Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine (0)

5 VÄGA HEA
 
Ühiskond - inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum.
Industriaalne e tööstusühiskond
18. sajandu Inglismaa
Tööstuslik tootmine
*manufaktuurid asendusid vabrikutega
Töötegemine muutus ratsionaalseks ("aeg ja raha")
Tugevnes bürokraatia
Tööaeg domineeris puhkaja üle
Palgatöö (määras väärtused)
Otsiti meelelohutust (kasiinod, kabareed, loterii jne)
Muutus ühiskonna sotsiaalne jaotus
Progressi sümboliks kujuneb linn (palgad, moodsad kaubad, transport)
Muutus leibkonnamudel - väikepere
Postindustriaalne ühiskond
alates 20. sajandi viimasest veerandist
Teenindussektori osatähtsuse kasv
Tootmise mahu asemel tähtsustatakse teaduse ja tehnoloogia osa majanduses
Koveieritööliste asemel vajatakse haritud spetsialiste
Riik reguleerib ka majanduse arengut (varem vaid poliitika ja õiguskord)
Omanike asemel teevad otsuseid tegevjuhid (spetsialistid)
Kujuneb keskklass
Vabam töökorraldus
Oluline loovus ja oskus töötada meeskonnas ning rakendada teadmisi
Suurem tegevusvabadus
Hinnatakse laiapõhjalist ettevalmistust
Inimeste eluolu ja tarbimine ühtlustub
*elatustaseme tõus
*masstootmine
*massikultuur
Massimeedia
Oluline suutlikkus kiirelt hankida ja töödelda informatsiooni
Avardusid teabe edastamise võimalused
*satelliit- ja kaabelTV, mobiiltelefon, internet
*muutub ühiskonna tajumine
Teadmusühiskond
1970. aastate lõpust
Majanduslikud ja poliitilised otsused peavad toetuma uuringutele ja analüüsidele
Oluline on töölise loovus ja paindlikkus
Ohuks tootmise ja tehnoloogia negatiivne mõju keskkonnatasakaalule
Siirdeühiskond
Ühiskonna aenguetapp, mil toimub üleminek diktatuurilt demokraatiale
Ohud: ametnike ja poliitikute asjatundmatus, reformide ühtlane tempo, majanduskriis, populaarseks võivad muutuda
autoritaarse valitsemisega loosungid
Nüüdisühiskond
Ühiskonnasektorite eristatavus ja seotus
Tööstuslik kaubatootmine
Rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises
Vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus
Inimõiguste järgimine
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #1 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #2 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #3 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #4 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #5 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #6 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #7 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #8 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #9 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #10 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #11 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #12 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #13 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #14 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #15 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #16 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #17 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #18 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #19 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #20 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #21 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #22 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #23 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #24 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #25 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #26 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #27 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #28 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #29 Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine #30
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 30 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-05-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
63 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kaisarootsi Õppematerjali autor

Lisainfo

Konspekt ühiskonnaõpetuse riigieksami tegijale (Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2013 lk 7)
Ühiskonna mõiste , industriaalühiskond , postindustriaalne ühiskond , teadmusühiskond , siirdeühiskond , Võim majanduses riigis ja inimsuhetes , Võimu tunnused ja teostamise meetodid , Demokraatia põhiprintsiibid ja –väärtused , Seadused , õigusnormid , Riigi mõiste , Riigivõimu tunnused , Õigusriik , Avalik sektor , erasektor , Kodanikuühiskond , Ühiskonna sotsiaalne struktuur , Pluralism , Sotsiaalsed probleemid , Heaoluriik , Infoühiskond , Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus , Demokraatlik valitsemiskord , presidentalism , poolpresidentalism , parlamentarism , Monarhia , vabariik , Sotsiaalsed liikumised , erakonnad , survegrupid , Poliitilised ideoloogiad , Valimised: funktsioonid , erinevad valimissüsteemid , valimiskäitumine , valimiste tulemused , Koalitsioon , Opositsioon , Seadusandlik võim , Parlamendi töökorraldus , Täidesaatev võim , Valitsuse moodustamise põhimõtted , Bürokraatia , Korruptsioon , Riigipea , Kohtuvõim , Eesti kohtusüsteem , Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohus , Euroopa Kohus , Ombudsman , Võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte , Riigikontroll , Õiguskantsler , Kohalik omavalitsus , Euroopa Liidu institutsioonid , Ühiskonna majandusressursid , Riik ja majandus , Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas , Turumajanduse toimimine , Tööturg , Tööhõive , Tööpuudus , Majanduse regulatsioon seaduste , maksu- ja rahapoliitika ning turumehhanismide abil , maksud , maksukoormus , Inflatsioon , Riigieelarve tulu- ja kulubaasi kujundamise põhimõtted , Sisemajanduse kogutoodang , skp , Välismajanduspoliitika , Eksport-import , IMF , Euroopa Liidu fiskaalpoliitika ja ühisturg , Ühisraha euro , Ühisturgu tagava nelja vabaduse olemus ja toimimine argielus , Ühiskonna sotsiaalne kihistumine , Majanduslik aktiivsus ja heaolu , Üksikisik turumajanduskeskkonnas , Vajadused ja tarbimine , Tarbijakaitse , Ühishüved , erahüved , Sotsiaalne turvalisus , sotsiaalkindlustus , sotsiaalabi , Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal , Sotsiaalsed rollid , elukestev õpe , Indiviid ja riik , Inimõigused , Kodakondsus , Kodanikuõigused ja –kohustused , Riigi- ja kodanikukaitse , Euroopa Liidu kodakondsus , Maailma rassiline , rahvuslik ja religioosne mitmekesisus , Maailma mitmekultuurilisus , Riikide sotsiaal-majandusliku ja poliitilise arengu erinevused , Riikidevaheline koostöö , Globaalprobleemid , Globaliseerumine , Maailma ühtsuse ja vastastikuse seotuse suurenemine , Infotehnoloogia mõju maailma arengule , Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid , ÜRO , NATO , WTO , Euroopa Nõukogu , OSCE , Euroopa Liit , Euroopa integratsioon , Julgeolekuriskid ja -poliitika

Mõisted

võim ühiskonnas, riigi tasandil, otsuste aluseks, riigivõimule ainuomased, fie, sotsiaalsed struktuurid, heaoluühiskond, demograafia, migratsioon, avalik haldus, riigipea, monarhia, monarhi võim, monarh, föderaalriik, ühtse välis, demagoogia, populism, propaganda, survegrupp, kollektiiv, vanurid, valimisõigus, parteidel, valimisprogrammid, opositsioon, ülemkoja moodustamiseks, delegatsioonid, riigikogu istungid, justiitsminister, kaitseminister, keskkonnaminister, kultuuriminister, põllumajandusminister, rahandusminister, välisminister, ametnike valitsus, bürokraatia, poliitiline korruptsioon, eesti riigipea, kassatsioon, prokurör, advokaat, notar, ombudsman, õiguskantsleri institutsioon, eesti õiguskantsler, eesti riigikontroll, lähtudes valla, riigi keskvalitsus, nõukogul, tootmistegur, maksude tõstmise, riigi rahapoliitika, turumajandus, nähtamatu käsi, segamajandus, segamajanduse vundamendiks, kapitalism, toodete valik, devalveerimine, tööpuudus, tööjõupuudus, aktsiisimaks, tollimaks, tulude suurendamine, palju lihtsam, mõõdukas inflatsioon, riigieelarve tulu, tulude pool, nominaalne skp, reaalne skp, tollimaks, standardid, transiit, euroopa liidul, kapital, töölistel, majanduslik heaolu, omistatud staatus, omandatud staatus, füsioloogilised vajadused, turvalisuse vajadus, sotsiaalsed vajadused, eneseteostuse vajadused, erahüvis, sotsiaalabi, sotsiaalabi subjektid, vähene sissetulek, kodakondsus, sünni kaudu, vähemalt 15, põhiosa isikkoosseisust, ühesehitust, hõlmab isiku, liidu kodanikel, identiteet, rassid, kompromiss, konsensus, ksenofoobia, arengumaade puhul, keskkonna saastumine, veekaitse, humanitaarabi, lepingud, aastal põhja

Sisukord

 • Ühiskond
 • Industriaalne e tööstusühiskond
 • Postindustriaalne ühiskond
 • Teadmusühiskond
 • Siirdeühiskond
 • Nüüdisühiskond
 • Infoühiskond
 • E-riik
 • Võim majanduses
 • Võim riigis
 • Võim ühiskonnas
 • Sunni
 • Võimu teostamise meetodid
 • Demokraatia
 • Demokraatia tunnused
 • Polüarhia
 • Otsedemokraatia
 • Esindusdemokraatia
 • Osalusdemokraatia
 • Elitaardemokraatia
 • Hea valitsemine
 • Seadus on kirjapandud õigusnorm
 • Seadus
 • Eestis on seaduste algatamise õigus
 • Seadused kuulutab välja
 • Riigi tunnused
 • Riigivõimule ainuomased ehk monopoolsed tunnused
 • Riigivõimu komponendid
 • Sotsiaalne partnerlus
 • Võrgustikuvalitsemine
 • Õigusriik
 • Õigusriigi tunnused
 • Õigusriik vs võimuriik
 • Avalik sektor
 • Avaliku sektori ülesanded
 • Erasektor
 • Erasektori õiguslikud vormid
 • III sektor
 • Ühiskonna sotsiaalne struktuur
 • Pluralism
 • Sotsiaalne tõrjutus
 • Sotsiaalse tõrjutuse näitajad
 • Tõrjutuse põhjused
 • Heaoluriik
 • Heaoluühiskond
 • Heaoluriigi tunnused
 • Liberaalne heaolumudel
 • Korporatiivne (konservatiivne) heaolumudel
 • Sotsiaaldemokraatlik heaoluriik
 • Jätkusuutlikkus
 • Eesti jätkusuutlikkuse
 • Jätkusuutlikkuse põhimõtted
 • Demograafia
 • Migratsioon
 • Avalik haldus
 • Riigivalitsemise vormid
 • Vabariik
 • Presidentalism
 • Poolpresidentalism
 • Parlamentalism
 • Monarhia
 • Konstitutsiooniline
 • Parlamentaarne monarhia
 • Absoluutne
 • Unitaarriik
 • Föderaalriik ehk föderatsioon
 • Konföderatsioon
 • Erakond
 • Massiparteid
 • Vasakparteid
 • Paremparteid
 • Keskparteid
 • Demagoogia
 • Populism
 • Propaganda
 • Survegrupp
 • Otsene surve
 • Kaudne surve
 • Poliitiline kultuur
 • Poliitiline sotsialiseerumine
 • Sotsiaalne liikumine
 • Sotsiaalsete liikumiste tunnused
 • Ideoloogia
 • Poliitiline ideoloogia
 • Parempoolsed ideoloogiad
 • Konservatism
 • Heaolumudel
 • Kristlik demokraatia
 • Vasakpoolsed ideoloogiad
 • Sotsiaaldemokraatia
 • Kommunism
 • Valimiste peamine funktsioon
 • Korralised valimised
 • Demokraatlikud valimised
 • Vanusepiirang Eestis
 • Majoritaarne ehk enamusvalimiste süsteem
 • Proportsionaalne valimissüsteem
 • Avatud nimekirja
 • Suletud nimekirja
 • Eesti valimissüsteem
 • Hübriidne valimissüsteem
 • Valimiskäitumist mõjutavad tegurid
 • Koalitsioon
 • Opositsioon
 • Seadusandlik võim
 • Ühekojaline parlament
 • Kahekojaline parlament
 • Parlamendivalimised Eestis
 • Riigikogu struktuur
 • Riigikogu juhatus
 • Fraktsioonid
 • Alalised komisjonid
 • Erikomisjonid
 • Parlamendirühmi
 • Delegatsioonid
 • Ühendustesse
 • Riigikogu klantselei
 • Riigikogu tööd
 • Riigikogu tegevus
 • Valitsuse struktuur
 • Peaminister
 • Minister
 • Ministeerium
 • Haridus- ja teadusminister - Jaak Aaviksoo
 • Justiitsminister - Kristen Michal
 • Kaitseminister - Urmas Reinsalu
 • Keskkonnaminister - Keit Pentus
 • Kultuuriminister - Rein Lang
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister - Juhan Parts
 • Põllumajandusminister - Helir-Valdor Seeder
 • Rahandusminister - Jürgen Ligi
 • Regionaalminister
 • Siim Valmar Kiisler
 • Siseminister
 • Välisminister
 • Poliitikute valitsus
 • Ametnike valitsus
 • Valitsuse 100 päeva
 • Bürokraatia
 • Korruptsioon
 • Riigipea
 • Vabariigi President
 • EV kohtusüsteem
 • I aste. Maa- ja halduskohtud
 • II aste. Ringkonnakohus
 • III aste. Riigikohus
 • Riigikohtu ülesanne
 • Apellatsioon
 • Kassatsioon
 • Süütuse presumptsioon
 • Prokurör
 • Advokaat
 • Notar
 • Anglo-Ameerika mudel
 • Mandri-Euroopa mudel
 • Islami õigus e šariaat
 • Ombudsman
 • Võimude lahususe põhimõte
 • Kontroll ametnike üle
 • Õiguskantsleri institutsioon
 • Eesti õiguskantsler
 • Eesti Riigikontroll
 • Kohaliku omavalitsusüksuse valivad
 • Valimised
 • Ühetasandiline omavalitsussüsteem
 • Mitmetasandiline omavalitsussüsteem
 • Euroopa Parlament
 • Parlamendil on kolm põhilist ülesannet
 • Eelarve
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Nõukogul on kuus põhiülesannet
 • Euroopa (Nõukogu) Inimõiguste Kohus
 • Euroopa Nõukogu
 • Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Kohus
 • Euroopa Kontrollikoda
 • Tootmistegur
 • Majandusressursid (tootmistegurid) koosnevad
 • Riik ja majandus
 • Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas
 • Riigisiseses arengus kuuluvad majanduspoliitika valdkonda järgmised küsimused
 • Turumajandus
 • Plussid
 • Miinused
 • Nähtamatu käsi
 • Segamajandus
 • Kapitalism
 • Käsu- ehk plaanimajandus
 • Miinused
 • Plussid
 • Tarbijahinnaindeks (THI)
 • Devalveerimine
 • Majanduspoliitika üldised eesmärgid
 • Rahapoliitika
 • Fiskaalpoliitika
 • Tööturule on omased turu põhijooned
 • Tööleping
 • Tööpuudus
 • Tööjõupuudus
 • Tööpuuduse põhjused
 • Tööpuuduse mõju
 • Aktiivne tööpoliitika
 • Passiivne tööpoliitika
 • Tööhõive
 • Töötu
 • Riiklikud maksud
 • Otsesed maksud
 • Veel maksab töötaja makseid
 • Tööandja maksab
 • Kaudsed maksud
 • Kohalikud maksud
 • Maksukoormus
 • Inflatsioon
 • Kõige tavalisem tee inflatsioonini
 • Psühholoogiline tegur
 • Mõõdukas inflatsioon
 • Riigieelarve tulu- ja kulubaasi kujundamise põhimõtted
 • Riigieelarve
 • Eelarvel on kaks poolt
 • Nominaalne SKP
 • Reaalne SKP
 • Välismajanduspoliitika
 • Välismajanduspoliitilised vahendid
 • Välismajanduspoliitiliste vahendite kasutamise üldine eesmärk
 • Transiit
 • Rahvusvaheline Valuutafond
 • Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks
 • Euroopa Liidu eelarve- ja rahapoliitika
 • Eurotsooniga liituda soovivad riigid
 • Ühisturgu tagava nelja vabaduse olemus
 • Majanduslikku aktiivsust mõõdetakse
 • Majanduslik heaolu
 • Sotsiaalne kihistus
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • Põlvkondade vaheline mobiilsus
 • Omistatud staatus
 • Omandatud staatus
 • Vajadus
 • Tarbimine
 • Füsioloogilised vajadused
 • Turvalisuse vajadus
 • Tarbijakaitseamet
 • Tarbijakaitse vastutusalasse kuuluvad
 • Tarbijakaitseameti eesmärk
 • Ühishüvis/ühishüve
 • Erahüvis
 • Ühishüved erinevad erakaupadest järgmiste omaduste poolest
 • Sotsiaalne turvalisus
 • Sotsiaalkindlustus
 • Eesti sotsiaalkindlustusskeemid
 • Sotsiaalabi
 • Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal on töötingimuste puhul
 • Sotsiaalne sidusus
 • Sotsiaalsed rollid
 • Elukestev õpe
 • Inimõigused
 • võttis ÜRO Peaassamblee vastu Inimõiguste ülddeklaratsiooni
 • Inimõiguste eesmärk
 • Poliitilised õigused
 • Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused
 • Kultuurilised õigused
 • Kodakondsus
 • Kohustused
 • Õigused
 • Kodakondsus saadakse
 • Kodakondsuse taotlemine
 • Omandatud kodakondsus võetakse ära
 • Kosmopoliit
 • Kaitseväeteenistuse kohustus
 • Reservarmee
 • President
 • Riigikaitse nõukogu
 • Kaitsevägi
 • Kaitseliit
 • Kodanikukaitse
 • Euroopa Liidu kodakondsus
 • Euroopa Liidu
 • Maastrichti lepinguga
 • Identiteet
 • Rassid
 • Rassism
 • Kompromiss
 • Konsensus
 • Vastandhoiak
 • Ksenofoobia
 • Kristlus ehk ristiusk
 • Monoteistlik
 • Jeesus
 • Kristuse
 • Jumala
 • Vanas Testamendis
 • Uue Testamendi
 • Islam ehk mudameedlus
 • Hinduism
 • Indias
 • Veedade
 • Mitmekultuurilisus
 • Integratsiooni idee
 • Riikide sotsiaal-majandusliku ja poliitilise arengu erinevused. Riikidevaheline koostöö
 • Globaalprobleemid
 • Globaliseerumine e üleilmastumine
 • Globaliseerumise kolm mõõdet
 • Internatsionaliseerimine
 • Infotehnoloogia mõju maailma arengule
 • Üldtunnustatud rahvusvahelise suhtlemise normid
 • Nõuavad, et tuleks
 • Rahvusvahelise suhtlemise vahendid
 • Eesmärgid
 • ÜRO aastatuhande arengueesmärgid
 • Tegevuse eesmärgid
 • Eesmärk
 • Euroopa Liit
 • Euroopa
 • Euroopa Söe- ja Teraseühenduse
 • Rooma
 • Lepingute
 • Belgia
 • Hollandi
 • Itaalia
 • Luksemburgi
 • Lääne-Saksamaa
 • Prantsusmaa
 • Julgeoleku riskid
 • Julgeolekuriskid Eestis

Teemad

 • Võim ühiskonnas
 • autoriteetne
 • Hea valitsemine
 • Riigivõimule ainuomased ehk monopoolsed tunnused
 • Sotsiaalse tõrjutuse näitajad
 • Tõrjutuse põhjused
 • Jätkusuutlikkuse põhimõtted
 • Iive
 • Parempoolsed ideoloogiad
 • Vasakpoolsed ideoloogiad
 • kvoodiks
 • valimiskünniseks
 • parlament
 • tsensuslik printsiip
 • territoriaalne printsiip
 • Valitsuse struktuur
 • Siim Valmar Kiisler
 • Ken-Marti Vaher
 • Urmas Paet
 • Ametnike valitsus
 • Valitsuse 100 päeva
 • ohtlik demokraatiale
 • EV kohtusüsteem
 • Eesti õiguskantsler
 • Indrek Teder
 • Alar Karis
 • volikogu
 • valla- või linnavalitsuse
 • seadusandlikku võimu
 • demokraatlikku järelevalvet
 • Majandusressursid (tootmistegurid) koosnevad
 • majanduspoliitikaks
 • Riigisiseses arengus kuuluvad majanduspoliitika valdkonda järgmised küsimused
 • Tööpuuduse mõju
 • Eelarvel on kaks poolt
 • International Monetary Fund
 • Ühisturgu tagava nelja vabaduse olemus
 • Eesti sotsiaalkindlustusskeemid
 • võttis ÜRO Peaassamblee vastu Inimõiguste ülddeklaratsiooni
 • Põhiõigused
 • asendusteenistuse
 • Vastavalt Euroopa Liidu lepingu teisele osale annab liidu kodakondsus järgmised põhilised õigused
 • Infotehnoloogia mõju maailma arengule
 • OSCE

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

62
docx
62
doc
44
doc
56
doc
67
doc
1072
pdf
49
docx
40
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto