Ühiskonna riigieksami kokkuvõte (25)

5 VÄGA HEA
 
NÜÜDISÜHISKOND.
On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine,
rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus.
Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.).
Ühiskond
Inimeste omavaheliste suhete kogum (laiemas tähenduses inimkonna tekkest
nüüdisajani, kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul, näiteks sotsialistlik
ühiskond). Teadusliku õpetuse ühiskonnast lõid K. Marx ja F. Engels. Selle õpetuse
järgi moodustavad kõigi inimsuhete aluse ehk baasi inimeste suhted tootmises -
tootmissuhted. Tootmissuhete laad sõltub tootlike jõudude tasemest ja määrab
oluliselt, millised on näit. perekonnasuhted, moraal, õigus, kirjandus ja kunst.
Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes
Majandus on eelkõige areen, kus toimub pidev võitlus suurema võimu saavutamise
nimel. See seisukoht on peamine alus võimukesksetele lähenemistele. Lähtutakse
eeldusest, et huvid turul ei ole reeglina harmoonilised vaid põrkuvad ja konfliktsed
ning iga turuüksuse eesmärgiks on ennast kehtestada, et saavutada oma eesmärkide
võimalikult täpsem täitmine. See omakorda toob kaasa paratamatu vastasseisu
turuosaliste vahel.
Riik teostab oma võimu läbi riigiorganite. Riigiorganid on riigi organisatsioonilise
struktuuri koostisosad, isikud või ametiasutused, kes täidavad kindlaksmääratud
ülesandeid ja moodustavad riigivõimu toimemehhanismi. Modernset riiki
iseloomustab riigiorganite paljusus. Neid võib liigitada mitmeti: funktsioonide järgi
võib eristada seadusandlikke, täidesaatvaid ja kohtuorganeid; asendi järgi
riigiorganisatsioonilises ülesehituses kesk- ja kohalikke ning kõrgema ja madalama
astme organeid; tegutsemisviisi järgi ainuisikulisi ja kollegiaalseid; tähtsuse järgi
esmaseid ja sekundaarseid ning iseseisvaid ja sõltuvaid organeid; püsivuse järgi
normaalseid ja erakorralisi jt.
Võimu tunnused ja teostamise meetodid
Võim on mõistetud kui võimelisus saavutada oma eesmärke sõltumatult teistest
tegijatest või oma tahtmist neile peale sundides, mis rõhutab võistlevaid seisukohti.
Keskkond on vaenulik ja anarhiline. Võimu nähakse eksisteerivat kolmel viisil: teiste
üle, koos teistega ja eesmärkide suhtes olukorra/looduse üle. Võimu rakendamise
meetoditeks on sund või teiste ajendite muutmine, samuti nähakse koostöö vajadust
institutsioonide tasandil või probleemi sees.
Normid:
Ühiskonna- ja riigielu oluliste regulaatorite hulka kuulub õigus. (sotsiaalne kord)
Individuaalne reguleerimine kujutab endast inimkäitumise korrastamist ühekordsete
aktsioonide teel.
Normatiivne reguleerimine on inimkäitumise korrastamine üldiste ja üldkohustuslike
käitumismudelite abil ja hõlmab kõiki üht liiki juhtusid. Üldine reegel ongi norm.
Inimkäitumises korra loomise vahendina rakendatavad õigusnormid kui tüüpilised
sotsiaalsed normid avavad õigusele perspektiivi osalemaks ka teistes sotsiaalsetes
süsteemides, nagu majandus või valitsemine. Õigusnormid kirjutavad meile midagi
ette, tagavad midagi või jätavad koguni millestki ilma. Õigusnorm on õiguslausena
formuleeritud käitumiseeskiri. Selle ülesandeks on anda piisavalt üldised,
kättesaadavad ja mõistetavad reeglid, mille alusel kohtunikud ja kodanikud saavad
määrata probleemi lahendamise viisi. Õigusnormid liigitatakse avaliku ja eraõiguse
1
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #1 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #2 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #3 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #4 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #5 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #6 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #7 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #8 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #9 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #10 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #11 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #12 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #13 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #14 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #15 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #16 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #17 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #18 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #19 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #20 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #21 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #22 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #23 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #24 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #25 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #26 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #27 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #28 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #29 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #30 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #31 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #32 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #33 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #34 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #35 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #36 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #37 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #38 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #39 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #40 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #41 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #42 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #43 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #44 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #45 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #46 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #47 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #48 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #49 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #50 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #51 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #52 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #53 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #54 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #55 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #56 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #57 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #58 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #59 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #60 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #61 Ühiskonna riigieksami kokkuvõte #62
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 62 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-02-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
944 laadimist Kokku alla laetud
25 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
driin Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mida (ja kui palju) toota ?
 • Kuidas toota?, kellele toota ?

Mõisted

riigiorganid, meetoditeks, õigusnorm, põhiseadus, põhiseaduslik võim, õiguseks, põhiliseks riigiõiguseks, haldusõigus, protsessiõigus, avalik sektor, mittetulundussektor, suveräänne riigivõim, konföderatsioon, föderatsioon, unitaar, tsentraliseeritud riigivõimu, tsiviilühiskond, kodanikuühiskond, tavamajandus, rõhutatud protsessid, dimensioon, enamikus, kapitalistlikus ühiskonnas, teoseks, talcot parsons, kusjuures, pluralism, heaoluriik, sotsiaaldemokraatia, maksud, liberalism, maksud, mudelile, agraarühiskonnas, vähemusse jäänul, demokraatia tugisambad, presidentalismiga, üheks võimaluseks, väikepartei, bürokraatlik partei, diktatuuriline partei, massiparteid, laiahaardeparteid, survegrupid, ühendustel, ajutised edendamise, poliitiline ideoloogia, sotsialismi õpetused, reformistlikud õpetused, inimõigused, taoline kontroll, valitsemise juures, valijal, majoritaarsel valimissüsteemil, puudukseks, valituks, peamine puudus, valimiskampaania periood, tähtsuselt, häälte lugemine, bürokraatia, klassiühiskonnas, poliitiline korruptsioon, riigipea, monarh, teistsugune, eesti põhiseaduses, konkreetse võimuga, erikohtud, kohtuvõim, kohtunikke, funktsionaalne võimudelahusus, riigikogu liikmetel, ankeetõigus, riigikogu liige, opositsioonis olemine, delegatsioon, omavalitsuse võimupiirid, kättesaadav hulk, sotsiaalses kontekstis, ühishüved, tarbijakaitse, otsesed maksud, kaudsed maksud, aktsiisimaks, tollimaks, mitmed maksud, omaette probleemiks, kõrvalehoidmiseks, kaupade ost, samaväärseks, valmistamist, põhirõhk mikroökonoomikas, toodud skeemist, eratarbimiskulutused, erainvesteeringud, sektori kulutused, netoeksport, isiklik tulu, töötasu, väliskaubandus, enamsoodusrežiim, sisseseadmine riikides, kvoot, kaubandusembargo, dumping, tolliliit, tollimaksud, fiskaalpoliitikaks, eelarvepoliitika, põhitingimuseks, sotsiaalne staatus, kihistumisele, aktiivne rahvastik, töötu, tööpuudus, majanduslik seisund, ammendamatud, sotsiaalkindlustuse ülesandeks, lisaks sellele, kohalikul omavalitsusel, vajadused üksikisikutel, sellisteks juhtudeks, riigivõim, välispoliitikas, teisalt, üksikisiku avalik, riiklik tahe, kodakondsus, õiguslikus tähenduses, naturalisatsioon, optsioon, kodanikukaitse, riigikaitse põhiülesandeks, kristlus, budism, hinduism, integratsiooni idee, integreerimiseks, riikide sotsiaal, tööhõivega seonduv, globaalprobleemid, globaalprobleemid, rahvastiku kasv, magevee hulk, kliima muutumine, põhjaveevarude vähenemine, india elanikkond, keskpaigaga võrreldes, perioodil 1950, metsapindala kahanemine, osa globaalprobleeme, piirkondlikult, infotehnoloogia areng, globaalprobleem, infoühiskonna eelised, omamoodi kurioosumiks, tähtsamad maailma, maailmasõda, laiahaardelisemas koostöös, koostööorganiks, peamine suund, nõukogu liikmed, assamblee, peasekretär, sõjakomitee eesotsas, weu eesmärgid, imf, imf struktuur, rahvusvaheline rekonstrueerimis, panga organid, maailmapanga üleandeks, üro majandus, ühinemine usa, economic cooperation, ministrite nõukogu, aastail 1967, kaalumisele mn, organisatsiooni aluseks, tähtsamad organid, icj, peasekretär, integratsioon, geograafilist asendit, põhiliselt põhja, organisation, apellatsioon, hääleõigus, kaitsevägi, konventsioon, koosseisu hääleenamus, lihthäälteenamus, mittetulundusühing, omavalitsus, ratifitseerimine, seadusandlik võim, tulusiire, turuhind

Sisukord

 • NÜÜDISÜHISKOND
 • Normid
 • Põhiseadus
 • Õigused
 • Konföderatsioon
 • Föderatsioon
 • Unitaar- ehk ühtsesse riiki
 • Kodanikuühiskond
 • Kodanikuühiskonda kuuluvad
 • Eestis
 • Tsiviilühiskonna vajalikkus?
 • Tavamajandus
 • Vaba turu konkurents e turumajandus
 • Käsumajandus e plaanimajandus
 • Segamajandus
 • Karl Marxi teooria
 • Max Webberi teooria
 • Talcot Parsons
 • Heaoluriik
 • Heaoluriigi põhimudelid
 • Sotsiaaldemokraatia
 • Konservatism
 • Liberalism
 • ÜHISKONNA VALITSEMINE
 • Põhimõtted
 • Eeltingimused
 • Püsimine
 • Fair play
 • Demokraatia tugisambad on järgmised
 • Parlamentarism
 • Presidentalism
 • Poolpresidentalism
 • Väikepartei
 • Bürokraatlik partei
 • Diktatuuriline partei
 • Massiparteid
 • Laiahaardeparteid
 • Survegrupid
 • Institutsionaalsed grupid
 • Assotsiatsioonid ja ühingud
 • Ajutised edendamise- ja vetogrupid
 • Sotsialism
 • Kommunism
 • Parempoolsed ideoloogiad
 • Vasakpoolne ideoloogia
 • Valimised on üldised
 • Valimised on vabad
 • Valimised on ühetaolised e võrdsed
 • Valimissüsteemid
 • Majoritaarse
 • Majoritaarsel
 • Puuduseks
 • Proportsionaalne
 • Valimiskäitumine
 • Näited
 • Seadusandlik
 • Täidesaatva
 • Kohtu
 • Kohus
 • Täitevvõim
 • ÜHISKONNA MAJANDAMINE
 • Ettevõtlikkus
 • Välismõjuks
 • Mikroökonoomika
 • Makroökonoomika
 • Rahvamajanduse kogutoodang (RKT)
 • SKT TARBIMISE MEETODIL
 • SKT SISSETULEKU
 • MEETODIL
 • Eratarbimiskulutused
 • Netoeksport
 • Rahvatulu
 • Isiklik tulu
 • Kasutatav tulu
 • Kaubandusembargo
 • Ühisturg
 • Kaubad
 • Teenused
 • Tööjõud
 • Kapital
 • INDIVIID ÜHISKONNAS
 • Sotsiaalne staatus
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • Aktiivne rahvastik
 • Mitteaktiivne rahvastik
 • Töötu
 • Tööealine rahvastik (ka: töövõimeline elanikkond)
 • Tööjõu nõudlus
 • Tööjõu puudus (ka: tööjõu alapakkumine)
 • Tööpuudus
 • Töötaja (ka: hõivatu)
 • Ühishüvedeks
 • Riiklik pension (ehk esimene sammas)
 • Sotsiaalabi
 • Kodakondsus
 • Kodanikuõigused
 • Kodanikukohustused
 • KAASAJA MAAILMA MITMEPALGELISUS
 • Rassid
 • Rassism
 • Rahvas
 • Religioon
 • Kristlus
 • Budism
 • Islam
 • Judaism
 • Hinduism
 • Rahvastiku kasv
 • Kliima muutumine
 • Põhjaveevarude vähenemine
 • Haritava maa pindala vähenemine
 • Kalavarude ja metsamaa vähenemine
 • Taime- ja loomaliikide väljasuremine
 • Vt Tähtsamad maailma- ja regionaalorganisatsioonid
 • RAHVUSVAHELINE SUHTLEMINE
 • De facto
 • De jure
 • Euroopa Koostöö ja Julgeoleku Organisatsioon (OSCE)
 • Balti riikide koostööorganid
 • Balti Ministrite Nõukogu
 • Läänemeremaade Nõukogu
 • Põhjamaade Nõukogu (ingl Nordic Council)
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu
 • Sõltumatute Riikide Ühendus
 • Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon – NATO
 • NATO struktuurid
 • Tsiviilstruktuur
 • Sõjaväeline organisatsioon
 • Lääne-Euroopa Liit
 • Rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid
 • Rahvusvaheline Valuutafond
 • Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank
 • Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon
 • Rahvusvaheline rahanduskorporatsioon
 • Mitmepoolne Investeeringute garanteerimise Organisatsioon
 • Maailma Kaubandusorganisatsioon
 • Euroopa Liit a
 • Euroopa Majandusliku Koostöö Organisatsioon
 • Maastrichti leping
 • Euroopa Liidu laienemine
 • Euroopa Liidu institutsioonid
 • Ministrite Nõukogu
 • Euroopa Parlament
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Liidu Kohus
 • Euroopa Nõukogu või Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Liidu neli põhivabadust
 • Euroopa Liidu õiguse allikad
 • Esmase õiguse
 • Teisene õigus
 • Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
 • Peaassamblee
 • Julgeolekunõukogu
 • Majandus- ja Sotsiaalnõukogu
 • Hooldusnõukogu
 • Rahvusvaheline Kohus
 • Peasekretär ja Sekretariaat
 • Integratsioon
 • Organisation - WTO
 • Absoluutne monarhia
 • Advokaat
 • Aktsia
 • Aktsionär
 • Alampalk
 • Ametiühing
 • Apellatsioon
 • Astmeline
 • Autoritaarne
 • Avalik
 • Avalikkus
 • Avatud
 • Brutopalk
 • Deebetkäive
 • Demokraatia
 • Diktaator
 • Diktatuur
 • Diskrimineerimine
 • Dividend
 • Eelarve
 • Eelarvedefitsiit
 • Elamisluba
 • Elukallidus
 • Enamusotsus
 • Erahüvis
 • Erakond
 • Erasektor
 • Euroopa
 • Fraktsioon
 • Hageja
 • Hõive
 • Hääleõigus
 • Identiteet
 • Inflatsioon
 • Interaktiivne
 • Intress
 • Investeering
 • Istungijärk
 • Kaitsejõud
 • Kaitseliit
 • Kaitsevägi
 • Kandideerimisõigus
 • Kantsler
 • Kassatsioon
 • Kasum
 • Koalitsioon
 • Koalitsioonivalitsus
 • Kodanik
 • Kodanikkond
 • Kodanikualgatus
 • Kodanikuosalus
 • Kodanikuühendus
 • Kohtunik
 • Kohtumenetlus
 • Kohtusüsteem
 • Kompromiss
 • Konkurents
 • Konsensus
 • Konstitutsioon
 • Konstitutsiooniline
 • Konventsioon
 • Koosseisu
 • Kostja
 • Korrakohane
 • Krediit
 • Kreeditkäive
 • Kultuur
 • Käsumajandus
 • Leibkond
 • Lihthäälteenamus
 • Liising
 • Maakond
 • Maavalitsus
 • Maavanem
 • Majandussüsteem
 • Maksukoormus
 • Maksumäär
 • Maksusüsteem
 • Mandaat
 • Massikommunikatsioon
 • Massimeedia
 • Minister
 • Mittekodanik
 • Mittetulundussektor
 • Mittetulundusühing
 • Monarhia
 • Monopol
 • Moraal
 • Moraalinorm
 • Neljas
 • Netopalk
 • Nominaalpalk
 • Nulltolerants
 • Omahind
 • Omavalitsus
 • Ombudsman
 • Opositsioon
 • Osalusdemokraatia
 • Otsene
 • Parlamendikomisjon
 • Parlament
 • Parlamentaarne
 • Peaminister
 • Perekond
 • Pluralism
 • Poliitika
 • Portfellita
 • Prokurör
 • Rahvastiku
 • Rahvus
 • Ratifitseerimine
 • Reaaltulu
 • Referendum
 • Riigikogu
 • Riigikohus
 • Riigikontroll
 • Riigilõiv
 • Riigisaladus
 • Seadus
 • Seaduse
 • Siirdeperiood
 • Siirderiik
 • Sotsiaaldialoog
 • Sotsiaalhoolekanne
 • Sotsiaalne
 • Spiiker
 • Streik
 • Subsiidium
 • Surverühm
 • Suveräänsus
 • Süsteem
 • Süütuse
 • Tarbijahinnaindeks
 • Teabenõue
 • Tolerantsus
 • Totalitaarne
 • Tsensuur
 • Tuludeklaratsioon
 • Tulumaksuvaba
 • Tulusiire
 • Turuhind
 • Turumajandus
 • Turutasakaal
 • Turutõrge
 • Täidesaatev
 • Tööandja
 • Tööluba
 • Tööturg
 • Töövõtja
 • Unitaarriik
 • Vabaabielu
 • Vabariik
 • Vaesuspiir
 • Valimiskogu
 • Valimissüsteem
 • Valitsus
 • Valitsuskriis
 • Volikogu
 • Võimude
 • Õigus
 • Õiguskaitse
 • Õiguskantsler
 • Õigusnorm
 • Õigusriik
 • Õigusloov
 • Ühishüvis
 • Ühiskondlik
 • Ühisakt
 • Üldakt

Teemad

 • Ühiskond
 • Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes
 • Võimu tunnused ja teostamise meetodid
 • Normid
 • Üldine reegel ongi norm
 • sotsiaalsed normid
 • Õigusnormid
 • Õigusnorm on õiguslausena
 • formuleeritud käitumiseeskiri
 • avaliku ja eraõiguse
 • normideks
 • võimude lahusus ja tasakaalustus
 • Peaaegu kõiki põhiseaduslikke režiime
 • iseloomustab
 • Avalik ja erasektor
 • Riigi mõiste
 • LISAD
 • Tsiviilühiskond ehk kodanikuühiskond
 • Kodanikuühiskonda kuuluvad
 • Majandussfäär
 • Vaba turu konkurents e turumajandus
 • Ühiskonna sotsiaalne struktuur
 • primaarne sektor
 • sekundaarne sektor
 • tertsiaalne sektor
 • Pluralismi olemus ja tähtsus
 • Sotsiaalsed probleemid
 • Heaoluriik
 • Heaoluriigi põhimudelid
 • Infoühiskond
 • Info- ja sidetehnoloogiate
 • globaliseerumine
 • teenindussektoris
 • infosektor
 • kaugtööd
 • cives
 • Demokraatia tugisambad on järgmised
 • Osalus- ja elitaardemokraatia
 • Presidentalism, parlamentarism ja poolpresidentalism
 • Sotsiaalsed liikumised ja erakonnad
 • Poliitilised ideoloogiad
 • Valimised: funktsioonid, erinevad valimissüsteemid, valimiskäitumine, valimiste
 • tulemused
 • puudus
 • Kõrgeim seadusandlik võim
 • Kõrgeim täidesaatev võim
 • Bürokraatia
 • moe’ järgimine)
 • Korruptsioon
 • Riigipea
 • Kohtuvõim
 • Võimude lahusus
 • võim
 • võimu
 • Opositsioon
 • Kohalik omavalitsus
 • Ühiskonna majandusressursid
 • Töö
 • füüsilist
 • Inimkapital
 • finantskapital
 • Hüvis on piiratud
 • tasuta hüvisteks
 • Riik ja majandus
 • Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas
 • majanduspoliitika
 • Majanduse regulatsioon seaduste, maksu- ja rahapoliitika ning turumehhanismide
 • abil
 • Makromajanduse e makroökonoomika põhinäitajad
 • Sisemajanduse kogutoodang (SKT)
 • Erainvesteeringud
 • Avaliku
 • sektori kulutused
 • sisemajanduse puhastoodang
 • Välismajanduspoliitika
 • litsents
 • Ekspordi tõkked
 • subsiidiumid
 • Dumping
 • Tolliliit
 • Euroopa Liidu fiskaalpoliitika ja ühisturg
 • Sotsiaalne staatus ja sotsiaalne mobiilsus
 • Majanduslik aktiivsus ja heaolu
 • ööjõu pakkumine
 • Ühishüved
 • Sotsiaalne turvalisus: sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi
 • ja kolmas sammas
 • Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal
 • Sotsiaalsed rollid
 • Indiviid ja riik
 • Inimõigused
 • Kodakondsus
 • Kodanikuõigused ja -kohustused
 • kodanik
 • Riigi- ja kodanikukaitse
 • Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus
 • usund
 • Maailma mitmekultuurilisus
 • Riikide sotsiaal-majandusliku ja poliitilise arengu erinevused
 • Globaalprobleemid: rahvastiku-, keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid
 • Rahvastiku kasv
 • Maailma ühtsuse ja vastastikuse seotuse suurenemine
 • Infotehnoloogia mõju maailma arengule
 • Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid
 • persona non grataks
 • Tähtsamad maailma- ja regionaalorganisatsioonid
 • Partnerlus rahu nimel
 • Euroopa Nõukogu
 • EÜ Ministrite Nõukogu
 • Euroopa Liidu neli põhivabadust
 • Euroopa integratsioon
 • Eesti riigi rahvusvaheline asend
 • Eesti
 • World Trade
 • Poliitilised ideoloogiad tabelina
 • Tänapäeva riigi peamised struktuurivariandid
 • Mõisted
 • piiramatu monarhia
 • kaitsja
 • osanik
 • miinimumpalk
 • maksusüsteem
 • autokraatia
 • arvamus
 • ühiskondlik
 • sektor
 • poliitika
 • ühiskond
 • partei
 • tulundussektor
 • e-riik
 • esindusdemokraatia
 • integratsioon
 • tööhõive
 • lõiming
 • kommunikatsioon
 • kasvik
 • järelvalve
 • monarhia
 • hääleenamus
 • õigusemõistmine
 • usaldusmees
 • demokraatia
 • mitmekesisus
 • minister
 • süüdistaja
 • rahvahääletus
 • ülimuslikkus
 • turvalisus
 • kihistus
 • struktuur
 • survegrupp
 • presumptsioon
 • totalitarism
 • miinimum
 • turuhälve
 • toimetulekupiir
 • tasakaalustatus
 • normatiiv
 • liikumine

Kommentaarid (25)


Maris Savik: Kasutasin seda 2010. a kokkuvõtte kirjutamiseks. Aitas küll. Tubli töö! :)
15:10 22-03-2010

dolcezza: Väga põhjalik ja hea! Super. Palju kasu eksamiks valimistumisel :)
17:25 12-05-2011

Linda1993: väga sisutihe ja hea kokkuvõte.
22:47 11-04-2012


Sarnased materjalid

67
doc
56
doc
49
docx
15
doc
62
docx
40
docx
21
doc
42
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto