Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 (0)

5 Hindamata
 

I Küsimused
1. Mis on teooria? Mis on empiiria? Milles seisneb sotsioloogias pinge
või vastuolu teooria ja empiiria vahel?

Teaduse põhikomponendid : Empiiria - uute andmete kogumine uurimisobjekti kohta ja nende analüüsimine .
Teooria - olemasolevate teadmiste analüüs ja süstematiseerimine .

Loomulikult on mõlemad komponendid vajalikud, sest ilma empiiriliste andmeteta ei omaks
teooria mingit seost reaalsusega ning ilma teooriata ei oskaks me andmeid interpreteerida.
Aga siiski kalduvad paljud sotsioloogid tegelema ainult ühega ( empiirikud ja teoreetikud ).’2. Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja
normatiivsuse vahel? Millised võiks või peaks olema seega
sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe?

Sotsioloogia on (püüab olla) EMPIIRILINE teadus (kuidas on?), mitte NORMATIIVNE
(kuidas peaks olema?). nt kui öelda, et Eestis levib multiresistantne tuberkuloos , ei
järeldu sellest sotsioloogi kui teadlase jaoks seda, et tuleks midagi ette võtta.
(Tema kui vastutustundega kodaniku jaoks aga selline järeldus on
möödapääsmatu!)

Sotsioloogia on “väärtustevaba” selles mõttes, et seda võib kasutada väga mitmete erinevate
eesmärkide saavutamiseks. Teadus ise ei sisalda kohustust ühe või teise väärtustesüsteemi
heaks töötada (M. Weber ).

Samas too ei tähenda seda, et sotsioloogil endal ei või (ja pea) olema väärtusi (poliitilisi,
usulisi, eetilisi tõekspidamisi). Sotsioloog kui kodanik, poliitik , filosoof . Kuna sotsioloogia
siiski on empiiriline teadus, sotsioloog püüab aru saada sellest, mis tegelikult toimub. See
võib olla talle meeltmööda või mitte, aga tema kohustus teadlasena on selgitada asjade tegelik
seis.

96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #1 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #2 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #3 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #4 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #5 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #6 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #7 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #8 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #9 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #10 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #11 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #12 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #13 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #14 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #15 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #16 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #17 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #18 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #19 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #20 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #21 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #22 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #23 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #24 Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017 #25
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-01-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
16 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
gopkrs Õppematerjali autor

Lisainfo

1. Mis on teooria? Mis on empiiria? Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu teooria ja empiiria vahel?
Teaduse põhikomponendid:
Empiiria-uute andmete kogumine uurimisobjekti kohta ja nende analüüsimine.
Teooria-olemasolevate teadmiste analüüs ja süstematiseerimine.
Loomulikult on mõlemad komponendid vajalikud, sest ilma empiiriliste andmeteta ei omaks teooria mingit seost reaalsusega ning ilma teooriata ei oskaks me andmeid interpreteerida. Aga siiski kalduvad paljud sotsioloogid tegelema ainult ühega (empiirikud ja teoreetikud).’


2. Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja normatiivsuse vahel? Millised võiks või peaks olema seega sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe?
Sotsioloogia on (püüab olla) EMPIIRILINE teadus (kuidas on?), mitte NORMATIIVNE (kuidas peaks olema?). nt kui öelda, et Eestis levib multiresistantne tuberkuloos, ei järeldu sellest sotsioloogi kui teadlase jaoks seda, et tuleks midagi ette võtta. (Tema kui vastutustundega kodaniku jaoks aga selline järeldus on möödapääsmatu!)
Sotsioloogia on “väärtustevaba” selles mõttes, et seda võib kasutada väga mitmete erinevate eesmärkide saavutamiseks. Teadus ise ei sisalda kohustust ühe või teise väärtustesüsteemi heaks töötada (M. Weber).
Samas too ei tähenda seda, et sotsioloogil endal ei või (ja pea) olema väärtusi (poliitilisi, usulisi, eetilisi tõekspidamisi). Sotsioloog kui kodanik, poliitik, filosoof. Kuna sotsioloogia siiski on empiiriline teadus, sotsioloog püüab aru saada sellest, mis tegelikult toimub. See võib olla talle meeltmööda või mitte, aga tema kohustus teadlasena on selgitada asjade tegelik seis.

peeter vihma , tallinna ülikool , ühiskonna , uurimine , analüüs , tlü , talvine kliima

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on teooria? Mis on empiiria ?
 • Millised on sotsioloogi neli rolli Michael Burawoy järgi ?
 • Mis on ja mida aitavad mõõta Talcott Parsonsi “mustrimuutujad” ?
 • Kuidas inimeste toimimist analüüsida ?
 • Millised on Anthony Giddensi strukturatsiooniteooria põhijooned ?
 • Mis on anoomia Emile Durkheimi ja mis Robert Mertoni järgi ?
 • Millised on neli erinevat deviantsuse seletusetüüpi ?
 • Kuidas see kujuneb ?
 • Kuidas mõjutavad rühmad meie käitumist ?
 • Milline on organisatsiooni ülesehituse baasmudel ?
 • Milline on bürokraatia ideaaltüüp Max Weberi järgi ?
 • Mis on „ oligarhia raudneseadus“ ?
 • Mis on “uus avalik haldus” (NPM) ?
 • Millised on grupi arengu neli faasid Kurt Lewini järgi ?
 • Millised on kolm autoriteedi tüüpi Max Weberi järgi ?
 • Millised on Michel Foucault võimuteooria põhijooned ?
 • Milline on nende kriteeriumide suhe ?
 • Kus arvad olevat või kus oled tegelikult ?
 • Millisena näeb ühiskonna kihistumist Pierre Bourdieu ?
 • Millised on kolm viisi, kuidas tõlgendada kultuuri ?
 • Kui tema subkultuuriline identiteet ?
 • Mis on haigus või puue ?
 • Millist arutelu Habermas silmas peab ?
 • Mis on siirdeühiskond ?
 • Mis jooned iseloomustavad Eesti poliitilist kultuuri ?
 • Millised on kolm peamist paradigmat sotsiaalteadustes ?
 • Mis on kvalitatiivse uuringu eesmärgid ?
 • Millised on kvalitatiivse uurimuse eelised ja puudused ?

Sisukord

 • I Küsimused
 • Empiiria
 • Teooria
 • Akadeemiline public
 • Mitteakadeemiline
 • Anoomia
 • Émile Durkheimi järgi
 • Robert Mertoni järgi
 • Organisatsioon on
 • Erinevad juhiteooriaid
 • Juhi iseloom
 • Sattumuslikkus/Võimalikkus
 • Neli faasi
 • Max Weberi autoriteeditüübid
 • Chikago subkultuur
 • Mis on siirdeühiskond? Kuidas peegeldub see Eesti ühiskonna kihistumise
 • Mis jooned iseloomustavad Eesti poliitilist kultuuri?
 • Millised on kolm peamist paradigmat sotsiaalteadustes?
 • Mis on kvalitatiivse uuringu eesmärgid? Millised on levinud
 • II Mõisted

Teemad

 • Mis on teooria? Mis on empiiria? Milles seisneb sotsioloogias pinge
 • või vastuolu teooria ja empiiria vahel?
 • Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja
 • normatiivsuse vahel? Millised võiks või peaks olema seega
 • sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe?
 • Millised on sotsioloogi neli rolli Michael Burawoy järgi?
 • publik
 • Millised on sotsioloogia teadmistehuvid ja eesmärgid Max Weberi
 • ja Emile Durkheimi järgi? Millised on nendest tulenevad
 • metodoloogilised suunad?
 • Durkheim
 • Weber
 • Millised on strukturalistliku keeleteaduse ja sotsiaalteaduse
 • seosed?
 • Mis on ja mida aitavad mõõta Talcott Parsonsi “mustrimuutujad”?
 • Kuidas analüüsib ühiskonda funktsionalistlikust vaatenurgast
 • Talcott Parsons?
 • Millised on Anthony Giddensi strukturatsiooniteooria põhijooned?
 • Mis on anoomia Emile Durkheimi ja mis Robert Mertoni järgi?
 • Millised on neli erinevat deviantsuse seletusetüüpi? Tooge
 • palun igaühe juurde näide!
 • Milline on inimese “sotsiaalne mina” George Herbert Meadi
 • järgi? Kuidas see kujuneb?
 • generalized others
 • tsensor
 • Milline on dramaturgilise sotsioloogia põhijooned Erving
 • Goffmani järgi?
 • Kuidas mõjutavad rühmad meie käitumist? Palun kirjeldage
 • vähemalt kahte näidet kasutades kahte järgnevast kolmest
 • mõistest: “peegelpildimina”, “referentgrupp”, “kaheastmeline
 • kommunikatsioon”
 • Peegel-mina
 • reference group
 • Kaheastmelise kommunikatsiooni
 • Milline on organisatsiooni ülesehituse baasmudel?
 • Organisatsioon on
 • Milline on bürokraatia ideaaltüüp Max Weberi järgi? Miks
 • sageli tegelikkus ei vasta sellele mudelile? Palun tooge näiteid ja
 • seletage neid, kasutades mõisteid nagu “konformism”, in-grupp
 • Mis on „oligarhia raudneseadus“?
 • Robert Michels
 • Mis on “uus avalik haldus” (NPM)? Miks selle rakendamine ei
 • too alati soovitud tulemusi?
 • Kuidas seletavad kolm juhtimiseteooria koolkonda juhi
 • omadusi ja käitumist?
 • isiksuseomaduste teooria
 • biheivioristlik teooria
 • situatsiooniteooria
 • Millised on grupi arengu neli faasid Kurt Lewini järgi?
 • Neli faasi
 • Millised on kolm autoriteedi tüüpi Max Weberi järgi? Mis on
 • nende tugevused ja nõrkused?
 • Max Weberi autoriteeditüübid
 • Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda
 • marxistlik, weberiaanlik või pluralistlik)
 • WEBERIAANLIK SUUND
 • MARXISTLIK SUUND
 • PLURALISTLIK SUUND
 • Talcott Parsons
 • Millised on Michel Foucault võimuteooria põhijooned? Kuidas
 • on selline võim kujunenud?
 • Võimuteooria
 • Weber
 • Pluralistid
 • Foucault
 • Võimu alus
 • Võimu
 • kasutaja
 • Võim on
 • Võrrelge omavahel Talcott Parsonsi ja Karl Marxi lähenemisi
 • kihistumisele
 • Parsons
 • Mertoni
 • an sich
 • für sich
 • Millisena näeb ühiskonna kihistumist Pierre Bourdieu?
 • Millised on kolm viisi, kuidas tõlgendada kultuuri?
 • Valige kaks subkultuuriteooriate koolkonda (Chicago
 • Birminghami või post-subkultuuriteooriad) ja võrrelge neid
 • omavahel
 • Post-subkulutuuriteoora
 • Birmingham
 • Millised on kaks põhimõtteliselt erinevat vaadet
 • sotsiaalsetele probleemidele?
 • Objektivistlik vaade
 • Subjektivistlik vaade
 • Milline on sotsiaalse probleemi arenguloo mudel Spector ja
 • Kitsuse järgi?
 • Millised on kaks kodanikeühiskonna definitsiooni Ernest
 • Gellneri järgi?
 • Kuidas seostab Jürgen Habermas kodanikeühiskonda ja
 • arutelu? Millist arutelu Habermas silmas peab?
 • Habermas
 • arutelu
 • Mis on sotsiaalne kapital Robert Putnami ja mis Pierre Bourdieu
 • järgi?
 • Robert D. Putnam
 • Bourdieu
 • arengus?
 • uuringutüübid? Millised on kvalitatiivse uurimuse eelised ja puudused?
 • Abstraktne empiritsism
 • Grand Theory”
 • Keskastme teooria
 • Sotsioloogiline kujutlusvõime
 • Verstehen”
 • Väärtused
 • Eesmärgiratsionaalsus ja väärtusratsionaalsus
 • Normid
 • Sekundaarne deviantsus
 • Sotsialiseerimine
 • Olulised teised
 • Üldistatud teised
 • Peegelpildi-mina
 • Rolliootused
 • Rollikonflikt
 • Rollidistants
 • Primaar- ja sekundaarrühmad
 • Referentrühm
 • In-grupp ja out-grupp
 • Oligarhia raudne seadus”
 • Legitiimsus
 • Konformism
 • Stratifikatsioon
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • Gini koefitsent
 • Hegemoonia
 • Autoriteet
 • Demokraatia miinimumdefinitsioon”
 • Kultuuriline pööre humanitaarteadustes
 • Habitus
 • Moraalne paanika
 • Uus-hõimud
 • Avalikkus
 • Kvaasi-teooria Hewitt & Hall
 • Am. Soc. Review
 • kvaasiteooria
 • Epistemoloogia
 • Ontoloogia
 • Meetod ja metodoloogia
 • Operatsionaliseerimine

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

48
docx
25
docx
56
doc
15
docx
198
doc
83
doc
46
docx
72
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto