Ökonomeetria eksam (2)

5 VÄGA HEA
 
Ökonomeetria kontrollküsimused.
1.Ökonomeetrilise mudeli mõiste.
Ökononomeetriliste mudelite abil on võimalik analüüsida erinevate
majanduspoliitilisteotsuste mõju majanduslikele protsessidele või prognoosi
vastavate majandusnäitajate kujunemist tulevikus.
Ökonomeetriliste probleemide lahendamiseks hangitavad arvandmed jagunevad
kahte liiki: läbilõikeandmed , mis kujutavad endast valimit erinevate
majandusüksuste(ettevõtete, talude, maakondade jne.) majandustegevust
iseloomustavatest näitajatest. Kõik vaatlustulemused iseloomustavad ühte ja sama
ajahetke või ajavahemikku.Aegread,mis iseloomustavad ühe ja sama majandusüksuse
tegevust teatud perioodi kestel. Aegrida moodustavad näitajad kujutavast endast
makromajanduslikke näitajaid( sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks).
Enamik ökonomeetrias kasutatavaid arvandmeid on hangitud statistikaorganite
poolt, seega ökonomeetria vaatleb majandusprotsesse passiivselt.
Ökonomeetrilise analüüsi põhialuseks on majandusteooria järeldused antud
probleemi kohta.
Ökonomeetriliseks mudeliks nim-teoreetiliste seisukohtade kogumit, mida me
konkreetses analüüsis kasutame.Kokkuvõtvalt võib märkida järgmist:
a)Ökonomeetrilises analüüsis ja ökonomeetrilise mudeli koostamisel vundamendiks
on majandusteooria (majandusteooriast tulenevad järeldused, seisukohad)
b)majandusteoreetilised seisukohad on vaja esitada formaliseeritud kujul
(võrrandite,kitsenduste jne. Kujul)
c) mudeli parameetrite hindamiseks on vaja hankida vajalikud arvandmed ja
nende töötlemiseks vajalik tarkvara.
d) hindamisprotsessi tulemuste testimine ja analüüs.
e) ökonomeeetrilise mudeli väljatöötamine kujutab endast iteratsiooniprotsessi,
mille käigus korrigeeritakse mudelit, leitakse parameetritele uued hinnangud,
testitakse saadud tulemisi jne. Kuni saadakse vastuvõetav tulemus.
Klassikaline regressioonianalüüs- kõikidest võimalikest regressioonimudelitest
leiab ökonomeetriliste mudelite koostamisel kõige enam kasutamist mitmene
lineaarne regressioonimudel. Taolise regressioonimudeli koostamist nim. ka
klassikaliseks regressioonianalüüsiks.
Antud juhul eeldatakse, et sõltuvat muutujat Y mõjutavad mitu sõltumatut
muutujat X1, X2,-;Xn ning nende mõju sõltuvale muutujale on lineaarne.
Regressioonivõrrand-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;
Mudeli parameetrite hindamiseks kasutatakse üldtuntud vähimruutude meetodit.
Regressioonivõrrandi parameetrite -;-;-;-;-;-;-;-;-;.
.väärtuste ehk täpsemalt väljendades nende parameetrite hinnangute b1, b2,
-;bn kindlaksmääramineon ökonomeetrilise analüüsi üheks peaülesandeks.
Mitmese lineaarse regressioonivõrrandi parameetrid (regressioonikordajad)
võimaldavad nende majanduslikku tõlgendamist. Igal regressioonikordajal
on majanduslik sisu. Mittelineaarse regressioonivõrrandi parameetrid ei
ole üldjujhul sisuliselt tõlgendatavad. Lineaarse regressioonivõrrandi parameetrite
(regressioonikordajate) väärtuste järgi on võimalik otsustada mil määral
üks või teine sõltumatu muutuja mõjutab muutujat Yt, s.t. on võimalik otsustada,
milliste sõltumatute muutujate (majanduslik) mõju on suurem, milliste oma
väiksem jne. Regressioonikordaja -;i näitab mitme ühiku võrra muutub
sõltuv muutuja Yt kui sõltumatu muutuja Xi muutub (suureneb) ühe ühiku võrra.
Vähimruutude meetodil leitud regressioonikordajad on parameetrite tegelike
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökonomeetria eksam #1 Ökonomeetria eksam #2 Ökonomeetria eksam #3 Ökonomeetria eksam #4 Ökonomeetria eksam #5 Ökonomeetria eksam #6 Ökonomeetria eksam #7 Ökonomeetria eksam #8 Ökonomeetria eksam #9 Ökonomeetria eksam #10 Ökonomeetria eksam #11 Ökonomeetria eksam #12 Ökonomeetria eksam #13 Ökonomeetria eksam #14 Ökonomeetria eksam #15 Ökonomeetria eksam #16 Ökonomeetria eksam #17 Ökonomeetria eksam #18
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-02-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
203 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Maiken Männik Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Ökonomeetrilise mudeli mõiste
 • Ökonomeetriliste probleemide lahendamiseks hangitavad arvandmed jagunevad
 • Ökonomeetrilise analüüsi põhialuseks
 • Ökonomeetriliseks mudeliks nim
 • Klassikaline regressioonianalüüs
 • Regressioonivõrrand
 • Regressioonivõrrandi parameetrite
 • Vähimruutude meetodil
 • Korrelatsioonikordaja r väärtused
 • Determinatsioonikordjaja
 • Satistilised hinnangud jagunevad
 • Vahemikhinnang kujutab
 • Seega vahemikhinnangut iseloomustavad 3
 • Majanduspraktikas esinevad kõrvalekaldumised regressioonianalüüsi
 • Astmefunktsioon on
 • Astmefunktsiooni iseärasused on järgmised
 • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli koostamise meetodid
 • Regressioonianalüüs peamiste komponentide meetodil
 • Käitmisvõrrandid kujutavad
 • Endogeensed
 • Kolmeastmeline vähimruutude meetod (H.Theil ja A.Zellner)
 • Näitajaid võib süstematiseerida vägagi erinevate tunnuste alusel
 • Teiseks
 • Maafondi dünaamika
 • Maa liigitatakse põllumajandusliku kasutamise otstarbe järgi järgmisteks
 • Maakasutust iseloomustavad näitajad
 • Külvipindade statistika ülesanded.Arvestuskategooriad. Külvipindade
 • Üksikasjalikuma statistilise arvestuse korral eristatakse nelja erinevat
 • Kasvupind
 • Kogusaaki ja saagikust iseloomustavad näitajad. Põhinäitajate dünaamika
 • Statistilise arvestuse korral eristatakse nelja erinevat kogusaagi
 • Loomade arvu iseloomustavad näitajad. Loomade arvu dünaamika
 • Loomade arv teatud kuupäeva seisuga
 • Aasta keskmine loomade arv
 • Loomakasvatustoodangut iseloomustavad näitajad (toodangu mahu ja
 • Põhinäitajate dünaamika
 • Piima produktiivsust mõjutavad tegurid võib jaotada nelja rühma
 • Rahvastiku statistika ülesandeks on
 • Rahvaarvu dünaamika.1
 • Sündimuskordajad omakorda liigitatakse järgmiselt
 • Suremuskordjad liigitatakse järgmiselt
 • Kleini mudel
 • Investeeringute võrrand
 • Erasektori palgavõrrand
 • Maktomajanduslikku tasakaalu kirjeldavad seosevõrrandid
 • Kapital koosneb
 • NAIRU ökonomeetriline mudel
 • Esimene variant
 • Teise varianti moodustavad järmised võrrandid
 • Modelleerimine
 • Ratsionaalne kaäitumine tähendab ka seda, et inimesed ei korda enam varem
 • Sealiha tootmisel kulutused koosnevad
 • Sigade nuumamine jaotatakse teatud etappideks (perioodideks) Kogu
 • Söödakulu mõjutavad eelkõige järgmised tegurid
 • Selleks,et söötade maksumus oleks prognoositav, tuleb funktsioonile anda
 • Farmikulude arvutamiseks on vaja teada järgmisi näitajaid
 • Omahind sõltub viiest erinevast tegurist
 • Kokkuvõtvalt võib märkida järgmist
 • Peamised küsimused, millele peaks analüüs vastuse andma , oleksid järgmised
 • Kokkuvõtvalt võib märkida

Teemad

 • Ökonomeetrilise mudeli mõiste
 • kahte liiki
 • Aegread
 • moodustavad näitajad kujutavast
 • arvandmeid
 • ökonomeetria vaatleb
 • Ökonomeetriliseks mudeliks nim
 • Kokkuvõtvalt võib märkida järgmist
 • Klassikaline regressioonianalüüs
 • Regressioonikordaja
 • regressioonikordajad
 • seose tihedust iseloomustavat näitajat
 • determinatsioonikordaja
 • Faktorite (tegurite) statistilise olulisuse hindamine regressioonianalüüsil
 • punkthinnangud
 • vahemikhinnangud e. intervallhinnangud
 • Punkthinnangu ülesandeks
 • vahemikhinnangud
 • Klassikalise regressioonimudeli eeldused
 • põhieeldustest
 • Multikollineaarsuse mõju regressioonianalüüsi tulemustele(lab. tööde
 • järeldused)
 • erinevat
 • multikollineaarsuse taset
 • Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonianalüüsi
 • tulemustele
 • Astmefunktsiooni parameetrite leidmine. Isokvandid. Nende kasutamine
 • Astmefunktsiooni iseärasused on järgmised
 • Ökonomeetrilise mudeli koostamise põhietapid
 • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli koostamise meetodid
 • Kantregressioon
 • Kantregrsiooni korral
 • Üldistatud vähimruutude meetod
 • Kaheastmeline vähimruutude meetod
 • Eksogeensed
 • Põllumajandusstatistika
 • näitajate süsteem
 • Mistahes statistilist näitajat iseloomustavad järgmised tunnused
 • Näitajaid võib süstematiseerida vägagi erinevate tunnuste alusel
 • Tootmisharude järgi
 • Näitajate süstematiseerimine nende osavõtu järgi tootmisprotsessis
 • Maastatistika ülesanded. Maade kasutamist iseloomustavad näitajad
 • kõlvikuteks
 • Maakasutust iseloomustavad näitajad
 • Maa kvaliteedinäitajad
 • dünaamika
 • kasvupinna kategooriat
 • Seemendatud pind
 • Kasvupind
 • Koristuspind
 • Dünaamika analüüsi eesmärgiks on
 • ja saagikuse kategooriat
 • Kogusaagi ja saagikuse dünaamika . Kokkuvõtvalt võib märkida
 • järgmist:1
 • Kogusaagi ja saagikuse ökonomeetriline analüüs
 • Saagikust mõjutavad tegurid (sõltumatud
 • muutujad) võib jaotada oma olemuselt nelja rühma:1
 • Loomade arvu statistilist arvestust
 • kahe erineva näitaja abil
 • Aasta keskmise loomade
 • arvu arvutamiseks kasutatakse kahesugust metoodikat
 • Loomade arvu dünaamika
 • Kogutoodang naturaalsetes ühikutes
 • Loomakasvatuse ökonomeetriline analüüs
 • Piima produktiivsust mõjutavad tegurid võib jaotada nelja rühma
 • nimeksMasinate ja seadmete statistika. Masinate
 • Rahvastiku statistika. Rahva arvu ja rahvastiku taastootmist
 • iseloomustavate näitajate dünaamika
 • Rahvastiku statistika ülesandeks on
 • Rahvaarvu statistika. Rahvaarvu statistilist arvestust peetakse
 • kahe erineva näitaja abil
 • Rahvaarv muutub pidevalt. Nende
 • protsesside iseloomustamiseks kasutab statistika rida erinevaid näitajaid
 • Sündimuskordajad omakorda liigitatakse järgmiselt
 • Suremuskordjad liigitatakse järgmiselt
 • Rahvaarvu muutumist iseloomustavate näitajate dünaamika1
 • Makromajanduslikud ökonomeetrilised mudelid
 • Tarbimisvörrand
 • NAIRU mudelil on kaks põhilist varianti
 • tehtud vigu. Kasutada olev informatsioon peaks sisaldama
 • HERMES makroökonoomilised mudelid
 • HERMES metoodika
 • Mudeli abil analüüsiti kolme võimalikku arengu stsenaariumi
 • Eestis välja töötatud makroökonoomilised mudelid
 • Simulatsioonil baseeruvad ökonomeetrilised
 • mudelid. Näide taoliste mudelite koostamisest
 • Sealiha tootmisel kulutused koosnevad
 • nuumaperioodi
 • pikkus n perioodi
 • konkreetne kuju ja seejärel leida selle konkreetse funktsiooni parameetrid
 • Farmikulude arvutamiseks on vaja teada järgmisi näitajaid
 • Mittelineaarse ökonomeetrilise mudeli
 • analüüs
 • Järeldused

Kommentaarid (2)


preciousone: pole päris see, mis lootsin
14:18 04-01-2013

woo456: Hea materjal
14:32 08-01-2012


Sarnased materjalid

38
docx
14
doc
10
pdf
11
doc
12
docx
5
doc
77
doc
26
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto