettevõtmistega, st uurimistööga õpitakse inimest tundma põhjalikumalt. Nii õppis ka uurimuse autor. Lisaks on see suur kokkuvõte Uno Antoni elust, mida teistelegi talletada.
Töö käigus küsitles autor oma isa, onu, tädi ja vanaema, venda, teisi Uno Antoni lapselapsi. Lisaks kontakteeruti tema kauaaegse koolivenna, sõbra ja hiljem peretuttava Kalev Kiisleriga ning mõne 20. Augusti Klubi kaaslasega
Uurimustöö koosneb Uno Antoni lühikesest eluloost, sugulase ja sõprade meenutustest temast ning andmetest 20. Augusti Klubi kohta.
Seega uurimuse eesmärgiks on jäädvustada Uno Antoni elu ja tegemisi, tema osa Eesti omariikluse taastamise käigus ja edaspidi.
Uno Anton. Erakogu
1. Elulugu
Uno Anton sündis 04. aprillil 1942 Suislepas kuuelapselise pere viienda lapsena. Isa suri varakult, ema kasvatas lapsi üksi. Uno õppis Suislepa algkoolis, Mustla Keskkoolis ja Paide Tööstustehnikumis. Peale Paide kooli töötas ekskavaatorijuhina, samal ajal lõpetas kaugõppes keskkooli. Peale seda astus Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse, mille lõpetas 1971 .a. EPA ajal ja ka peale seda tegeles tõsiselt spordiga- pikamaajooksu ja sangpommi tõstmisega.
Peale EPA- t asus Uno Anton tööle Vambola kolhoosi osakonnajuhatajaks, hiljem töötas Tarvastu kolhoosis osakonnajuhatajana . 1973. a. määrati ta Kärstna kolhoosi peaagronoomiks. 1976-1981 töötas ta Kärstna kolhoosi esimehena, misjärel viidi ta üle Tarvastu kolhoosi esimeheks, kellena töötas 1990. aastani.
1990. a valiti Uno Anton ENSV Ülemnõukogu saadikuks. Saadikuvolituste lõppemisel 1992. a asus tööle Tarvastu metskonda, kust jäi 2000. a pensionile.
Uno Anton on olnud Tarvastu külanõukogu ja Tarvastu vallavolikogu liige.
Oma kodu ehitamist alustas ta 1982. aastal.
2002 pälvis Uno Anton Riigivapi V klassi teenetemärgi ja 2006 Riigivapi III klassi teenetemärgi. Tema teeneks on peetud seda, et Tarvastu kolhoosi esimehena ei lubanud ta suurte maaparandusobjektide rajamise käigus maatasa lükata vanu (tühjaks küüditatud) talukohti, vaid kolhoos hakkas hoopis neid tasapisi taastama ja inimestele kodudeks välja jagama ja nende juurde teid tegema. Pidevalt rõhutas ta mõtet, et kuni küla elab, elab Eesti ka. Ta oli kurb kui 20 aastat tagasi kolhoosikord kiirelt lagunes ja uut süsteemi veel ei olnud. Ta mõistis väga hästi, et vana kolhoosikord kestma ei jää, kuid nägi kogu protsessis „vanasse kaevu sülitamist enne kui uus on valmis“. 14. septembril 1996 oli raadios (ERR) eetris Toivo Maki intervjuu temaga, kus ta sellest kõigest räägib.
Uno Antonil oli 2 poega ja tütar, ühe poja poolt 3 lapselast ja tütre pool 2 lapselast.
Uno Antoni teenetemärgid. Erakogu
2. Abikaasa, lapsed ja lapselapsed Uno Antonist
2.1. Abikaasa Maie Anton
Olime abielus pea 42 aastat (augustis 2012 oleks saanud 42).
Abiellusime EPA koolis ( pragune Eesti Maaülikool ) õppimise ajal 1970. aastal, tööle suunati meid Vambola kolhoosi.
Uno oli väga kohusetundlik ja töökas, tööpäevad olid pikad, koju jõudis ta alles hilisõhtul, mina natuke varem. Kuna meil oli ahiküttega korter ja ka vesi tuli ämbriga tuua kaevust , hoolitses ta ikka, et puid oleks toas ja ämbrid täis.
Ta oli spordiarmastaja: tegi pikamaajooksu ja sangpommi tõstmist.
Kui meil olid juba lapsed suuremad ja käisid koolis, käis ta koos nendega ümber Viljandi järve jooksmas, samuti osaleti valla spordimängudel ja käidi suusatamas.
Uno armastas vabadel hetkedel palju lugeda. Teda huvitas ajalugu, poliitika, põllumajandus- ja spordialane kirjandus. Meil on kodus palju raamatuid, teatmeteoseid.
Kui ta sai neljakümneseks, ütles ta, et kaua me ikka korteris elame, hakkame oma kodu rajama. Elamu ja mõned kõrvalhooned said valmis kolme aastaga tänu tema visadusele ja töökatele kätele. Ta töötas ise väga palju ja suunas ka lapsi tegema neile jõukohaseid töid.
Uno oli nõudlik, lohakalt tehtud tööd ta ei sallinud.
Kui ehitused said valmis, oli tal plaan kodu ligidal olevale madalikule paisjärv rajada (seda läbiv oja üles paisutada). See sai teoks koos naabrimeeste abiga.
Uno jõudis oma elu jooksul pidada mitmeid ameteid - kolhoosi osakonna juhatajast ja peaagronoomist kahe kolhoosi esimehe ja riigikogu liikmeni.
Ta oli jahimees , talle meeldis ka niisama metsas marjul ja seenel käia. Kuni pensionile jäämiseni ta töötaski metsatöölisena, metsavahina.
Pensionärina meeldis talle sellesama järve ääres, mille ta oli rajanud, kala püüda, niisama istuda. Kui tal tervis juba halvemaks läks, püüdis ta ikka iga päev korra järve ääres käia, see oli talle väga tähtis. Hiljem tubaseks jäädes luges ta niipalju kui vähegi suutis.
(Intervjuu Maie Antoniga 12. 12 2012)
2.2. Uno tütar Eve Anton
Minu isa, Uno Antoni lapsepõlv möödus keerulisel ajal – sõda oli äsja lõppenud, maal loodi kolhoose ja sovhoose ehk ühismajandeid. Isa oli pärit suurest perest – lisaks talle oli peres veel neli venda ja õde. Ja kuna nende isa ehk siis minu vanaisa suri 1949. aastal, kui mu isa oli 7-aastane, siis tuli lastel ema aidata ja tööd teha. TÖÖ ongi üks märksõna, mis mulle seoses isaga meenub.
Vaatamata majanduslikule kitsikusele suutis vanaema Marie minu isa ja ka tema õde Hillet ülikoolis (tollases Eesti Põllumajanduse Akadeemias ) koolitada. Tänu sealt saadud agronoomiharidusele oli isa alguses kolhoosis agronoom , siis peaagronoom ja lõpuks kolhoosiesimees. 1990. aastal valiti ta ENSV Ülemnõukogusse, mis taastas Eesti Vabariigi iseseisvuse.
Ta oli selle üle väga uhke, et ta oli selle ajaloolise sündmuse juures. Ent see, mis järgnes, tegi talle minu arust suurt meelehärmi. Isa oli läbi ja lõhki maamees, maaelu areng oli tema jaoks väga tähtis. Ta oli kolhoosis erinevatel ametitel töötades püüdnud elu maal edendada nii palju kui see tol ajal võimalik oli. Eesti Vabariigi taastamine aga tõi kaasa kolhooside kadumise ja talude taastamise ning vabaturumajanduse. Eesti väikesed talud ei suutnud täieliku vabaturutingimustes oma toodanguga võistelda Lääne-Euroopast tuleva doteeritud toiduga ja paljud suurest entusiasmist taastatud talud lõpetasid pikapeale tootmistegevuse. Maa hakkas inimestest tühjaks jooksma ja see muutis isa Eesti Vabariigi suhtes väga kriitiliseks. Tema meelest oleksid erinevad valitsused pidanud maaelu rohkem toetama ja kohalikku turgu kaitsma.
Isa nägi erinevaid riigikordi, tema noorusaeg möödus nn kolhoosikorra ajal ENSVs. Pensioniiga möödus Eesti Vabariigis, mille taastamise juures ta ise oli, ent mis tõi talle kaasa pettumuse, kuna ta nägi selle maaelu hääbumist, mille loomise juures ta ise oli olnud.
(Intervjuu Eve Antoniga 28. 11 2012)
2.3. Uno vanem poeg Rein Anton
Mul on oma lapsepõlvest ning isast meeles mõned kindlad olukorrad. Kirjutangi just nende seikade kaupa.
Ükskord väiksena võttis isa mind kaasa sügisesele pardijahile. Olime täpselt meie praeguse järve kohal- siis oli see veel süvendamata ja võsastunud. Ta käskis hästi tasa olla ja vaikselt edasi liikuda . Äkki pani ta käe mulle õlale- täpselt minu ees mätta peal oli rästik, ma oleksin sellele peaaegu peale astunud. Seda mäletan ka, et mingitel
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Üks Eesti omariikluse taastajatest #1 Üks Eesti omariikluse taastajatest #2 Üks Eesti omariikluse taastajatest #3 Üks Eesti omariikluse taastajatest #4 Üks Eesti omariikluse taastajatest #5 Üks Eesti omariikluse taastajatest #6 Üks Eesti omariikluse taastajatest #7 Üks Eesti omariikluse taastajatest #8 Üks Eesti omariikluse taastajatest #9 Üks Eesti omariikluse taastajatest #10 Üks Eesti omariikluse taastajatest #11 Üks Eesti omariikluse taastajatest #12 Üks Eesti omariikluse taastajatest #13 Üks Eesti omariikluse taastajatest #14 Üks Eesti omariikluse taastajatest #15 Üks Eesti omariikluse taastajatest #16 Üks Eesti omariikluse taastajatest #17 Üks Eesti omariikluse taastajatest #18 Üks Eesti omariikluse taastajatest #19 Üks Eesti omariikluse taastajatest #20 Üks Eesti omariikluse taastajatest #21 Üks Eesti omariikluse taastajatest #22
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kristiinaanton Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

414
pdf
Tiit Lauk humanitaar
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
147
docx
Eesti XX sajandi algul
95
doc
Mein Kampf
176
doc
Nõukogude Liidu ajalugu osa 2
222
doc
Nõukogude Liidu ajalugu
51
doc
Eesti ajalugu - konspekt
72
doc
Eesti uusaeg-1710-1900Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun