Ökoloogia konspekt (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

Ö koloogia õppematerjal
Mõisted
Ökoloogia: Teadus, mis uurib organismide ja keskkonna vahelisi suhteid.
Biosfäär: globaalne kõigi ökosüsteemide kogum, < strong >Maa elusosa - suletud ja isereguleeruv süsteem.
Ökosüsteem: Biosfääri elementaarosa, milles üks biotsönoos (eluskooslus) koos sellele omase
biotoobiga (elu- või kasvupaigaga) moodustab mingil piiritletaval alal aineringe kaudu reguleeruva
süsteemi.
Bioom : struktuuri ja funktsiooni poolest sarnaste ökosüsteemide kogumid Maal. Maismaa põhibioome
5, veebioome 2. Biotsönoos ( kooslus ): Mingit elu- või kasvupaika asustavate populatsioonide kogum.
Floora ( taimestik ): mingil alal kasvavate taimede kogum, mis on kujunenud ajalooliselt või esinenud
mingil paleontoloogilisel ajajärgul.
Fauna ( loomastik ): mingil alal kasvavate loomade kogum, mis on kujunenud ajalooliselt või esinenud
mingil paleontoloogilisel ajajärgul.
Biodiversiteet ( elurikkus ): mingi ökosüsteemi taksonoomiliste üksuste mitmekesisus (geneetiline,
liigiline ja ökosüsteemide mitmekesisus ), mis on Maal ebaühtlaselt jaotunud ning koguneb
„tulipunktideks“ ( biodiversity hot-spot).
Ökoloogiline nišš: piirkond, kus organism saab edukalt paljuneda n-mõõtmelises hüperruumis, mille
dimensioonideks on olulised ökoloogilised faktorid (G.E. Hutchinson).
Populatsioon : sama liigi isendite kogum, kes elavad ja interakteeruvad samas elupaigas ja nišis.
Metapopulatsioon koosneb rändavate või levivate isendite populatsioonidest, mille kaudu need
populatsioonid on seotud ja moodustavad süsteemi.
Ökoloogia harud
Autökoloogia on ökoloogia haru, mis tegeleb organismide keskkonnanõudluste ja keskkonna-suhete
uurimise ja kirjeldamisega.
Demökoloogia ehk populatsiooniökoloogia on ökoloogia haru, mis uurib organismide populatsioone ja
nende keskkonnaoludest johtuvat dünaamikat.
Sünökoloogia on ökoloogia haru, mis tegeleb liikidevaheliste suhetega ökosüsteemides, organismide
mitmeliigiliste koosluste (ehk biotsönooside) ja nende dünaamikaga, liikide kooseksisteerimise
mehhanismidega, koosluste keskkonnasuhetega.
Ökofüsioloogia on bioloogias teadus organismide (või üldisemalt biosüsteemide) talitlustest seoses
keskkonnatingimustega. Ta on ökoloogia ja füsioloogia piiriteadus. Ökofüsioloogia keskseks
valdkonnaks on organismide adaptatsioonide uurimine .
Taimeökoloogiahõlmab taimekoosluste ja taimeliikide ökoloogia uuringuid, käsitledes nende seoseid
abiootilise keskkonnaga, samuti interaktsioone teiste organismidega erinevates ajamastaapides.
Loomaökoloogia ehk zooökoloogia on teadus, mis uurib loomade (üksikisendite ja populatsioonide)
ajalooliselt kujunenud vastastikuseid suhteid ja keskkonnaseoseid. Loomaökoloogia tähtsamad harud on toitumis - ja sigimisökoloogia.
Rakendus ökoloogia on ökoloogia valdkond , mis tegeleb ökosüsteemide majandamisel ja
ökotehnoloogias esilekerkivate teaduslike probleemidega.
Makroökoloogia on ökoloogia valdkond, mis tegeleb suureskaalaliste ökoloogiliste protsesside
uurimisega.
Organisatsioonitasemed
Geen, Rakk , Kude, Organ, Organism/ isend , Populatsioon , Kooslus, Ökosüsteem, Bioom, Biosfäär
Mõisteid
DNA: Desoksü ribonukleiinhape , sisaldab organismi kogu pärilikku informatsiooni.
Kromosoom : DNA molekul , mis kannab geene.
Geen: kromosoomi kindlas lookuses paiknev pärilikkustegur, mis määrab otse või kaudselt (koostoimes
teiste geenidega ) ühe või mitme tunnuse arengu.
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökoloogia konspekt #1 Ökoloogia konspekt #2 Ökoloogia konspekt #3 Ökoloogia konspekt #4 Ökoloogia konspekt #5 Ökoloogia konspekt #6 Ökoloogia konspekt #7 Ökoloogia konspekt #8 Ökoloogia konspekt #9 Ökoloogia konspekt #10 Ökoloogia konspekt #11 Ökoloogia konspekt #12 Ökoloogia konspekt #13 Ökoloogia konspekt #14 Ökoloogia konspekt #15 Ökoloogia konspekt #16 Ökoloogia konspekt #17 Ökoloogia konspekt #18 Ökoloogia konspekt #19 Ökoloogia konspekt #20 Ökoloogia konspekt #21 Ökoloogia konspekt #22 Ökoloogia konspekt #23 Ökoloogia konspekt #24 Ökoloogia konspekt #25 Ökoloogia konspekt #26 Ökoloogia konspekt #27 Ökoloogia konspekt #28 Ökoloogia konspekt #29 Ökoloogia konspekt #30 Ökoloogia konspekt #31 Ökoloogia konspekt #32 Ökoloogia konspekt #33 Ökoloogia konspekt #34 Ökoloogia konspekt #35 Ökoloogia konspekt #36 Ökoloogia konspekt #37
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2018-01-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
8 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
MrsAnni Õppematerjali autor

Lisainfo

Kokkuvõttev konspekt üldiselt ökoloogiast.
Ökoloogia , konspekt , tasemed , kromosoom , juur , rakk , rakud , membraan , elund , mutatsioon , tolmutera , ökoloogia , rakukest

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kust algab süntees ja kus see lõppeb ?
 • Mitu aminohapet kodeeritakse ?
 • Milline on RNA vastavus sellele harule ?
 • Milline alleel on dominantne ?
 • Keskkonnaga Mis mõjutab liigi eksisteerimist konkreetses kohas ?
 • Milliseid ressursse kasutatakse ?
 • Mida tähendab ekstreemne /karm/soodne keskkond ?
 • Mis ohud sellega kaasnevad ?
 • Mis roll on mõju kestusel ?
 • Mis roll on mõju toimumise ajal ?
 • Milliseid muutused esinevad taimedel, millised loomadel ?
 • Milliseid ebasoodsaid tingimusi on vaja üle elada ?
 • Milliseid strateegiaid kasutavad taimed ?
 • Millest sõltub ?
 • Millest sõltub fotosünteesi intensiivsus ?
 • Mis mõjutab toitainete kättesaadavust ?
 • Millises pinnases haruneb juurestik rohkem ?
 • Miks on liigil just selline leviku areaal ?
 • Mis tegurid takistavad liigil mujale levimist ?
 • Miks on ühes piirkonnas rohkem endeemseid liike kui teises ?
 • Kus neid leidub ?
 • Kui palju ühe liigi isendeid saab piiratud territooriumil koos eksisteerida ?
 • Miks pole mõistlik kogu riigi pindala kasutada ?
 • Mis on selle plaani probleemid ?
 • Mis on selle plaani probleemid ?
 • Mida tarbida, kas mujal on parem ?
 • Kuidas aru saada, millises suktsessioonilises staadiumis on jälgitav kooslus ?
 • Milline on koosluse üldmulje ?
 • Milline taimede kasvustrateegia on valdav ?

Sisukord

 • Ökoloogia õppematerjal
 • Mõisted
 • Ökoloogia harud
 • Organisatsioonitasemed
 • Mõisteid
 • Lämmastikalused
 • Geneetiline kood
 • Muutlikus
 • Mendeli seadused
 • Erandid
 • Sümbolid
 • Ülesandeid
 • Kromosoomide arv
 • Polüploidsus
 • Steriilsed taimed
 • Mutatsioonid
 • Mutageenid
 • Kromosoomi mutatsioonid
 • Geenmutatsioon
 • Geenmutatsioonide mõju tunnusele
 • Genoommutatsioonid
 • Organismide kaitsevõimalused kahjulike mutatsioonide eest
 • Sordiaretus
 • Raku ehitus
 • Rakukest
 • Rakukesta tugevnemine
 • Rakumembraanid
 • Ainete transport läbi membraanide
 • Taimeraku organellid
 • Kloroplastid
 • Mitokonder
 • Vakuool
 • Varuained taimes
 • Ribosoomid
 • Golgi kompleks
 • Rakutuum
 • Rakkude paljunemine - mitoos
 • Rakkude paljunemine - meioos
 • Meioosi faasid
 • Rakkude ja organismi vananemine
 • Apoptoos ja nekroos
 • Algkude
 • Algkoed vs Tüvirakud
 • Primaarne ja sekundaarne meristeem
 • Apikaalne meristeem
 • Kambiumi kasvusuund
 • Vahemeristeem
 • Põhikoed
 • Aerenhüüm
 • Kattekoed
 • Epiderm
 • Kollenhüüm
 • Sklerenhüüm
 • Juhtkoed
 • Floeem
 • Ksüleem
 • Juhtkimbud
 • Erituskoed
 • Taimesse jäävad ained
 • Idioblastid
 • Mahutid ja käigud
 • Ained väliskeskkonda
 • Nektar
 • Taimeelundid
 • Vegetatiivsed elundid
 • Juure makroskoopiline ehitus
 • Sümbioos
 • Heterofüllia
 • Muundunud leht
 • Lehe osad
 • Lehe roodumine
 • Lehe mikroskoopiline ehitus
 • Võsu
 • Elundid
 • Generatiivsed elundid - Õis
 • Tolmukkond
 • Tolmukas ja mikrosporogenees
 • Emakkond ehk güneetsium
 • Sigimik
 • Sigimikus tekivad seemnealgmed
 • Õievalem ja õiediagramm
 • Õisik
 • Taimede paljunemine
 • Tolmlemine
 • Liblikad
 • Ööliblikad
 • Kärbsed
 • Loomtolmlemine
 • Veega tolmlemine
 • Spetsialistid vs generalistid
 • Viljade liigitus
 • Seeme
 • Seemnete levimise viisid
 • Allohooria
 • Loomlevi
 • Endozoohooria
 • Vegetatiivne paljundamine põllumajanduses
 • Eoseline paljunemine
 • Isend
 • Biosüstemaatika
 • Liikide definitsioonid
 • Tunnus
 • Nomenklatuur
 • Binaarne nomenklatuur
 • Alamad taimed
 • Paljunemise evolutsioon
 • Ontogenees
 • Eluvormid
 • Ökoloogilised rühmad
 • Ekstreemumid
 • Talveuni
 • Kasvu ja arengu perioodilisus taimedel
 • Ressursid taimedele
 • Vee liikumine taimes
 • Toiteelementide ringlus
 • Ressursid loomadele
 • Kaitse
 • Ressursid on piiratud
 • Keskkonna gradiendid
 • Liigi levik
 • Liigi leviku ajalugu
 • Mikrokliima
 • Mikrokliima põhjused
 • Mikrokasvukoht
 • Leviku piir
 • Levikuteed
 • Endeemsus
 • Populatsioon
 • Populatsiooni tihedus
 • Populatsioonide suhted ümbritsevaga
 • Herbivooride mõju taimestikule
 • Elu alvaritele
 • Saagi populatsioonid
 • Toitumisstrateegiad
 • Asustustihedus
 • Faktorite ja populatsioonide vastasmõju
 • Taimekoosluste dünaamika
 • Taimekoosluse parameetrid
 • Kaasaegne taimekoosluse dünaamika seadus
 • Suktsessioon
 • Mudelid
 • Kliimakskooslus
 • Sekundaarne suktsessioon
 • Häiringute
 • Tsükliline suktsessioon
 • Antropogeenne vegetatsioon
 • Ressurss
 • Reostus
 • Sooja-saare” effekt
 • Guerilla gardening
 • Kuldne org“ Kalifornias
 • Antropogeenselt kujunenud mosaiiksus
 • Doomino efekt
 • Leviste hävimine
 • Roheline võrgustik või ökoloogiline võrgustik?
 • Tuumalade minimaalpinna hindamine

Teemad

 • Korp
 • vegetatiivne paljunemine
 • Alamad taimed

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

98
docx
83
pdf
37
doc
23
doc
17
doc
17
docx
150
docx
16
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto