Ökoloogia kordamisküsimused (0)

5 Hindamata
 

1. Mida tähendab ökoloogia, kuidas mõistet piiritleda, millised on ökoloogia
piirteadused?

Ökoloogiat võib defineerida õige mitmeti. Levinuim definitsioon: ökoloogia on teadus
organismi (isendi) suhtetest teda ümbritsevaga. Tabavalt on öelnud Charles J. Krebs 1985:
„Ökoloogia on teadus, mis uurib tegureid , mis määravad organismi leviku ja arvukuse.“ Levik
ja arvukus omakorda sõltuvad väga paljudest teguritest. Lisaks sellele tegeletakse ökoloogias
palju ka liigist kõrgemate üksustega (koosluste, maastike, maailmaga) unustades sageli ära, et
need ka tegelikult isendeid ja liike sisaldavad.
Ökoloogia piirteadused on: Ökomorfoloogia: uurib organismide väliskuju sobivust tema
keskkonnaga.
Ökofüsioloogia: uurib organismide talitluse (ainevahetuse, meeleelundite jms) sobivust
keskkonnaga.
Käitumis ökoloogia : uurib loomade käitumist, selle evolutsioonilist kujunemist ja sobivust
keskkonnatingimustega.
Evolutsiooniline ökoloogia: uurib organismide liigisiseste ja liikidevaheliste suhete
evolutsioonilist kujunemist ( parasiitlus , konkurents , kiskja -saaklooma suhted jms.).
Paleoökoloogia: uurib ökoloogilisi seoseid möödunud aegadel
Maastikuökoloogia : uurib koosluste vahelisi interaktsioone mosaiiksel maastikul.
Ökosemiootika: uurib inimese ja looduse suhteid kultuuri tasandil.
Ökotoksikoloogia: uurib keskkonnamürkide mõju organismidele ja ökosüsteemidele.
Keskkonnaökoloogia : uurib inimtegevuse mõju looduskeskkonnale.

2. Mis moodustab organismi keskkonna?

Kõik materiaalsed asjad on tegelikult tehtud kolmest peamisest materjalist: prootonitest,
elektronidest ja neutronitest (tuumafüüsikute väitel on tegelikkus oluliselt keerulisem). Neist
on pandud kokku kõik aatomid , aatomitest molekulid jne. Kuni elundkonna tasandini.

3. Eluslooduse organisatsioonitasemed, milliste tasemetega tegeleb ökoloogia?

Eluslooduse organisatsoonitasemed on:
Ökosfäär
Ökosüsteem
Eluskooslus
Populatsioon
Organism ( isend )
Klassikaliseks ökoloogia uurimisobjektiks on organism e. isend ja sellest kõrgemal olevad
tasemed (vt. joonis 2). Biosfäär on teadaolevatest elussüsteemidest suurim.

4. Mis on ökosüsteem, tema piirid (teoorias ja praktikas)?Ökosüsteem on süsteem, mis

liidab koosluse (kõik elusorganismid ) üheks selle poolt kasutatava eluta keskkonnaga.
Tingimusel, et teda varustatakse energiaga on ökosüsteem väikseim jätkusuutlik elussüsteem.
Ökosüsteemide piiritlemine on, sarnaselt populatsioonide ja kooslustega, sageli meelevaldne.
Ökosüsteemil ei ole teravaid piire .

5. Eluslooduse evolutsiooniteooria kujunemine, usulised dogmad

Evolutsioon on sõna, mida üldistatult kasutatakse süsteemis toimuvate aeglaste muutuste
kirjeldamiseks ( revolutsioon on kiired muutused). Ehkki evolutsioonist loetakse maailma
ülikoolides pikki loengukursuseid ja suur osa sellest ei tundu esmapilgul ökoloogiaga
kuigivõrd seotud, on evolutsioon tegelikult protsess, mis on kõigi ökoloogiliste nähtuste taga.
Ehkki evolutsiooni mõõtmisel ja kirjeldamisel kasutatakse suurusjärkudena miljoneid aastaid,
tuleb alati meeles pidada, et evolutsioon toimub ka täna ja homme .
Usulised dogmad: Piibli otsese tõlgendamise kaudu oldi veendumusel, et
Maa ei saa olla väga vana. 15. sajandil arvutas Salisbury anglikaani piiskop James Ussher
Piiblile tuginedes välja, et Maa loodi kell 9.00 hommikul 20. oktoobril 4004. aastal eKr.
6. Thomas Robert Malthuse roll evolutsiooniteooria kujunemisel
T.R Malthus (1766 – 1834) oli Inglise õpetlane, demograaf ja majandusteadlane , kelle kuulus

1798. aastal ilmunud essee „Principle of Population“ kirjeldas esmakordselt

inimpopulatsiooni kasvuga kaasneda võivaid negatiivseid tagajärgi. Kuigi Malthus ei
rääkinud otse elusloodusest ja selle evolutsioonist, mõjutas tema töö mitmete tuntud
evolutsiooniteoreetikute edasisi mõttekäike.

7. Jean-Babtiste Lamarck'i roll evolutsiooniteooria kujunemisel

J-B Lamarck (1744 - 1829). Oma 1809.aastal ilmunud raamatus „Philosophie Zoologique“
kirjeldab ta oma arusaamist eluslooduse kujunemisest. Muuhulgas väidab ta, et elusolendite
päritolu ja mitmekesisus on seletatavad loodusseaduste abil ja ei vaja jumalikku sekkumist.
Keerukamad olendid on kujunenud lihtsamatest, liigid muutuvad. Tuntud on näide
kaelkirjakutest, kes elu jooksul on sunnitud oma kaela pikemaks sirutama ja sedasi
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökoloogia kordamisküsimused #1 Ökoloogia kordamisküsimused #2 Ökoloogia kordamisküsimused #3 Ökoloogia kordamisküsimused #4 Ökoloogia kordamisküsimused #5 Ökoloogia kordamisküsimused #6 Ökoloogia kordamisküsimused #7 Ökoloogia kordamisküsimused #8 Ökoloogia kordamisküsimused #9 Ökoloogia kordamisküsimused #10 Ökoloogia kordamisküsimused #11 Ökoloogia kordamisküsimused #12 Ökoloogia kordamisküsimused #13 Ökoloogia kordamisküsimused #14 Ökoloogia kordamisküsimused #15 Ökoloogia kordamisküsimused #16 Ökoloogia kordamisküsimused #17 Ökoloogia kordamisküsimused #18 Ökoloogia kordamisküsimused #19 Ökoloogia kordamisküsimused #20 Ökoloogia kordamisküsimused #21 Ökoloogia kordamisküsimused #22 Ökoloogia kordamisküsimused #23 Ökoloogia kordamisküsimused #24 Ökoloogia kordamisküsimused #25 Ökoloogia kordamisküsimused #26 Ökoloogia kordamisküsimused #27 Ökoloogia kordamisküsimused #28 Ökoloogia kordamisküsimused #29 Ökoloogia kordamisküsimused #30 Ökoloogia kordamisküsimused #31 Ökoloogia kordamisküsimused #32 Ökoloogia kordamisküsimused #33 Ökoloogia kordamisküsimused #34 Ökoloogia kordamisküsimused #35 Ökoloogia kordamisküsimused #36 Ökoloogia kordamisküsimused #37
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-01-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
12 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
marii78 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis moodustab organismi keskkonna ?
 • Milliste tasemetega tegeleb ökoloogia ?
 • Mis on ökosüsteem, tema piirid (teoorias ja praktikas) ?
 • Keskmine läbilõige populatsioonist ?
 • Mis on liik, kuidas seda määratleda, probleemid liigimääratluses ?
 • Millised on nende mehhanismid, millised tunnuseid nad kujundavad ?
 • Paljudel rohevetikatel ning mõningatel protistidel. 18. Heterotroofid, nende toitumine ja energiakasutus ?
 • Kuigi ilusad. 21. Metabolismi tase erinevatel organismidel ?
 • Mis on populatsioon ?
 • Mis on metapopulatsioon ?
 • Millised tegurid põhjustavad populatsiooni arvukuse muutusi ?
 • Palju inimesi mahub Maale ?
 • Mis aga piirab organismide piiramatut sigimist ?
 • Keskkonna kandevõime ?
 • Kui piirkonniti. 32. Populatsiooni arvukust reguleerivad mehhanismid, tihedusest sõltuvad, tihedusest sõltumatud ?
 • Mitmekesisus, selle vajalikkus ?
 • Mitmekesisuse tähtsus põllumajanduses, ohud sellele ?
 • Mis on käitumisökoloogia ?
 • Miks ja millal on kasulik olla semelpaarne ?
 • Mitme päeva jooksul. 42. Suured vs. väikesed järglased ?
 • Kuidas sellised mehhanismid küll tekkinud on ?
 • Kuid suurendavad tema sigimisedukust. 44. Alternatiivsed strateegiad liigi sees, tasakaal nende vahel ?
 • Miks, vaatamata miljardeid aastaid kestnud evolutsioonile (looduslikule valikule) pole liigid ideaalselt kohastunud ?
 • Kui see väga kasulik oleks. 46. Mis on sotsiobioloogia ?
 • Millised rühmad on grupilise eluviisiga ?
 • Kes tunduvad olema hästi toitunud. 49. Sotsiaalse eluviisi puudused ?
 • Paljundamiseks. 51. Rühmavaliku teooria ja selle puudused ?
 • Kui elustikku mõjutav tegur ?
 • Kuid taimestikulised erinevused võivad olla väga suured. 53. Miks on erinevate laiuskraadide elustik erinev, millised keskkonnatingimused sõltuvad laiuskraadist ?
 • Kui elustikku mõjutav tegur ?
 • Kuigivõrd sõltuvad. 57. Organismide vastasmõjud: amensialism ?
 • Kuigi suurt mõju. 58. Organismide vastasmõjud: konkurents ?
 • Kui toitumissuhete mudelid koosluses ?
 • Kui toitumissuhete mudelid koosluses ?
 • Kuidas on termodünaamika seadused seotud elusloodusega ?
 • Kus mere süvakihtidest pärinev külm vesi tõuseb. 80. Fotosünteesi efektiivsus ?
 • Kusjuures produktsiooni efektiivsus tõuseb toiduahelas ülespoole liikudes. 83. Ekspluatatsiooni efektiivsus ?
 • Milliseid peamisi keemilisi elemente vajavad elusorganismid ?
 • Mille ta sai päikeselt. 87. Süsinik, süsinikuringe ja inimese osa selles ?
 • Mis on kooslus, kuidas seda piiritleda ?
 • Kuidas kooslust piiritleda ja ära tunda ?
 • Mis mõjutavad liigilist mitmekesisust ?
 • Mis mõjutab mitmekesisust ?
 • Kui mitmekesisust mõjutav tegur ?
 • Miks langeb liigirikkus pooluste suunas ?
 • Mis siinsete laiuskraadide elutegevuse lihtsalt minema pühivad 95. Mis on ökosüsteem, kuidas seda piiritleda ?
 • Palju. 97. Mullastikku määravad tegurid ?
 • Mis on märgalad ?
 • Mis on magevesi, mis merevesi ?
 • Kuigi püsivaks kujuneda. 110.Rannaniidud kui häiritud stabiilsete koosluste näide ?
 • Kui nende elustikku kujundanud tegur ?
 • Mis on suured ja mandrile lähedal. 115.Koevolutsioon ja „võidurelvastumine” ?
 • Kus pidevas teineteisest sõltuvas arengus seistakse tegelikult paigal ja kiskja - saaklooma dünaamiline tasakaal püsib. 119.Putuktolmlejate taimede ja tolmendajate koevolutsioon ?
 • Kuid kõik neist pole putuktolmlejad). 120.Võõrliigid ja nende võimalikud saatused uues keskkonnas ?

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

74
odt
15
docx
18
doc
11
doc
11
doc
90
pdf
19
doc
13
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto