Kategoorias ökoloogia leiti 54 faili

Ökoloogia >> Ökoloogia
ökoloogia lühikonspekt
17
doc

ökoloogia lühikonspekt

1992 Ökoloogialeksikon. · Vuorisalo, T. 1999 Keskkonnakaitse ökoloogilised alused · Pleijel, H. 1993 Ökoloogiaraamat · Masing, V (koost.) 1979. Botaanika III · Sarapuu, T., Kallak, H. 1997. Bioloogia gümnaasiumile I osa · Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C. 1996. Ecology: Individuals, Populations and Communities · Odum, E.P. 1...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
80 allalaadimist
Ökoloogia eksam
19
doc

Ökoloogia eksam

Avatud ja suletud aineringe- Kultuurökosüsteemide rajamisega suureneb tähtsate makroelementide P ja K ringe intensiivus, samal ajal kõigi elementide ringe maht väheneb. Ringe muutub avatuks, st. Rohkem elemente eemaldatakse ringest ja seda tuleb kompenseerida nende juurdeandmisega väljaspoolt(väetisena) . Vaja on korraldada suletum ringe loodusliku süsteemi näit. Metsa eeskujul. Ringet aitab suletun...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
256 allalaadimist
ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2013. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Ökoloogia on teadus organismide ja keskkonna vahelistest suhetest. Ökoloogia alajaotused on : · Ökofüsioloogia (organell, rakk, organ) · Autökoloogia (isend) ­ organism ja keskkonna suhe isendi tasemel · Demökoloogia (populatsioon) · Sünökoloogia (kooslus)...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
81 allalaadimist
Ökoloogia eksami 1-4 vastused
4
docx

Ökoloogia eksami 1-4 vastused

variant Allelopaatia ­ on eri liiki taimede vastastikune mõjutamine keemiliste ühenditega; allelokeemia erijuht[1]. Allelopaatia võib mõjutada taimekoosluste liigilist koosseisu ning suktsessioonide kulgu[1]. Allelopaatiliste mõjudega arvestamine võib olla oluline nt segakultuuride kasvatamisel Omnivoorid- ehk eurüfaag ehk polüfaag ehk kõigetoiduline ehk kõigesööja on segatoiduline loom, kes to...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
66 allalaadimist
Ökoloogia lühikonspekt
7
doc

Ökoloogia lühikonspekt

Kooslus (biotsönoos) ­ kõik elusorganismid, kes elavad koos mingil piiritletud territooriumil või liigid, mis esinevad koos ja interakteeruvad. Populatsioon ­ on rühm üht liiki isendeid, kes elavad koos samal ajal samas paigas, mõnedel juhtudel lisandub tingimus, et populatsiooni isendid ristuvad omavahel. Ökosüsteem ­ süsteem, mis haarab endasse koosluse ja tema poolt oluliselt muudetud keskkonna...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
301 allalaadimist
Surnumere ökoloogia
8
doc

Surnumere ökoloogia

Surnumeri on suur äravooluta soolajärv (joonis 1), mille pindalaks on 600 km². See asub 396 meetrit allpool merepinda ning on suure rifioru osa. Kuigi veekogu nimetus on meri, on see hoopis kahest nõost koosnev järv. See on maailma madalaim punkt ning soolaseim veekogu, mille soolasisaldus on ligikaudu...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
Loomakaitseseadus
0
pptm

Loomakaitseseadus

ökoloogia...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
Looduskaitseseadus
10
odp

Looduskaitseseadus

Looduskaitseseadus Kunnar Kangro Alar Külm Arto Haponen Timo Pärle Seaduse eesmärk 1) looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; 2) kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkon...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
Olmejäätmete koguste dünaamika Eestis ning uued suunad jäätmete käitluses
0
pptm

Olmejäätmete koguste dünaamika Eestis ning uued suunad jäätmete käitluses

Esitlus ökoloogia ja keskkonnakatise tehnoloogia aines...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist
Fosforiit ja diktüoneemakilt
6
ppt

Fosforiit ja diktüoneemakilt

on suure fosforisisaldusega (5-35% P?O?), enamasti merelise, harva mandrilise tekkega settekivim, mille fosfaatne aine koosneb peeneteralistest apatiidirühma mineraalidest (hrl. fluorkarbonaatapatiidist) ning sisaldab lisandeina kvartsi, kaltsiiti, dolomiiti, glaukoniiti, limoniiti, püriiti, savi- jt. mineraale ning orgaanilist ainet. ... Fosforiiti sisaldavad kiv...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
37 allalaadimist
Looduskaitseseadus
13
ppt

Looduskaitseseadus

Looduskaitseseadus Ta iro Ke p le r J a nno O tt S ve n Ka ljuve e r Seaduse eesmärk Käesoleva seaduse eesmärk on: 1. looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; 2. kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine; 3...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
Mahepõllumajandus seadus
13
pptx

Mahepõllumajandus seadus

Mahepõllumajandus seadus Koostajad: Kaljuveer,Kepler,Ott, Seaduse Ülesanne · Käesolev seadus kehtestab mahepõllumajandusele ehk ökoloogilisele põllumajandusele viitavalt märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse tootmisele ning selliselt märgistatud põllumajandussaaduse ja -toote käitlemisele esitatavad nõuded, mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise järelevalve korra n...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
Matsalu rahvuspark
16
ppt

Matsalu rahvuspark

a · Pindala 48 610 ha · Asub Lääne-Eestis, jäädes nelja valla territooriumile: ­ Lihula ­ Martna ­ Rindla ­ Hanila · Hõlmab: ­ Matsalu lahte ­ Väinamere osa ­ Kasari jõe alamjooksu ­ umbes 50 meresaart Üldandmed · Keskus ­ Penijõel,Penijõe mõisas · 1976-kanti Matsalu Ramsari nimek...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
Loomakaitseseadus
13
ppt

Loomakaitseseadus

Loomakaitseseadus Mis on loomakaitseseadus? · Reguleerib loomade kaitset inimese sellise tegevuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu. · Loom - imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu. · Põllumajandusloom- loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom. Looma suhtes lubamatu tegu: · looma sundimine üle jõu käivatele pingutustele...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
Laboritöö küsimuste vastused
2
docx

Laboritöö küsimuste vastused

Milles seisneb valguse difraktsiooni nähtus? Difraktsiooni nähtust on võimalik kasutada valguse lainepikkuse määramisel. Kui valguse teele asetatavasse plaati lõigata pikad omavahel paralleelsed ja üksteisest võrdsetel kaugustel asuvad pilud (umbes 100 või enam pilu ühel millimeetril) moodustub seade mida nimetatakse difraktsioonivõreks. 2. Kas diraktsioon kuulub valguse laine...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
109 allalaadimist
EBÖ Eesti As essee
1
docx

EBÖ Eesti As essee

EBÖ Eesti As Essee Tean, et ettevõte on üsna palju laienenud. Tehases töötab 75-80 inimest vahetustega. Ehitatud on juurde hoone, milesse jääb ladu ja toodete lõppviimistlus. Tooted, mis on defektiga lähevad märgistatud kasti ,millele tehakse täiendavaid parandusi, mis on säästlik ja kasulik, kuid praagid lähevad taaskasu...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD
12
doc

PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD Koostaja: X MSI kaugõpe II Juhendaja: lektor X Tartu SISUKORD 1. LEIBKONNA SISSETULEK JA VÄLJAMINEK...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
84 allalaadimist
Palumets
2
docx

Palumets

Millistest liikidest antud kooslus koosneb? a. Taimed a.i. Puurinne a.i.1. Harilik mänd a.i.2. Harilik kuusk a.i.3. Arukask a.ii. Põõsarinne a.ii.1. Harilik kadakas a.ii.2. Harilik vaa...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
Inimtegevuse mõju elusloodusele-veerežiimi muutused-kõrbestumine
5
docx

Inimtegevuse mõju elusloodusele, veerežiimi muutused, kõrbestumine.

Eesti Maaülikool Maastikuarhitektuur Liisa Sekavin Inimtegevuse mõju elusloodusele, veereziimi muutused, kõrbestumine. Referaat Juhendaja: lekt. Merle Öpik Tartu 2012 Referaadi eesmärk on selgitada kõrbestumise ja veer...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
Fotosünteesi tähtsus looduslikes protsessides
8
docx

Fotosünteesi tähtsus looduslikes protsessides

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Laura Rätsep Fotosünteesi tähtsus looduslikes protsessides Referaat...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist