Kategoorias ühiskond leiti 1239 faili

Ühiskond >> Ühiskond
Ühiskond - Töö nr 2
1
docx

Ühiskond - Töö nr 2

Tony Jürisaar PM21 Töö nr.2 1. Minu sooviks oleks minna Inglismaale ,kuna seal leiaksin hea palgaga erialast tööd.Ma õpin põllumajandust,kuulsin tuttuavatelt ,et seal vajatakse põllumehi ja makstakse...

Ühiskond - Kutsekool
5 allalaadimist
Ühiskond - Töö nr 3
2
docx

Ühiskond - Töö nr 3

Tony Jürisaar PM21 Töö nr.3 1. Noored peaks leidma ühis mõtteviisiga teisi noori ja looma siis ühinguid jne. 2. See riietus mida sa kannad on eneseväljendus.Sest inimene kannab selliseid riideid...

Ühiskond - Kutsekool
5 allalaadimist
Ühiskond KT
4
rtf

Ühiskond KT

Põhiseadus: mis on põhiseadus ehk konstitutsioon, miks on see tähtis, mis aastal võeti vastu praegu kehtiv EV põhiseadus, millest on seal juttu (õp. II osa lk 52-55) Põhiseadus ­ seadus, mis määrab riigi võimu ja üksikisiku suhted, riigikorralduse põhialused, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse seisundi ning õigusloomne põhialus...

Ühiskond - Põhikool
6 allalaadimist
quot Riik ja majandus quot-- Ühiskond KT
4
docx

"Riik ja majandus" - Ühiskond KT

Millistel majanduslikel ja sotsiaalsetel motiividel riik sekkub majandusse? Majanduslikud motiivid: monopolide kontrollimine, konkurentsi soodustamine, maksude parem laekumine, oluliste tootmisalade toetamine. Sotsiaalsed motiivid: tervishoiu ja ohutuse tagamine, tööpuuduse vältimine, toiduainete turu kaitse, kahjulike välismõjude piiramine 2. Nimetage majandusse sekkumise viisid. Riik kehtestab sanitaarhügieeni, tervishoiu ja õhutusnõuded, k...

Ühiskond - Põhikool
14 allalaadimist
Keel ja ühiskond
6
docx

Keel ja ühiskond

Vali endale sobivad ülesanded, kõike ei pea ära tegema. Kasutada võid õpikut, oma vihikut, lehekülgi ethnologue.com, wikipedia.org ja uralistica.com. Hinde kriteeriumid: 40–58 „5”, 28–39 „4”, 20–27 „3” Nimi: Sven Eric Tamme 1. Kirjuta igasse lahtrisse, mil moel keel mainitud funktsiooni täidab. Võid tuua ka mitu näidet või olukorda. Õpikulaused ei lähe arvesse....

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
Ühiskond II KURSUS
6
docx

Ühiskond II KURSUS

Majanduse keskne eesmärk on püüe rahuldada inimeste soove ja vajadusi (ressursid on piiratud). Majandussüsteemid ● Naturaalmajandus ● käsumajandusplaanimajandus ● turumajandusvabaturumajandus Majandussüsteemid on omavahel segunenud. Erinevus seisneb selles, et millise majandussüsteemi...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
Ühiskond
3
txt

Ühiskond

Demokraatia on valitsemie vorm, mille tunnuseks on kodanikkonna osalemine poliitikas, teiseks on vimude lahusus(vimud peaksid olema tasakaalus) ja kolmandaks on seaduse limuslikus ja lpuks kodanikuiguste austamine.(Demos ja kratos V.Kreeka). Referendum on rahvahletus. Demokraatia tekkis 18. saj. 3 vimu: kohtuvim, tidesaatja, seadusandlik. Demokraatia vormid tnapeval on: 1)Esindusde...

Ühiskond - Kutsekool
43 allalaadimist
Ühiskond
1
doc

Ühiskond

e parlamendi ül. on: · arutada ja tasakaalustada läbi mitmesugused seisukohad · võtta arutelu põhjal vastu seaduseid. · Panna ametisse valitsus ja kontrollida tema tegvust · Võtab vastu riigieelarve Riigikogu juhatuses on esimees ja 2 aseesimeest. Ülejäänd liikmed kuuluvad komisjonidesse: keskkond, kultuur maaelu, majandus, põhiseadus, ra...

Ühiskond - Põhikool
4 allalaadimist
Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine
18
docx

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine

Riik ja poliitilised reziimid: 1.1. Riigi põhitunnused: Riik on institutsioonide kogum, mis korraldab mingil kindlal maa-alal valitsemist ja viib ellu teatud eesmärke. Varaseimad riiklikud moodustised ­ linnriigid kujunesid välja Lähis-Idas umbes 3500 eKr. Riigi põhitunnused on: - kindel territoorium ja kontroll selle üle (maismaa, riigi piiridesse jäävad veea...

Ühiskond -
26 allalaadimist
Ühiskond
3
rtf

Ühiskond

Mis on parlament? - Seadusandliku võimu kandjaks on võimude lahusust austavas demokraatlikus riigis kodanikkonna esindusorgan- parlament. 2. Kuidas nimetatakse Eesti Vabariigi parlamenti?- Eestis on parlament ühekojaline Riigikogu. Riigikogu 101 saadikut valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse ja suletud nimekirja põhimõttel neljaks aastaks. 3. Nimeta Eesti Vabariigi Riigikogu ülesand...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
Ühiskond - nüüdisühiskond
4
docx

Ühiskond - nüüdisühiskond

7 Nüüdisühiskond ­ tänapäeva arenenud ühiskond, mida iseloomustavad avaliku sektori, turumajanduse ja kodanikuühiskonna eristatavus, rahva osalus ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus vaimuelus ning inimõiguste tunnustamine. Nüüdisühiskonna tunnused: - ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune...

Ühiskond - Keskkool
23 allalaadimist
Ühiskond ja selle areng
12
docx

Ühiskond ja selle areng

Erinevad ühiskonnamudelid. Tööstusühiskonnast teadmusühiskonda: 1.1. Agraar- ehk põllumajandusühiskond: · Kiviaja lõpust kuni uusajani oli ühiskonna peamiseks elatusallikaks karjakasvatus ja põlluharimine. · Vaatamata käsitöö ja kaubanduse arengule oli nendes valdkondades hõivatud väike osa elanikkonnast. · Keskajaks vahetus naturaalmajanduslik kaubavahetus rahamajandusega...

Ühiskond - Põhikool
20 allalaadimist
Eesti mees on sama katki kui meie ühiskond
4
doc

Eesti mees on sama katki kui meie ühiskond

Anna Haritonova 12 a Eesti mees on sama katki kui meie ühiskond 1. Mis aitab inimestel aktiivselt muutustega kaasa minna? Maailm on pidevas muutumises ja inimesed teadvustavad, et haritus seisundina ja harid...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
Ühiskond - kihistumine
10
docx

Ühiskond - kihistumine

Sotsiaalne kihistumine - kuna ühiskonnad on mitmekesised, kohtame seal ka väga erineva jõukustaseme, positsiooni, haridustaseme, oskuste, teadmiste ning mõjukusega inimesi. Sotsiaalne kihistumine avaldub ühiskonnaliikmete erinevas ligipääsus ühiskonna toodetud hüvedele, ennekõike jõukusele, millest tingituna on inimestel erinevad võimalused oma elu edendada ja erinev positsioon ning lugupeetavu...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine
44
docx

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine

Õigusriigi vastandiks on võimuriik, kus läbi distsipliini ja vägivalla surutakse alla inimeste vabadusi ning püütakse kindlustada riigivõimu. Õigusriigi tunnused: a) Riigivõimu piirab põhiseaduslik alusdokument (konstitutsioon e põhiseadus). b) Ühiskondlikke probleeme lahendatakse vaid seadusandlusest lähtudes. c) Seadused kehtivad ühesuguselt kõigi ühiskonnaliikmete suhtes. d) Eksisteerib võimude lahusus- seadusandlik-, täidesaatev- ja kohtuvõim on üksteisest lahutatud. e) Õigus arvamuste pluralismile ja nende vabale levitamisele. f) Eraomandi kaitse ja kodanikuõiguste tagamine riikliku omavoli eest. 3.2. Põhisea...

Ühiskond - Kutsekool
6 allalaadimist
Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine-kodanikuosalus
doc

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine, kodanikuosalus

kt kordamine...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
Eesti teadus ja ühiskond vajavad kooskõla
8
docx

Eesti teadus ja ühiskond vajavad kooskõla

Aitäh, et hoiate jätkuvalt kõne all Eesti elu pakilisi muresid ja propageerite osavalt EKRE programmilisi seisukohti. Lubage siinkohal omalt poolt mõned mõttemõlgutused nn. innovatsiooni teemal juhuks, kui peaks jutuks tulema. Teadlased on suhteliselt väike inimrühm ja valimiskampaanias tähelepanu alt ehk väljas, aga kuivõrd asi on seotud meie majanduse edendamisega, siis väärib ehk meeles pidamist. Mõni a...

Ühiskond -
2 allalaadimist
Ühiskond ei salli teisitimõtlejaid
4
docx

Ühiskond ei salli teisitimõtlejaid

Ainulaadne on ka inimese mõtlemis viis. Teisitimõtlejaid on alati vaadatud teise pilguga kui neid, kes enda mõtetega ühiskonda sulanduvad. Minu meelest ei tohiks keegi karta oma arvamust välja öelda. Meie maailm vajab teisitimõtlejaid, teisitimõtlejad aitavad parandada maailma andes uusi mõteid ja ideid mille peale jälle teised ei pruugi tulla. Ühiskond peaks ole...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
Võimude lahusus-3 võimuharu-demokraatlik ühiskond
docx

Võimude lahusus, 3 võimuharu, demokraatlik ühiskond

ISEISEV KODUNE TÖÖ NR.1 TÖÖ EESMÄRK: tutvuda Põhiseaduse kui Eesti riigi õigusliku alusdokumendiga...

Ühiskond - Kutsekool
2 allalaadimist
Ühiskond majandus
6
docx

Ühiskond majandus

Põhilised tootmistegurid Looduslikud ressursid Inimressursid Kapital Ettevõttlikkus Iseloomustus: Pos: Tööjõudu on palju ning on väga palju tööjõudu erinevate oskuste ja omadustega. Neg: Palju töötuid; Suur osa inimestest töötab miinimum palgal ning kõrgharidusega inimestel on raske sobivat tööd leida Eestis. Mõisted SKP- Mõõdab riigi residentide poolt toodetud lõpphüviste väärtust deflatsioon- raha väärtus suureneb, mis v...

Ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist


KAMPAANIA! 30 päevane VIP -50%

Telli VIP ja ole kuu aega mureta

3.9€

1.95€

Oled juba kasutaja? Logi sisse