Ühiskonna riigieksami materjal (0)

3 KEHV
 
Nüüdisühiskond
o Ühiskonna mõiste
Suurte inimhulkade kooselu korrastatud eluviis.
o Nüüdisühiskonna kujunemine
Ühis- Agaarühiskond Tööstus Post-industriaal Infoühiskond Teadmusühiskond
kond ühiskond ühiskond
Tunn o 3000a eKr o 18. saj ­ o 20.saj o 1980n o 21. Saj - ...
u-sed ­ 18.saj 20. Saj keskpaik-.. dad o Paindlik
lõpp keskpaik . o Uue töögraafik
o Peamine o Peamine o Teenindu tehnoloogia o Teadussaav
tööhõive tööhõive s-sektori kasutusele- u-tuste raken-
põllumajan tööstuses osatähtsuse võtt damine majan-
duses o Linnastu tõusmine o Inform duses, polii-
o Suurpered mi-ne, o Kõrgtehn at-siooni tikas
o Töö ja väikepered o-loogia massiline o Oluline on
puhkus e massiline tarbimine loomus, mees-
käsikäes kujunemine kasutamine o Olulin konnatöö,
o Käsitöö ja , ühiskonna , hannatud e info kiire tead-miste
väikesed kihistumine on haritud töötlemine rakendamine
manufaktuu o Töö ja spetsialisti ja tarbimine o Neg. Mõju
rid puhkuse d loodus-tasa-
o Hetkel eraldumine o Massitoo kaalule ja eeti-
eksisteerib o Suured t-mine, ka prob-
AAFRIKA vabrikud ja -kultuur, leemid (GMO,
S konveiertö -meedia klooni-mine)
ö o Kirju
klassikul-
tuur,
mitmekesi-
sed
väärtushin-
nangud,
riigi
sekkumine
majanduss
e
Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes
Majandus on eelkõige areen, kus toimub pidev võitlus suurema võimu saavutamise nimel.
See seisukoht on peamine alus võimukesksetele lähenemistele. Lähtutakse eeldusest, et huvid
turul ei ole reeglina harmoonilised vaid põrkuvad ja konfliktsed ning iga turuüksuse
eesmärgiks on ennast kehtestada, et saavutada oma eesmärkide võimalikult täpsem täitmine.
See omakorda toob kaasa paratamatu vastasseisu turuosaliste vahel.
Riik teostab oma võimu läbi riigiorganite. Riigiorganid on riigi organisatsioonilise struktuuri
koostisosad, isikud või ametiasutused, kes täidavad kindlaksmääratud ülesandeid ja
moodustavad riigivõimu toimemehhanismi. Modernset riiki iseloomustab riigiorganite
paljusus. (Neid võib liigitada mitmeti: funktsioonide järgi võib eristada seadusandlikke,
täidesaatvaid ja kohtuorganeid; asendi järgi riigiorganisatsioonilises ülesehituses kesk- ja
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ühiskonna riigieksami materjal #1 Ühiskonna riigieksami materjal #2 Ühiskonna riigieksami materjal #3 Ühiskonna riigieksami materjal #4 Ühiskonna riigieksami materjal #5 Ühiskonna riigieksami materjal #6 Ühiskonna riigieksami materjal #7 Ühiskonna riigieksami materjal #8 Ühiskonna riigieksami materjal #9 Ühiskonna riigieksami materjal #10 Ühiskonna riigieksami materjal #11 Ühiskonna riigieksami materjal #12 Ühiskonna riigieksami materjal #13 Ühiskonna riigieksami materjal #14 Ühiskonna riigieksami materjal #15 Ühiskonna riigieksami materjal #16 Ühiskonna riigieksami materjal #17 Ühiskonna riigieksami materjal #18 Ühiskonna riigieksami materjal #19 Ühiskonna riigieksami materjal #20 Ühiskonna riigieksami materjal #21 Ühiskonna riigieksami materjal #22 Ühiskonna riigieksami materjal #23 Ühiskonna riigieksami materjal #24 Ühiskonna riigieksami materjal #25 Ühiskonna riigieksami materjal #26 Ühiskonna riigieksami materjal #27 Ühiskonna riigieksami materjal #28 Ühiskonna riigieksami materjal #29 Ühiskonna riigieksami materjal #30 Ühiskonna riigieksami materjal #31 Ühiskonna riigieksami materjal #32 Ühiskonna riigieksami materjal #33 Ühiskonna riigieksami materjal #34 Ühiskonna riigieksami materjal #35 Ühiskonna riigieksami materjal #36 Ühiskonna riigieksami materjal #37 Ühiskonna riigieksami materjal #38 Ühiskonna riigieksami materjal #39 Ühiskonna riigieksami materjal #40
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-05-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
78 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
M L Õppematerjali autor

Lisainfo

(ei hakanud otse küsimust taas välja kirjutama märksõnade alla; 48 lk, vastused leiab tekstist)
ühiskond , mõisted , import , eksport

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas ühishüvist tarbitakse ?
 • Miks ühishüvist pakutakse ?
 • Mis on ühishüvis ?
 • Milliseid ühishüviseid kasutad ?

Mõisted

Sisukord

 • Nüüdisühiskond
 • Tunnused
 • Meetodid
 • Õigusriik
 • Kodanikuühiskond
 • Näiteid
 • Infoühiskond
 • Jätkusuutlik areng
 • Ühiskonna valitsemine
 • Riigivalitsemise vormid
 • Survegrupp
 • Mõjutamiseviisid
 • Erakond
 • Tüübid
 • Sotsiaalne liikumine
 • Poliitilised ideoloogiad
 • NB! Demokraatia pole ideoloogia, vaid riigi valitsemisviis!
 • Konservatiivne ideoloogia (konservatism)
 • Liberaalne ideoloogia (liberalism)
 • Sotsialism
 • Roheline ideoloogia
 • Ülesanded/ Funktsioonid
 • Põhimõtted
 • Bürokraatia
 • Korruptsioon
 • Kohtuvõim
 • Euroopa
 • Inimõiguste Kohus
 • EL Nõukogu ehk Euroopa Ülemkogu
 • Ülesanded
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Parlament
 • Euroopa Ühenduste Kohus
 • Ülesanne
 • Tööturg
 • Tööandja
 • Töötaja
 • Valitsuse
 • Majanduslikult aktiivne rahvastik
 • Majanduslikult passiivne rahvastik
 • Töötajad ehk hõivatud
 • Töötud
 • Töötu
 • Struktuurne tööpuudus
 • Majanduslik kahju
 • Sotsiaalne kahju
 • Välismõjuks
 • Riigipoolsed võimalused negatiivse välismõju reguleerimiseks
 • Inflatsioon
 • Sisemajanduse kogutoodang
 • Import
 • Eksport
 • IMF – Rahvusvaheline Valuutafond
 • Washingtonis
 • Ameerika
 • Ühendriikides
 • Fiskaalpoliitika
 • Ühisturg
 • Indiviid ühiskonnas
 • Sotsiaalne kiht (klass)
 • Vajaduste liigitus
 • Tarbijakaitse viis põhimõtet
 • Keskliit
 • Ühishüvedeks
 • Erahüvis
 • Sotsiaalne turvalisus
 • Inimõigused
 • Kodakondsus
 • Kodanikukaitse
 • Kaasaja maailma mitmepalgelisus
 • Rassid
 • Rassism
 • Suurimad religioonid
 • Rahvusvaheline suhtlemine
 • Põhja-Atlandi
 • Nõukogu
 • Audronius
 • Ažubalis
 • Liidu
 • Nõukoguga
 • Inimõiguste
 • Kohus
 • Strasbourg
 • Thorbjørn
 • Jagland
 • Eesti välispoliitika eesmärgid
 • W.Churchill
 • Valitsustevaheline koostöö

Teemad

 • Ühiskonna mõiste
 • Nüüdisühiskonna kujunemine
 • Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes
 • Võimude ressursid
 • Võimu tunnused ja teostamise meetodid
 • Demokraatia põhiprintsiibid- ja väärtused
 • Seadused ja õigusnormid
 • põhiseadusele
 • Riigi mõiste
 • Riigivõimu tunnused
 • Avalik ja erasektor
 • Kodanikuühiskond (Mittetulundussektor, III sektor)
 • Ühiskonna sotsiaalne struktuur
 • Pluralism i olemus ja tähtsus
 • Sotsiaalsed probleemid
 • Heaoluriik
 • Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus
 • Demokraatlik valitsemiskord
 • Valitsemise põhivormid: presidentalism, parlamentarism
 • Monarhia ja vabariik
 • Parlamentaarne
 • Presidentaalne
 • Konstitutsioonilin
 • Absoluutne
 • Sotsiaalsed liikumised ja erakonnad
 • Mõjutamiseviisid
 • Tüübid
 • Kategooria parteid
 • Massi parteid
 • Populistlik partei
 • Konservatiivne ideoloogia (konservatism)
 • Liberaalne ideoloogia (liberalism)
 • Sotsialism
 • Roheline ideoloogia
 • Valimised : Funktsioonid, erinevad valimissüsteemid, valimiskäitumine
 • valimiste tulemused
 • Ülesanded/ Funktsioonid
 • vanusega
 • kodakondsusega
 • Põhimõtted
 • Koalitsioon
 • Opositsioon
 • Seadusandlik võim
 • Parlamendi töökorraldus
 • Parlamendi kontroll valitsuse üle
 • Täidesaatev võim
 • Valitsuse moodustamise põhimõtted
 • Bürokraatia
 • bürokraatia
 • Bürokraatiaks
 • Korruptsioon
 • Korruptsioon
 • Riigipea
 • Kohtuvõim
 • Kohtuvõim
 • Eesti kohtusüsteem
 • Nõukogu Inimõiguste
 • Euroopa Kohus
 • Ombudsman
 • Võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte
 • Riigikontrolli ja Õiguskantsleri institutsioonid
 • Kohalik omavalitsus
 • Kesk- ja regionaalvõimu suhted
 • Euroopa Liidu institutsioonid
 • Ülesanded
 • Ülesanne
 • Ühiskonna majandusressursid
 • Riik ja majandus
 • Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas
 • Turumajanduse toimimine
 • Tööhõive
 • Töötajad ehk hõivatud
 • Töötud
 • Tööpuudus
 • täistööhõive
 • Majanduse regulatsioon seaduste, maksu- ja rahapoliitika ning
 • turumehhanismide abil
 • Riigipoolsed võimalused negatiivse välismõju reguleerimiseks
 • Riiklikud ja kohalikud ning otsesed ja kaudsed maksud, maksukoormus
 • sisemajanduse koguprodukt
 • Välismajanduspoliitika
 • kvoot
 • litsents
 • Ekspordi
 • tõkked
 • Kaubandusembargo
 • subsiidiumid
 • Dumping
 • Tolliliit
 • Eksport-import
 • Euroopa Liidu fiskaalpoliitika ja ühisturg
 • Fiskaalpoliitika
 • Ühisraha euro
 • Ühisturgu tagava nelja vabaduse olemus ja toimimine argielus
 • Ühiskonna sotsiaalne kihistumine
 • Vajadused ja tarbimine
 • Tarbijakaitse viis põhimõtet
 • Tarbijakaitseamet
 • Eesti Tarbijate
 • spetsiaalsed Euroopa tarbijakaitsekeskused
 • Ühishüved ja erahüved
 • Ühishüvedeks
 • Sotsiaalne turvalisus: sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi
 • Sotsiaalne turvalisus
 • Sotsiaalturva eesmärk on vaesuse leevendamine ja ühiskonnas
 • solidaarsuse edendamine
 • Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal
 • Euroopa Sotsiaalharta 1961
 • Indiviid ja riik
 • Inimõigused
 • Kodakondsus
 • Kodanikuõigused ja –kohustused
 • Riigi- ja kodanikukaitse
 • Kodanikukaitse
 • Euroopa Liidu kodakondsus
 • Maastrichti lepinguga
 • Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus
 • Rassism
 • Maailma mitmekultuurilisus
 • mitte
 • üksnes kultuurilise mitmekesisuse sallimist, vaid ka vajadust tunnustada seaduslikult
 • Mitmekultuurilise ühiskonna väärtused
 • Põhihoiak
 • tolerants, sallivus
 • Vastandhoiak
 • Lähis-Ida konflikt)
 • sotsiaalne ebavõrdsus, mis
 • omakorda toodab sallimatust
 • kõige sallivamad
 • liberaalse maailmavaatega keskkihti kuuluvad kõrgharidusega 20–29-aastased noored
 • Riikide sotsiaal-majandusliku ja poliitilise arengu erinevused
 • arenenud tööstusriigid
 • arengumaad
 • Arengumaade põhiprobleem: neokolonialism
 • Õiglane kaubandus
 • Riikidevaheline koostöö
 • Globaalprobleemid: rahvastiku-, keskkonna-, sotsiaalprobleemid
 • Globaalprobleemid
 • Globaliseerumine kui protsess
 • Maailma ühtsuse ja vastastikuse seotuse suurenemine
 • Globaliseerumine ehk üleilmastumine
 • Internatsionaliseerumine ehk rahvusvahelistumine
 • Digitaliseerumine
 • digitaalne lõhe
 • Infotehnoloogia mõju maailma arengule
 • Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid
 • Tähtsamad ülemaailmsed ja regionaalsed
 • organisatsioonid (ÜRO, NATO, WTO
 • Euroopa Nõukogu, OSCE, Euroopa Liit
 • ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
 • NATO – Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon
 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
 • OSCE – Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö Organisatsioon
 • Euroopa Nõukogu
 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon
 • Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted
 • rahvas välispoliitikat
 • Rahvusvahelise suhtlemise viisid
 • Euroopa integratsioon
 • Eesti riigi rahvusvaheline asend
 • Eesti ja rahvusvahelised organisatsioonid
 • Valitsusevaheline koostöö
 • Julgeolekuriskid ja –poliitika

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

62
docx
62
doc
67
doc
44
doc
56
doc
49
docx
30
docx
15
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto