Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal (4)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

• Demograafiline  plahvatus - Inimeste arvu kiire kasv teatud perioodil. Antud juhul 
toimus 19.sajandi alguses inimkonna arengus suur läbimurre ja inimeste arv kasvas 90 
aastaga 2 korda (s.t. 7 korda kiiremini kui muidu).
•  Urbanisatsioon - Inimeste kolimine maalt linna.  Linnastumine  arvudes: 1950 – linnas 
30%, 1960 – linnas 33%, 2000 – linnas 47%. Eestis elab linnades u. 69% 
elanikkonnast. Maailma  suurimad linnadMexico  City,  Tokyo , Shanghai, Sao Paulo. 
•  Tööstusrevolutsioon - Inimeste arvu hüppelist suurenemist mõjutas 19.sajandi alguses 
tööstusrevolutsioon, kus manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Toimus tänu 
ostuvõimelise turu moodustumisele, kapitali kuhjumisele, tööjõu vabanemisele 
põllumajandusest ja  mehhaanika  arengule. Tööstusrevolutsiooni algus 1760-1780 
Inglismaal, alguses tekstiilitööstuses (orjatöö kasutamisele oli  puuvill  odav).
• Teaduslik-tehniline  revolutsioon - Algas 20.sajandi keskel, mil teaduse areng sai 
aluseks ühiskonna heaolu kasvule ja tööstuse arengule. Selle käigus muutus nii töö 
struktuur, tehnika, mõjutatud said ka kultuur ja olme. See sündis suurimate teaduslike 
ja tehniliste saavutuste mõjul – töö kompleksne  automatiseerimine , uute energialiikide 
avastamine ja kasutamine, uute materjalide loomine – TV, raadio, laser  ja muu  jama ..
•  Tehnokraatia - See on tehnika ja tehnikateadlaste võim. Ülistatakse tehnoloogilisi 
aspekte ja eiratakse loodusteadusi keskkonnas. PÕHIMÕTE: Inimene on tehnika 
jaoks, mitte tehnika inimese jaoks.
• Roheline revolutsioon- Seoses linnastumise ja demograafilise plahvatusega 
kaasnevad toidu - ja  jäätmeprobleemid . Roheline revolutsioon – 1960. aastatel 
õnnestus tänu saagirohkete sortide (kääbusnisu, riis  IR-8) ja intensiivsele 
põllumajandusele ( väetised , niisutuspestitsiidid ) arengumaades järsult suurendada 
teraviljatoodangut. See leevendas küll  näljahäda , kuid suurendas sise- ja 
välisvastuolusid ning kontraste – monokultuur , ikaldus, sooldumine  seoses 
niisutamisega. Rohelise revolutsiooni mõiste võttis kasutusele geneetik Norman 
Borglaug ( Mehhiko ), kes aretas ka lühikõrrelise nisu.
• Keskkond- Tingimuste  kompleks , milles biosüsteem asub. Üheltpoolt on see aineline 
oleluskeskkond (nt. Vesi, muld ) , teisalt poolt kõigi mõjutavate välistegurite 
(meteoroloogilised, edaafilised, biootilised, jms.) kogum.
•  Keskkonnakaitse - Meetmete kompleks inimese elukeskkonna saastamise 
vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks. 
• Looduskaitse- on mitmepalgeline mõiste, mis kokkuvõtvalt hõlmab loodusvarade, 
looduskeskkonna, biodiversiteedi kaitset  inimmõju  ( antropogeensed tegurid
negatiivsete aspektide eest, hooldamist ja võimalusel ka taastamist
• Ökoloogia- on teadus, mis uurib suhteid ja protsesse ökosüsteemides, sealhulgas elusa 
ja eluta looduse omavahelist suhet
•  Autökoloogia -on ökoloogia haru, mis tegeleb organismide keskkonnanõudluste ja 
keskkonna - suhete uurimise ja kirjeldamisega
•  Demökoloogiaehk  populatsiooniökoloogia  (Schwerdtfeger 1963: 13–14) on 
ökoloogia haru, mis uurib organismide populatsioone ja nende keskkonnaoludest 
johtuvat dünaamikat.
•  Sünökoloogiaökoloogia haru, mis tegeleb liikidevaheliste suhetega ökosüsteemides, 
organismide mitmeliigiliste koosluste (ehk biotsönooside) ja nende dünaamikaga, 
liikide kooseksisteerimise mehhanismidega, koosluste keskkonnasuhetega.
• Bioloogiline    tort -  USA   teadlane    Oodum   on   kujutanud   integratsiooni   ökoloogias 
tordina   e.   „bioloogilise   tordina”   ja   põhineb   bioloogiliste   teaduste   jaotustel. 
Bioloogilised    teadused    jaotatakse  taksonoomilisteks   ja   fundamentaalseteks
Taksonoomilised teadused uurivad loomulikke looduslikke gruppe nende välimuse, 
geograafia,   evolutsiooni   jne   seisukohast.   Sellisteks   teadusteks   on    botaanika
zooloogiamikrobioloogia  jne. Taksonoomilised teadused moodustavad tordi  lõigud
Fundamentaalteadused  käsitlevad üldisi seaduspärasusi, mis on iseloomulikud kõigile 
elusorganismidele.   Siia   kuuluvad    geneetika ,    biokeemia ,    morfoloogia ,    füsioloogia

93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #2 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #3 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #4 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #5 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #6 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #7 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #8 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #10 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #11 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #12 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #13 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #14 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #15 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #16 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #17 Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal #18
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-09-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
373 laadimist Kokku alla laetud
4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Binni Õppematerjali autor

Lisainfo

• Demograafiline plahvatus- Inimeste arvu kiire kasv teatud perioodil. Antud juhul toimus 19.sajandi alguses inimkonna arengus suur läbimurre ja inimeste arv kasvas 90 aastaga 2 korda (s.t. 7 korda kiiremini kui muidu).
• Urbanisatsioon- Inimeste kolimine maalt linna. Linnastumine arvudes: 1950 – linnas 30%, 1960 – linnas 33%, 2000 – linnas 47%. Eestis elab linnades u. 69% elanikkonnast. Maailma suurimad linnad: Mexico City, Tokyo, Shanghai, Sao Paulo.
• Tööstusrevolutsioon- Inimeste arvu hüppelist suurenemist mõjutas 19.sajandi alguses tööstusrevolutsioon, kus manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Toimus tänu ostuvõimelise turu moodustumisele, kapitali kuhjumisele, tööjõu vabanemisele põllumajandusest ja mehhaanika arengule. Tööstusrevolutsiooni algus 1760-1780 Inglismaal, alguses tekstiilitööstuses (orjatöö kasutamisele oli puuvill odav).
• Teaduslik-tehniline revolutsioon- Algas 20.sajandi keskel, mil teaduse areng sai aluseks ühiskonna heaolu kasvule ja tööstuse arengule. Selle käigus muutus nii töö struktuur, tehnika, mõjutatud said ka kultuur ja olme. See sündis suurimate teaduslike ja tehniliste saavutuste mõjul – töö kompleksne automatiseerimine, uute energialiikide avastamine ja kasutamine, uute materjalide loomine – TV, raadio, laser ja muu jama..

mõisted , seadused , reeglid , ahelad , aineringed , konvetsioonid , demograafiline plahvatus , urbanisatsioon , tööstusrevolutsioon , fosforiringe , lämmastikuringe , väävliringe , hapnikuringe , süsinikuringe

Mõisted

Sisukord

 • Demograafiline plahvatus
 • Urbanisatsioon
 • Tööstusrevolutsioon
 • Teaduslik-tehniline revolutsioon
 • Tehnokraatia
 • Roheline revolutsioon
 • Keskkond
 • Keskkonnakaitse
 • Looduskaitse
 • Ökoloogia
 • Autökoloogia
 • Demökoloogia
 • Sünökoloogi
 • Bioloogiline tort
 • Monitooring e. seire
 • Katse
 • Vaatlus
 • Loendus
 • Modelleerimine
 • Bioindikatsioon
 • Bioindikaator
 • Indiviid
 • Tsönoos (biotsönoos)
 • Populatsioon
 • Kohanemine
 • Kohastumine
 • Ontogenees
 • Ökosüsteem
 • Ökotoop
 • Biotoop
 • Ökoton
 • Biosfäär
 • Biogeograafia
 • Integratsioon
 • Süsteem
 • Biootiline
 • Abiootiline
 • Produtsent
 • Autotr
 • Heterotroof
 • Konsument
 • II aste
 • Redutsent
 • Parasiit
 • Detridofaag
 • Detriit- s
 • Karnivoor- lihatoiduline
 • Herbivoor- fütofaag
 • Omnivoor
 • Kiskja- röövloom
 • Ohver
 • Toiduahel
 • Toiduvõrk
 • Ökoloogiline püramiid
 • Biomass
 • Fütomass
 • Zoomass
 • Energia
 • Arvukus
 • Ökotoksikoloogia
 • Bioakumulatsioon
 • Sünergism
 • Taluvusala(piirid)
 • Optimaalala
 • Ökoamplituud- ökoloogiline amplituud
 • Eurütoop
 • Stenotoop
 • Atsidofiil
 • Kaltsifiil
 • Oligotroofne
 • Eutroofne
 • Mesotroofne
 • Energiavoog
 • Energeetiline efektiivsus
 • Produktsiooniefektiivsus
 • Assimilatsiooniefektiivsus
 • Albeedo
 • Kineetiline energia
 • Potentsiaalne energia
 • Entroopia
 • Negentroopia
 • Aineringe
 • Geoloogiline aineringe
 • Bioloogiline aineringe
 • Suur geoloogiline aineringe
 • Väike
 • Gaasiline tsükkel
 • Setteline tsükkel
 • Evolutsioon
 • Neodarvinlikus
 • Suktsessioon
 • Primaarne suktsessioon
 • Sekundaarne suktsessioon
 • Autogeenne suktsessioon
 • Allogeenne suktsessioon
 • Kliimaks
 • Fluktuatsioonid
 • Kahjustamine
 • Dominant
 • Koaktsiad
 • Konkurents
 • Kisklus
 • Parasitism
 • Antibioos
 • Allelopaatia
 • Sümbioos
 • Kommensalism
 • Protokooperatsioon
 • Mutualism
 • Neutralism
 • Mükoriisa- seenjuur
 • Kontiinum
 • Diskreetsus
 • Mitmekesisus
 • Liigirikkus
 • Termin tähistab sageli looduslikku ja tervet bioloogilist süsteemi
 • Liigierisus
 • Sündimus
 • Immigratsioon
 • Suremus
 • Emigratsioon
 • Vanusepüramiid
 • Elumus- elumus
 • Populatsioonilained
 • Keskkonnamahutavus- keskkonna kandevõime
 • Ökoloogiline nišš
 • Fundamentaalne põhinišš
 • Tegelik nišš
 • Mutatsioon
 • Mutageen
 • Valik
 • Kunstlik valik
 • Looduslik valik
 • Areaal- levikuala
 • Levila- levikuala
 • Endeem
 • Neoendeem
 • Relikt
 • Paleoendeem
 • Relikt
 • Levimine
 • Levik
 • Taastuv loodusvara
 • Taastumatu loodusvara
 • Maavara
 • Saastumine-reostumine
 • Saasteained võivad põhjustada keskkonnas
 • Saasteaine
 • Saasteaine võib olemuselt olla nii tahke, vedel kui ka gaasiline
 • Saastekoormus
 • Reostajad
 • Reostusallikad
 • Reostuskoormus
 • Degradatsioon
 • Punktreostus
 • Hajureostus
 • Lubatud piirkontsentratsioon (LPK)
 • Lubatud piirheide (LPH)
 • Bioloogiline hapnikutarve (BHT)
 • Inimekvivalent
 • Jäätmed
 • Olmejäätmed
 • Tööstusjäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Jäätmekäitlus
 • Prügila
 • Biogaas- käärimisgaas
 • Happevihm
 • Kasvuhooneefekt
 • Osooniaugud
 • Müra
 • Reovesi
 • Reovee-sete
 • Aerotank- õhustuskamber
 • Erosioon
 • Deflatsioon
 • Tuulekanne
 • Aridifikatsioon
 • Kõrbestumine
 • Olmedegradatsioon
 • Ehitusdegradatsioon
 • Masindegradatsioon
 • Keemiline degradatsioon
 • Maastik
 • Kaitseala
 • Rahvuspark
 • Looduspark
 • Maastikukaitseala
 • Looduskaitseala
 • Reservaat
 • Ameerika
 • Sihtkaitsevöönd
 • Piiranguvöönd
 • Hoiual
 • Natura
 • Väljasuremine
 • Globaalne väljasuremine
 • Lokaalne väljasuremine
 • Punane raamat
 • Alleni reegel
 • Bergmanni reegel
 • Glogeri reegel
 • Aljohhini reegel
 • Walteri reegel e. suht. kasvukohapüsivuse ja biotoobivahet. reegel
 • Liebigi miinimumseadus
 • Schelfordi reegel
 • Mitscherlichi reegel
 • Baule reegel
 • Walteri reegel e. suhtelise kasvukohapüsivuse ja biotoobivahetuse reegel
 • Aljohhini reegel e. ennetamisreegel
 • Toiduahelad ja toiduvõrgud
 • AINERINGED
 • Süsinikuringe
 • Fosforiringe
 • Lämmastikuringe
 • Väävliringe
 • Hapnikuringe
 • Vesi ökosüsteemis. Veeringe
 • Kisklus- e. röövlus
 • Kommensalism- e. ühelaudsus
 • Mutualism-olemas
 • Neutralism-olemas
 • Ramsari konventsioon
 • Ramsaris
 • Iraanis
 • veebruaril
 • detsembril
 • juulil
 • Ramsari märgala
 • CITESi
 • Keskonnaministeeriumi
 • Keskkonnainspektsiooni
 • Berni konventsioon
 • Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
 • Janeiros
 • Cartagena bioloogilise ohutuse
 • septembril
 • Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll
 • Bioloogilise
 • Cartagena
 • Kolumbias
 • Geenmuundatud organism
 • HELCOM
 • Natura 2000

Teemad

 • Demograafiline plahvatus
 • Urbanisatsioon
 • Tööstusrevolutsioon
 • Teaduslik-tehniline revolutsioon
 • Tehnokraatia
 • Roheline revolutsioon
 • Keskkond
 • Keskkonnakaitse
 • Looduskaitse
 • Ökoloogia
 • Autökoloogia
 • populatsiooniökoloogia
 • Bioloogiline tort
 • taksonoomilisteks ja fundamentaalseteks
 • Monitooring e. seire
 • Katse
 • eksperiment
 • Vaatlus
 • Loendus
 • Modelleerimine
 • Bioindikatsioon
 • Bioindikaator
 • Liik
 • Indiviid
 • Tsönoos (biotsönoos)
 • Populatsioon
 • Kohanemine
 • Kohastumine
 • Ontogenees
 • Ökosüsteem
 • Ökotoop
 • Biotoop
 • Ökoton
 • Biosfäär
 • Biogeograafia
 • Integratsioon
 • Süsteem
 • Biootiline
 • Abiootiline
 • Produtsent
 • Konsument
 • I aste
 • II aste
 • Redutsent
 • Parasiit
 • Detridofaag
 • harpaktofaag
 • taimtoiduline loom
 • kõigesööja
 • predaator
 • Ohver
 • Toiduahel
 • Toiduvõrk
 • toiduvõrgu e. toitumissuhete võrgu e.konneksi
 • Ökoloogiline püramiid
 • Biomass
 • Fütomass
 • Zoomass
 • Energia
 • Arvukus
 • liigi arvukuseks
 • populatsiooni arvukuseks
 • Ökotoksikoloogia
 • Bioakumulatsioon
 • LD50
 • Sünergism
 • Taluvusala(piirid)
 • Optimaalala
 • Eurütoop
 • Stenotoop
 • Atsidofiil
 • Kaltsifiil
 • Oligotroofne
 • Eutroofne
 • Mesotroofne
 • Energiavoog
 • Energeetiline efektiivsus
 • Produktsiooniefektiivsus
 • Assimilatsiooniefektiivsus
 • Albeedo
 • Kineetiline energia
 • Potentsiaalne energia
 • Negentroopia
 • negentroopia
 • Kogu Maakera areng toimub tänu (põhiliselt) Päikeselt saabuvale
 • energiale
 • Aineringe
 • Geoloogiline aineringe
 • Bioloogiline aineringe
 • Suur geoloogiline aineringe
 • geoloogiline
 • aineringe
 • Gaasiline tsükkel
 • Setteline tsükkel
 • Suktsessioon
 • Primaarne suktsessioon
 • Sekundaarne suktsessioon
 • Autogeenne suktsessioon
 • Allogeenne suktsessioon
 • Kliimaks
 • Fluktuatsioonid
 • Kahjustamine
 • Dominant
 • Koaktsiad
 • Konkurents
 • Kisklus
 • Parasitism
 • Antibioos
 • Allelopaatia
 • Sümbioos
 • Kommensalism
 • Protokooperatsioon
 • Mutualism
 • Neutralism
 • Kontiinum
 • topograafiline kontiinum
 • taksonoomiline kontiinum
 • ajaline kontiinum
 • Diskreetsus
 • Mitmekesisus
 • Liigirikkus
 • Liigierisus
 • Sündimus
 • Immigratsioon
 • Suremus
 • Emigratsioon
 • vanusepüramiid
 • Populatsioonilained
 • Ökoloogiline nišš
 • Fundamentaalne põhinišš
 • Tegelik nišš
 • Mutatsioon
 • Valik
 • Kunstlik valik
 • Looduslik valik
 • areaal
 • Endeem
 • Neoendeem
 • Paleoendeem
 • Levimine
 • Levik
 • Taastuv loodusvara
 • Taastumatu loodusvara
 • Maavara
 • pollutant
 • Saastekoormus
 • Reostajad
 • Reostusallikad
 • Reostuskoormus
 • Degradatsioon
 • Punktreostus
 • Hajureostus
 • Lubatud piirkontsentratsioon (LPK)
 • Lubatud piirheide (LPH)
 • Bioloogiline hapnikutarve (BHT)
 • Inimekvivalent
 • Jäätmed
 • Tööstusjäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Jäätmekäitlus
 • Prügila
 • Happevihm
 • Kasvuhooneefekt
 • Müra
 • Reovee-sete
 • Erosioon
 • Deflatsioon
 • Aridifikatsioon
 • desertifikatsioon
 • aridifikatsioon
 • Olmedegradatsioon
 • Ehitusdegradatsioon
 • Masindegradatsioon
 • Keemiline degradatsioon
 • Maastik
 • Kaitseala
 • Rahvuspark
 • Looduspark
 • Maastikukaitseala
 • Looduskaitseala
 • Reservaat
 • Sihtkaitsevöönd
 • Piiranguvöönd
 • Väljasuremine
 • Globaalne väljasuremine
 • Lokaalne väljasuremine
 • Punane raamat
 • Alleni reegel
 • Aljohhini reegel
 • Schelfordi reegel
 • Mitscherlichi reegel
 • Walteri reegel e. suhtelise kasvukohapüsivuse ja biotoobivahetuse reegel
 • Aljohhini reegel e. ennetamisreegel
 • Aineringete iseloomustamine: kvalitatiivselt, kvantitatiivselt. Avatud ja suletud ringe
 • antagonism
 • Protokooperatsioo-olemas
 • Ramsari konventsioon
 • Rahvusvahelise tähtsusega
 • märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni ratifitseerimise seadus Rahvusvahelise
 • tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsioon
 • Washingtoni konventsioon
 • Euroopa eluslooduse ning selle looduslike
 • elupaikade/kasvukohtade kaitse konventsioon
 • Rio konventsioon
 • Cartagena protokoll
 • geneetiliselt
 • geneetiliselt moondatud organis
 • transgeenseteks
 • HELCOM
 • Loodusdirektiivi
 • Linnudirektiivi
 • Natura 2000

Kommentaarid (4)


ocomeon: Materjalist oli palju kasu
11:05 06-11-2012

Schumi: käib küll
18:08 02-04-2012

Seidi91: aitas küll
14:10 09-11-2012


Sarnased materjalid

30
docx
90
pdf
42
docx
7
docx
8
doc
8
docx
29
doc
16
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto