Ökonomeetria-BA (0)

5 Hindamata
 

Ökonomeetria-BA.

Harjutusülesande koos lahendustega

Koostanud : Tiiu Paas

Ülesanne 1. Analüüsime regressioonimudelit

Yi  800  0.93 X i  50 Di  0.01Di X i uˆ i , i  1,2,..,100
(t ) (22.54) (2.34) (0.56)
R 2  0.82, F  15.342 ( p  0.001) < strong >kus Y - küsitletu tarbimine eurodes, X – küsitletu sissetulek eurodesning D – küsitletu sugu
(D = 1, kui mees ning D = 0, kui naine); t – statistiku kriitiliseks väärtuseks on t 0.025,96  1.99 .

Vastake järgmistele küsimustele ning põhjendage vastuseid

kirjeldatuse taseme kohta.

c) Leida muutuja X ees oleva kordaja 95% usalduspiirid .

Lahendus.
a) Mudel on statistiliselt oluline olulisuse nivoo 0.05 korral, kuna F-testi olulisuse
tõenäosus p  0.001 on väiksem kui 0.05. Mudeli sõltumatud muutujad kirjeldavad
ära 82% tarbimise varieeruvusest.
b) Kuna muutujate X ja D t-statistikute absoluutväärtused on suuremad kui kriitiline
väärtus ( 22.54  1.99; 2.34  1.99) , siis statistiliselt olulised muutujad mudelis on
muutuja X ja muutuja D. Muutujate X ja D koostoimemuutuja DX on statistiliselt
ebaoluline
c) Usalduspiiride leidmiseks on esmalt vaja leida parameetri hinnangu standardviga
ˆ

vastavalt valemile se ˆ  . Antud juhul se  0.93 / 22.54  0.041 . Parameetri
t

hinnangu usalduspiirid avalduvad valemiga ˆ  se ˆ t / 2, nk . Seega muutuja X ees
oleva kordaja usalduspiirid on 0.93  1.99 * 0.041

Ülesanne 2.
Analüüsime regressioonimudelit
ln(Yi )  2  0.93 ln( X i )  1.20 Di  0.02 Di ln( X i )  uˆ i , i  1,2,..,100
( se) (0.09) (2) (0.005) kus Y - küsitletu tarbimine eurodes, X – küsitletu sissetulek eurodes ning D – küsitletu sugu
(D = 1, kui mees ning D = 0, kui naine); (t – statistiku kriitiliseks väärtuseks on t 0.025,96  1.99
88% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökonomeetria-BA #1 Ökonomeetria-BA #2 Ökonomeetria-BA #3 Ökonomeetria-BA #4 Ökonomeetria-BA #5 Ökonomeetria-BA #6 Ökonomeetria-BA #7 Ökonomeetria-BA #8 Ökonomeetria-BA #9
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
7 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Natalia Petrova Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Ökonomeetria-BA
 • Ülesanne 1
 •  
 • Ülesanne 2
 • Ülesanne 3
 • Ülesanne 4
 • Ülesanne 5
 • Ülesanne 6
 • Ülesanne 7
 • Ülesanne 8
 • Ülesanne 9
 • Ülesanne 10
 • Ülesanne 11
 • Ülesanne 12
 • Ülesanne 13
 • Ülesanne 14

Teemad

 • Harjutusülesande koos lahendustega
 • Lahendus
 • Mudel on statistiliselt oluline olulisuse nivoo 0.05 korral, kuna F-testi olulisuse
 • tõenäosus
 • on väiksem kui 0.05. Mudeli sõltumatud muutujad kirjeldavad
 • ära 82% tarbimise varieeruvusest
 • b) Kuna muutujate X ja D t-statistikute absoluutväärtused on suuremad kui kriitiline
 • väärtus (
 • siis statistiliselt olulised muutujad mudelis on
 • muutuja X ja muutuja D. Muutujate X ja D koostoimemuutuja DX on statistiliselt
 • ebaoluline
 • c) Usalduspiiride leidmiseks on esmalt vaja leida parameetri hinnangu standardviga
 • vastavalt valemile
 • Antud juhul
 • Parameetri
 • hinnangu usalduspiirid avalduvad valemiga
 • Seega muutuja X ees
 • oleva kordaja usalduspiirid on
 • Lahendus
 • a) Leiame esmalt t-statistikute väärtused vastavalt valemile
 • Muutujatele
 • vastavad t-statistikud on 10.33 (=0.93/0.09), 0.60 (=1.20/2) ning
 • (=-0.02/0.005). Absoluutväärtuselt on t-statistiku kriitilisest väärtusest 1.99
 • suuremad muutujate
 • ja
 • t-statistikud. Seega statistiliselt olulised on
 • muutujad
 • b) Püstitame hüpoteesipaari
 • Leiame t-statistiku väärtuse
 • Kuna t-statistiku
 • absoluutväärtus on väiksem kui 1.99 (kahepoolne hüpotees), siis tuleb jääda nullhüpoteesi
 • juurde, mille kohaselt tarbimise sissetulekuelastsus naistel ei erine statistiliselt oluliselt
 • väärtusest 0.8
 • cofficient
 • Püstitame hüpoteesipaari
 • Leiame t-statistiku väärtuse
 • Kuna t-statistiku väärtus on
 • väiksem kui 1.65 (ühepoolne usalduspiir), siis tuleb jääda nullhüpoteesi juurde, mille kohaselt
 • ei olnud analüüsitaval perioodil tegemist agressiivse e. püsimatu aktsiaga
 • Parameeter B
 • on beeta koefitsient, millega väljendatakse tururiski s.t. kuidas aktsiaturu
 • areng (seda väljendab börsiindeks) mõjutab konkreetse aktsia kasumimäära
 • Vastused
 • a) log-log: kui raha pakkumine kasvab 1% võrra, siis koguprodukt kasvab 0.9882%
 • log-lin : kui raha pakkumine kasvab 1 ühiku võrra, siis koguprodukt kasvab 0.057 %
 • lin-log: kui raha pakkumine kasvab 1 % võrra, siis koguprodukt kasvab 25.84 ühiku võrra
 • lineaarne: kui raha pakkumine kasvab 1 ühiku võrra, siis koguprodukt kasvab 1.5323
 • ühiku võrra
 • b) log-log
 • log-lin
 • lin-log
 • lineaarne
 • c) determinatsioonikordaja alusel saab võrrelda omavahel log-log ja log-lin mudeleid (log
 • log mudeli kirjeldatuse tase on parem) ning lin-log ja lineaarset mudelit (nende võrdluses on
 • parem lineaarne mudel)
 • Elastsuse leidmiseks diferentseerime võrrandi mõlemaid pooli
 • Elastsus
 • Antud
 • juhul palga elastsus elastsus sõltub muutuja X väärtusest (ei ole tegemist konstantse
 • elastsusega mudeliga). Keskmise elastsuse leidmisel asendatakse X konkreetne väärtus tema
 • keskmisega (st noorte keskmine osakaal regiooni tööjõus)
 • Seega keskmine elastsus
 • Kirjutame mudeli välja naiste ja meeste jaoks eraldi
 • Naised (D=0)
 • Mehed (D=1)
 • Kui sõltuv ja sõltumatu muutuja on mudelis logaritmitud kujul, siis regressioonimudeli
 • kordaja näitab sõltuva muutuja elastsust sõltumatu muutuja suhtes. Seega kui mudel on kujul
 • siis
 • ning
 • B näitab, mitu % muutub Y, kui X muutub 1
 • % võrra
 • Seega 0.93 näitab, milline on keskmine tarbimise elastsus naistel ning -0.02 näitab
 • erinevust meestel võrreldes naistega (ehk 0.02 näitab, kui palju on meeste
 • puhul tarbimiselastsus väiksem naiste omast). Seega, kui sissetulek kasvab 1 % võrra, siis
 • keskmiselt kasvab tarbimine naistel 0.93% ning meestel 0.91%
 • Kirjutame mudeli iga küsitletute grupi jaoks
 • Naine, ei ole kõrgharidust (
 • : Yi=4000+120 Xi
 • Naine, kõrgharidus (
 • Y=4000+800+120 X
 • Mees, ei ole kõrgharidust (
 • : Y=4000+500+120 X
 • Mees, kõrgharidus (
 • Y=4000+500+800+120X
 • Vabaliige 4000 näitab tööd alustava (X=0) kõrghariduseta naise keskmist palka
 • Parameeter 120 näitab, kui palju keskmiselt kasvab palk staaži kasvades 1 aasta
 • võrra nii naistel kui meestel, kel ei ole kõrgharidust
 • Parameeter 500 näitab, kui palju keskmiselt saavad mehed naistest rohkem palka
 • võrdse haridustaseme korral
 • Parameeter 800 näitab, kui palju keskmiselt saavad kõrgharidusega inimesed rohkem
 • palka võrreldes kõrghariduseta inimestega
 • Kõrgharidusega naised 20 aastase tööstaaziga saavad keskmiselt palka
 • 120*20+800= 7200
 • Kirjutame mudeli iga küsitletute grupi jaoks eraldi välja
 • : Y=4000+120 X
 • Y=4000+800+120 X+100X
 • : Y=4000+500+120 X-20X
 • Y=4000+500+800+120 X-20X+100X
 • Parameeter 120 näitab kui palju keskmiselt kasvab palk staaži kasvades 1 aasta võrra
 • naistel, kel ei ole kõrgharidust
 • Parameeter 500 näitab, kui palju keskmiselt saavad tööd alustavad mehed naistest
 • rohkem palka
 • Parameeter 800 näitab, kui palju keskmiselt saavad tööd alustavad kõrgharidusega
 • inimesed rohkem palka võrreldes tööd alustavate kõrghariduseta inimestega
 • Parameeter -20 näitab, et meestel kasvab palk võrreldes naistega staaži kasvades
 • ühe aasta võrra 20 ühiku (euro) võrra vähem muude tingimuste samaks jäädes. Seega
 • palga piirkalduvus staazi suhtes ehk staazi marginaalne efekt on meestel 20 euro
 • võrra väiksem kui naistel: naistel 120 ja meestel 120-20=100
 • Parameeter 100 näitab, et kõrgharidusega inimestel kasvab palk võrreldes
 • kõrghariduseta inimestega staaži kasvades ühe aasta võrra 100 ühiku (euro) võrra
 • rohkem muude tingimuste samaks jäädes. Seega kõrghariduse marginaalne efekt
 • kõrgharidusega inimestel on 120+100=220
 • NB! Kuna antud mudelis on veel lisaks staaži ja fiktiivsete muutujate korrutised, siis
 • regressioonisirge tõus meeste ja naiste korral on erinev ning 500 ühiku võrra erineb palk
 • meeste ja naiste korral vaid juhul kui tööstaaž on null
 • Kuna nii muutuja Y kui ka muutuja X on logaritmitud kujul, siis parameeter
 • näitab elastsust, s.t. kui muutuja X kasvab 1%, siis muutuja Y kasvab
 • % (kahaneb
 • kui parameeter
 • Parameetri
 • tõlgendamiseks kirjutame mudeli välja muutuja D
 • erinevatel väärtustel
 • D=0
 • ehk
 • D=1
 • ehk
 • Seega suurus
 • näitab, mitu korda keskmiselt kõrgharidusega inimese palk on (keskmiselt)
 • suurem (kui
 • või väiksem (kui
 • kõrgharidust mitteomava isiku palgast muude
 • tingimuste (staaž) samaks jäädes (ceteris paribus!); exp (0.3)=1.35; seega kõrgharidusega
 • inimeste palk on 1.35 korda keskmiselt kõrgemkui kõrghariduseta inimesel
 • Kümne aastase tööstaažiga kõrgharidusega isiku keskmine palk on
 • Ln10=2.3
 • ühikut kõrgharidusega inimesel. Kui ei ole kõrgharidus
 • Seega kõrgharidusega inimese palk 1.35
 • korda kõrgem
 • upper
 • lower
 • Lahendus
 • Statistiliselt olulised muutujad olulisuse nivool 0.01 on
 • olulisuse nivool 0.05
 • on olulised muutujad
 • Lühiajaline mõjukordaja on sama perioodi sõltumatu muutuja ees olev kordaja 30
 • Pikaajaline mõjukordaja on kõigi viitaegade ees olevate kordajate summa 70
 • =30+25+15)
 • Kuna sõltumatu muutuja on logaritmitud kujul ning sõltuv logaritmitud kujul, siis
 • mõjukordajate arvuline tõlgendus on järgmine: kui raha pakkumine kasvab 1% võrra
 • siis samas kvartalis (samal perioodil) suureneb inflatsioonitase 30/100=0.3
 • protsendipunkti võrra ning pikaajaliselt suureneb inflatsioonitase 70/100=0.7
 • protsendipunkti võrra
 • Autokorrelatsiooni üle saame otsustada ülesande seades toodud Durbin-Watsoni
 • statistiku põhjal. Kui
 • siis on mudelis positiivne autokorrelatsioon, kui
 • siis on mudelis negatiivne autokorrelatsioon, kui
 • siis
 • mudelis
 • autokorrelatsioon
 • puudub
 • või
 • siis pole DW statistiku põhjal võimalik otsustada, kas
 • autokorrelatsioon on mudelis või mitte. Kui d>2, siis leiame kõigepealt kriitilised
 • väärtused
 • ning
 • Kuna antud
 • juhul
 • siis DW statistiku põhjal ei ole võimalik otsustada
 • kas mudelis on autokorrelatsioon
 • Ratsionaalselt jaotatud viitaegadega mudeli korral on lühiajaline mõjukordaja sama
 • perioodi sõltumatu muutuja ees olev kordaja, mis antud mudeli 0.3. Seega, kui
 • sissetulekud suurenevad ühe krooni võrra, siis tarbimine suureneb samal perioodil 0.3
 • krooni
 • Ratsionaalselt jaotatud viitaegadega mudeli
 • pikaajaline mõjukordaja leitakse vastavalt valemile
 • Antud ülesande korral
 • Seega, kui sissetulekud suurenevad ühe eur võrra, siis tarbimine suureneb pikaajaliselt 0.9
 • eur
 • Y autode müük 1000 elaniku kohta
 • t (3.587) (0.987) (–0.576) (-2.745)
 • (0.321) (0.245) (0.024)
 • VIF (531) (512) (1.10)
 • a) Ainus statistiliselt oluline muutuja on intressimäär. Regressioonimudeli tulemused ei ole
 • kooskõlas
 • sisuliste
 • kaalutluste
 • korrelatsioonanalüüsi
 • tulemustega
 • kuna
 • korrelatsioonanalüüs näitas tugevat seost autode müügi ning keskmise palga ja SKP-ga
 • inimese kohta, kuid regressioonimudelis tulid need muutujad ebaolulised. Samuti on mudelis
 • SKP inimese kohta ebaloogilise märgiga
 • b) Mudelis on (väga) suur multikollineaarsus, mis on põhjustatud palga ja SKP (inimese
 • kohta) tugevast omavahelisest seosest. Sellele viitab SKP ja palga vaheline
 • korrelatsioonikordaja, mis on suurem kui 0.9. Samuti on SKP ja palga vaheline
 • korrelatsioonikordaja suurem kui autode müügi ja SKP ning autode müügi ja palga vahelised
 • korrelatsioonikordajad. Tugevat multikollineaarsust näitavad ka VIF väärtused, mis SKP ja
 • palga korral on suuremad kui 10 ning suurim konditsiooniindeks, mis on suurem kui 30
 • c) Jätta mudelist välja kas palk või SKP inimese kohta
 • White’I heteroskedastiivsuse testi põhjal mudelis puudub heteroskedastiivsus olulisuse
 • nivool 0.05, kuid näiteks olulisuse nivool 0.06 heteroskedastiivsus esineb
 • Jarque-Bera test näitab, et jääkliikmete jaotus vastab normaaljaotusele
 • Kuna standardiseeritud jääkliikmete väärtused jäävad -3 ja 3 vahele, siis ebaharilikke
 • vaatlusi (erindeid) valimis ei esine
 • NB! Meeldetuletus hüpoteesipaaride kohta mudelite diagnostika puhul
 • H0: on normaaljaotus
 • H1: ei ole normaaljaotus
 • Või
 • H0: on homoskedastivsus
 • H1: ei ole homoskedastiivus, tegemist heteroskedastiivsusega
 • Seega diagnostika puhul tahame reeglina jääda nullhüpoteesi juurde
 • Mudel d) on lineaarne, mudel c) on lineaarseks teisendatav (
 • Mudelid b) ja c) on parameetrite suhtes
 • mittelineaarsed mudelid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

18
doc
10
pdf
14
doc
5
doc
38
docx
13
docx
36
docx
9
pdf





30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto