Kategoorias õigusteadus leiti 18 faili

Õigus >> Õigusteadus
Intellektuaalomand
9
doc

Intellektuaalomand

Mõiste tuleneb ladinakeelsest sõnast proprius ­ kellegi oma (inglise keeles property). Üldmõistena tähistab intellektuaalne omand kõiki inimese vaimsest tegevusest tulenevaid resultaate, nagu: ideed, leiutised, luuletused, maalid, teosed, arvuti riist- ja tarkvara. Intellektuaalomand on õigus, mida reguleerivad aut...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
107 allalaadimist
Politoloogia ja poliitika
16
doc

Politoloogia ja poliitika

Politoloogia ja poliitika Poliitika (kr politike linna- või riigijuhtimiskunst < polis riik) tähendas algselt tegelemist linnriigi (polise) avalike asjadega ehk kodanike ühiste probleemidega. Selle eesmärk ­ jõuda kõiki kodanikke rahuldava elukoralduseni ­ üldise hüveni. Üldine hüve kreeka arusaamade kohaselt on võimalus elada Jumalatele meelepärast (vooruslikku) elu. Ethos... Epsiloniga ( ) tähistas ,,k...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
222 allalaadimist
VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED
8
doc

VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED

VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED SEMINARID SEMINARIDE LÄBIMINE ON KOHUSTUSLIK EKSAMILE PÄÄSEMISE EELDUS 2013/2014 õa kevadsemester (Avatud ülikool) I SEMINAR 21. märts 2014 kl 8.30-10.00 1. Kontinentaal-Euroopa õiguse ajalooline kujunemine. a. Euroopa ülikoolide ü...

Õigusteadus -
16 allalaadimist
KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE
19
docx

KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE

Tallinna Ülikool Õigusakadeemia Avaliku õiguse/eraõiguse osakond Veronika Kasak II aasta statsionaarõpe KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE Uurimustöö Õppeaine: Põhiseaduslikkuse järelvalve...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
9 allalaadimist
Autoriõiguste kaasus
1
docx

Autoriõiguste kaasus

Lauluhuviline kodanik nimega Mari otsustas kasutada üht talgulaulu ja panna see oma laulikusse rahvapärandi säilimiseks, kuid seda ilma autorilt eneselt luba küsimata. Laulu autoriks oli Luule, kes oli äsja surnud, seega kuulus laul Luule lastele, kes nõudisd selle eest autoritasu. Mari argumendid oma...

Õigusteadus - Keskkool
18 allalaadimist
Ladina juriidiline terminoloogia
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
2 allalaadimist
Õigus essee
4
docx

Õigus essee

Käitumiseeskirjad on adresseeritud kõigile ühiskonna liikmetele. Õigus peab arvestama inimeste vajadustega ja loomulikke õigustega ning ka vastama inimeste õigustundele. Nüüdisajal õigus väljendub seaduses. Õigus on loodud inimeste poolt ning inimeste jaoks. See on üks parematest mõtetest, mis on kunagi inimesed välja töötanud. Just õigus iselo...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
8 allalaadimist
Vabariigi Valitsuse moodustamine ja peamised ülesanded
32
docx

Vabariigi Valitsuse moodustamine ja peamised ülesanded

3 Vabariigi Valitsus...................................................................................................3 § 87. Vabariigi Valitsus...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
6 allalaadimist
Õigused
16
docx

Õigused

Õigused Õiguse all mõeldakse mingis riigis või ühiskonnas kõigi kohustuslikke käitumisreeglite, seaduste kogumit, milles kinnipidamist tagavad selleks kehtestatud mõjutusvahendid. Õigus jaguneb: avalik õigus (riigiõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, protsessiõigus, finantsõigus, rahvusvaheline õigus), eraõigused, mis omakorda jagunevad – tsiviilõigus (perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, võlaõigus), kaubandusõigus (äriü...

Õigusteadus - Keskkool
8 allalaadimist
Erinevad seadused ja kohustused Eesti kohta
4
docx

Erinevad seadused ja kohustused Eesti kohta.

Õigusõpetus Tööleping  Kokkulepe töötaja ja tööandja vahel  Töötaja kohustus teha tööd  Alluvussuhe (üks pool on allutatud teisele) – seaduslikud korraldused  Töötasu maksmine  Kohustus kindlustada töötingimused Vanus  Võib sõlmida isikuga kes on VÄHEMALT 7-aastane  Väikestele on ettenähtud töötunnid 4-7h, tööleping on kohustuslik, kohustuslik vanemate ja tööinspektori...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Erinevad seadusepunktid Eesti kohta
6
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti kohta

ÕIGUSTEADUS ÖÖTÖÖ ja RIIGIPÜHAD  Öötöö- ajavahemik kell 22:00-06:00  Hüvitatakse 1,25-kordses töötasus  RIIGIPÜHAL töötamise eest hüvitatakse 2-kordses tasus PUHKEAEG  IGAPÄEVANE PUHKEAEG- kahe tööpäeva vahel vähemalt 11 tundi  TÖÖPÄEVASISENE PUHKEAEG- vähemalt 30 minutit  IGANÄDALANE PUHKEAEG- vähemalt 48 järjestikust tundi TÖÖTAMINE ENNE RIIGIPÜHI ...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest
10
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest.

Õigusõpetus ABIELU SÕLMIMINE  Mehe ja naise vahel  Täisealisus, 15-18a, vanemate loal, lisaks teovõimeline laiendamine kohtu kaudu  Perekonnaseisuasutus, vaimulik, notar  Avalduse esitamisest 1-3 kuu jooksul  Takistavad tegurid (veresugulus, lapsendamissuhe, abielusolek) ABIELU LÕPPEMINE  Surm või lahutus  Lahutada on võimalik:  Perekonnaseisuasutuses  Notari juures ...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest
4
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest.

Õigusõpetus ÜLALPODAMISKOHUSTUS  Vanemad on kohustatud oma lapsi ülal pidama  Täisealised lapsed on kohustatud oma vanemaid ülal pidama  Vanavanematel tekib lastelaste ülalpidamise kohustus siis, kui tema laps (lapsevanem) ei täida ülalpidamise kohustust ÜLALPIDAMINE ÜLALPIDAMIST ON ÕIGUSTATUD SAAMA:  Alaealine laps  Laps, kes täisealiseks saanuna jätkab õpinguid põhikoolis,...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Arvutikuritegevuse regulatsioon Eestis
docx

Arvutikuritegevuse regulatsioon Eestis

Küberkuritegevus ehk arvutikuriteod on suhteliselt uus ja kiirelt kasvav probleem meie ühiskonnas, mis on saanud alguse tehnoloogia kiirest arengust. See ähvardab kõiki nutimaailma kasutajaid ja sellest räägitakse pidevalt, kuid mis see täpsemalt on? Lühidalt öeldes on see kuritegu, mis on sooritatud arvutisüsteemi abil mõjutades teist võõrast arvutisüsteemi. Näiteks loata arvutisüsteemi sisenemine, andme...

Õigusteadus - Keskkool
1 allalaadimist
Riigiõigus
docx

Riigiõigus

Riigiõigus Kohustuslik kirjandus: Taavi Annus "Riigiõigus" Juura 2006 Põhiseadus / ww.pohiseadus.ee Kasulikud lingid: riigiteataja.ee president.ee riigikogu.ee valitsus.ee õiguskantsler.ee riigikontroll.ee kohus.ee Lugemissoovitused: Taavi Annus "Riigiõigus" Jüri Põld "Loenguid Eesti riigiõigusest" Rait Maruste "Põhiseadu...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Praktikum 2 Õppimine kõrgkoolis
docx

Praktikum 2 Õppimine kõrgkoolis

2 JUHEND (õigusteadus) Teadusteksti spetsiifika ja selle eristamine teistest tekstivormidest Ülesanne 1.1 Käesoleva juhendi lisas on toodud üheksa erinevat teksti (vt Lisad 1 kuni 9). Sirvi tähelepanelikult toodud tekste ja ... : a) hinda toodud allikate akadeemilist kvaliteeti, määratledes, kas tegemist on akadeemilise, pool-akadeemilise...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
Hagiavaldus
docx

Hagiavaldus

november 2018.a Tallinna Kohtumaja Lubja 4, Tallinn 10115 Hageja: XXX, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx Hageja lepinguline esindaja: vandeadvokaat xxx, e-post: xxx, telefon: xxx Kostja: YYY, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
8 allalaadimist
ÕIGUSE AUTOPOIEETILINE TEOORIA
docx

ÕIGUSE AUTOPOIEETILINE TEOORIA

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Grr. Arr. ÕIGUSE AUTOPOIEETILINE TEOORIA Referaat...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist