Kategoorias õpingukorraldus leiti 4 faili

>> Õpingukorraldus
Küsimused õpingukorralduse I loengu kohta
1
doc

Küsimused õpingukorralduse I loengu kohta

Mis organ on TTÜ nõukogu? 2. Millega tegeleb dekaan? 3. Kes nõustavad üliõpilast? 4. Mis on tüüpõpingukava? 5. Millistest õppetöö vormidest osavõtt on kohustuslik? 6. Mis on vabaaine? 7. Mis on vabaõppe moodul? 8. Mis on eeldusaine? 9. Milliseid vabaaineid saab õppida tasuta? 10. Millal ja mis põhjustel võib õppejõud üliõpilase kuula...

Õpingukorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
Küsimused õpingukorralduse II loengu kohta
2
docx

Küsimused õpingukorralduse II loengu kohta

Küsimused õpingukorralduse II loengu kohta 1. Millised on Teie õppekava eesmärgid? 2. Millised on õppekava lõpetamise tingimused? 3. Mis asi on õppeaine laiendatud ainekava? 4. Kuidas toimub vabanenud RE õppekohtade täitmine? 5. Mis on nominaalkoormus, täiskoormus ja osakoormus? 6. Kuidas määratakse üliõpilase...

Õpingukorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Küsimused õpingukorralduse IV loengu kohta
2
docx

Küsimused õpingukorralduse IV loengu kohta

Küsimused õpingukorralduse IV loengu kohta 1. Mis on kaalutud keskhinne? 2. Mis on põhieksam? 3. Kuidas ja kui palju saab pikendada põhieksami sooritamise tähtaega? 4. Mis on lisaeksam ja millisel perioodil saab seda sooritada? 5. Kuidas toimub eksamile registreerumine ja millal on see kohustuslik? 6. Kuidas ja...

Õpingukorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist
Küsimused õpingukorralduse III loengu kohta
2
docx

Küsimused õpingukorralduse III loengu kohta

Kui kaua võib üliõpilane olla akadeemilisel puhkusel: - omal soovil; - teistel põhjustel? 2. Kuidas esitatakse akadeemilise puhkuse avaldus ja millised lisadokumendid on vajalikud? 3. Millal saab minna akadeemilisele puhkusele? 4. Kas akadeemilise puhkuse ajal võib osa võtta õppetööst ja deklareerida aineid? 5. Kes korraldavad ja arve...

Õpingukorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist